صفحه حوزه و دانشگاه

فراخوان رهبر انقلاب براي تكميل الگوي پيشرفت ايران در ۵۰ سال آينده

در پي تدوين الگوي پايه‎ي اسلامي ايراني پيشرفت، كه در آن اهم مباني و آرمان‎هاي پيشرفت و افق مطلوب كشور در پنج دهه‎ي آينده ترسيم و تدابير مؤثر براي دستيابي به آن طراحي شده است، حضرت آيت‎ا... خامنه‎اي رهبر معظّم انقلاب اسلامي، دستگاه‎ها، مراكز علمي، نخبگان و صاحب‎نظران را به بررسي عميق ابعاد مختلف سند تدوين‎شده و ارائه نظرات مشورتي جهت اصلاح يا تكميل و ارتقاي اين سند بالادستي فراخواندند.

رهبر انقلاب اسلامي در اين فراخوان از مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت خواستند تا با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پيشنهادهاي تكميلي را دقيقاً بررسي و بهره‎برداري كند و نسخه ارتقاءيافته الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را حداكثر ظرف دو سال آينده براي تصويب و ابلاغ ارائه نمايد.اجراي اين سند قرار است از ابتداي قرن پانزدهم هجري شمسي(سال ۱۴۰۰) آغاز و امور كشور بر مدار آن قرار بگيرد.

متن ابلاغ رهبر انقلاب اسلامي به شرح زير است:

بسم‎ا... الرّحمن الرّحيم

خداوند جلّ و علا را سپاس مي‎گزارم كه با هدايت و توفيق او تلاش نظام‎مند چند هزار تن از صاحب‎نظران و استادان دانشگاهي و حوزوي و فرزانگان جوان براي طرّاحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت پس از هفت سال در چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي به نتيجه رسيد.

اين سند، اهمّ مباني و آرمان‎هاي پيشرفت را تدوين كرده و افق مطلوب كشور را در پنج دهه آينده ترسيم و تدابير مؤثّر براي نيل به آن را طرّاحي كرده است كه با تحقّق آن، كه كاري عظيم و دشوار امّا ممكن و شيرين است، كشور راه پيشرفت را خواهد پيمود و طليعه مبارك تمدّن نوين اسلامي ايراني در زيست‎بوم ايران رخ خواهد نمود. ان‎شاءا....

اكنون با تقدير از متفكّران و استادان و صاحب‎نظراني كه طرّاحي اين سند مهم و مديريت تهيه آن را بر عهده داشته‎اند، مقرّر مي‎دارد:

۱- مجمع تشخيص مصلحت نظام سند پيوست را به‎عنوان چارچوب بالادستي سياست‎هاي كلي مورد ملاحظه قرار دهد و پيشنهادهاي تكميلي براي حصول اطمينان از كفايت آن را در جايگاه يادشده ارائه كند و پس از ابلاغ نسخه نهايي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سياست‎هاي كلي نظام را براي انطباق با الگو بازنگري نمايد.

۲- مجلس شوراي اسلامي با نگاه ملي به بررسي سند حاضر بپردازد و نكات ضروري براي ارتقاي آن را به‎عنوان سند بالادستي قوانين برنامه‎اي كشور پيشنهاد نمايد و تمهيدات لازم را براي تهيه و تصويب طرح‎ها و لوايح برنامه‎اي در چارچوب نسخه نهايي آن مقرر سازد.

۳- دولت فارغ از ملاحظات زودگذر، اين سند را از جهت قابليت اجرا و تحول‎آفريني بررسي نمايد و پيشنهادهاي عملي براي ارتقاي آن را ارائه دهد. از ذخيره مديريتي و كارشناسي دولت در مركز و استان‎ها براي اين منظور استفاده شود.

۴- شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي در حيطه وظايف خود به بررسي و ارائه پيشنهاد نسبت به اين نسخه از الگو بپردازند.

۵- دانشگاه‎ها و حوزه‎هاي علميه و صاحب‎نظران اين سند را عميقاً بررسي نمايند و با ارائه پيشنهادهاي مشخص براي ارتقاي آن بيش از پيش در ترسيم هدف و مسير پيشرفت كشور مشاركت جويند.

