صفحه حوزه و دانشگاه

درخواست بسيج دانشجويي مراكز دانشگاه فرهنگيان؛
درس «نتيجه اعتماد به دشمن» را به كتب هاي درسي اضافه كنيد!

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري تسنيم، بسيج دانشجويي مراكز و پرديس‎هاي دانشگاه فرهنگيان با انتشار نامه‎اي به وزير آموزش و پرورش خواستار افزودن درس «نتيجه اعتماد به دشمن» به كتب درسي شدند.

در اين نامه آمده است:

«جناب آقاي دكتر سيد محمد بطحايي

وزير محترم آموزش پرورش

برگ‎هاي تاريخ پر فراز و فرود كشورمان سرشار از اتفاقات و وقايعي است كه نگاهي بر برخي از آن‎ها نتايج اعتماد به دشمن را نشان داده است و ما را به مبارزه با دشمن و حفظ استقلال دعوت مي‎كند. اما هر از گاهي، غباري از غفلت ما را فرا گرفته و سبب تكرار اين اتفاقات ناگوار مي‎شود.

قطعا يكي از اين اتفاقات، تعدي مجدد دشمن ديرينه مردم و انقلاب اسلامي به صورت رسمي و خروج از برجام است كه براي بار دگر دشمني دولت آمريكا نسبت به مردم ايران را نمايان ساخت و حقانيت سخنان حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب را اثبات گردانيد و برگ ديگري از تاريخ اين كشور كه با مذاكره و اعتماد به شيطان بزرگ آغاز شده بود را با دشمني آشكار به پايان برد تا همگان بدانند استكبار جهاني و شيطان بزرگ كيست و نتيجه اعتماد بر آن چيست.

همان طور كه مقام معظم رهبري در بيانات خود در 14 خرداد ماه 95 برتجربه گرفتن از برجام تاكيد كردند و گفتند: «يك تجربه‎اي ما در مذاكرات هسته‎اي پيدا كرديم؛ اين تجربه را نبايد فراموش كنيم. اين تجربه اين است كه اگر ما تنازل هم بكنيم، آمريكا دست از نقش مخرّب خودش برنمي دارد؛ اين را ما در مذاكرات هسته‎اي تجربه كرديم. خيلي خب، اين يك تجربه است، اين شد تجربه حالا خيلي‎ها قبل از اين تجربه هم مي‎دانستند امّا بعضي هم كه نمي‎دانستند، حالا بدانند».

نظام آموزش و پرورش به‎عنوان يك نهاد اثرگذار در جامعه كه نقش جهت دهي به اذهان عمومي فرد فرد جامعه را بر عهده دارد، بايد وظيفه خود بداند تا در جهت تبيين و روشن سازي مسائل مهم و حياتي جامعه اسلامي و جمهوري اسلامي ايران به‎عنوان اسوه و نمونه ملت‎ها و امت‎هاي منطقه و مغز متفكر تشيع و جهان اسلام، عمل نموده و اسنادي همچون برجام را كه به تعبير شخص رئيس جمهور تمام مسائل درون نظام جمهوري اسلامي از فرهنگ گرفته تا معيشت و حتي آب خوردن مردم! را نيز شامل مي‎شد، براي اطلاع و عبرت مردم شريف و امت عزيز اسلام تبيين و تشريح نمايد تا از تكرار چنين تصميماتي كه به ضرر مردم عزيز و كشور مي‎باشد جلوگيري شود.

همگان به خاطر داريم پس از امضاي برجام از سوي كشور‎هاي 1+5، رياست محترم جمهور بر تدريس برجام به‎عنوان برگي از تاريخ تاكيد داشتند.

اما حال ما دانشجويان اين مرز و بوم با تاكيد بر لزوم عمل به دستور رياست محترم جمهور مبني بر تدريس درس برجام، از شما وزير محترم نيز مي‎خواهيم همچون آن روزي كه به موجب افتخار به اين سند تدريس آن در مدارس شروع شد، امروز با افزودن درسي در كتب مقاطع مختلف تحصيلي با عنوان «نتيجه اعتماد به دشمن(برجام)»، نتيجه تلخ اين اعتماد، به سبب اهميت تاريخي آن تدريس شود و نتيجه تخطي از فرامين ولي امر مسلمين تببين شده تا كودكان ما بدانند تعدي از فرامين معظّم له چه پيامدهايي در پي دارد.

