صفحه بين الملل

تحليلي بر نتايج انتخابات لبنان؛
از بزرگ ترين سيلي تاريخ به سعد حريري تا شكست ميشل عون در انتخابات

به گزارش مشرق، ابراهيم امين سردبير روزنامه لبناني الاخبار در مقاله‎اي به معادله‎هاي به وجود آمده در نتيجه برگزاري انتخابات پارلماني لبنان اشاره كرده و نوشته كه نتايج اين انتخابات، صفحه جديدي از زندگي سياسي مبتني بر ائتلاف‎هاي متفاوت از نظر وزن را رقم مي‎زند كه پيش از انتخابات اين‎چنين نبوده است:

با وجود عادتي كه سياستمداران لبناني در انكار واقعيت‎ها دارند اما چهره كلي تحولات انتخابات پارلماني و نتايج اوليه آن معادله‎هايي را نشان مي‎دهد كه مي‎توان آن‎ها را در موارد زير خلاصه كرد:

** اول: سعد حريري و جريان المستقبل بزرگ‎ترين سيلي تاريخ خود را دريافت كردند. حريري ديگر نمي‎تواند از انحصار نمايندگي خود بر جريان اهل تسنن در كشور سخن بگويد و اين گونه وانمود كند كه انحصار نمايندگي پارلماني شهرهاي بزرگ را در اختيار خود دارد. او حتي نمي‎تواند از رهبري جريان سياسي وابسته به محور آمريكايي - سعودي در لبنان سخن بگويد.

شكست‎هاي حريري از العرقوب گرفته تا صيدا و جبل لبنان و بيروت و طرابلس تا زحلة و بقاع غربي طوري نيست كه نتايج حوزه انتخاباتي عكار بتواند آن را جبران كند.

شكست حريري نقطه عطفي در اين انتخابات بود كه مي‎تواند پيامدهاي گسترده‎اي در روند تشكيل دولت جديد داشته باشد؛ به ويژه در شرايطي كه برندگان انتخابات در بخش‎هاي مختلف از شخصيت‎هاي مطرح ملي و منطقه‎اي هستند كه در تقابل با وي قرار دارند. از جمله اين افراد مي‎توان به اسامه سعد و فيصل كرامي و نجيب ميقاتي و عبدالرحيم مراد اشاره كرد.

به اين ترتيب مي‎توان گفت هجمه طايفه‎اي و مذهبي كه رهبران جريان المستقبل به راه انداخته بودند، نتوانست واقعيت‎هاي موجود را تغيير دهد. حريري تنها يك كار مي‎تواند انجام دهد و آن اذعان به نتايج انتخابات و تعامل با اين واقعيت است كه اوضاع لبنان نسبت به گذشته بسيار تغيير كرده است.

** دوم: جريان آزاد ملي و ميشل عون رئيس جمهور اين كشور در نتيجه اين انتخابات، شكستي را متقبل شدند.

عون نتوانست آن‎گونه كه انتظار داشت نفوذ خود را در شمال كشور تقويت كند و رقباي سنتي و جديد وي از حزب نيروهاي لبناني گرفته تا جريان المرده توانستند بر وي پيروز شوند. اين موضوع را مي‎توان در حوزه‎هاي انتخاباتي زحله و بقاع غربي مشاهده كرد. برتري عون در الشوف و عاليه نيز نمي‎تواند چيزي از واقعيت را تغيير دهد.

عقب‎نشيني جريان آزاد ملي به نفع پيروزي قابل‎ توجه حزب نيروهاي لبناني و تقويت موقعيت جريان المرده و حزب قومي اجتماعي سوريه در ميان مسيحيان، معادله جديدي را تحميل كرده كه مي‎گويد جريان آزاد ملي ديگر نفوذ استثنايي در اين مناطق ندارد، حتي اگر شخصيتي نظير ميشل عون رئيس جمهور كشور باشد، در اين شرايط اين جريان رقابتي مساوي با ساير جريان‎ها در شمال دارد و نمي‎تواند ادعاي نماينده قدرتمند اين مناطق را داشته باشد.

اگر جريان آزاد ملي بخواهد مناقشه‎هايي داخلي در اين خصوص انجام دهد، اين روند مي‎تواند به خروج يا اخراج برخي از عناصر اضافي اين جريان منجر شود كه اشتباه‎هاي بزرگي را در زمينه ائتلاف‎ها و رقابت‎هاي انتخاباتي و حزبي انجام دادند. اتفاق‎هايي كه در منطقه جزين و كسروان رخ داد، باب بالا گرفتن درگيري‎ها در رابطه با رهبري جريان آزاد ملي را باز كرد، حتي اگر بپذيريم كه شخصيتي نظير جبران باسيل با قدرت بالا و تاييد شخصي ميشل عون رهبري اين جريان را بر عهده داشته باشد.

