صفحه حوزه و دانشگاه

حضرت آيت‎الله جوادي آملي:
هركس كه با ملت و نظام مقابله كند رسوا مي شود

حضرت آيت‎الله جوادي آملي مفسر برجسته قرآن كريم در درس تفسير خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، خانواده را اساس يك جامعه دانست و گفت: مهر، محبت و ادب خانواده و جامعه را اداره مي‎كند.

ايشان افزود: همآن‎گونه كه قدرت و قهر جنگ با دشمن را اداره مي‎كند، تأمين نظام داخلي به وسيله ادب و محبت اداره مي‎شود و لا غير. تقوا اين است كه انسان در مسير اراده الهي قرار گيرد، گاهي انسان اشتباه مي‎كند كه خدا مي‎گذرد اما گاهي انسان عالما عامدا از مسير بيرون مي‎رود.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين‎كه تمام كارها در مسير صراط مستقيم الهي انجام مي‎شود، اظهار داشت: كسي كه تقواي الهي داشته باشد هرگر نمي‎ماند؛ چرا كه خدا عهده دار اداره امور انسان بوده و برنامه‎هاي خداوند متعال در صراط مستقيم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، ايشان ادامه داد: كج راهه كار خدا نيست و در اين صورت خود شخص بايد كارهاي خود را بر عهده بگيرد كه مقدورش نخواهد بود، اگر كسي به جايي رسيد كه خدا او را به حال خودش رها كند ديگر از چه طريقي مي‎تواند زندگي را تأمين كند؟

حضرت آيت‎الله جوادي آملي با بيان اين‎كه بر اساس وعده الهي كار انسان با تقوا بر زمين نمي‎ماند، ابراز داشت: گاهي خود انسان وكيل، ابزار و مجاري فيض الهي مي‎شود، در جريان مبارزات با بيگانه مانند جهاد هشت سال دفاع مقدس خدا كار را به دست انسان انجام مي‎دهد.

ايشان ادامه داد: اگر كسي در زندگي خانواده و مسائل اقتصادي در مسير تقواي الهي بود خدا ياري مي‎كند، تأمين زندگي كسي كه در مسير دين قرار داد بر عهده خداوند است، اگر كسي در مسير صراط مستقيم نبود مشكل جدي خواهد داشت، اگر كسي بيراهه رفت عمدا خود را از فيض الهي محروم كرده است.

مفسر برجسته قرآن كريم خاطرنشان كرد: غده بدخيم شرك در درون بسياري از انسان‎ها وجود دارد، استناد كار به غير خدا همان بدخيمي است، اين‎كه انسان شأني براي غير خدا قائل باشد معنا ندارد، اگر هم مشكل انسان به دست ديگران حل شد بايد خدا را شكر كند كه مشكلش از اين طريق حل شد نه اين‎كه گفته شود ابتدا خدا و سپس فلان شخص سبب حل مشكل شد.

ايشان اضافه كرد: اگر اين غده بدخيم نباشد كسي در كار نمي‎ماند، رفاه غير تجمل گرايي و ثروت اندوزي است، نه بايد زاهدانه و سخت زندگي كنيم و نه تجمل گرايي داشته باشيم كه نهي شده و سبب عذاب الهي مي‎شود، ما بايد خوب، بي‎غصه و بدون درد و اختلاف زندگي كنيم، اگر انسان در اين مسير باشد خانواده، جامعه و نظام تأمين مي‎شود و گرفتار 15 ميليون پرونده نخواهيم بود.

حضرت آيت‎الله جوادي آملي با ابراز نگراني از افزايش آمار طلاق در كشور گفت: اگر طلاق زياد است و تأخير در ازدواج وجود دارد براي اين است كه اصل محبت و مهر كم شده است، بايد جدا از تكاثر و تجمل گرايي بپرهيزيم و به استقبال كوثر برويم تا راحت زندگي كنيم، جامعه رحيم مورد عنايت الهي خواهد بود.

ايشان با اشاره به اهميت عدل و عقل در مسؤوليت‎هاي مهم افزود: درباره اوصاف قاضي آمده كه صرف آدم عاقل كافي نيست بلكه بايد كمال عقل را داشته باشد، اين قضات بايد قائم بالقسط باشند، عادل و عاقل به درد پيش نمازي مي‎خورد اما كسي را كه پرونده زيرميري تهديد مي‎كند نبايد عادل بوده بلكه بايد قائم بالقسط باشد.