اسامي امضا‎كنندگان نامه:

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي زنجان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي لرستان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي هرمزگان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز آموزش عالي سلمان فارسي شيراز

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي قزوين

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد ميرشاكي لرستان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس علامه اميني(ره) تبريز

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز دانشور نيشابور

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي فارس

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد آيت نجف آباد

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد ايزدپناه كهگيلويه و بويراحمد

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد بهشتي اقليد فارس

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس دكتر شريعتي ساري

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مدرس كردستان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي سمنان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد پاك نژاد يزد

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي بوشهر

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس آيت‎ا... طالقاني قم

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي اروميه

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز آموزش عالي آزادگان نير،اردبيل

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر مركزي

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر بيرجند

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس رسول اكرم(ص) اهواز

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهداي مكه تهران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مدرس ايلام

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد بهشتي تهران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مفتح شهرري

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان دانشگاه شهيد مطهري(ره)شيراز

بسيج دانشجويي دانشگ اه فرهنگيان پرديس شهيد بهشتي مشهد

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي كرمانشاه

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد رجايي بابل

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس آيت‎ا... خامنه‎اي گرگان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي همدان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام علي گيلان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز علامه طباطبايي سبزوار

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شيخ انصاري دزفول

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس حكيم فردوسي البرز

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز بيت الهدي آمل مازندران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس صديقه طاهره ساري مازندران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز فاطمه الزهرا قائم شهر مازندران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر شيراز

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز آموزش عالي زينب كبري(س) فارس

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد باهنر تهران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد شرافت تهران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس رسالت زاهدان سيستان وبلوچستان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس كوثر كهگيلويه و بوير احمد

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس حضرت معصومه(س) قم

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان حوزه خواهران دانشگاه فرهنگيان تهران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد هاشمي نژاد خراسان رضوي

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر شهركرد چهارمحال و بختياري

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس الزهرا سمنان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس امير كبير البرز

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر كردستان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز زينب كبري(س) بروجرد لرستان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيدباهنر همدان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس فاطمة الزهرا هرمزگان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس علامه طباطبائي آذربايجان غربي

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام خميني گرگان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد رجايي اصفهان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس حضرت زينب كبري(س) مركزي

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر قزوين

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر چهارمحال و بختياري

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس الزهرا سمنان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس زينبيه تهران

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس بنت الهدي صدر بوشهر

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا اصفهان

بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان پرديس فاطمه الزهرا آذربايجان شرق