اگر جريان آزاد ملي و به ويژه شخص باسيل بخواهد اين گونه وانمود كند كه پيروز انتخابات شده است، اين بدان معنا است كه ما در برابر مشكل بزرگي قرار داريم. جريان آزاد ملي بايد با واقعيت‎ها روبه‎رو شود، نه اين‎كه ديدگاه‎هاي خود را منطبق با آن تغيير دهد. حق وتويي كه اين جريان در نتيجه قدرت بالاي خود و حضور در كنار حزب‎ا... لبنان در اختيار داشت، از دست رفته يا لااقل مي‎توان گفت ديگران نيز چنين حقي به دست آورده‎اند.

** سوم: بقاياي جريان ۱۴ مارس شامل شخصيت‎هاي مسيحي و احزاب كوچك از جنوب لبنان گرفته تا منطقه جبل و شمار و بيروت و بقاع از مهم‎ترين بازندگان اين انتخابات بودند و ضربه سختي دريافت كردند.

مهم‎ترين نتيجه انتخابات اين بود كه شخصيت‎هاي مطرح در جريان ۱۴ مارس حمايت از آن‎ها را كنار گذاشتند و حمايت‎هاي خارجي از آن‎ها نيز نتوانست نتايج مطلوب خود را داشته باشد.

** چهارم: حزب نيروهاي لبناني پيروزي بزرگي را در اين انتخابات به دست آورد و خود را به فراكسيوني با 13 يا ۱۵ كرسي پارلماني نزديك كرد. به اين ترتيب حضور اين حزب در مرحله آينده در لبنان پررنگ‎تر نيز خواهد شد.

اين پيروزي در نتيجه دو اتفاق مهم به دست آمده است: موضوع اول گفتمان فرقه‎گرايانه‎اي است كه رقباي حزب نيروهاي لبناني در تقابل با آن در پيش گرفته‎اند و نتيجه آن عايد اين حزب شده و موضوع دوم رويكرد آشتي اين حزب با جريان آزاد ملي است كه آن را وارد رقابت‎هاي منطقه‎اي در بقاع شمالي و كسروان و جبيل و عكار كرد كه پيش از اين قدرت ورود به آن را نداشت.

به اين ترتيب جريان آزاد ملي و سعد حريري نمي‎توانند قدرت نيروهاي لبناني را در زمان تشكيل دولت ناديده بگيرند. همچنين حزب نيروهاي لبناني نيز با توجه به اين نتايج مي‎تواند ائتلاف‎هايي را تشكيل دهد تا نفوذ خود را در مناطق جديد در كشور گسترش دهد. البته اين موضوع نيازمند گفتمان و رويكرد سياسي متفاوتي است.

** پنجم:‎وليد جنبلاط از تهديدهاي مربوط به رهبري خود در جامعه دروزي لبنان فراتر رفت و ثبات و برتري خود در اين عرصه را نشان داد. نتايج انتخابات نشان داد كه رقباي سنتي و جديد جنبلاط نمي‎توانند جايگزيني تأثيرگذاري براي وي ارائه كنند.

او همچنين نفوذ خود را در ميان ساير اقشار جامعه لبنان حفظ كرد و نقش قابل توجهي از ميان اهل تسنن و مسيحيان به دست آورد. او در برابر تقابلي كه جريان آزاد ملي بر اساس رويكردهاي فرقه‎اي ضد دروزي‎ها ايجاد كرده بود، موفق عمل كرد و فرصت تقويت ائتلاف‎هاي مهم وي با نبيه بري و حزب‎ا... را افزايش داد كه اين روند مي‎تواند تأثيرات گسترده‎اي بر ائتلاف‎هاي مرحله آينده لبنان داشته باشد.

** ششم: رقباي حريري از ميان رهبران اهل تسنن لبنان به فصلي از انزواي خود پايان داده و توانستند موقعيت خويشرا بدون ائتلاف‎هاي مبهم به‎عنوان نمايندگان واقعي مردم نشان دهند.

