صفحه حوزه و دانشگاه

نتايج جالب يك نظرسنجي دانشجويي
روحاني تنها شد!

نيمه‎عمر دولت دوم حسن روحاني رسيده و وقت خوبي براي بررسي كارنامه عملكرد او و ژنرال‎هايش در اين دو سال است. رئيس دولت يازدهم كه پس از يك دوره چهارساله رياست‎جمهوري، ابراهيم رئيسي را براي رسيدنِ دوباره به صندلي رياست‎جمهوري سد راه خود مي‎ديد، در رقابتي كه به گواه كارشناسان مملو از بي‎اخلاقي و تخريب رقبا بود، توانست رئيس فعلي دستگاه قضا را از سر راه بردارد و مانند چهار رئيس جمهور پيش از خود، سكان‎داري‎اش را هشت ساله كند. اما عملكرد دولت او در اقتصاد و گراني افسارگسيخته و مشكلات معيشتي مردم، در كنار خروج امريكا از برجام و مرگ آن؛ عملا روحاني را در وضعيتي متزلزل قرار داده؛ وضعيتي كه بيش از هرچيز حاصل ضعف ايده‎هاي او و ناتواني دولتش در مديريت كشور است.

به گزارش خبرگزاري دانشجو، حالا كه دولت برآمده از انتخابات ۲۹ ارديبهشت ۹۶ به نيمه راه رسيده، يكي از نشريات دانشجويي دانشگاه شريف نظرسنجي جالبي را از دانشجويان اين دانشگاه انجام داده. «روزنامه شريف» در آخرين شماره سال تحصيلي جاري از مخاطبانش سوالاتي درباره عملكرد دولت روحاني و همچنين راي‎شان در انتخابات ۹۶ پرسيده. نتايج اين نظرسنجي وقتي جالب‎تر مي‎شود كه بدانيم دانشگاه شريف يكي از دانشگاه‎هايي بود كه براي حمايت از حسن روحاني در انتخابات ۹۶ گام‎هاي فراواني برداشت. تعدادي از اساتيد اين دانشگاه در نامه‎اي به مردم، خواستار راي به حسن روحاني شدند و ۱۰۱۰ دانشجوي اين دانشگاه نيز نامه حمايت از روحاني را رسانه‎اي كردند. با اين اطلاعات، بررسي نظرسنجي «روزنامه شريف» خالي از لطف نيست.

نويسنده اين گزارش در ابتدا نوشته: «در نظرسنجي روزنامه درباره حسن روحاني كه روي كانال تلگرامي و توييتر روزنامه منتشر شد، ۳۵۰ نفر مشاركت داشتند كه ۲۵.۷ درصد آن‎ها را زنان تشكيل مي‎دادند؛ اين عدد مشابه و نزديك به درصد جمعي زنان در دانشگاه نيز هست. ۷۵ درصد مشاركت كنندگان، دانشجويان كارشناسي و بقيه، تحصيلات تكميلي هستند.» او همچنين ادامه مي‎دهد: «از افرادي كه در نظرسنجي شركت داشته‎اند ۵۵.۵ درصد به روحاني راي داده‎اند و ۴۱ درصد به رئيسي. در انتخابات نيز روحاني توانسته بود ۵۷ درصد آرا را كسب كند، ولي رئيسي ۳۸ درصد را كسب كرده‎بود. اين تفاوت نيز به معناي تفاوت فاحش نيست و حتي ممكن است ناشي از حضور بيش‎تر طرفداران رئيسي در دانشگاه باشد.»

نمره ۲ از ۵

در بخشي از اين نظرسنجي از دانشجويان خواسته شده تا به عملكرد روحاني از ۰ تا ۵ نمره دهند. نمره نهايي روحاني از اين سوال، ۲ از ۵ است كه با هر مترومعياري نمره مردودي محسوب مي‎شود!

بي روحاني بهتر مي‎شد!