۶- مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با مشورت مراجع مخاطب در بالا، برنامه زماني بررسي نسخه حاضر الگو از سوي آن‎ها را تنظيم و نظرات و پيشنهادهاي تكميلي را دريافت و دقيقاً بررسي و بهره‎برداري كند. و ان‎شاءا... نسخه ارتقاءيافته الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را حداكثر ظرف دو سال آينده براي تصويب و ابلاغ ارائه نمايد.

۷- پس از آن، براي آماده شدن همه دستگاه‎هاي كشور و كمك عمومي مردم براي اجراي الگو، زماني اختصاص خواهد يافت، به‌طوري‎كه ان‎شاءا... از ابتداي قرن پانزده هجري شمسي اجراي الگوي پيشرفت اسلامي ايراني با مقدمات كافي و سرعت مطلوب آغاز شود و امور كشور بر مدار آن قرار گيرد.

۸- صداوسيما و دستگاه‎هاي تبليغي و اطلاع‎رساني رسمي كشور، اخبار فعاليت‎هاي يادشده را منتشر نمايند، البته بررسي و ارتقاي نسخه حاضر الگو در مراجع يادشده متمركز خواهد بود تا اين كار مهم دستخوش مجادلات روزمره نگردد.

پيشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انساني و هنجارها و سازوكارهاي اجتماعي است و لذا امري تدريجي و طولاني و وابسته به ايمان و عزم و تلاش ملي و صبر و مداومت همگاني و از همه برتر، تفضلات الهي است كه به حول و قوه كبريايي‎اش ان‎شاءا... در تداوم انقلاب اسلامي به اين ملت عنايت خواهد فرمود.

سيدعلي خامنه‎اي

۲۲ مهر ۱۳۹۷

متن الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت به اين شرح است:

بسم‎ا... الرحمن الرحيم

الگوي پايه، چارچوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و معرف سير كلي تحولات مطلوب ايران در عرصه فكر، علم، معنويت و زندگي بسوي تمدن نوين اسلامي ايراني در نيم‎قرن آينده است. اين الگو با مشاركت گسترده متفكران و صاحب‎نظران ايراني و بر اساس جهان‎بيني و اصول اسلامي و ارزش‎هاي انقلاب اسلامي و با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقليمي و ميراث فرهنگي ايران، بر طبق روش‎هاي علمي و با استفاده از دستاوردهاي بشري و مطالعه آينده‎پژوهانه تحولات جهاني طراحي شده و شامل مباني، آرمان‎ها، رسالت، افق و تدابير است. مباني، اهم پيش‎فرض‎هاي اسلامي، فلسفي و علمي جهان‎شمول معطوف به پيشرفت را ارائه مي‎دهد. آرمان‎ها، ارزش‎هاي فرازماني - فرامكاني و جهت‎بخش پيشرفت است. مباني و آرمان‎ها وجه اسلاميت الگو را تضمين مي‎كنند. رسالت، ميثاق مشترك مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران براي پيشرفت است. افق، آرمان‎هاي الگو را بر جامعه و زيست‎بوم ايران در نيم‎قرن آينده تصوير مي‎كند و هدف‎هاي واقعي آحاد مردم، جامعه و حكومت ايران را در آن موعد معين مي‎سازد. تدابير، تصميمات و اقدامات اساسي و بلندمدت براي حل مسائل مهم كشور و شكوفا ساختن قابليت‎هاي ماندگار ملي به‎منظور رسيدن به افق است. اين الگو با ايمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظيم و مدبرانه مردم و مسؤولان جمهوري اسلامي ايران اجرا خواهد شد.

مباني

مباني خداشناختي

- خدامحوري و توحيد، اساس و محور بنيادين حيات فردي و اجتماعي مؤمنان است. ا... معبود يكتا، عليم، حكيم، غني، رب‎العالمين، رحمن، رحيم، هادي، شارع، تنها مالك و حاكم مطلق هستي است كه:

- عادل در تكوين، تشريع و سزادهي است؛

- واسع، جبران‎كننده، روزي‎دهنده مخلوقات، اجابت‎كننده دعاها و حاجت‎ها است؛

- ولي مؤمنان، ياور مجاهدان راه خدا، حامي مظلومان، انتقام‎گيرنده از ظالمان و وفاكننده به وعده خويش است.

مباني جهان‎شناختي

- جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي دارد و مراتب روحاني، مادي، دنيوي و اخروي‎اش، پيوسته در مسير تكامل و تعالي به سوي خداوند است.