در حوزه‎هاي انتخاباتي كه اين عناصر با سعد حريري وارد رقابت شده بودند، مشخص شد كه آن‎ها مي‎توانند گام‎هاي بزرگي را در مرحله آينده بردارند. البته با اين وجود همچنان سعد حريري به‎عنوان مهم‎ترين شانس تصدي پست نخست وزيري به شمار مي‎رود، اما اين افراد مي‎توانند قدرت جديدي را براي جذب متحدان بيش‎تر از احزاب سياسي و طايفه‎هاي ديگر براي خود درست كنند.

** هفتم: ائتلاف دوجانبه جنبش امل و حزب‎ا... لبنان بار ديگر ماهيت نمايندگي فراگير خود در عرصه شيعيان اين كشور را نمايان ساخت و به رقباي خود در حوزه‎هاي انتخاباتي جنوب لبنان و بقاع و جبل لبنان نشان داد كه نمي‎توانند معارضه جدي در تقابل با اين ائتلاف داشته باشند.

اين در حالي است كه طي دو هفته‎ گذشته شانتاژ تبليغاتي گسترده‎اي در اين خصوص به راه افتاده بود. نتايج انتخابات، استقلال و تاثيرگذاري رهبري نبيه‎بري و سيد حسن نصر‎ا... بر افكار عمومي شيعيان را نشان داد و ثابت كرد كه آن‎ها قدرت بالايي در تنظيم صفوف خود براي جلوگيري از شكست‎هاي احتمالي دارند. آن‎ها همچنين ثابت كردند كه به تعهدات خود در قبال متحدانشان از ميان ساير جريان‎ها و طوايف پايبند هستند.

علاوه بر اين‎ها ميزان رايي كه اين ائتلاف در حوزه‎هاي بيروت به دست آورد، نشان دهنده قدرت بالاي آن در پايتخت است كه اين موضوع برخلاف ادعاهاي ديگران از جمله جريان المستقبل است.