مفسر برجسته قرآن كريم اظهار داشت: اگر فرد در ارتباط با پرونده‎هاي اختلاس و نجومي شد بايد قوام بالقسط باشد تا هيچ چيز نتواند او را نلرزاند، اين‎كه مي‎بينيم در شهرها مخدر كشف مي‎شود براي اين است كه در مرز رشوه گرفته‎اند تا به داخل شهر رسيده و الا مواد مخدر كه در داخل شهر نمي‎آيد، مشكل مرز حل نشده و قوام بالقسط مي‎خواهد تا جلوگيري كند.

ايشان ادامه داد: وظيفه حضرت صاحب نيز قيام به قسط است و با اين نام مبارك ظهور مي‎كند و بشر زير مجموعه اين قيام جهاني هستند، تا قيام به قسط و عقل نباشد مشكل حل نمي‎شود.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم ابراز داشت: در روايت آمده كه عده‎اي آخرت به‎صورت حيوانات مانند موش محشور مي‎شوند. اگر كسي به‎صورت موش محشور شد نبايد تعجب كرد؛ چون همين كساني كه اهل احتكار بوده و 2 تن طلا را تهيه مي‎كنند غير از موش چيز ديگري نيستند.

ايشان خاطرنشان كرد: باطن اين افراد در قيامت روشن مي‎شود، تعجب مي‎كنم كه چگونه آيات قرآن مهاجران را راه انداخت اما در ما اثر نمي‎گذارد، چگونه مهاجران مكه را رها كرده و با دست خالي به مدينه آمدند؟

حضرت آيت‎الله جوادي آملي خاطرنشان كرد: خدا به همه روزي مي‎دهد و كسي نمي‎ماند، ميليون‎ها موجود در هستي وجود دارند كه رزق همه آن‎ها از سوي خدا تأمين مي‎شود، اين احتكارها، گران فروشي‎ها و زيادي خريدن‎ها براي چيست؟ اگر انسان خوب زندگي كند و جايي سختي بكشد دو برابر آساني خواهد ديد.

ايشان اضافه كرد: هر جا كه شهيد در راه خدا باشد آن كشور طيب و طاهر است، كشور طيب انسان آلوده را قبول نكرده و آن رسوا مي‎كند، هركس با نظام و ملت مقابله كرد و اختلاس و نجومي انجام داد طولي نكشيد كه رسوا شد، كشوري كه خون داده باشد طيب و طاهر مي‎شود.

جزئيات آيين نامه فرصت مطالعاتي؛
ركود علمي مانع فرصت مطالعاتي در صنعت مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي در جامعه و صنعت ابلاغ شد كه براساس آن نحوه حضور اعضاي هيات علمي جديد و اساتيد با سابقه مشخص شد.

در اين آيين نامه آمده است: «عضو هيات علمي متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي نبايد در دو سال گذشته ركود علمي داشته باشد.

دوره فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت براي اعضاي هيات علمي در دوره پيماني دست كم ۶ ماه تمام وقت يا ۱۲ ماه نيمه وقت و در دوره رسمي آزمايشي ۳ ماه تمام وقت يا ۶ ماه نيمه وقت است.

براساس بندهاي «د» ماده ۱۲ و ۱۴ آيين نامه استخدامي براي تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي كه از ابتداي سال ۹۸ دوره پيماني يا رسمي آزمايشي را آغاز مي‎كنند گذراندن فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت الزامي است.

اعضاي هيات علمي داراي مرتبه علمي دانشيار و استادي نيز با گذراندن دوره‎هاي تمام وقت ۳ ماهه يا پاره وقت ۶ ماهه از مزاياي تشويقي فرصت‎ها بهره مند مي‎شوند.

مؤسسه مي‎تواند آيين نامه ترفيع خود را به گونه‎اي اصلاح كند كه امتيازات مربوطه براي استادان و دانشياران اعزام شونده به فرصت مطالعاتي در نظر گرفته شود.

براي استفاده مجدد از فرصت مطالعاتي(جز فرصت مطالعاتي الزامي در دوره‎هاي پيماني و رسمي آزمايشي) بايد دست كم ۵ برابر زمان دوره فرصت مطالعاتي قبلي از اتمام آن دوره گذشته باشد. مدت استفاده از مرخصي بدون حقوق نيز به اين مدت اضافه مي‎شود.

در موارد بسيار خاص با تشخيص هيات رئيسه در خصوص اين‎كه عضو هيات علمي از تجربه كافي در صنعت يا جامعه برخوردار است يا در رشته‎هايي كه امكان فرصت مطالعاتي فراهم نباشد مؤسسه شرايط جايگزين تعيين و اجرا مي‎كند.

مدت دوره فرصت مطالعاتي در شرايط پاره وقت براساس ميزان حضور عضو هيات علمي در واحد عملياتي محاسبه مي‎شود.