«اگر گزينه ديگري رئيس جمهور مي‎شد، اوضاع فرق مي‎كرد؟» اين، سوال ديگري است كه روزنامه شريف از دانشجويان اين دانشگاه پرسيده. بر اساس آمار منتشرشده توسط اين نشريه، ۴۱ درصد شركت‎كنندگان در اين نظرسنجي معتقدند با گزينه ديگر، اوضاع كشور «بهتر» مي‎شد، ۳۵ درصد گزينه «تفاوتي نمي‎كرد» و تنها ۲۴ درصد گزينه «بدتر» مي‎شد را انتخاب كرده‎اند و اين يعني ۷۶ درصد شركت‎كنندگان حالا و پس از دو سال، به توخالي بودن «رقيب‎هراسي»‎هاي روحاني در ايام انتخابات پي برده‎اند.

برنامه نداري!

در بخش ديگري از اين نظرسنجي، از دانشجويان درباره علل شكل‎گيري وضعيت كنوني پرسيده شده است. دانشجويان پاسخ داده‎اند: «نزديك به ۴۰ درصد مشاركت‎كنندگان در اين نظرسنجي معتقدند نداشتن برنامه اقتصادي از سوي دولت عامل اصلي شكل‎گيري وضعيت فعلي است. ۲۷ درصد از افراد، ناسالم بودن دولتمردان را موثر مي‎دانند و ۱۶ درصد، بر نداشتن اختيارات و تعدد مراكز قدرت تاكيد دارند. در رده بعدي، ۸.۵ درصد نيز خروج آمريكا از برجام را موثر دانسته‎اند.»

۶۱ درصد اقتصاد، ۶ درصد آزادي‎هاي سياسي

۶۱ درصد جامعه آماري اين نظرسنجي معتقدند روحاني بايد اولويت خود را به بهبود وضعيت اقتصادي اختصاص دهد و اين در حالي است كه ۱۳.۵ درصد به تلاش براي اصلاح ساختار‎هاي تصميم‎گيري و اجرايي در كشور نظر دارند. ۱۰.۵ درصد از مشاركت‎كنندگان نيز به مذاكره با آمريكا نظر دارند. گزينه‎هاي پرطرفدار بعدي، اصلاح قانون اساسي و گسترش آزادي‎هاي سياسي است كه به ترتيب ۷ و ۶ درصد راي آورده است.

روحاني برود؟ بله!

اما عجيب‎ترين بخش اين نظرسنجي، مربوط به سوالي است كه درباره احتمال رفتن روحاني پرسيده شده است. اكثريت شركت‎كنندگان يعني ۵۵ درصد گفته‎اند اگر همين امروز درباره رفتن يا ماندن روحاني همه‎پرسي شود، به رفتن روحاني راي خواهند داد. ۳۸ درصد از كساني كه گفته‎اند در سال ۹۶ به روحاني راي داده‎اند هم در ميان اين ۵۵ درصد قرار دارند!

الان رئيسي پيروز است!

اما سوال كليدي اين نظرسنجي اين است: «اگر الان به سال ۹۶ برگرديد به كدام كانديداي انتخابات راي مي‎دهيد؟» پاسخ شريفي‎ها دوسال پس از انتخابات رياست‎جمهوري، تامل‎برانگيز است. ۳۸ درصد شركت‎كنندگان رئيسي، ۲۶ درصد عدم مشاركت و فقط ۲۱ درصد حسن روحاني را انتخاب كرده‎اند! نويسنده گزارش «روزنامه شريف» براي جمع‎بندي اين بخش مي‎نويسد: «در صورتي كه عدم مشاركت در همين سطح بماند، در صورت بازگشت به ۹۶، اين بار ابراهيم رئيسي است كه با كسب ۵۰.۱ درصد آراي شركت كنندگان در انتخابات، برنده خواهد شد.»