- نظام علّي - معلولي بر جهان حاكم است. جهان مادي در طول عالم ماورا است و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادي و طبيعي نيست.

- جهان محل عمل و آزمايش و بستر تكامل و تعالي و يا سقوط معنوي اختياري انسان است و بر اساس سنت‎هاي الهي به كردارهاي آدميان واكنش نشان مي‎دهد.

- خداوند جهان مادي را در خدمت انسان كه امانتدار و آبادكننده آن است، قرار داده كه در صورت بهره‎برداري كارآمد و عادلانه، تأمين‎كننده نيازهاي او است.

مباني انسان‎شناختي

- هدف از آفرينش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستيابي به مقام قرب و خليفةا...ي است.

- حقيقت آدمي، مركب از ابعاد فطري و طبيعي و ساحات جسماني و روحاني است.

- بُعد فطري او كه ناشي از نفخه الهي است منشأ كرامت ذاتي و نيز برخورداري از اوصاف خداپرستي، دين‎ورزي، كمال‎گرايي، حقيقت‎جويي، خيرخواهي، زيبايي‎گرايي، عدالت‎طلبي، آزادي‎خواهي و ديگر ارزش‎هاي متعالي است چنان‎كه بُعد طبيعي او منشأ ديگر اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان در كشاكش مقتضيات اين دو دسته صفات و نيازها و تحقق معقول و متعادل آن‎ها به كمالات اكتسابي دست مي‎يابد.

- انسان داراي كمال و سعادت اختياري است كه در صورت انتخاب‎هاي صحيح و در چارچوب تمسك به هدايت الهي و رشد عقلاني مي‎تواند به مرتبه نهايي آن واصل شود.

- حيات انسان پس از مرگ تداوم مي‎يابد و چگونگي حيات اخروي مبتني بر باور، بينش، منش، اخلاق، كنش و رفتار آدميان در زندگي دنيوي است.

- با توجه به مبادي پيش‎گفته، انسان داراي حقوقي از جمله حق حيات معقول، آگاهي، زيست معنوي و اخلاقي، دينداري، آزادي توأم با مسؤوليت، تعيين سرنوشت و برخورداري از دادرسي عادلانه است.

- انسان موجودي اجتماعي است و تأمين بسياري از نيازها و شكوفايي استعدادهاي خود را در بستر تعامل و مشاركت جمعي جست وجو مي‎كند.

مباني جامعه‎شناختي

- جامعه به‎عنوان بستر تعامل و مشاركت در جهت تأمين انواع نيازها و شكوفايي استعدادها، نافي هويت فردي، اختيار و مسؤوليت اعضا نيست ولي مي‎تواند به بينش، گرايش، منش، توانش و كنش ارادي آن‎ها جهت دهد و از افراد به‎ويژه نخبگان اثر پذيرد.

- ساخت‎يافتگي جامعه عمدتاً مبتني بر فرهنگ است كه به‎مثابه هويت و روح كلي جامعه در اجزا و عناصر خرد و كلان آن حضور دارد.

- بنيادي‎ترين واحد تشكيل‎دهنده جامعه، خانواده است كه نقشي بي‎بديل در توليد، حفظ و ارتقاي فرهنگ جامعه دارد.

- جوامع با وجود پاره‎اي تفاوت‎ها، تحت تأثير سنن الهي و قوانين تكويني مشترك و فراگير هستند.

- شماري از سنت‎هاي الهي حاكم بر جوامع و تاريخ عبارتند از: پيوند تحولات اجتماعي با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوي، عدالت و استقامت؛ عذاب و كيفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترك امر به معروف و نهي از منكر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.

- تغييرات اجتماعي تحت تأثير عوامل فرهنگي، جمعيتي و انساني، جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، دانشي و فناورانه پديد مي‎آيد.

- جامعه ديني مبتني بر شكل‎گيري مناسبات اجتماعي بر اساس اصول و ارزش‎هاي ديني است و دينداري فردي آحاد جامعه به‎تنهايي ضامن تحقق جامعه ديني نيست.

- جهت‎گيري تاريخ به سوي آينده‎اي پيشرفته در تمام ابعاد مادي و معنوي با حاكميت ايمان و تقوا و رهبري امام معصوم(ع) است.