 حوزه و دانشگاه

حضرت آيت‎ا... سبحاني:
برخي از كتاب ها در نمايشگاه كتاب به صلاح جامعه نبود

حضرت آيت‎ا... جعفر سبحاني،از مراجع تقليد، در سومين ويژه برنامه معارفي ماه مبارك رمضان كه از شبكه دوم سيما پخش شد، با بيان اين‎كه امروز در رابطه با سفارش قرآن كريم درباره آنچه انسان مي‎خورد و مي‎آشامد مطالبي بيان مي‎شود، اظهار داشت: در دين مبين اسلام ابوابي با عنوان «اطعمه محرمه و اشربه محرمه» و «اطعمه حلال و اشربه حلال» وجود دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، ايشان با قرائت آيه «فَلْينْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي طَعامِهِ»، خاطرنشان كرد: آن چه انسان مي‎خورد و مي‎آشامد بر وجود مادي و معنوي او اثر مي‎گذارد، از اين رو خداوند متعال در آيه 80 سوره مباركه عبس به انسان تأكيد مي‎كند تا نسبت به آن چه مي‎خورد و مي‎آشامد دقت نظر داشته باشد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم ابراز داشت: قرآن كريم تأكيد مي‎كند كه بشر از گوشت ميته دوري كند چرا كه چنين گوشتي كانون ميكروب‎ها است، از خون استفاده نكند چرا كه مايه قساوت قلب شده و در روح و روان انسان اثر منفي مي‎گذارد و از خوردن گوشت خوك اجتناب كند چرا كه علاوه بر آثار منفي مادي از نظر رواني و غيرت به انسان آسيب مي‎رساند.
اين مرجع تقليد تصريح كرد: ضروري است تا بهداشت جهاني و بهداشت كشور ما در برنامه‎هاي متعددي غذاهاي حلال و مفيد را بيان و غذاهاي مضر و حرام را به مردم معرفي كند؛ حضرت امام رضا(ع) در روايتي فرموده است؛ خداوند منان به سبب مصلحت و منفعت نهفته‎اي كه در برخي از خوردني‎ها و آشاميدني‎ها وجود دارد آن را بر انسان حرام كرده است.
ايشان گفت: ظاهر آيه 80 سوره مباركه عبس به طعام مادي اشاره دارد ولي بر اساس برخي از روايات، اين آيه معناي گسترده‎تري دارد تا آن جايي كه معصوم(ع) مي‎فرمايد مقصود از طعام آن است كه انسان به آن چه مي‎آموزد توجه بيش‎تري داشته باشد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين‎كه علم بر دو گونه است، اظهار داشت: هر علمي به نفع بشر نيست. علمي وجود دارد كه سازنده تمدن و مايه سعادت بشر است و علمي نيز ويرانگر تمدن و مايه بدبختي بشر است.
ايشان با اشاره به اين‎كه دانش، غذاي روحي انسان است، ابراز داشت: بنابراين مفهوم آيه مذكور اين خواهد بود كه انسان علاوه بر غذاي مادي، بايد به غذاي معنوي خود نيز توجه داشته باشد، همان طور كه غذاي مضر براي انسان حرام است، دانش مضر نيز براي انسان حرام خواهد بود. به همين علت دين مبين اسلام كتب ضاله و گمراه‎كننده را حرام دانسته و آن را در اختيار افراد قرار نمي‎دهد.
تلگرام، بحق مسدود شده است
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: حرمت مطالعه كتاب‎هاي گمراه‎كننده منافاتي با آزادي بشر ندارد؛ چرا كه بشر نبايد از آزادي خود براي آسيب رساندن به انسان‎هاي ديگر بهره‎گيري كند؛ بي‎ترديد دانشي كه با يك بمب جهان را ويران مي‎كند، هيچ نفعي براي بشر نداشته و سعادت او را تأمين نخواهد كرد.
ايشان با بيان اين‎كه بايد از رسانه‎هاي مفيد استفاده كنيم، اظهار داشت: بر اساس مفهوم آيه 80 سوره مباركه عبس، تلگرامي كه به بشر كشتار، جنايت، سرقت و بدكاري مي‎آموزد، بحق مسدود شده است.
حضرت آيت‎ا... سبحاني با تأكيد بر اين‎كه از نظر اسلام، آزادي مفيد به حال جامعه و بشر منعي ندارد، ابراز داشت: پيامبر اكرم(ص) جامعه را به يك كشتي تشبيه كرده است كه سرنوشت همه ساكنان آن به يكديگر وابسته است، افراد در آن كشتي آزاد هستند اما نمي‎توانند زير پاي خود را سوراخ كنند؛ زيرا با اين كار همه كساني كه در كشتي حضور دارند، آسيب خواهند ديد.
ايشان با تأكيد بر اين‎كه نبايد به نام آزادي مجوز تكثير هر كتابي صادر شود، گفت: در نمايشگاه بين‎المللي كتاب بارها تذكر داده شد كه حضور برخي از كتاب‎ها در اين نمايشگاه به صلاح جامعه نيست. ممكن است چنين كتاب‎هايي منفعت فردي داشته باشند، اما بي‎ترديد براي عموم جامعه مضر خواهند بود.