صفحه حوزه و دانشگاه

بسيج دانشجويي دانشگاه‎هاي تهران خطاب به ظريف:
حق نداريد از سرمايه «عزت ملي» براي مذاكره ذليلانه هزينه كنيد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، ۳۰ بسيج دانشجويي دانشگاه‎هاي تهران در نامه‎اي خطاب به وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كردند: اگر شما چيزي جز مذاكره ذليلانه نمي‎دانيد، تصميم خودتان است كه پس از اين معادلات جديد منطقه در مسؤوليت بمانيد يا برويد، اما حق نداريد از سرمايه عزت ملي، كه حاصل قطره قطره خون شهيد و مظلوم است خرج كنيد.

در اين نامه آمده است:

كم‎تر از يك ماه پيش بود كه شهادت سردار بزرگ جبهه مقاومت و همراهانشان، ملت ايران را در بهت و حيرت فرو برد. ايالات جنايتكار متحده، با تروري كه حتي ناقض آشكار قوانين بين‎المللي‎ست، مهري با جوهر خون بر پرونده سياه جنايات خود مي‎زند تا يادآوري تلخ از نفرت ملت ايران عليه خود باشد. پس از آن نيز، حضور ميليوني مردم در تشييع پيكر اين شهدا در سراسر كشور، به بهترين وجه نتيجه رفراندوم سازش يا مقاومت را به نمايش مي‎گذارد؛ دوگانه‎اي كه شما و همفكران‎تان با دست‎كاري مشخصه‎هاي آن سعي در وارونه نشان دادن حقايقش و بهره‎وري مقاصد سياسي‎تان داشتيد. با تمام اين‎ها وقيحانه در مصاحبه با يك هفته‎نامه آلماني، دم از مذاكره با اين ابليس مي‎زنيد.

حالا كه گرماي خون شهيد سليماني هنوز داغ مردم ايران را تازه نگه داشته و حتي چهل روز هم از شهادت ايشان نگذشته است، حالا كه بيش از فقط چند هفته از تشديد تحريم‎هاي آمريكا عليه ايران نمي‎گذرد؛ و حالا كه رهبري صراحتا و روشن باب مذاكره با آمريكا را مي‎بندد و روي آن خط بطلان مي‎كشد، چطور به‎جاي گرفتن انتقام سخت خون شهيد را لگدمال مي‎كنيد و چگونه مذاكره‎اي را كه حتي بيش از اين جنايت هم در افكار عمومي از آن منع شده بوديد «غيرممكن» نمي‎دانيد؟ پس از آن هم حقيرانه مورد خطاب ترامپ قرار مي‎گيريد كه اين اميدتان را هم نااميد مي‎كند.

رئيس جمهور ادعا مي‎كند راهي جز خارج از كشور براي مشكلات معيشتي نمي‎بيند، و ... خود را پشت «من بلد نيستم»هايش مخفي مي‎كند، حال آن‎كه در مقابل جنتلمن‎هاي پشت ميز مذاكره و تروريست‎هاي فرودگاه بغداد هم شكست خورديد و مايه ذلت ملت ايران شديد، آن قدر كه فعالانه‎ترين ديپلماسي‎تان ديپلماسي ذلت شناخته مي‎شود.

جناب دكتر! اگر شما چيزي جز مذاكره ذليلانه نمي‎دانيد، تصميم خودتان است كه پس از اين معادلات جديد منطقه در مسؤوليت بمانيد يا برويد، اما حق نداريد از سرمايه عزت ملي، كه حاصل قطره قطره خون شهيد و مظلوم است خرج كنيد؛ كه ملت ايران سربرآورده از مكتب عاشورايي‎ست كه مقاومت را ارجح بر ذلت مي‎داند و چنانچه شما يا هر مسؤول ديگري قصد ذليل جلوه دادن ملت استوار را داشته باشد، پس هيهات من الذلة.

معاون فرهنگي حوزه علميه خواهران:
زوج هاي طلبه داراي پايين ترين آمار طلاق هستند

معاون فرهنگي تبليغي حوزه علميه خواهران با بيان اين‎كه فعاليت‎هاي حوزه در پيشگيري از آسيب‎هاي اجتماعي بسيار مهم است، گفت: زوج‎هاي طلبه پايين‎ترين آمار طلاق را دارند.

