«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

ژنرال بی یال و دُم منطقه!

روزنامۀ اطلاعات، ۳۱ فروردین ۱۳۵۵ (۲۵۳۵ شاهنشاهی) در گزارشی به شکنجۀ کودکان محصّل ایرانی در خارج از کشور پرداخت و آورده است: صدها کودک ایرانی در خارج دچار بیماری‌های روانی شده‌اند.
گزارش روزنامۀ اطلاعات از وضعیت وحشتناک کودکان و دانشجویان خانواده‌های معروف و مقامات که فرزندان خود را به امید تحصیل بهتر از ایران به خارج فرستاده بودند.
حالا شاه، مثلا ژنرال منطقه هم بود آن موقع!