«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

مسائل معیشتی، عامل کاهش فرزندآوری نیست

دکتر صابر جباری فاروجی، (سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت) گفت: ارتباط دادن کاهش فرزندآوری به مسائل معیشتی و اقتصادی، آدرس غلط دادن به مردم است؛ البته این به این معنا نیست که به وضعیت معیشتی افراد نیز بی‌توجه باشیم و آن را بی‌تأثیر بدانیم، اما مسائل فرهنگی، بسیار بیشتر از مشکلات اقتصادی در افزایش تمایل به فرزندآوری دخیل است؛ یعنی انگاره‌های ذهنی زوجین در این باره، دچار اشکال است که دچار کاهش جمعیت شده‌ایم. برای مثال، وقتی ما می‌خواهیم اتومبیل خود را بیمه کنیم، پول زیادی بابت آن پرداخت می‌کنیم، در حالی که ممکن است تصادف و وارد آمدن خسارت به ماشینمان، هیچ‌گاه اتفاق نیفتد، اما به دلیل اینکه آینده‌نگری داریم و نگران وقوع تصادف هستیم، مبلغ زیادی پرداخت می‌کنیم تا خودروی خود را بیمه کنیم تا در صورت وقوع تصادفی که احتمال آن نیز کم است، دچار مشکل نشویم؛ اما درمورد فرزندآوری، این آینده‌نگری را نداریم که اگر روزی سالخورده شویم و فرزندی نداشته باشیم، چه کسی را خواهیم داشت که از ما مراقبت کند؟! این درحالی است که سالخوردگی، مسئله‌ای قطعی و انکارناپذیر است! بنابراین ما به عنوان سیاستگذار، باید در زمینه حل مسائل سبک زندگی و تسهیل ازدواج و فرزندآوری، بیشتر فعالیت کنیم.