روحاني تنها شد

دو سال پس از انتخابات رياست‎جمهوري دوازدهم، بسياري از ناظران و تحليلگران درباره افت شديد محبوبيت و مقبوليت حسن روحاني هشدار مي‎دهند. روحاني حالا در شرايطي است كه بسياري از حاميانش را از دست رفته مي‎بيند و وضعيتي كه براي كشور ساخته، مردم را به ستوه آورده. نظرسنجي تامل‎برانگيز «روزنامه شريف» در دانشگاه شريف- به عنوان يكي از پايگاه‎هاي اصلي حاميان روحاني- به خوبي نشان‎دهنده اوضاع و احوال حاميان اوست. دو سال پيش وقتي در روز قدس، حسن روحاني با خشم جمعي از مردم مواجه شد، حاميانش هشتگ «روحاني تنها نيست» را براي او ترند كردند. دو سال بعد، اما نظرسنجي‎ها نشان مي‎دهد مردم ديگر تمايل چنداني به ايستادن كنار رئيس‎جمهور ۷۱ ساله ندارند و روحاني تنهاست. خيلي تنها.

دبير ستاد نقشه جامع علمي كشور:
برخي از دستگاه ها در اجرايي شدن مصوبات سند نقشه جامع علمي كشور كم كاري مي كنند

منصور كبگانيان، دبير نقشه جامع علمي كشور، در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، در خصوص آخرين وضعيت ابلاغ اين نقشه گفت: نقشه جامع علمي كشور تمام بند‎هاي آن تصويب و به نهاد‎هاي زيربط ابلاغ شده است و به طور كلي به سه قوه ابلاغ شده است و باز هم موارد ويژه را به صورت تك تك هم ابلاغ كرديم، چون برخي از موارد مشترك بين دستگاه‎ها نبود به صورت جداگانه ابلاغ شده است.

وي افزود: براي اجرايي شدن اين سند براي هر كدام از بند‎ها نظارت و ارزيابي مي‎كنيم كه اجرايي شدن‎ها متفاوت بوده كه از ۶۰ تا ۱۹ درصد اجرايي شدند، برخي از مصوبات در اجرايي شدن پيشرفت خوبي داشت، اما برخي ديگر كه آسيب شناسي كرديم به خوبي اجرايي نشد.

 حوزه و دانشگاه

«فارسي را پاس بداريم» از شعار تا عمل جامعه دانشگاهي!

