«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

تقلا برای تخریب؛ وقتی اصلاح طلبان دامن سیل را رها نمی‌کنند

سیل تابستانه این روزها در حالی خسارات مالی و جانی مختلفی در کشور به جای گذاشته که سامانه مانسون یک پدیده عجیب آب و هوایی است که وقوع آن در جهان و ایران بی سابقه بوده است.با این اوصاف مدیران اجرایی کشور از استانداران، شهرداران و ... گرفته تا شخص رییس جمهور در مناطق سیل زده حضور یافته و مدیریت از راه دور را شیوه کار خود قرار نداده اند. اما متاسفانه اصلاح طلبان همین موضوع مثبت را با وجه منفی و تمسخر در رسانه ها و میان افکار عمومی با کنایه هایی مانند " پاچه گلی" مطرح می کنند و روزانه با انتشار موارد عدیده ای از مصاحبه، یادداشت و گزارش سعی می کنند به گمان خود پرونده این موضوع را باز نگه دارند.
حالا همین جریان سیاسی بدون این که از کارنامه مردودی خود در ماجرای سیل بگوید، وجه مثبت حضور مدیران فعلی کشور در صحنه مدیریت حادثه سیل را مورد تمسخر قرار می دهد.
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110