معصومه ظهيري در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حوزه‎هاي علميه در تحكيم بنيان خانواده و مبارزه با آسيب‎هاي اجتماعي، اظهار داشت: تحكيم بنيان خانواده و مبارزه با آسيب‎هاي اجتماعي موضوعي فراگير و جهاني است و تنها در مرزهاي جغرافيايي ايران مطرح نيست.

عضو هيأت انديشه ورز مقابله با آسيب‎هاي اجتماعي با بيان اين‎كه رابطه انسان با كوچك‎ترين و مهم‎ترين واحد اجتماع كه از آن با عنوان خانواده ياد مي‎شود، نقش بسزايي در سلامت و سعادت فرد و جامعه مي‎تواند داشته باشد، ادامه داد: خانواده در اصل سلول بنيادي جامعه به شمار مي‎رود بر همين اساس آسيب يا سلامت آن مي‎تواند تأثير مستقيم در پيشبرد اهداف جوامع داشته باشد.

معاون فرهنگي تبليغي حوزه علميه خواهران تحكيم خانواده و راه‎هاي تقويت آن را بسيار مهم خواند و ابراز كرد: اين مساله به ايران اختصاص ندارد بلكه دنياي امروز درگير سياست‎هاي تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده و پيشگيري از آسيب‎هايي است كه علت فروپاشي اين نهاد با ارزش محسوب مي‎شود.

ظهيري به تحكيم بنيان خانواده در آموزه‎هاي ديني اشاره كرد و گفت: آموزه‎هاي ديني سفارش‎هاي فراواني در بحث خانواده دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ آموزه‎هاي ديني اسلام تاكيد و سفارش‎هاي فراواني راجع به مساله ازدواج، تشكيل خانواده، فراهم كردن زمينه ازدواج آگاهانه، بهنگام، آسان و سالم دارد، طبق صريح روايات؛ خانواده محكم‎ترين بنا در اسلام است، همچنين در احكام الهي ازدواج مستحب مؤكد بيان مي‎شود.

فعاليت‎هاي آموزشي حوزه‎هاي علميه در راستاي تحكيم بنيان خانواده

وي فعاليت‎هاي آموزشي را نخستين فعاليت حوزه‎هاي علميه در تعالي و تحكيم كانون خانواده برشمرد و عنوان كرد: حوزه‎هاي علميه خواهران برنامه‎هاي مختلف آموزشي با موضوع خانواده و موضوعات مرتبط با آن را براي طلاب در سطوح مختلف در نظر گرفته است.

معاون فرهنگي تبليغي حوزه علميه خواهران به برنامه‎هاي آموزشي حوزه علميه خواهران در راستاي تحكيم بنيان خانواده و مبارزه با آسيب‎هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: تدريس رشته فقه خانواده در سطح چهار، رشته مطالعات زنان و خانواده در سطح سه و واحدهايي در رابطه با بحث خانواده، جايگاه خانواده و همچنين دوره‎هاي مهارتي در رابطه با سبك زندگي اسلامي و تحكيم خانواده از جمله برنامه‎هاي آموزشي حوزه علميه خواهران در راستاي تحكيم بنيان خانواده و مبارزه با آسيب‎هاي اجتماعي به شمار مي‎رود.

عضو هيأت انديشه ورز مقابله با آسيب‎هاي اجتماعي افزود: اگر طلاب نگاه جامعه شناسي و دانش اجتماعي ديني را كه در رابطه با مباحث مربوط به نهاد خانواده بيان شده به درستي بياموزند مي‎توانند در مرحله بعد با فعاليت‎هاي پژوهشي و تبليغي آموزه‎هاي خود را به جامعه منتقل كنند، ضمن اين‎كه اين آموزش‎ها براي خود طلاب نيز مفيد بوده و ايشان را در اموري مانند همسرگزيني، تحكيم و تعالي خانواده و مقابله با آسيب‎هاي احتمالي ياري مي‎كند.

پايين‎ترين آمار طلاق در كشور مربوط به خانواده حوزويان است

وي با تاكيد بر اين‎كه فرهنگ سازي در خانواده بزرگ حوزه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اظهار داشت: خانواده بزرگ حوزه‎هاي علميه بيش از ۱۵۰ هزار نفر اعم از دانش آموختگان و ۶۳ هزار طلاب در حال تحصيل را در بر مي‎گيرد، بنابراين ترغيب به ازدواج بهنگام، فراهم نمودن ازدواج آسان، فهم مواردي كه به حسن سازگاري در خانواده مي‎انجامد و شناخت نقش بسزاي زنان در حفظ آرامش خانواده مستلزم آموزش و فرهنگ سازي است.