عضو هيات علمي در طول دوره از حمايت‎ها و تسهيلات واحد عملياتي متبوع بهره مند مي‎شود.

مؤسسه‎ها به صلاحديد در مدت فرصت مطالعاتي براي گسترش دوره‎ها از عضو هيات علمي خود پشتيباني مالي مي‎كنند.»

 حوزه و دانشگاه

توان محققان ايراني براي ساخت ماهواره سنجشي با دقت يك متر

مرتضي برابري رئيس سازمان فضايي در نشست تخصصي ماهواره پيام اميركبير از آماده پرتاب بودن سه ماهواره دانشجويي خبر داد و گفت: ماهواره دوستي دانشگاه شريف، ماهواره عملياتي سنجشي دانشگاه اميركبير و ماهواره مخابراتي ناهيد آماده پرتاب است.
به گزارش خبرگزاري فارس، وي افزود: همچنين چند ماهواره در دست ساخت داريم به‎طوري كه ماهواره ظفر كه ماهواره سنجشي با دقت ۲۲. ۵ درجه است و ماهواره پارس يك با دقت ۱۵ متر در دستور كار است.
رئيس سازمان فضايي گفت: براي ساخت ماهواره سنجشي با دقت يك متر تا سال ۱۴۰۴ برنامه‎ريزي كرده‎ايم.
براري ادامه داد: ما ايراني‎ها همواره در بحث فضايي پيشرو بوديم و هدف از برگزاري هفته‎اي با نام فضا اين است كه بتوانيم با كاربردهاي فضا در زندگي روزمره آشنا شويم.
وي افزود: ما يك برنامه ۱۰ ساله اول در بخش فضايي طراحي كرده‎ايم كه از سال ۸۵ تا سال ۹۴ اجرا شد و مهم‎ترين هدف ما توسعه فناوري فضايي و دستيابي به چرخه كامل فضايي و اقتدار علمي در عرصه فضا بود كه ماهواره بومي ساخته و با پرتابگر بومي به فضا پرتاب كنيم كه در دهه اول توانستيم اين اتفاقات را رقم بزنيم و هم رتبه اول منطقه شويم هم با كمك دانشگاهيان رتبه ۱۵ دنيا شويم.
رئيس سازمان فضايي اظهار داشت: دانشگاه اميركبير نقش زيادي در توسعه فناوري فضايي دارد و ما از اين دانشگاه نيز براي توسعه برنامه‎ها كمك مي‎خواهيم.
براري گفت: تا سال ۱۴۰۴ در برنامه ۱۰ ساله دوم مهم‎ترين هدف ما تثبيت فناوري و صنعتي‎سازي اين چرخه است، ما در دهه اول ماهواره ساختيم و ماهواره تحقيقاتي را در مدار ۲۵۰ كيلومتر به مدت يك ماه قرار داديم ولي حالا مي‎خواهيم ماهواره عملياتي در مدار ۵۰۰ تا هزار كيلومتر قرار دهيم.
به گفته وي، ماهواره پيام، نخستين ماهواره عملياتي با طول عمر ۲ است كه در كشور كامل شده و اولويت دوم ما تلاش براي اقتدار علمي و اقتدار اقتصادي در عرصه فضا است.
براري با اشاره به اقتصاد فضا در ۱۰ سال گذشته گفت: اقتصاد فضا در ۱۰ سال گذشته بيش از ۱۳۹ درصد رشد داشته و تا ۲۰ سال آينده اين صنعت حدود ۲۰ درصد ديگر رشد مي‎كند.
وي افزود: امروزه با رشد فناوري ماهواره ساخت «كيوب ست» آغاز شده و ما تصميم داريم با كمك دانشگاهيان بتوانيم از زنجيره را كامل كنيم.
رئيس سازمان فضايي ادامه داد: زماني كه ماهواره پيام امبيركبير در مدار قرار بگيرد تصاويري با دقت ۴۰ متر در اختيار ما قرار مي‎دهد.
براري افزود: سال گذشته بيش از هزار ميليارد تومان ارزش افزوده در بخش كشاورزي ايجاد شده و ما نيز برنامه‎هاي فضايي در اين بخش در دستور كار داريم.
وي گفت: برنامه ما در سازمان فضايي اين است كه تصديگري را رها كنيم، ۴۵ ميليارد دلار بودجه ما بوده كه ۷۶ درصد اقتصاد توسط بخش خصوصي اداره مي‎شود و اولويت ما توسعه زيرساخت‎هاي فضايي در اين بخش است كه در برنامه ششم توسعه ۳۶۰۰ ميليارد تومان منابع ديده شده كه ۹۰۰ ميليارد تومان بايد از سوي بخش خصوصي جذب شود.