صفحه بين الملل

تنفس مصنـوعي در انتخابات 2020 آمريكا

 دكتر محمدناصر سقاي بي ريا

وقتي نبض انتخابات آمريكا را مي‏ گيريم و آن را با انتخابات 2016 مقايسه مي‏ كنيم متوجه مي‏ شويم كه نفس انتخابات كه در آن زمان به شماره افتاده بود اكنون به تنفس مصنوعي رسيده است. در انتخابات 2016 رياست جمهوري آمريكا، دكتر فؤاد ايزدي و دكتر حكيمه سقاي بي‏ ريا يادداشتي با عنوان «انتخابات رياست جمهوري آمريكا؛نگاهي از درون» ارائه دادند (1) كه مقايسه برخي نكات آن با انتخابات پيش روي 2020 رياست جمهوري آمريكا ما را به نتايج جالبي مي‏ رساند. در واقع مرور مطالب مستند آن مقاله اثبات مي‏ كند كه وضع حاكميتي رژيم آمريكا حال و روز خوبي ندارد و اين ناخوشي مربوط به شرايط جديد نيست بلكه بيماري مزمني است كه مانند دمل چركيني سرباز كرده به گونه اي كه عفونت آن به مشام همگان مي‏رسد و چاره آن تنها زير و رو شدن ساختار و به عبارتي انقلابي عميق در همه اركان حكومت سست پايه ولي پر مدعاي آمريكا است. در نوشتار حاضر سعي شده با استفاده از مطالب آن يادداشت وضعيت مشابه و البته وخيم تر انتخاباتي 2020 در مقايسه با انتخابات 2016 به تصوير كشيده شود.

شعار عدالت ودموكراسي

اولين نكته قابل توجه اين است كه دونالد ترامپ با برداشتن نقاب از چهره دموكراسي بزك كرده آمركايي در سال 2016 سر كار آمد. وي در نطق انتخاباتي خود گفت: "اين انتخابات مشخص خواهد كرد كه آيا ما يك ملت آزاد هستيم يا تنها توهم دموكراسي داريم و در واقع توسط يك مشت ذي نفعان خاص جهاني كنترل مي‏ شويم و سيستم ما مهندسي شده است."(2) جالب است كه برني سندرز هم از ادبياتي مشابه استفاده كرد. وي در مقدمه كتاب خود "دلاراكراسي"-حاكميت دلار- نوشت: "حقيقت اين است كه وقتي انتخابات ملي، ايالتي و محلي ما به وسيله ميلياردرها خريد و فروش مي‏ شوند ما نمي‏ توانيم امور خود را اداره كنيم."(3) اگر به شرائط اسفبار زندگي درصد قابل توجهي از آمريكايي‏ ها را كه در آمار و ارقام رسمي‏ مشاهده مي‏ شود توجه كنيم، به اين نامزدها حق مي‏ دهيم كه براي جلب نظر و آراء مردم با شعار ايجاد عدالت و دموكراسي واقعي و انتقاد از وضعيت موجود وارد ميدان شوند. آمار رسمي‏ نشان مي‏دهد كه در سال 2015، حدود 42.2 ميليون آمريكايي از گرسنگي رنج مي‏بردند.(4)