 محيا معصومي

چند سالي است كه برگزاري جشنواره‎ها و همايش‎هاي بين المللي در دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالي قوت گرفته است و سال و حتي ماهي نيست كه شاهد حضور متخصصان يا مسؤولان خارجي در ايران نباشيم، عليرغم تحريم‎هاي ظالمانه‎اي كه دولت‎هاي ستم‎گستر بر ايران و ايرانيان روا داشته‎اند، اما كم نيستند صاحب‎نظران و كارشناساني كه براي حضور در جشنواره‎ها و بازديد از دانشگاه‎هاي ايراني تمايلي نداشته باشند و دعوت‎ها را نپذيرند.
چنين موضوعي تنها براي ايران نيست و معمولا نشست‎ها و كنفرانس‎هاي بين‎المللي در سراسر دنيا رواج دارند و معمولا مباحث گوناگوني در حوزه‎هاي مختلف به بحث و بررسي گذاشته مي‎شود. تمامي كشور‎ها در چنين مواقعي فرصت را غنيمت مي‎دانند تا گوشه‎اي از آداب و رسوم، فرهنگ و تاريخ كشورشان را به هرنحو ممكن براي ميهمانان خارجي به نمايش گذارند، البته ايرانيان هم از اين مستثني نيستند و از آن‎جا كه ايران مهد تمدن و فرهنگ است، ايرانيان ميهمان‎نواز از هر راهي براي معرفي شكوهمندي كشورشان استفاده مي‎كنند.
طي چندين سال اخير با تدابيري از سوي وزارت علوم و سازمان‎هاي مرتبط تصميم گرفته شد كه براي ترويج زبان فارسي در دنيا اقداماتي همچون برگزاري كرسي‎هاي زبان فارسي در دانشگاه‎هاي خارجي انجام گيرد، در همين راستا بود كه قرار شد تمام دانشجويان غيرايراني كه يكي از دانشگاه‎هاي كشور را براي تحصيل انتخاب مي‎كنند در ابتدا زبان فارسي را آموزش ببينند و سپس كلاس‎هاي درس را با زبان فارسي سپري كنند.
از طرف ديگر هم معمولا وزرا، مسؤولان و معاونان كشور هنگام حضور در برنامه‎هايي كه افراد غيرايراني حضور داشتند حتي الامكان به فارسي صحبت مي‎كردند تا ضمن حفظ ارزش‎ها گامي به سمت ترويج زبان فارسي و معرفي آن بردارند و به جهانيان نشان دهند كه جز زبان انگليسي، زبان ديگري هم مي‎تواند بين‎المللي شود.
يك سر موضوع ترويج زبان فارسي به وزارت علوم و بخش بين‎الملل آن برمي‎گردد كه در اين راستا تاكنون تلاش‎ها و اقدامات بي‎شماري انجام داده‎اند، اما چندي است جامعه دانشگاهي دچار دوگانگي در رفتار مسؤولان شده است به گونه‎اي كه همواره دم از ترويج زبان فارسي زده مي‎شود، اما وقت ورود مهمانان خارجي با زباني جز زبان روان و شيرين فارسي صحبت مي‎شود.
همين چندماه پيش در كنفرانس بين‎المللي سازي دانشگاه‎ها، مراكز آموزش عالي و پارك‎هاي علم و فناوري در پنلي با حضور نمايندگان برخي دانشگاه‎هاي خارجي، نماينده وزارت علوم به انگليسي صحبت كرد و موضوع جايي براي ما مهم و قابل تامل شد كه نماينده كشور تركيه در همان پنل، فارسي لب به سخن گشود تا هم به همگان ثابت كند كه زبان ايرانيان را مي‎داند و هم حرمت ميزباني ايران را نگه دارد. درست در همين لحظه تمام حاضران در سالن او را تحسين و تشويق كردند.
چرا ايرانيان اين حرمت را نگه نداشتند و تمام مسائل و حرف‎هايي را كه براي ترويج زبان فارسي و نشان دادن زيبايي‎هاي آن زدند به فراموشي سپردند؟ وقتي خودمان به زبان كشوري ديگر سخن مي‎گوييم چطور بايد از ديگران توقع داشته باشيم كه آن‎ها با زبان ما صحبت كنند؟
هرچند كه اين موضوع در لابه لاي اخبار بي‎شمار روز‎هاي قبل از عيد ۹۸ گم شد، اما براي مسؤولان درس نشد و مجددا در نشست تصويب نهايي اساسنامه دانشگاه D۸ خبرنگاران و كارشناسان ايراني با موضوعي مشابه روبه رو شدند. وزير علوم و معاونان به واسطه حضور ميهمانان خارجي به انگليسي صحبت كردند و ترجمه گفته‎هاي آنان به دست خبرنگاران رسيد.
تا كي قرار است حرف‎ها و قوانين خود را تنها براي ديگران اعمال كنيم و وقتي نوبت به خودمان مي‎رسد تبصره‎اي جديد دهيم؟ حال كه فرصت مناسبي براي ترغيب نمايندگان كشور‎هاي مختلف به جاذبه‎هاي سرزمين پراز شگفتي ايران است چرا بايد از ان غافل شويم؟ آيا در چنين برنامه‎هايي بهتر نيست به جاي استفاده از مترجم براي حاضران ايراني از مترجمان براي مهمانان خارجي استفاده شود؟!