 بين الملل

مقام نظامي يمني:
ناوگان متجاوزان در «باب المندب» در تيررس موشك هاي ماست

سرتيپ يحيي الحوثي، از فرماندهان ارتش يمن و كارشناس مسائل نظامي يمني، در گفت‎وگو با خبرنگار بين‎الملل تسنيم، تأكيد كرد موشك‎هاي بالستيك يمني كاملاً ساخت داخل بوده و نيروهاي يمني توان هدف قرار دادن ناوگروه‎ها(ي كشورهاي متجاوز) در باب المندب را دارند.
در خصوص موشك‎هايي كه نيروهاي يمني به‎ سمت عربستان پرتاب مي‎كنند و ترديد در مورد ساخت و توانمندي اين موشك‎ها نيز بايد گفت، اين موشك‎ها بالستيك هستند كه با توانمندي و به‎دست يمن ساخته شده است و اگر اين نگراني حاصل از حملات موشكي بالستيك به مملكت شيطان(آل‎سعود) نبود، اين‎همه و با اين شدت فرياد و سروصدا راه نمي‎انداختند.
پايتخت سعودي و استان‎هاي ديگر در تيررس موشك‎هاي بالستيك
نيروهاي مسلح در بخش موشكي توانستند اين موشك‎ها را توسعه دهند؛ هرچند عربستان، آمريكا و ديگران مدعي هستند اين موشك‎ها ايراني است اما ارتش و نيروهاي مسلح توانستند صنايع كاملاً يمني را توسعه بدهند و اكنون عمق خاك عربستآن‎چه رياض پايتخت آن و چه استان‎هاي ديگر در تيررس ما قرار دارد كه جديدترين مورد آن پرتاب همزمان هشت فروند موشك به مواضع اقتصادي و مهم سعودي همزمان با روز تشييع پيكر شهيد صالح الصماد بود. پيام‎هاي اين اقدام و شليك همزمان هشت موشك به‎سمت عربستان، اين است كه اين واكنش، آغاز كار است و اقدامات بزرگ‎تر در راه خواهد بود.
وي ادامه داد: موشك‎هاي ما و مواد منفجره‎اي كه حمل مي‎كنند، زيان‎هاي زيادي را در آينده به عربستان وارد خواهند آورد؛ از همين رو شاهد اين‎همه فرياد و سروصدا و شكايت عربستان به شوراي امنيت و نيز سازمان ملل هستيم مبني بر اين‎كه تأسيسات مهم اين كشور هدف قرار گرفته است و البته اين شكايت در حالي است كه از حملات روزانه و كشته شدن ملت يمن با استفاده از موشك‎ها و سلاح‎هاي ساخت آمريكا باخبر هستيم؛ موشك‎هايي كه فقط به غيرنظاميان و تأسيسات زيربنايي يمن اصابت مي‎كند. بنابراين حملات موشكي يمن به عربستان آغاز پاسخ به عربستان است. پس از شهادت صالح الصماد اوضاع با قبل از آن كاملاً متفاوت خواهد بود و ان‎شاء‎ا... در روزهاي آينده به جنايت ترور شهيد الصماد پاسخ داده خواهد شد.
پايبندي يمني‎ها به اصول و ارزش‎هاي اخلاقي
اين مقام يمني افزود: حمله به تأسيسات اقتصادي و فرودگاه‎هاي دولتي در خاك عربستان و خودداري از حمله به اماكن غيرنظامي حامل اين پيام است كه نيروهاي يمني به اصول اخلاقي و ارزش‎هاي انساني پايبند هستند و اين چيزي است كه اسلام به آن دستور داده كه كودكان و سالخوردگان را نكشيد و اسيران را از آب محروم نسازيد و هيچ زني را به‎قتل نرسانيد اما سعودي‎ها به اين مسائل پايبند نيستند..
وي ادامه داد: ادعاهاي سعودي مبني بر رصد و انهدام موشك‎هاي يمني در حالي است كه شاهد بوديم چگونه عربستان صدها ميليارد دلار براي خريد سلاح و جلب رضايت سازمان‎هاي بين‎المللي و آمريكا هزينه كرد و صدها ميليارد دلار براي واردات سلاح از آمريكا و انگليس پرداخت، اما ضرر همه اين اقدامات به رياض بازخواهد گشت؛ زيرا ما مهارت و توانمندي‎هايي داريم كه قادريم سلاح‎هايمان را توسعه داده و پايگاه‎هاي نظامي و موشكي و فرودگاه‎ها را هدف قرار دهيم و با حمله به عمق خاك سعودي و رياض و دورتر از آن عربستان را غافلگير كنيم، از همين رو آنان امروز دچار هيستريك و جنون شده‎اند و از خود مي‎پرسند چگونه با اين قدرت هدف قرار گرفته‎اند.
سعودي‎ها سخت بتوانند يك موشك را در آسمان هدف قرار داده و مانع از اصابت آن به هدف مورد نظر شوند و اگر در صدد چنين كاري برآيند از موشك‎هايي استفاده خواهند كرد كه براي هدف قرار دادن يك موشك بايد بيش از سه ميليون دلار هزينه كنند و شايد اين رقم در برخي موارد به ده ميليون دلار برسد اما بااين‎همه به‎دليل سرعت بسيار زياد موشك‎هاي ما، آنان نتوانستند بسياري از موشك‎هاي ما را سرنگون كنند و ديديم كه چطور عازم روسيه شدند تا سامانه دفاعي اس300 و يا تسليحات ديگر را خريداري كنند؛ زيرا سامانه پاتريوت شكست خورده است. به‎گفته خود آمريكايي‎ها و رسانه‎هاي اين كشور، پاتريوت شكست مفتضحانه‎اي خورد و نتوانست هدفي را كه براي تحقق آن به عربستان فروخته شده بود، عملي سازد و در اين ميان، عربستان با استفاده از سامانه پاتريوت قادر به دفاع از حريم هوايي و تأسيسات حياتي‎اش نيست. در واقع پاتريوت به باري سنگين براي عربستان تبديل شده است؛ زيرا نتوانسته است اهداف مورد نظر آن را تحقق بخشد و با سامانه موشكي و پهپادها كه آن را هدف قرار مي‎دهد، مقابله كند؛ بنابراين اين سامانه‎هاي دفاعي به باري بر دوش عربستان تبديل شده است حال آن‎كه انتظار مي‎رفت پول‎هايي كه برايش هزينه شده است در خدمت سعودي باشد. قدرت يمن براي هدف قرار دادن شركت آرامكو به‎ميزان زيادي افزايش پيدا كرده است و توانسته فعاليت شركت استخراج نفت را فلج كند و پاسخ‎هاي بعدي دردناك‎تر و به‎مثابه زلزله خواهد بود و همان‎طور كه شهيد الصماد در سفر به الحديده گفت، چنان‎چه اين شهر هدف حمله قرار بگيرد، شركت آرامكو و كشتي‎هاي تجاري در باب المندب هدف قرار خواهند گرفت و به اين ترتيب ما حق حمله به اين كشتي‎ها و ناوگروه‎ها را داريم و چنان‎چه عربستان به كشتار مردم يمن ادامه دهد، باب المندب هدف نظامي ما خواهد بود.