صفحه حوزه و دانشگاه

مدير حوزه‎هاي علميه كشور:
جفاي عجيبي در بحث بودجه به حوزه مي شود

آيت‎ا... عليرضا اعرافي، در آيين توديع و معارفه مدير حوزه علميه استان سمنان با بيان اين‎كه حوزه‎ها بايد در قله‎هاي رفيع علمي و معنوي قرار بگيرند كه اول خود و سپس جامعه را از اين پيام مهم برخوردار كنند، گفت: حوزه بايد جاي علم و دانش و عمق و اصالت علمي باشد؛ زيرا بنيان ما بنيان علمي است و حوزه‎هاي علميه داراي سابقه علمي ممتاز و برجسته است و دانشمندان و عالمان بزرگي از درون حوزه برخاسته‎اند و حوزه همواره جاي علم و دانش بوده و اين ويژگي بسيار مهم تاريخي حوزه است.

لزوم تقويت روحيه علمي در حوزه

عضو شوراي عالي حوزه‎هاي علميه كشور با بيان اين‎كه رويكرد مديريت حوزه علميه تقويت روحيه علمي در حوزه است، گفت: روحاني و مبلغ سطحي نمي‎خواهيم. در دو سال اخير ورودي حوزه را كم كرده‎ايم و بر كيفيت محوري حوزه‎هاي علميه به منظور تقويت بنيه علمي آن تاكيد كرده ايم؛ زيرا روحاني بايد عميق باشد و دنياي امروز دنيايي نيست كه بشود با آن علم سطحي وارد شد.

به گزارش خبرگزاري «حوزه» از سمنان، وي ادامه داد: همواره بر تقويت ادبيات به‎عنوان نقطه شروع تاكيد داريم و اين يك رويكرد مهم در حوزه است و از كميت حوزه نترسيد گرچه مهم است، اما بايد بر روي علم و دانش و يك حوزه دانشمند تلاش كنيم.

مدير حوزه‎هاي علميه كشور با بيان اين‎كه تقويت بعد اخلاقي و تربيتي در حوزه نبايد به سمت ضعف برود، ادامه داد: بايد در قم و حوزه‎هاي مختلف در سطح كشور عالمان اخلاق داشته باشيم تا از كلام آنان نور ببارد و اخلاق بعد مهم حوزه‎هاي علميه است.

وي با اشاره به بعد اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي توسط حوزه‎هاي علميه، افزود: اگر در جامعه آسيب‎هاي اجتماعي وجود دارد، يك بعد آن حوزه علميه است و همان طوري كه بايد حوزه در جامعه نقاد باشد بايد پاسخگو هم باشد و حوزه علميه نقش مهمي را در رفع آسيب‎هاي اجتماعي دارد.

حوزه پاسخگو، اجتماعي و درمانگر دردهاي جامعه

آيت‎ا... اعرافي تصريح كرد: ما بايد يك حوزه پاسخگو، اجتماعي و درمانگر دردهاي جامعه داشته باشيم.

وي با اشاره به بررسي و تدوين طرح كار ويژه روحانيت افزود: بيش از 200 و خرده‎اي كار ويژه روحانيت بررسي شد كه 30-40 مورد آن در اولويت قرار گرفته است و حوزه بايد مطابق آن نيازها، در جامعه روحاني تربيت كند.

مدير حوزه‎هاي علميه كشور خاطرنشان كرد: حوزه بايد پاسخگويي و اجتماعي بودن و در كنار مردم بودن را تامين كند و اين يك اصل مهم در انجام امورات حوزه است.

وي با بيان اين‎كه حوزه انقلابي، بصير و سياسي، اما نه سياست زده از اركان مهم در حوزه علميه است، گفت: حوزه بايد عمق راهبردي سياسي را دارا باشد و فكر سياسي و عمق سياسي به معناي سياست زدگي و بيان سطحي نيست و اين بعد مهم نيز اركان و عناصري را دارد.

حوزه بايد تمدني و بين‎المللي باشد

آيت‎ا... اعرافي با تاكيد بر اين‎كه يكي از اركان حوزه‎هاي علميه به اين است كه حوزه بايد تمدني و بين‎المللي باشد، افزود: انقلاب اسلامي نقش مهمي را در جهان دارد و امروز در انقلاب اسلامي حوزه و دانشگاه ما نمي‎تواند بين‎المللي نباشد.

وي اذعان كرد: جهان امروز تشنه شنيدن حقايق ناب الهي و معارف ديني است و امروز بنده به‎عنوان كسي كه بيش از ۷۰ كشور دنيا را ديده ام و در شهرها و روستاها و مناطق مختلف اين جهان سفر كرده ام، اين را مي‎گويم و آمادگي شنيدن كشورهاي دنيا را براي معارف الهي گواهي مي‎دهم.

مدير حوزه‎هاي علميه كشور اظهار كرد: تحقق شرط تمدني و بين‎المللي شدن اين است كه حوزه را در حد و طراز پاسخگويي قرار دهيم و روح بلند تمدني و بين‎المللي بايد متناسب با مسؤوليت‎ها در حوزه باشد.

