صفحه سياسي

چگونه رهبر انقلاب، كشتي استراتژيست هاي غربي را به گل نشاند؟

 دكتر قاسم روان‌بخش

از آغاز انقلاب اسلامي ايران و شعار صدور اين تفكر به جهان، اردوگاه شرق و غرب جهان يعني دو تفكر الحادي و ماترياليستي ماركسيستي و ليبراليستي به‎شدت احساس خطر نموده، هر دو قدرت با تمام توان در برابر آن صف‎آرايي كردند. اولين نمونه آن حمايت همه‎جانبه شرق و غرب از رژيم بعثي عراق در جنگ تحميلي عليه ايران اسلامي بود غرب و شرق به‎رغم تضادها و منازعات سياسي كه در دوران جنگ سرد با يكديگر داشتند در موضوع سرنگوني و براندازي نظام نوپاي انقلابي ايران به توافق رسيده بودند؛ از اين رو، همه همت خويش را در جنگ 8 ساله به كار گرفتند؛ ولي طولي نكشيد كه نظام ماركسيستي اتحاد جماهير شوروي فرو پاشيد و در واقع يكي از قطب‎هاي قدرت جهان در برابر انقلاب اسلامي ايران زانو زد و امروز پس از گذشت 38 سال از انقلاب اسلامي ايران، روسيه يعني مركز اتحاد جماهير شوروي آن روز، در كنار ايران اسلامي براي مقابله با زياده خواهي‎هاي قطب ديگر جهان يعني جهان غرب صف آرايي كرده است. هر چند از پس از فروپاشي شوروي، يكي از قطب‎هاي قدرت از صحنه خارج شد ولي تك قطبي شدن جهان با محوريت امريكا و انديشه دهكده جهاني با كدخدايي كاخ سفيد، فشارها را بر ايران اسلامي چند برابر كرد. در اين شرايط، كشورهاي كوچك و بزرگ از بيم فشارهاي كدخدا همكاري‎هاي سياسي- اقتصادي خود را با ايران كاهش داده يا قطع كردند، و اداره كشور در چنين شرايطي بسيار سخت و طاقت فرسا گرديد. از سوي ديگر برخي غرب‎زده‎ها و منورالفكرهاي داخلي نيز كه تفكراتشان يا در دانشگاه‎هاي غرب و انديشكده‎هاي آنان شكل گرفته و يا تحت تاثير پيشرفت‎هاي مادي غرب قرار گرفته و يا تبليغات رسانه‎هاي غربي، آنان را از خود، بيخود و هويت ديني و ملي‎شان را سلب كرده است، به‎سان عوامل مستقيم غربي‎ها در كشور فعاليت كرده و مي‎كنند. اين افراد كه از همان آغاز انقلاب اسلامي در دولت موقت زمام امور را به دست گرفتند و در اولين رياست جمهوري ايران نيز با تبليغات پر زرق و برق به قدرت رسيدند، هر چند به حسب ظاهر با شكست بني‎صدر و استيضاح وي به پايان رسيدند ولي فعاليت‎هاي اين جريان سياسي با حمايت‎هاي خارجي به‎ويژه امريكايي‎ها به‎صورت آرام و به تدريج گسترش يافت و حتي از ميان انقلابيون مخالف امريكا يارگيري كرد و كار به‎جايي رسيد كه كساني كه در ابتداي انقلاب اسلامي از مخالفان افراطي امريكا بودند و در تسخير لانه جاسوسي نقش بسزايي ايفا كرده بودند 180 درجه تغيير موضع داده، به جرگه حاميان غرب و امريكا پيوستند و رهبري نظام اسلامي را براي مذاكره و رابطه با شيطان بزرگ زير فشار قرار دادند.

