«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

از عبارت دوگانه "باتوم-تبیین" رهبری زود عبور نکنیم

برخی نشریات، با تحریف سخنان رهبر معظم انقلاب، اینگونه القا کردند که در برخورد با اغتشاشگران، نباید از قوه قهریه استفاده کرد؛ اما به گفته عبدالله گنجی:
تبیین اساس است و باتوم اضطرار.
تبیین حلکردن است و باتوم جمعکردن.
ریشه تبیین دانایی و ریشه باتوم بازوست.
تبیین چاره است، باتوم مربوط به نبود چاره است.
تببین قاعده، باتوم استثناست.
نتیجهی تبیین بلندمدت، نتیجهی باتوم کوتاهمدت است.

ادامه مطلب

از عبارت دوگانه "باتوم-تبیین" رهبری زود عبور نکنیم

برخی نشریات، با تحریف سخنان رهبر معظم انقلاب، اینگونه القا کردند که در برخورد با اغتشاشگران، نباید از قوه قهریه استفاده کرد؛ اما به گفته عبدالله گنجی:
تبیین اساس است و باتوم اضطرار.
تبیین حلکردن است و باتوم جمعکردن.
ریشه تبیین دانایی و ریشه باتوم بازوست.
تبیین چاره است، باتوم مربوط به نبود چاره است.
تببین قاعده، باتوم استثناست.
نتیجهی تبیین بلندمدت، نتیجهی باتوم کوتاهمدت است.

ادامه مطلب

اعتراف بهنگام

  آفتاب یزد در گزارشی نوشته است رئیسی بر خلاف دولت‌های قبلی امید را در دل مردم زنده کرده است: رئیسی در کنار جاده بدون تشریفات ایستاد و به حرف مردم گوش داد. رئیسی حتی در مناطقی که نتوانست حضور پیدا کند هنگام نیمه شب به شکل تلفنی جویای حال مردم شد و این حرکت نشان داد که او قرار نیست از پشت شیشه دودی اتومبیل خود با تشریفات اوضاع جامعه را رصد کند. این حرکت مردم را به آینده امیدوار کرده است.

ادامه مطلب

صفحه‌ها

1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110