جفاي عجيب به حوزه در بحث بودجه ها

وي با اشاره به مسائل مالي در حوزه، اظهار كرد: جفاي عجيبي در بحث بودجه به حوزه انجام مي‎شود، در صورتي كه بودجه كل حوزه‎هاي كشور با يك يا دو دانشگاه مقايسه شود بودجه‎هاي آن دانشگاه‎ها بيش‎تر است و مغالطه‎هايي شكل مي‎گيرد؛ گرچه نخواستيم وارد اين مباحث شويم، اما معتقديم تا آن‎جا كه امكان دارد و مانند گذشته حوزه بايد به‎صورت مردمي و وقف و منابع پايدار پيش برود.

مدير حوزه‎هاي علميه كشور بر رعايت اقتصاد متكي به منابع مردمي تاكيد كرد و گفت: حوزه بايد مساله وقف و منابع پايدار را دنبال كند.

حكم نهايي ديوان محاسبات كشور درباره بورسيه هاي دولت دهم صادر شد

به گزارش خبرنگار گروه علمي و دانشگاهي خبرگزاي فارس، ديوان محاسبات كشور در حكم نهايي خود درباره بورسيه‎هاي دولت دهم كه به تازگي صادر شده است، تاكيد كرد كه تخلفي متوجه وزير علوم وقت كامران دانشجو و شوراي مركزي بورس متصور نيست و اين شورا در حدود وظايف و اختيارات قانوني عمل كرده است.

براساس اين گزارش، مسؤولين فعلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف هستند اگر بورسيه دانشجويي لغو شده است هزينه‎هاي آن را از محل تضامين و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسراي ديوان محاسبات كشور اعلام كنند.

در قسمتي از اين حكم آمده است:

«با بررسي اوراق و محتويات پرونده، ملاحظه مفاد لوايح اعتراضيه و دفاعيه تجديدنظر خواهان و مستندات ضميمه در مراحل مختلف رسيدگي به‎ويژه لايحه تكميلي مثبوت به شماره ۱۹۸/۳۳-۹۷/۶/۲۶، امعان نظر و مداقه در دادخواست‎هاي اوليه و پيروي دادسراي ديوان محاسبات كشور، قرارهاي صادره از سوي هيأت اول مستشاري و رأي معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آئين‎نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب ۶۸/۱۲/۱۲ شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان بورس در كميته‎هاي تخصصي گروه‎هاي آموزشي، بورسي و پس از احراز شرايط در شوراي مركزي بورس مطرح و با اكثريت آراء تصويب شده است و انتساب عدم رعايت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب ۹۳/۱/۲۵ مجلس شوراي اسلامي، آئين‎نامه اجرايي اعطاي بورس تحصيلي داخل كشور و آئين‎نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كشور و دستورالعمل‎هاي نحوه اعطاي بورس تحصيلي و آئين‎نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در احراز شرايط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفكيك وظايف نظارتي شوراي مركزي بورس و وظايف اجرايي ادارات مرتبط و كميته‎هاي تخصصي، محل تأمل است و خالي از اشكال به نظر نمي‎رسد. با توجه به گزارش كارشناسي مضبوط در پرونده و نتيجه بررسي موضوع در كميسيون اصل نودم قانون اساسي و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، تخلفي متوجه شوراي مركزي بورس كه در حدود وظايف و اختيارات قانوني، اتخاد تصميم نموده‎اند متصور نيست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرايط، از محل وثائق تأديه شده و تعهدات محضري دانشجويان امكان‎پذير مي‎باشد. بنا عليهذا اعتراض‎هاي واصله، وارد تشخيص و رأي شماره ۵۶/۲۹-۹۷/۶/۳ هيأت اول مستشاري نقض و اعلام مي‎گردد. مسؤولين فعلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند هزينه‎هاي دانشجويي كه بورس آن‎ها لغو شده است(موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامين و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسراي ديوان محاسبت كشور اعلام نمايند.»

به گزارش فارس، بورسيه‎هاي دولت دهم، مساله‎اي بود كه در دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم در مجامع علمي و سياسي كشور براي سياه‎نمايي جرياني خاص مطرح شد، تمام توجهات در اين جريان متوجه شوراي بورس دولت دهم مي‎شد و تاكيد بر اين‎كه غيرقانوني عمل كرده است.

طلبه حوزه علميه قم برگزيده جايزه ادبي جلال آل احمد شد

يازدهمين دوره جايزه ادبي جلال آل‎احمد با درخشش طلبه حوزه علميه قم همراه بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، محمدعلي ركني طلبه درس خارج حوزه كه از نويسندگان جوان و تواناي حوزه علميه قم به شمار مي‎رود موفق شد جايزه ويژه بخش آتيه داستان ايراني جايزه ادبي جلال آل احمد را بدست آورد.

وي به همراه ديگر برگزيدگان جايزه جلال آل احمد لوح تقدير، تنديس و جوايز خود را از دكتر سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرد.

