صفحه كلبه سبز

آمارسازي هاي هدفمند براي صندوق جمعيت سازمان ملل درخصوص وضعيت جمعيتي ايران

صالح قاسمي جمعيت‎پژوه با اشاره به گزارش منتشر شده صندوق جمعيت سازمان ملل UNFPA درخصوص وضعيت جمعيتي ايران گفت: اين تصوير بخشي از گزارشي است كه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد هر دو سال يكبار منتشر كرده و آخرين وضعيت جمعيتي كشورهاي جهان را اعلام مي‎كند.

وي در ادامه اظهار داشت: طي سال‎هاي گذشته، بخصوص 4 سال اخير كه سياست‎هاي كلي جمعيت از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و بناي كشور بر آن است كه به سمت اصلاح الگوي فرزندآوري و افزايش فرزندآوري حركت كند، مي‎بينيم كه از اين دست گزارش‎ها كه همراه با سوگيري‎هاي خاصي است منتشر مي‎شود.

اين جمعيت‎پژوه در گفت‎وگو با خبرگزاري فارس با بيان اين‎كه در گزارش منتشر شده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد رسما دستكاري آمار و آمارسازي اتفاق افتاده است، توضيح داد: يكي از اين آمارسازي‎ها نسبت به نرخ رشد جمعيت كشورمان رخ داده است و به رغم‎اين كه مركز آمار ايران نرخ رشد جمعيت كشور را در سال 95، 1.24 درصد اعلام كرده كه نشانگر سير كاهشي جمعيتي است،(كما اين‎كه در سال 98، اين نرخ حتما كم‎تر از 1.2 درصد است) در گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، عدد 1.4 درصد را براي نرخ رشد جمعيت ايران ذكر كرده است.

وي در ادامه تصريح كرد: در رابطه با نرخ باروري هم بر اساس آمار رسمي مركز آمار در سال 95، نرخ باروري زنان 2 فرزند بوده و امروز در سال 98 به كم‎تر 1.8 درصد فرزند رسيده است ولي اين گزارش نرخ باروري مادران ايراني را 2.2 درصد فرزند اعلام كرده است.

قاسمي يكي ديگر از شاخص‎هاي دستكاري شده در اين گزارش را درصد تولد‎هاي مادران زير 20 سال عنوان كرد و گفت: بر اساس شاخص‎هاي جمعيت‎شناسي امروز شاخص تولد مادران زير 20 سال از 6 درصد به 5.3 درصد رسيده است در حالي كه صندوق جمعيت سازمان ملل اين رقم را 9 درصد اعلام كرده است.

نگراني‎زدايي از وضعيت جمعيت در ميان تصميم‎گيران

اين جمعيت‎پژوه با اشاره به دستكاري شاخص‎هاي فوق درباره علل و چرايي اين دستكاري‎ها توضيح داد: نخست اين‎كه مسؤولان كشور ما به خصوص تصميم‎گيران و تصميم‎سازان در حوزه جمعيت با نگاه به آمارهاي ساختگي نگراني‎شان نسبت به آينده جمعيت كشور كم شده و به نوعي نگراني‎زدايي صورت مي‎گيرد.

وي افزود: از اهداف ديگر اين آمارسازي‎ها اين است كه اين آمارها محل رجوع برخي كارشناسان و جمعيت‎شناسان است و آن‎ها بر اساس اين ديتاهاي آماري تحليل مي‎كنند و تحليل آن‎ها بر اساس اين آمار دستكاري شده روند مثبت و خوبي به همراه دارد.

اين جمعيت‎پژوه در پاسخ به اين سوال كه آمارهاي فوق از كجا به دست صندوق جمعيت سازمان ملل متحد مي‎رسد گفت: متأسفانه جريان خاصي در كشور ما براي مطلوب بودن شرايط جمعيتي كشور حاكم است و اين جريان، دو مجموعه را در حوزه جمعيت‎پژوهي در اختيار دارد،(انجمن جمعيت‎شناسي دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات جمعيت وزارت علوم) و اين دو مؤسسه بر اساس تجربيات برخي آمارها را به اشتباه به صندوق جمعيت سازمان ملل منتقل مي‎كنند و اين صندوق بر اساس اين ديتاها آمارهاي اشتباه را منتشر مي‎كنند.

وي تاكيد كرد: اين گفتمان متعلق به همان گفتماني است كه مخالف گفتمان رهبري و جمعيت‎شناسان در حوزه جمعيت فعال است.

قاسمي با اشاره به اين‎كه در 4 سال گذشته با شيب تندي شاهد كاهش تولدها در كشور هستيم، اظهار داشت: هر كسي كه الفباي جمعيت‎شناسي را بداند مي‎فهمد كه چطور اين شيب تند، نرخ رشد جمعيت و باروري را كاهش مي‎دهد، اما اگر در اين شرايط گفته شده نرخ رشد جمعيت و باروري افزايش يافته واقعاً مضحك و دروغ آشكار است.

