«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

تاوان تایوان در کنار آمریکا

نانسی پلوسی گفت: آمریکا در کنار تایوان می‌ماند!
آمریکا کنار لیبی، افغانستان، عراق و اوکراین هم مانده بود!
 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110