«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

حبیب انگلیسی‌ها

عکس سمت چپ تسخیر سفارت ایران در لندن و عکس سمت راست نیز تسخیر سفارت جمهوری باکو در لندن است؛ به پرچمی که در هر دو تصویر وجود دارد دقت کنید. 
اینها متعلق به گروه انحرافی_انگلیسی یاسر حبیب هستند، فردی که گفت ملکه انگلستان از سادات است!
کاری که اینها می‌کنند به هیچ وجه در راستای منفعت تشیع نیست و از انگلیس خط می‌گیرند.