فرق بين افراد درون گرا و برون گرا را بدانيد

كامران ترابي، روانشناس و مشاور، در گفت‎وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تفاوت بين افراد برون گرا و درون گرا اظهار كرد: همه ما داراي تفاوت‎هاي شخصيتي با يكديگر هستيم و همين موضوع سبب بروز رفتار‎هاي متفاوت در شرايط يكسان با ديگران مي‎شود.

او با بيان اين‎كه مي‎توان اشخاص را به دو گروه "درون گرا" و "برون گرا" تقسيم كرد، افزود: افراد برون گرا مايل به برقراري ارتباط با افراد جديد در بيرون دايره ارتباطي خود هستند، اين اشخاص معمولا براي ايجاد ارتباط پيش قدم مي‎شوند و هنگام گفت‎وگو به چشمان مخاطب زياد نگاه مي‎كنند و پرانرژي به نظر مي‎رسند.

اين روانشناس با بيان اين‎كه در نقطه مقابل، افراد درون گرا ميل چنداني به خروج از دايره امن ارتباطي خود ندارند و افراد جديد را به سختي و به كندي مي‎پذيرند، گفت: افراد درون گرا به چشمان مخاطب كم نگاه نمي‎كنند و از تماس چشمي پرهيز مي‎كنند، علاوه بر اين‎كه براي ايجاد ارتباط با ديگران پيش قدم نمي‎شوند، از تلاش طرف مقابل نيز استقبال نمي‎كنند.

ترابي درباره روش تشخيص تفاوت‎هاي شخصيتي افراد تصريح كرد: در ابتدا بايد گفت هر فردي از هر دو صفت برخوردار است، اما يكي از ديگري قوي‎تر است، همچنين بايد رفتار خود را در شرايطي كه تحت فشار و محدوديت كاري يا اجتماعي قرار نداريد، بررسي كنيد.

او افزود: افراد درون گرا بايد مشاغلي انتخاب كنند كه در آن‎ها ارباب رجوع يا همكار جديد كم‎تر وجود دارد مانند حسابداري، بايگاني، كتابداري، پژوهش، طراحي، امكان سنجي، مشاغل IT و غيره. همچنين افراد برون گرا بايد مشاغلي مانند روابط عمومي، تدريس، بازاريابي و فروش، مديريت و غيره را انتخاب كنند.

اين روانشناس با اشاره به اين‎كه اگر با فرد درون گرايي ازدواج كرده‎ايد، براي معاشرت با دوستان و اقوام جديد كه آن‎ها را نمي‎شناسد به او فشار نياوريد، اضافه كرد: همچنين نبايد از معاشرت افراد درون گرا با ديگران جلوگيري كنيد.

ترابي تصريح كرد: بهتر است اشخاص درون گرا و برون گرا با هم ازدواج نكنند، اما اگر اين امر رخ داد، لازم است به هم فضاي بيش‎تري دهند و بخشي از زمان روزانه يا هفتگي را به ميل خود معاشرت كنند تا هيچ يك احساس محدوديت و فشار بيش از حد نكند.

او ادامه داد: با گذشت زمان كه دايره‎هاي ارتباطي زوج‎ها با هم پيوند مي‎خورد و اشتراك بيش‎تري ايجاد مي‎شود، اين تعارض كاهش چشمگيري خواهد داشت.

اين روانشناس بيان كرد: اشخاص درون گرا ممكن است سرد يا بي‎روح به نظر برسند، بي‎ميلي آن‎ها به ارتباط را با نامهرباني اشتباه نگيريد. آن‎ها بي‎معرفت يا بي‎روح نيستند، بلكه انرژي خود را براي اشخاص معدودي صرف مي‎كنند، عجله نكنيد و به او زمان كافي بدهيد.

ترابي با بيان اين‎كه افراد برون گرا را افرادي ناپايدار، دمدمي و تنوع طلب ندانيم، اضافه كرد: همچنين نبايد مهارت ارتباطي را با ميل به ارتباط اشتباه بگيريم؛ چرا كه برخي از افراد با وجود ميلي كه به ارتباط دارند، به‎دليل نداشتن مهارت يا اعتماد به نفس كافي موفق به ايجاد ارتباط نمي‎شوند و برخي نيز به دلايل شغلي يا اجتماعي مهارت خويش را گسترش داده‎اند، اما ميل چنداني در باطن ندارند.

لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت، تأمين كننده منافع خانواده باشد

حجت الاسلام «جليل محبي»، با بيان اين‎كه آن چه كه در لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت مشاهده مي‎شود، خلا‎هاي قانوني هستند كه درباره زنان در كشور ما وجود دارند، اظهار كرد: اين لايحه كه با كار پژوهشي تهيه و تدوين شده است، برخي جرم‎هايي كه در خصوص زنان در جامعه وجود دارد را جرم‎انگاري كرده است.

