«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

تحریم ناکارآمد، در برابر انرژی انقلاب

[۱].انقلاب ایران اسلامی، انقلابی«زنده، مستمر و تداوم‌یافته» است‌‌‌؛ زیرا ارزش‌های اسلامی و انقلابی، همچنان از بدنه اجتماعی جدی و قوی، برخوردارند و امروز، بخش بزرگ و موثری از جوانان «دلبسته و شیفته ارزش‌ها» هستند. آری! انقلاب، یک جریان مستمر است. انقلاب یعنی؛ سازندگی، رویش و بالندگی و روحیه انقلابی یعنی، اسیر حدود تحمیلی نشدن، قانع به گیرندگی قطره‌چکانی نشدن، با امید دنبال هدف حرکت‌کردن و با انگیزه، نشاط، بااصرار و پیگیری، آن را به دست‌آوردن.این انقلاب و حرکت انقلابی است. (بیانات رهبر انقلاب، ۱ تیر ۸۴).
[۲].اینک دشمنان قسم‌خورده ایران، بعد از چهل‌ و اندی سال تلاش در صحنه جنگ و فشار و تحریم اقتصادی، به ناکامی خود در مقابل «عظمت ایران مقتدر» واقف‌شدند و این بار در صحنه جنگ ترکیبی، به زمین‌زدن ایران و ایرانی، دل‌ خوش‌کردند؛ اما از آنجا که «ما ملت امام حسینیم»، در مقابل این سنگ‌پراکنی‌های نفاق و صاحبان زر و زور و تزویر، سَر خَم نخواهیم‌کرد، حال آنکه، از پس این همه کینه‌توزیهای خصم؛ ریزش‌ها، جراحت‌ها و زخم‌هایی هم به نظام و کشور واردشود، اما واقعیت این است که این جراحات، بخشی از واقعیت هستند، نه همه آن. بخش بزرگتر و برجسته‌تر واقعیت، این است که؛ انقلاب ما «به واسطه حضور رهبری شجاع و مقتدر، و مردمی بصیر و وفادار»، که ایمان راسخ به ارزش‌های اسلامی و انقلابی دارند، امروز «شکوفاتر و مقتدرتر» از گذشته، در مقابل همه بدخواهی‌های دشمنان کینه‌توز، ایستاده‌اند و با «امید صادق به آینده روشن» برای «اعتلای ارزش‌های انسانی و اسلامی»، تا رسیدن به صبح دولت ظهور، در حرکت است و با «پیشرفت مستمر درعرصه علم و حکمت»، در مقابل تمام امیدسوزی‌های دشمنان بدخواه، ایستاده‌اند.

1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110