«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

ذات صهیونیست پرست‌ها

سفیر اوکراین در فلسطین اشغالی نوشت: من به عنوان یک اوکراینی که کشورش مورد حمله وحشیانه همسایه‌اش قرار گرفته است، با اسرائیلی ها احساس همدردی می‌کنم!
کاربری «آنتی صهیون» هم در واکنش به سخنان سفیر اوکراین نوشت: همین یک توئیت برای شناختن ذات کثیف صهیونیستهای اوکراینی و طرفداران داخلی و خارجی آنها کافی است!
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110