واقعيت آمريكا درمناظره

انتخابات 2016 رياست جمهوري آمريكا، از جنبه توجه به كمبودها و اشكالات سيستمي‏ نظام آمريكا توسط نامزدهاي رياست جمهوري، انتخاباتي منحصر به فرد بود. اين نكته اما از مناظره ‏هاي انتخاباتي بين كانديداهاي دو حزب مسلط بر نظام سياسي آمريكا كاملا قابل مشاهده بود. ببينيد رهبر بزرگوار انقلاب چه زيبا اين مسئله را تحليل كردند: " اين مناظره ي دو نامزد [رياست جمهوري] آمريكا را ديديد؟ حقايقي كه اينها بر زبان راندند ديديد؟ شنيديد؟ اينها آمريكا را افشا كردند. چند برابر چيزهايي را كه ما مي‏ گفتيم و بعضي باور نمي‏ كردند و نمي‏ خواستند باور كنند، خود اين‏ها گفتند. و جالب اين است كه آن كه صريح تر گفت، بيش‏تر مورد توجّه مردم قرار گرفت. آن مرد چون واضح تر گفت، صريح تر گفت، مردم آمريكا بيش‏تر به او توجّه كردند. طرف مقابل گفت اين پوپوليستي كار مي‏كند؛ عوام گرايانه، چرا عوام گرايانه؟ براي خاطر اينكه حرف‏هايش را مردم نگاه مي‏ كردند، مي‏ديدند درست است؛ در واقعيّات زندگي خودشان آن را مي‏ ديدند. ارزش‏هاي انساني در آن كشور نابودشده و لگدمال شده است؛ تبعيض نژادي وجود دارد. همين چند روز قبل از اين آن مرد در تبليغات انتخاباتي اش ايستاد و گفت شما اگر رنگين پوست هستيد، اگر سياه پوست و سرخ پوست هستيد، در خيابان‏ هاي نيويورك و شيكاگو و واشنگتن و كاليفرنيا و غيرذلك وقتي راه مي ‏رويد، نمي‏ توانيد مطمئن باشيد كه تا چند دقيقه ي ديگر زنده ايد. شما ببينيد! اين حرف را كسي دارد مي‏زند كه انتظار دارد چند روز ديگر برود در كاخ سفيد، بنشيند آمريكا را اداره كند. نژادپرستي آمريكا يعني اين.

فقر آمريكايي ها را [هم گفت]. گفت 44 ميليون نفر در آمريكا گرسنه اند. او گفت و ديگران هم گفتند كه كمتر از يك درصد مردم آمريكا مالك نود درصد ثروت آمريكا هستند. ارزش‏ هاي انساني در آنجا لگدمال شده است؛ تبعيض، اختلاف، نژادپرستي، لگدمال كردن حقوق بشر." (5)

مطالبات مردم آمريكا

اين انتخابات علاوه بر نمايان كردن واقعيت انحطاط اخلاقي سردمداران آمريكايي، نشان از نوعي بيداري در جامعه آمريكا داشت. آمارهاي مؤسسه افكارسنجي پيو كه بين 27 اوت تا 4 اكتبر 2015 انجام شده نشان داد اكثريت قريب به اتفاق مردم آمريكا (81درصد) نسبت به نظام سياسي-اقتصادي خود بي‏اعتمادند (تنها 19درصد اعتماد دارند). همچنين سه چهارم مردم بر اين باورند كه اين نظام، منافع مردم عادي را قرباني منافع سرمايه سالاران مي‏ كند (76درصد).(6) آمار وقت مؤسسه گالوپ نيز نشان داد كه 76 درصد مردم آمريكا از عملكرد كنگره راضي نيستند.(7) مطالبات مردمي‏ براي تغييرات ساختاري در اين نظام كه خود را در حركت مردمي‏ ضد سرمايه داري و اخيرا در حركت ضد نژاد پرستي كه با شعار بگذار نفس بكشم و پايين آوردن و تخريب نمادهاي رژيم حاكم بر آمريكا و بالاتر از آن شعار مرگ بر آمريكا در دل شهرها بوضوح نشان داد، نشان راستيني از آغاز و تداوم يك بيداري ادامه دار در آمريكا است.

انقلاب‏ سياسي

در حزب دموكرات، برني سندرز، رقيب انتخاباتي كلينتون در انتخابات درون ‏حزبي انتخابات 2016، فردي بود كه به وضوح صحبت از يك "انقلاب سياسي"(8) در ساختارهاي اقتصادي-سياسي آمريكا مي ‏كرد. وي با وجود جذب ميليون‏ ها رأي و برانگيختن انرژي بسياري از جوانان براي تغيير، با برخي كارشكني‏ ها در بالاترين سطوح حزب دموكرات از صحنه رقابت بيرون رانده شد.