- پيشرفت حقيقي با هدايت دين اسلام، رهبري پيشواي الهي، مشاركت و اتحاد مردم و توجه به غايت پايدار تحقق كلمه‎ا... حاصل مي‎شود.

مباني ارزش‎شناختي

- ارزش‎ها ريشه در واقعيت دارند و اصول آن‎ها ثابت، مطلق و جهان‎شمول است.

- اصول ارزش‎ها از طريق عقل و فطرت، و تفصيل آن از طريق كتاب و سنت قابل كشف است.

- ارزش‎ها در ساحت‎هاي ارتباطي انسان با خدا، خود، خَلق و خلقت‎ساري است.

- تحقق ارزش‎ها موجب پيشرفت دنيوي و سعادت اخروي است.

مباني دين‎شناختي

- دين، دستگاه جامع معرفتي - معيشتي است كه از سوي خداوند متعال براي تأمين كمال و سعادت دنيوي و اخروي آدميان نازل شده است.

- دين كامل، جهان‎شمول و نهايي، اسلام است كه بر نبي خاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفصيلات آن در سنت پيامبر و اهل‎بيت(ع) بيان شده است.

- اسلام با نظام هستي و سرشت انسان، هماهنگي دارد و نقش بديل‎ناپذيري در تأمين نيازهاي نظري و عملي، فردي و اجتماعي و دنيوي و اخروي ايفا مي‎كند. به همين جهت، استطاعت كامل براي تمدن‎سازي و ارائه‎ي الگوي پيشرفت دارد.

- اسلام در چارچوب مباني و اصولي ثابت و پايدار و بر مبناي اجتهاد در عرصه‎هاي اعتقادي، اخلاقي و شريعت و توجه به عناصر انعطاف‎پذير فقه اسلامي، توان پاسخگويي به نيازهاي نوشونده زماني و مكاني را دارد.

- خردورزي و تمسك به دانش بشري و تجارب عقلايي، مورد تأكيد اسلام است و وحي، مايه شكوفايي عقل محسوب مي‎شود. از اين رو تمدن‎سازي و پيشرفت اسلامي افزون بر تكيه بر اصول، ارزش‎ها و تعاليم اسلامي، مبتني بر عقل و دانش بشري نيز هست.

آرمان‎ها

آرمان‎هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ارزش‎هاي بنيادين فرازماني و فرامكاني جهت‎دهنده پيشرفت است. مبنايي‎ترين اين ارزش‎ها، نيل به خلافت الهي و حيات طيبه است. اهم ارزش‎هاي تشكيل‎دهنده حيات طيبه عبارتند از: معرفت به حقايق، ايمان به غيب، سلامت جسمي و رواني، مدارا و همزيستي با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‎برداري كارآمد و عادلانه از طبيعت، تفكر و عقلانيت، آزادي مسؤولانه، انضباط اجتماعي و قانون‎مداري، عدالت همه‎جانبه، تعاون، مسؤوليت‎پذيري، صداقت، نيل به كفاف، استقلال، امنيت و فراواني.

رسالت

رسالت ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران، حركت عقلاني، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ايجاد تمدن نوين اسلامي متناسب با آرمان‎ها در زيست‎بوم ايران است.

افق

در سال ۱۴۴۴ هجري شمسي مردم ايران ديندار، عموماً پيرو قرآن كريم، سنت پيامبر(ص) و اهل‎بيت(ع) و با سبك زندگي و خانواده اسلامي ايراني و روحيه جهادي، قانون‎مدار، پاسدار ارزش‎ها و هويت ملي و ميراث انقلاب اسلامي، تربيت‎يافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالي‎ترين مراحل معنوي و علمي و مهارتي، و شاغل در حرفه متناسب‎اند و از احساس امنيت، آرامش، آسايش، سلامت و اميد زندگي در سطح برتر جهاني برخوردارند.

***

تا سال ۱۴۴۴ ايران به پيشتاز در توليد علوم انساني اسلامي و فرهنگ متعالي در سطح بين‎المللي تبديل شده و در ميان پنج كشور پيشرفته جهان در توليد انديشه، علم و فناوري جاي گرفته و از اقتصادي دانش‎بنيان، خوداتكا و مبتني بر عقلانيت و معنويت اسلامي، برخوردار و داراي يكي از ده اقتصاد بزرگ دنيا است. تا آن زمان، سلامت محيط زيست و پايداري منابع طبيعي، آب، انرژي و امنيت غذايي با حداقل نابرابري فضايي در كشور فراهم شده؛ كشف منابع، خلق مزيت‎ها و فرصت‎هاي جديد و وفور نعمت براي همگان با رعايت عدالت بين نسلي حاصل شده است. فقر، فساد و تبعيض در كشور ريشه‎كن گرديده و تكافل عمومي و تأمين اجتماعي جامع و فراگير و دسترسي آسان همگاني به نظام قضائي عادلانه تأمين شده است.