ظهيري ادامه داد: پيشرفت و سلامت جامعه حوزويان در مسائل مربوط به خانواده سبب مي‎شود اين امر به جامعه تسري پيدا كند، حوزويان هم از جهت تبليغي و هم از لحاظ الگوسازي مي‎توانند در جامعه اثرگذار باشند.

وي با استناد به آمارهاي ارائه شده، پايين‎ترين آمار طلاق در كشور را مربوط به خانواده حوزويان دانست و عنوان كرد: مشكل بالا رفتن سن ازدواج، افزايش آمار طلاق و كاهش ازدواج متأسفانه در ۲۸ استاني كه ما در آن اداره مدارس را بر عهده داريم فراگير شده است، اما در عين حال همين آمارها در رابطه با مدارس علميه به‎صورت حداقلي است.

آموزش مهارت‎هاي زندگي؛ سدي در برابر سونامي طلاق

معاون فرهنگي تبليغي حوزه علميه خواهران ميزان طلاق حوزويان را نسبت به ديگر افراد جامعه كم‎تر دانست و گفت: دليل اين آمار حداقلي بيانگر تأثير مطلوب آموزش‎هاي حوزه علميه در ترويج فرهنگ خوب زيستن، سازگاري، ارتباط مؤثر و آموزش مهارتهاي ارتباطي اثرگذار بوده و نتيجه مثبتي به همراه داشته است.

وي با بيان اين‎كه مقابله با آسيب‎هاي اجتماعي در سال‎هاي اخير بر عهده اداره اجتماعي وزارت كشور بوده است، اظهار داشت: اداره اجتماعي از طريق فعاليت‎هاي مختلف رسانه‎اي، آموزش‎هاي چهره به چهره و محلي، آموزش مهارتهاي زندگي و مشاوره اقدامات خوبي تاكنون انجام داده و حوزه علميه نيز در سال‎هاي ۹۶ و ۹۷ متولي آموزش ۵ استان البرز، كرمانشاه، مازندران، مركزي، بخشي از تهران و ايلام بود كه اين آموزش‎ها به‎صورت مستقيم انجام شد.

وي با اشاره به فعاليت‎هاي مجازي حوزه با موضوع خانواده، اظهار داشت: فعاليت‎هاي آموزشي، تبليغي، مشاوره غير حضوري، ترويج آموزه‎هاي ديني، مشاوره و روانشناسي برگرفته از سيره اهل بيت(ع) و ايجاد كانال‎هاي مرتبط با موضوعات خانواده از جمله فعاليت‎ها و اقدامات صورت گرفته از سوي حوزه علميه خواهران و طلاب در فضاي گسترده مجازي بوده است.

 حوزه و دانشگاه

بيانيه جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه قم خطاب به ظريف؛
آقاي ظريف! از ملت شريف ايران بابت كار زشت خود عذرخواهي كنيد