با وجود همه شواهد مبني بر انحطاط اخلاقي ترامپ نيز، ميليون ‏ها آمريكايي همچنان وي را به عنوان يك فرد ضد سيستم، بر گزينه ديگر ترجيح دادند. جنبش‏ هاي تي پارتي و اشغال وال استريت در سال‏هاي اخير نيز نشان از يك تقاضاي عمومي‏ در طيف-هاي مختلف سياسي آمريكا براي تغيير داشت. اوباما نيز پيش از اين با همين شعار تغيير توانست پيروز انتخابات آمريكا شود كه البته شعار تغيير در سطح شعار باقي ماند. دوران چهارساله ترامپ نيز نشان داد كه شعار تغيير و پرده برداري از بخشي از حقايق تلخ حاكم بر نظام سياسي در دوران مبارزات انتخاباتي شعاري بيش نبود و در بر همان پاشنه سابق چرخيد. به اين ترتيب، مي‏توان حدس زد كه تقاضاي عمومي‏ براي اصلاح و تغيير در نظام حاكميتي آمريكا بويژه بعد از نهضت فراگير ضد نژادپرستي ادامه خواهد داشت و اين بار اكثريت مردم آمريكا نسبت به انتخابات به طور كلي سلب اعتماد كرده ‏اند.

بي اعتمادي عمومي

بر اساس نظرسنجي‏ هاي موسسه آمريكايي افكارسنجي پيو كه بين 27 اوت تا 4 اكتبر 2015 انجام شده بود، يك سال پيش از انتخابات 2016، مردم آمريكا به شدت نسبت به دولت، سياست و رهبران منتخب كشور خود بدبين و بي‏ اعتماد بودند. بر اساس اين نظرسنجي، تنها 19 درصد از پاسخ دهندگان به دولت اعتماد داشتند و عملكرد آن را صحيح مي‏ دانستند كه تنها (3 درصد) آنان گزينه هميشه و (16 درصد) از آنان گزينه بيش‏تر اوقات را انتخاب كرده بودند، آماري كه نشان از پايين ترين حد اعتماد در نيم قرن گذشته دارد. تنها 20 درصد از نحوه اداره برنامه‏ هاي دولت ابراز رضايت كردند. 55 درصد بر اين عقيده بودند كه آمريكايي‏ هاي معمولي بهتر از مسئولين منتخب مي‏ توانند مشكلات كشورشان را حل كنند. مقايسه 50 سال منتهي به اين بررسي روند نزولي اعتماد مردم آمريكا به دولت و سياستمدارانشان را در نيم قرن اخير نشان مي‏ دهد.

از سال 2016 تا كنون نه تنها اقدامي‏شفابخش براي ناخوشي آمريكا توسط مدعيان دوران انتخابات انجام نشده است، بلكه حال مردم و ظلم و تجاوز پليس بويژه به مردم كوچه و بازار و به اصطلاح آن 99درصد نابرخوردار ناخوش تر شده به حدي كه ديگر مردم اميدي به نظام موجود ندارند و اين حقيقت كه در چنين شرايطي، از فرد بي نزاكتي، كه به قول رهبر معظم انقلاب مثل لات‏ هاي چاله ميداني عربده مي‏زند و سر راه مي‏ گيرد، رفتارهايي مشاهده بشود كه حاكي از بي مبالاتي داخلي وي است، اگرچه به قيمت دامن زدن به جنگ و درگيري داخلي باشد و نهايتا به تجزيه و فروپاشي بيانجامد.

اين حقيقت اين نكته را نيز گوشزد مي‏كند كه حال كساني كه به اين جسد نيمه جان و عفن متمسك مي ‏شوند چقدر بد است و چه اندازه دور از آبادي و دچار خسران اند . الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.(9)

پي نوشت‏ها:

1. به گزارش اسلام تايمز: http//islamtimes.org/

2. دونالد ترامپ – 22 مهر 1395:

http://www.jta.org/2016/10/14/news-opinion/politics/donald-trumps-conspiracy-theories-stir-uneasy-echoes

3. برني سندرز – مقدمه كتاب دلاراكراسي – 2013.

4. مؤسسه اطلاع رساني گرسنگي در جهان:

World Hunger Education Services: http://www.worldhunger.org/hunger-in-america-2015-united-states-hunger-and-poverty-facts/

5. بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان.1395/08/12

6. http://www.people-press.org/2015/11/23/2-general-opinions-about-the-federal-government/

7. http://www.gallup.com/poll/1600/congress-public.aspx

8. political revolution

9. النساء : 139.