وي در گفت‎وگو با خبرگزاري تسنيم، با بيان اين‎كه وظايفي كه دستگاه‎ها در زمينه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت دارند در لايحه اخير قوه قضاييه آمده است، افزود: مهم‎ترين نقطه قوت لايحه مذكور اين است كه تكرار مكررات نيست و فقط به مباحث موجود در قوانين قبلي نپرداخته است.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر ادامه داد: لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت به نحوي نوشته شده است كه تامين‎كننده منافع خانواده باشد يعني اين لايحه در عين حمايت كيفري از زنان، از خانواده هم حفاظت كرده است تا شرايط به نحوي نباشد كه مرد و زن در خانواده روبروي هم قرار بگيرند و حمايت كيفري موجب از بين رفتن خانواده شود.

محبي تاكيد كرد: اگر اين لايحه تنها از زن حمايت مي‎كرد و به خانواده آسيب مي‎زد من با آن مخالف بودم، اما اين لايحه هم از خانواده و هم از زن حمايت كرده است.

وي ادامه داد: در بخش ديگر اين لايحه، از زناني كه در محيط كار به‎خاطر زن بودن يا حقوق‎شان رعايت نمي‎شود يا از آن سوءاستفاده به عمل مي‎آيد، حمايت شده است و مجازات‎هايي براي سوءاستفاده‎كنندگان از حقوق زنان در محيط‎هاي كاري در نظر گرفته شده است.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر يادآور شد: لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت بر خلاف لوايح ديگري كه در كشور نوشته شده است، توازن ميان حقوق زن و تكليف زن را برقرار كرده است و مواردي كه در اين لايحه جرم‎انگاري شده است، ظلم‎هايي است كه در جامعه در حق زنان اتفاق مي‎افتد.

مديركل سابق حقوقي مركز پژوهش‎هاي مجلس در پايان با بيان اين كه، چون اين لايحه يك لايحه قضايي است، مطابق قانون اساسي بايد رئيس قوه قضاييه لايحه آن را تهيه و ارائه كند و هيچ كس به جز مجلس نمي‎تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، عنوان كرد: دولت نمي‎تواند در قسمت‎هاي قضايي لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت، يعني در فصول مربوط به جرائم و مجازات لايحه نمي‎تواند دخل و تصرفي داشته باشد.

 كلبه سبز

هرگز اين دانه هاي پر خاصيت را از برنامه غذايي تان حذف نكنيد

دانه‎ها خواص بي‎شماري دارند و هر دانه تقويت كننده مواردي خاص است، همچنين طعمي متفاوت و منحصر به فرد دارند كه مي‎توانند برنامه غذايي را تحت تاثير قرار دهند.
دانه‎ها مواد مغذي هستند كه مي‎توانند سلامت بدن را تضمين و ويتامين‎هاي مورد نياز را تامين كنند، در اين ميان نقش برخي از دانه‎هاي مغذي بسيار پر رنگ است، زيرا خواص بي‎شماري دارند.
در اين‎جا به معرفي برخي از دانه‎هاي مقوي مي‎پردازيم.

برنج
برنج در سفره غذايي تمام ايراني‎ها وجود دارد، اين ماده غذايي سرشار از آنتي اكسيدان است و به‎دليل وجود ويتامين زينك در آن، سلامت پوست، مو و ناخن تضمين مي‎شود.

تخم كدو
تخم كدو كه به‎صورت بو داده و خام مورد استفاده قرار مي‎گيرد براي تامين چربي‎هاي ضروري بدن و همچنين به دست آوردن منيزيم مفيد است، اين ماده غذايي مي‎تواند سلامت قلب را تضمين كند و به‎دليل دارا بودن منيزيم قدرت عضلات را زياد كند.

دانه‎هاي انار
ويتامين c همراه با آنتي اكسيدان‎هاي قوي در انار وجود دارد و يك فنجان كامل از دانه‎هاي اين ميوه تنها داراي ۱۳۰ كالري است، همين ويژگي‎ها انار را به ميان وعده‎اي مناسب تبديل مي‎كند.

تخم كتان
تخم كتان سرشار از امگا ۳ است، اين دانه گياهي بهترين منبع فيبر به شمار مي‎رود، تخم كتان سبب كاهش فشار خون مي‎شود و در كاهش وزن تاثير بسياري دارد.

تخمه آفتابگردان
تخمه آفتابگردان سرشار از ويتامين E و چربي‎هاي سالم است و اغلب پزشكان تغذيه توصيه مي‎كنند كه حتما روزي يك فنجان تخمه آفتابگردان در رژيم غذايي افراد گنجانده شود.