به گزارش شبكه اطلاع رساني راه دانا؛ وزير امور خارجه ايران، جواد ظريف بار ديگر در گفتگو با يك رسانه خارجي(نشريه اشپيگل) پالس مذاكره به آمريكا داد. در اين باره جمعي از اساتيد و طلاب حوزه علميه قم بيانيه‎اي صادر كردند كه در آن آمده است:
آقاي ظريف! هنوز چند روز از شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني نگذشته است كه با دستور مستقيم ترامپ خون آشام، پيكرش اربا اربا شد، چرا با اين سرعت خون به ناحق ريخته او را لگد مال مي‎كنيد؟!
مگر چشم‎هاي غبار گرفته خود را باز نكرديد و مشاهده نكرديد نه تنها ايران، بلكه كشورهاي ديگر منطقه و جهان از جمله عراق نيز، خواهان انتقام سخت و خون خواه حاج قاسم و ياران شهيدش هستند؟!
مگر گوش خود را باز نكرديد و نشنيديد فرياد مرگ بر آمريكا و الموت لآمريكا را از حنجره مردم ايران و منطقه؟!
چقدر و چندين بار رهبر انقلاب تاكيد كند و تكرار نمايد كه مذاكره در هر سطحي با آمريكاي تروريست و خون آشام در هر سطحي ممنوع است كه شما متوجه شويد؟!
آقاي ظريف! خون به ناحق ريخته حاج قاسم، گريبان هركسي كه به فكر مذاكره با اين ددمنشان خون خوار باشد خواهد گرفت.
شما وزير خارجه كدام كشور هستيد؟! ذلت برجام كافي نبود كه حالا خون حاج قاسم را مي‎خواهيد با ذلت بيش‎تر و تحقير مردم ايران معامله كنيد، آن هم با پست‎ترين فرد يعني ترامپ؟!
چرا چند روز بعد از تشييع ميليوني سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني و رفراندوم مقاومت ملت ايران و عراق در انتقام سخت از خون پاك شهيد و همرزمانش كه ايران اسلامي در اين يوم الله تشييع، اقتدار خويش را در عرصه جهاني به نمايش گذاشت بار ديگر شما موضوع مذاكره با شيطان بزرگ آمريكاي جنايتكار را مطرح كرديد؟!!
چرا دقيقا ضد منافع ملي ايران موضع گيري مي‎كنيد؟!
چرا از مذاكرات نافرجام برجام و شرطي كردن اقتصاد ايران و ضربه سنگين به اقتصاد كشور در طول مذاكرات درس عبرت نمي‎گيريد؟!!
مگر ما عزت و اقتدار نظام اسلامي كه مديون تدبيرهاي حكيمانه امام راحل و رهبر معظم انقلاب و خون شهيدان مخصوصا خون شهيد حاج قاسم سليماني است را به همين راحتي به دست آورديم كه شما آن را در حالت انفعالي خرج خود كرده و آبروي نظامي اسلامي و اقتدار آن را در سطح جهاني ببريد؟!!
مگر رهبري معظم انقلاب بارها درباره خباثت و جنايت‎هاي آمريكايي‎ها در منطقه و جهان تذكر ندادند كه اين آمريكا است كه براي سلطه و نفوذ و دخالت در ايران به دنبال مذاكره با ايران است و مذاكره با آمريكا منتفي است؟!!
شما از خط قرمزهاي نظام در برجام عبور كرديد و به تذكرات دلسوزانه رهبر معظم انقلاب بي‎توجهي كرديد و امروز بر همگان ثابت شد در مسير مذاكرات برجامي دچار اشتباه راهبردي و خطاي محاسباتي شديد و در آينده نزديك نيز بايد نسبت به اقدامات خويش در برجام پاسخگوي ملت شريف ايران باشيد؛ اما چرا بار ديگر علي رغم تذكرات و نهي‎هاي مستقيم رهبر معظم انقلاب در موضوع مذاكره با آمريكا شما بار ديگر باب مذاكره با آمريكا را باز كرديد؟!!
آقاي ظريف! بهتر است به دامان انقلاب و مردم ايران برگرديد و رسما از ملت شريف ايران بابت اين كار بسيار زشت خود معذرت خواهي كنيد كه دل آن‎ها را آزرديد و روح مطهر حاج قاسم سليماني را ناراحت كرديد و به مردم قول دهيد ديگر اسمي از مذاكره با قاتلان حاج قاسم يعني آمريكاي خون آشام بر زبان نياوريد تا مردم شما را ببخشند.

فاطمه(س) با همة تاريخ سخن مي گويد

اگرچه خطبة فاطمه‎زهرا(س) در مسجد مدينه و در مقابل حاضران در آن جلسه ايراد شد، ولي آن حضرت نظرش را به افق‎ها و فضاهايي دورتر از ديواره‎هاي مسجد دوخته بود، و به همين جهت در عين حالت اعتراض، از آرامش خاصي برخوردار بود، گويا با همة تاريخ سخن مي‎گفت و فقط جمع حاضر در مسجد در جلو او نبودند.
انقلاب فاطمه‎زهرا(س) اظهار رنجي بود كه پس از رحلت حضرت رسول(ص) بر بشريت وارد شده بود. دردي كه حضرت‎فاطمه(س) هم، علل و عوامل آن را درك كرده و هم سنگيني‎هاي آن را لمس نموده بود. فاطمه‎زهرا(س) با همة وجودِ خود احساس كرد، مرگي كه آن مرد بزرگ را ربود، اينك دست خود را به جانب محصول بزرگ او نيز دراز كرده و خوب مي‎دانست آيندة اسلام در حالي كه نامادري‎ها به‎جاي وارثان آن نشسته‎اند چه خواهد شد.
آيا اگر شما هم به‎جاي فاطمه(س) بوديد، از خود سؤال نمي‎كرديد چرا اين‎ها اين‎همه توصيه و وصيت پيامبر خدا(ص) را ناديده مي‎گيرند؟ آيا به اين نتيجه نمي‎رسيديد كه موضوع؛ فراموشي نيست، بلكه قصد نشنيدن دارند و به دنبال فرصتي بودند كه كار خود را عملي كنند و به خيال خود با رحلت پيامبر(ص) آن فرصت فراهم شده‎است.
حضرت فاطمه(س) همچون ليلة‎القدر؛ ناپيدا و سرنوشت‎ساز است. ظاهراً او يك اعتراض بود و مقداري اشك، ولي تكليف همة ائمة معصومين(ع) را در مقابل آن انحراف بزرگ تا آيندة تاريخ روشن نمود و در واقع حركات ائمه(ع) همه ادامة راهي است كه فاطمه(س) گشود. و لذا امام‎عسگري(ع) فرمودند: «نَحْنُ حُجَجُ‎اللهِ عَلي خَلْقِه وَ جَدَّتُنا فاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَينا» يعني ما حجّت‎هاي خدا بر مردم و جدّ ما فاطمه(س) حجّت خدا بر ما است. حضرت فاطمه(س) در آن شرايطِ بحراني جبهه‎اي گشود كه تاريخ را از ظلمات آزاد نمايد و اين جبهه هنوز گشوده و در حال حركت است.