***

ايران در آن زمان از تداوم رهبري فقيه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت كافي براي سياست‎ها، قوانين و نظامات مبتني بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتكا به آراي عمومي از طريق مشاركت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهديد ثروت و قدرت و با بهره‎گيري نظام‎مند از مشورت جمعي نخبگان اداره مي‎شود و قدرت كامل براي دفاع بازدارنده از عزت، حاكميت ملي و استقلال، امنيت همه‎جانبه و تماميت ارضي خويش را حفظ كرده و عامل اصلي وحدت و اخوت اسلامي، ثبات منطقه‎اي و عدالت و صلح جهاني است.

در سال ۱۴۴۴ ايران از نظر سطح كلي پيشرفت و عدالت، در شمار چهار كشور برتر آسيا و هفت كشور برتر دنيا شناخته مي‎شود و داراي ويژگي‎هاي برجسته جامعه اسلامي و خاستگاه تمدن نوين اسلامي ايراني است.

تدابير

۱- تبيين و ترويج اسلام ناب محمدي(ص) متناسب با مقتضيات روز

۲- تقويت و تعميق فرهنگ توحيدي و معادباور و ايمان به غيب

۳- بسط فرهنگ قرآني و تعميق معرفت و تداوم محبت اهل‎بيت(ع) از طريق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت

۴- ترويج آموزه‎هاي اخلاق اسلامي و هنجارهاي مدني و تبليغ عملي دين

۵- شناساندن علمي و واقع‎بينانه ارزش‎ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي

۶- گسترش تعليم و تربيت وحياني، عقلاني و علمي

۷- تربيت نيروي انساني توانمند، خلاق، مسؤوليت‎پذير و داراي روحيه مشاركت جمعي با تأكيد بر فرهنگ جهادي و محكم‎كاري

۸- ارتقاي موقعيت شغلي، كرامت و منزلت اقشار علمي و فرهنگي به‎ويژه معلمان و استادان

۹- تبيين، ترويج و نهادينه‎سازي سبك زندگي اسلامي ايراني سالم و خانواده‎محور با تسهيل ازدواج و تحكيم خانواده و ارتقاي فرهنگ سلامت در همه ابعاد

۱۰- اهتمام به احيا و توسعه نمادهاي اسلامي ايراني به‎ويژه در پوشش، معماري و شهرسازي با حفظ تنوع فرهنگي در پهنه سرزمين

***

۱۱- تحقيق و نظريه‎پردازي براي تبيين عدم تعارض دوگانه‎هايي از قبيل عقل و نقل، علم و دين، پيشرفت و عدالت، ايراني بودن و اسلاميت، و توليد ثروت و معنويت، از سوي صاحب‎نظران و نهادهاي علمي كشور

۱۲- تقويت و گسترش توليد علمي اصيل، بومي و مفيد در رشته‎هاي علوم انساني با بهره‎گيري از مباني و منابع اسلامي و دستاوردهاي بشري

۱۳- توسعه علوم بين‎رشته‎اي و مطالعات و پژوهش‎هاي چندرشته‎اي بديع و مفيد

۱۴- كوشش و تعامل فكري بلندمدت و پايدار نخبگان و مؤسسات علمي برجسته كشور در عرصه بين‎المللي

۱۵- حمايت فزاينده و مطالبه متناسب از برجسته‎ترين مؤسسات و شخصيت‎هاي علمي كشور براي توليد علم در راستاي رفع نيازها و حل مسائل اساسي جامعه

۱۶- ارزش‎گذاري معلومات و مهارت‎هاي غيررسمي روزآمد و كارآمد، ارتقاي دانش‎هاي مهارتي و تنوع‎بخشي به شيوه‎هاي مهارت‎افزايي

۱۷- ارتقاي دانش پايه و توسعه شبكه‎هاي علم، فناوري و نوآوري با همكاري متقابل مؤسسات علمي و پژوهشي، صنايع و دولت در فرايند توليد كالا و خدمات

