«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

اعتراف بهنگام

  آفتاب یزد در گزارشی نوشته است رئیسی بر خلاف دولت‌های قبلی امید را در دل مردم زنده کرده است: رئیسی در کنار جاده بدون تشریفات ایستاد و به حرف مردم گوش داد. رئیسی حتی در مناطقی که نتوانست حضور پیدا کند هنگام نیمه شب به شکل تلفنی جویای حال مردم شد و این حرکت نشان داد که او قرار نیست از پشت شیشه دودی اتومبیل خود با تشریفات اوضاع جامعه را رصد کند. این حرکت مردم را به آینده امیدوار کرده است.