فلسفه حجاب
حجاب و مسؤوليت پذيري

هر كس در برابر خود و ديگران مسؤول است. انجام موفقيت آميز مسؤوليت به استعداد و برخورداري از توانمندي‎هاي متناسب و ظرفيت‎هاي روان شناختي و جسمي نياز دارد. توفيق در پاره‎اي از مسؤوليت‎ها و حتّي سپردن برخي از مسؤوليت‎ها به حجاب تكيه دارد و افرادي كه بي‎حجابي پيشه مي‎كنند، توان انجام آن را ندارند. اين گروه ناگزير بايد به خويش پردازند و – چنان كه امروزه مشاهده مي‎كنيم – چاره‎اي ندارند جز آن‎كه انجام آن مسؤوليت‎ها را به ديگران و حتّي مردان بسپارند. زناني كه در پي دلربايي و جلب نظر ديگرانند و جز عرضه پيكر خود به چيزي نمي‎انديشند، هرگز نمي‎توانند غمخوار همنوع خود باشند؛ در برابر خانواده و اجتماع احساس مسؤوليت كنند و به معنويت خود و اعضاي خانواده و جامعه بينديشند. اين افراد، افزون بر آن‎كه خود به دليل ناتواني يا شانه خالي كردن از انجام دادن مسؤوليت‎هاي فردي باز مي‎مانند، با روحيه و وضعيت بدني خاص خويش محيط را آلوده و موقعيت را براي فعاليت مسؤوليت پذيرانه نامساعد مي‎سازند. بر اين اساس، بازدهي فعاليت‎هاي خانوادگي و اجتماعي را كاهش مي‎دهند و حتّي دقّت عمل را دچار اختلال مي‎كنند؛ به عبارت ديگر، اين افراد خود ناتوان مي‎مانند و ديگران را نيز از انجام دادن تعهدات و مسؤوليت‎هاشان باز مي‎دارند. تحقيقات گسترده و به ويژه پژوهش‎هاي ميداني، حاكي از افت توليد و كاهش سطح كيفيت در مراكز آلوده به افراد بي‎حجاب، بر درستي اين سخن گواهي مي‎دهد.
اسلام كه عاطل و باطل ماندن نيروهاي عظيم انساني و غير انساني را نمي‎پسندد، براي رسيدن به موفقيت در انجام تعهدات و مسؤوليت‎هاي فردي و اجتماعي، استعداد و شرايطي را لازم مي‎داند كه رعايت پوشش خاص يكي از آن‎ها به شمار مي‎آيد. فرد بي‎حجاب با رعايت نكردن اين شرط در واقع از قبول مسؤوليت خودداري ورزيده، در پي خواسته‎هاي خود مي‎رود و حتّي ديگران را از انجام تعهدهاي پذيرفته شده باز مي‎دارد. بنابراين، حجاب هرگز به معناي محدود كردن حوزه مسؤوليت زن نيست. حجاب شرط موفقيت در انجام دادن مسؤوليت‎ها و سپردن برخي مسؤوليت‎ها است. انسان، با انتخاب بي‎حجابي از قبول مسؤوليت‎هاي حساس و سنگين شانه خالي مي‎كند؛ آزاد از هر تعهدي سر بار ديگران مي‎شود و مسؤوليت‎ها را به ديگران وا مي‎گذارد.