۱۸- ارتقاي مهارت‎هاي حرفه‎اي بومي به فناوري‎هاي صنعتي با استفاده از دستاوردهاي نوين علمي و تجارب تاريخي و احياي بازارهاي توليدي تخصصي مطابق قابليت‎هاي سرزميني

۱۹- پي‎ريزي و گسترش نهضت كسب‎وكار هنرهاي نمايشي و كاربردهاي فضاي مجازي با استفاده از ميراث فرهنگي و ادبي ايراني اسلامي و قابليت‎هاي ملي و محلي مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‎اي و جهاني

۲۰- التزام به رعايت اصول و قواعد اسلامي در غايت و ساختار تصميمات، سياست‎گذاري‎ها و نهادسازي‎هاي اقتصادي و مالي

۲۱- تحقق عدالت مالياتي و كاهش فاصله‎هاي جمع درآمد خالص خانوار از طريق ايجاد نظام يكپارچه ماليات‎ستاني، تأمين اجتماعي و ارائه تسهيلات مالي با بهره‎گيري از سامانه جامع اطلاعاتي ملي

۲۲- تسهيل ورود كارآفرينان به عرصه‎هاي اقتصادي به‎ويژه اقتصاد دانش‎بنيان و كاهش هزينه‎هاي كسب‎وكار با تأكيد بر اصلاح قوانين، مقررات و رويه‎هاي اجرايي كشور

۲۳- تحقق عدالت در ساختار قانوني نظام بانكي با ايجاد انضباط پولي، رهايي از رباي قرضي، توزيع عادلانه خلق پول بانكي و بهره‎مندسازي عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولي

۲۴- استقلال بودجه دولت از درآمدهاي حاصل از بهره‎برداري از منابع طبيعي و ثروت‎هاي عمومي و انتقال اين درآمدها به مردم با تأمين عدالت بين نسلي

۲۵- توقف خام‎فروشي منابع طبيعي ظرف ۱۵ سال از زمان شروع اجراي الگو و جايگزيني آن با زنجيره پيش‎رونده توليد ارزش افزوده ملي در داخل و خارج كشور

۲۶- مصون‎سازي و تقويت فرآيندها، سياست‎ها، تصميمات و نهادهاي اقتصادي در مقابل تكانه‎هاي سياسي - اقتصادي هدفمند و غيرهدفمند برون‎زا

۲۷- توسعه فعاليت‎هاي زيربنايي، اقتصادي و اجتماعي و مصرف آب، انرژي و ساير منابع حياتي متناسب با ظرفيت، حقوق و اخلاق زيستي

۲۸- حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي و ثروت‎هاي ملي همراه با رعايت ملاحظات صيانتي، زيست‎محيطي و بين نسلي در بهره‎برداري از آن‎ها

۲۹- كاهش شدت مصرف انرژي و متناسب‎سازي سهم توليد و مصرف انرژي از منابع انرژي پاك

۳۰- بسترسازي براي استقرار متعادل جمعيت و توازن منطقه‎اي در پهنه سرزمين بر مبناي آمايش ملي و تخصيص امكانات و تسهيل و تشويق سرمايه‎گذاري در بخش‎هاي اقتصادي و فرهنگي مناطق مختلف و توانمندسازي مناطق محروم با توجه به استعدادهاي سرزميني

۳۱- تمركززدايي در ساختار اقتصادي-مالي كشور با واگذاري برنامه‎ريزي و تصميم‎گيري به استان‎ها و شهرستان‎ها در چارچوب سياست‎هاي ملي

۳۲- بهره‎گيري از ديپلماسي فعال اقتصادي در كسب فناوري‎هاي پيشرفته و تشويق سرمايه‎گذاري خارجي براي صادرات و حمايت از صادرات توليدات داخلي با ارزش افزوده

۳۳- فعال كردن قابليت‎هاي سرزميني و موقعيت ارتباطي ايران از طريق ايجاد زيرساخت‎هاي پيشرفته براي تبديل ايران به قطب راهبردي فرهنگي، علمي، فناوري و اقتصادي

۳۴- گسترش قطب‎هاي گردشگري طبيعي، فرهنگي، مذهبي و سلامت با محوريت مناطق و مراكز هويت‎ساز