بر اساس اين گزارش، فهرست برگزيدگان و شايستگان تقدير اين دوره به شرح زير است:

بخش نقد ادبي: كتاب «بلاغت ساختارهاي نحوي در تاريخ بيهقي» به قلم «ليلا سيدقاسم» از نشر هرمس، اثر شايسته تقدير شناخته شد و معادل 10 سكه جايزه گرفت.

بخش داستان كوتاه: كتاب «زخم شير» به قلم صمد طاهري از نشر نيماژ، شايسته تقدير شناخته شد و معادل 10 سكه جايزه گرفت.

بخش مستندنگاري: در اين بخش دو اثر مشتركاً برگزيده شدند. «الف لام خميني» به قلم هدآيت‎الله بهبودي از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‎هاي سياسي و «ركاب‎زنان در پي شمس» به قلم حسن كرمي قراملكي از انتشارات ستوده مجموعاً معادل 30 سكه بهار آزادي جايزه گرفتند.

بخش جنبي آتيه داستان ايراني: جايزه ادبي جلال آل‎احمد در اين بخش به محمدعلي ركني، محمدرضا شرفي خبوشان، الهام فلاح و سيدميثم موسويان كه با رأي مردم به‎عنوان «آتيه‎داران داستان ايراني» انتخاب شده بودند، جايزه داد.

بخش رمان و داستان بلند: جايزه اثر برگزيده اين بخش به «رهش» نوشته رضا اميرخاني رسيد و او معادل 30 سكه(100 ميليون تومان) و لوح تقدير جايزه ادبي جلال آل احمد را از آن خود كرد.

 حوزه و دانشگاه

رئيس دانشگاه آزاد:
هر دانشجو بايد حداقل يك بار در اردوهاي جهادي شركت كند

محمدمهدي طهرانچي در مراسم روز دانشجوي دانشگاه آزاد در مجتمع وليعصر اين دانشگاه با بيان اين‎كه در آغاز انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي ايجاد و فعاليت خود را آغاز كرد، افزود: جوانان با حضور در اين فضا مي‎توانستند دركي از محروميت‎هاي جامعه داشته باشند اما متاسفانه اين فعاليت از بين رفت و اكنون اردوهاي جهادي ايجاد شد كه مي‎تواند اين نقش را براي دانشجويان ايفا كند.
طهرانچي اظهار داشت: هر دانشجو بايد حداقل يك بار در اردوهاي جهادي شركت كند تا بتواند به درك مستقيمي از محروميت برسد.
رئيس دانشگاه آزاد خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي به دنبال ايجاد يك دانشگاه اجتماعي است.
طهرانچي اظهار داشت: در حال ايجاد تحولاتي در نظام اداري دانشگاه هستيم تا فعاليت‎هاي دانشجويي راحت‎تر صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وي خاطرنشان كرد: دانشجويان قبل از انقلاب اسلامي وقت مي‎گذاشتند و كتاب‎هاي شهيد مطهري را مي‎خواندند ولي پس از انقلاب به‎دليل ايجاد درس معارف اشباع كاذب بين دانشجويان ايجاد شد كه ديگر نيازي به خواندن كتب انديشمندان اسلامي نيست اما با ايجاد اردوهاي معرفتي زمينه آشنايي دانشجويان با انديشه‎هاي انديشمندان اسلامي از جمله شهيد مطهري فراهم خواهد شد.
رئيس دانشگاه آزاد خاطرنشان كرد: براي اجراي هر چه بهتر اردوهاي راهيان نور نيز با واحدهاي ايلام، خوزستان و هرمزگان صحبت‎هايي انجام داده‎ايم تا بتوانيم در زمان اعزام دانشجويان به اين اردوها از تمام پتانسيل اين دانشگاه استفاده كنيم.
وي با بيان اين‎كه ۱۶ آذر ۳۲ اولين پاسخ دانشجويان كشور به سلطه آمريكا بود، گفت: دانشگاه‎هاي ايران قبل از انقلاب با مدل‎هاي آمريكايي ايجاد شد اما دانشجويان تلاش كردند كه خود توسعه گر فرهنگ در اين مراكز باشند.
رئيس دانشگاه آزاد عنوان كرد: به‎دليل اين‎كه دانشجويان توسعه گر فرهنگ در دانشگاه بودند دشمنان ايران ۴۰ سال است كه از ما عصباني هستند و تلاش مي‎كنند تا اين رويه را تغيير دهند.
وي خاطرنشان كرد: دانشگاه‎هايي كه قبل از انقلاب به ايران آمد به دنبال ليبراليزه و دموكراتيه كردن جامعه بودند اما حادثه ۱۶ آذر نشان داد فرهنگ از سوي دانشجويان در دانشگاه‎ها در حال شكل گيري است.
طهرانچي اظهار داشت: در دو دهه اخير دشمنان به دنبال ايجاد خط انحرافي در بين دانشگاه‎ها بودند تا آن‎ها را به اپوزيسيون نظام تبديل كنند.
وي خاطرنشان كرد: دانشجويان بايد آرمان خواه، عدالت خواه و فرهنگ ساز باشند.
رئيس دانشگاه آزاد افزود: دانشجويان بايد نسبت به ناهنجاري‎هاي ميان مسؤولان توجه داشته باشند.