«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

استمارگر اعظم!

ملکه الیزابت دوم بر ۴ کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی فرمانروایی دارد که درمجموع به اختصار بریتانیا نامیده می‌شود. علاوه بر این ملکه در ۱۴ کشور فرماندار کل را تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام رسمی کشور و نماینده ملکه محسوب می‌شود.
لیدیا تورپ» سناتور بومی استرالیایی زمان سوگند یاد کردن در مجلس سنا، هنگامی که به اسم ملکه انگلیس رسید آن را ملکه استعمارگر الیزابت دوم خطاب کرد. با تذکر چندباره رئیس سنا، در آخر این سناتور مجبور به گفتن اسم ملکه البته با تمسخر و خنده شد!