۳۵- تأمين امنيت و ايمني غذا و ترويج تغذيه سالم و ارتقاي سازوكارهاي نظارت بر توليد و توزيع مواد غذايي و مصرفي

۳۶- پوشش همگاني مراقبت‎ها و خدمات و توزيع عادلانه منابع حوزه سلامت

۳۷- همكاري بين‎بخشي و مشاركت نظام‎مند مردمي در ارتقاي سلامت با اولويت پيشگيري و كنترل عوامل تهديدكننده

۳۸- تنظيم نرخ باروري در بيش از سطح جانشيني

۳۹- اعتلاء و تقويت و ترويج دانش بومي در حوزه سلامت، مبتني بر شواهد متقن علمي

۴۰- ارتقاي توانمندي‎هاي حوزه پزشكي با هدف ارائه آموزش، خدمات و توليدات در سطح ملي و بين‎المللي

۴۱- اعتلاي منزلت و حقوق زنان و ارتقاي جايگاه اجتماعي و فرصت‎هاي عادلانه آنان و تأكيد بر نقش مقدس مادري

۴۲- ارتقاي استقلال، اقتدار، پاسخگويي و تخصصي شدن نظام قضائي و تربيت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش‎افزايي مستمر و نظارت بر عملكرد قضات و كاركنان قضائي و اصلاح و الكترونيكي كردن فرايندهاي دادرسي

۴۳- طراحي و اجراي راه‎هاي پيشگيري از جرم و افزايش آگاهي و اخلاق اجتماعي و تقواي عمومي

۴۴- گسترش فهم عميق و تحكيم نظريه مردم‎سالاري ديني مبتني بر ولايت‎فقيه

۴۵- حفظ و تقويت مردم‎سالاري ديني، مشاركت مردمي، عدالت و ثبات سياسي

۴۶- گسترش و تقويت تشكل‎هاي مردمي به‎منظور افزايش سرمايه اجتماعي و تحكيم ساختار دروني نظام

۴۷- تقويت فضاي آزادانديشي به‎منظور ارزيابي و نقد علمي سياست‎ها و عملكردهاي گذشته و حال براي تصحيح مستمر آن و حفظ مسير انقلاب اسلامي

۴۸- ارتقاي نظارت رسمي، مردمي و رسانه‎اي بر اركان و اجزاي نظام و پيشگيري از تداخل منافع شخصيت حقيقي و حقوقي مسؤولان و كاركنان حكومت و برخورد بدون تبعيض با مفسدان به‎ويژه در سطوح مديريتي

۴۹- اجراي كامل ضمانت‎هاي پيش‎بيني‎شده در قانون اساسي در حوزه آزادي‎هاي فردي و اجتماعي و آموزش و ترويج حقوق و تكاليف شهروندي و تقويت احساس آزادي در آحاد جامعه

۵۰- تعيين ضوابط عادلانه و شفاف‎سازي فرايندهاي تخصيص امكانات و امتيازات دولتي، درآمد، ثروت و معيشت مسؤولان حكومتي و منابع و هزينه‎هاي مالي فعاليت سياستمداران و تشكل‎هاي سياسي

۵۱- گزينش مسؤولان و مديران بر مبناي التزام عملي آنان به حد كفاف در معيشت و اهتمام ايشان به هنجارهاي عدالت، صداقت، راستگويي، اعتماد، فداكاري و پاسخگويي

۵۲- تقويت اقتدار حاكميتي و ارتقاي نظام سياسي و متناسب‎سازي ساختار اداري كشور با روش‎هاي جديد به‎گونه‎اي كه كم‎تر از يك‎درصد جمعيت كشور حقوق‎بگير دولت باشند

۵۳- پيشگيري از شكل‎گيري تهديد عليه جمهوري اسلامي ايران، گسترش بسيج مردمي و تقويت بنيه دفاعي بازدارنده

۵۴- تقريب مذاهب اسلامي و تحكيم اتحاد و انسجام مسلمانان از طريق تأكيد بر مشتركات ديني و پرهيز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامي

۵۵- ترويج عقلانيت و روحيه جهادي در جهان اسلام و حمايت از حركت‎هاي اسلامي و نهضت‎هاي آزادي‎بخش و استيفاء حقوق مردم فلسطين

۵۶- تأكيد بر چندجانبه‎گرايي، گسترش ديپلماسي عمومي و كمك به حكميت و صلح بين‎المللي