در اين مدت كار به‎جايي رسيد كه دو رئيس جمهوري كه با لباس روحانيت بودند، از غرب و انديشه‎هاي غربي حمايت و از بيان آن هيچ ابايي نداشتند؛ آقاي محمد خاتمي كه 8 سال زمام رياست جمهوري دوره هفتم و هشتم را به عهده گرفته بود به‎طور رسمي از تفوق انديشه غربي سخن مي‎گفت؛ «امروز به جرات مي‎توان گفت در زندگي قومي كه عزم تعالي و پويايي كرده است، هيچ تحول كارسازي پديد نخواهد آمد مگر آن‎كه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگوني اساسي، آشنايي با غرب و لمس روح آن تمدن يعني تجدد است. كساني كه با اين روح آشنا نيستند، هرگز به پديد آوردن دگرگوني سودمند در زندگي خود توانا نيستند. سوگمندانه اقوامي نظير ما، هنوز از آن آشنايي محروم هستيم. توسعه به معناي امروزش، ميوه يا شاخ و برگ تمدن جديد است. اگر آن تمدن آمده، توسعه هم خواهد آمد و به اين معنا سخن كساني كه مي‎گويند ابتدا بايد خرد غربي را پذيرفت تا توسعه بيايد، سخن بيراهي نيست و اين سخن را كامل كنم كه علاوه بر خرد و بينش غرب، بايد منش غربي متناسب با اين بينش را نيز پذيرفت. (روزنامه سلام، 30 ارديبهشت 1375) و آقاي روحاني از ضرورت ايجاد تعادل ميان هويت و رشد در پارادوكس ميان هويت و رشد سخن گفته اظهار مي‎دارد: «كشور ما در پارادوكس ميان «رشد» از يك طرف و «هويت» از طرف ديگر محتاج نوعي تعادل است. در واقع تدوين هر نوع استراتژي ملي بايد به اين دو پايه و استوانه كليدي توجه كند. » (ايران و جهاني شدن چالش‎ها و راه حل‎ها، پيشگفتار. ) وي در اين پيشگفتار، عملا از انديشه‎اي حمايت مي‎كند كه از دست برداشتن از اسلام حداكثري براي رسيدن به رشد و به عبارت دقيق‎تر براي دادن رشد به ايران! سخن مي‎گويد (همان، ص 124- 125) . آقاي هاشمي رفسنجاني نيز هر چند در ابتدا رئيس‎جمهوري برخاسته از جامعه روحانيت تلقي مي‎شد ولي بررسي انديشه‎هاي وي و همكاران سياسي فرهنگي‎اش نشان مي‎دهد كه به تفكر ليبراليستي غربي خوش‎بين بود.

در چنين فضايي و در شرايطي كه كارگزاران اصلي كشور در قوه مجريه و در بسياري از مواقع در قوه مقننه به غرب و غرب گرايي تمايل دارند و به‎جاي شعار «ما مي‎توانيم»، «ما نمي‎توانيم» را نهادينه كرده غرب باوري را به‎جاي خودباوري ترويج مي‎كنند، اداره كشور و پيش بردن انقلاب اسلامي بسيار سخت است. رهبري هوشمند و با ذكاوت با پرهيز از ايجاد شدن خط حاكميت دوگانه، در دوران رهبري خويش، خودباوري را در ميان ملت و به‎ويژه نسل جوان نهادينه كرد و آنان را به قله‎هاي بلند علم و دانش سوق داد تا آن‎جا كه غرب و اردوگاه ليبراليزم با همكاري عناصر غرب‎باور داخلي همه همتشان را در جهت متوقف كردن اين رشد متمركز كردند و امروز متاسفانه در دولت رشد علمي چند رتبه تنزل داشته است. به رغم اين غرب‎باوري دولت‎ها و عدم اعتماد به نفس آن‎ها، مقام معظم رهبري توانسته‎اند گام‎هاي بلندي در جهت پيشرفت همه جانبه ملت ايران بردارند و براي صدور انقلاب اسلامي به منطقه و جهان نيز همت بگمارند.

در حالي كه دشمن براي به شكست كشاندن انقلاب اسلامي و جلوگيري از صدور و گسترش آن سال‎هاست برنامه‎ريزي كرده و در حال سناريو‎نويسي است و اتاق‎هاي فكر امريكايي، اروپايي و مراكز صهيونيستي با الهام گرفتن از داده‎هاي مراكز مهم اطلاعاتي سيا، موساد، MI6 و FBI برنامه‎ريزي‎هاي دقيقي را براي نجات تفكر ليبراليستي و ماده گرايانه غرب در برابر تفكر الهي اسلامي و توحيدي انقلاب اسلامي صورت داده اند، مقام معظم رهبري با سياست‎هاي دقيق و الهي گونه خودشان، همه سناريوهاي دشمن در منطقه و جهان را مختل كرده و خط بطلاني بر روي برنامه‎هاي دشمن كشيده‎اند.

• يكي از اين سناريوها، ايجاد جنگ و نزاع ميان مسلمانان و به وجود آوردن شكاف عميق ميان شيعه و سني و راه اندازي كشتارهاي بي‎رحمانه ميان مسلمانان بود. كيسينجر در همان سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي، پيشنهاد انقلاب سني وهابي را مطرح كرد و آن را تنها راه مبارزه با انقلاب اسلامي دانست و گفت: «بهترين راه براي جلوگيري از گسترش و نفوذ انقلاب اسلامي در ميان ساير جوامع اسلامي اين است كه با ايجاد يك حركت هدايت‎شده اسلامي در ميان اهل سنت، كه در عين حال مطابق سياست‎ها و خواست‎هاي آمريكا باشد، به مقابله با انقلاب اسلامي برخيزيم» (ريشه‎هاي تاريخي شيعه‎ستيزي در پاكستان، وبگاه شيعه نيوز) . امريكايي‎ها تصميم‎هاي استراتژيست‎هاي خود را در جهان اسلام با خلق «طالبان» و«داعش» پي گرفتند و قدم به قدم اين مولود نامبارك را مورد حمايت‎هاي رسمي و غير رسمي خود قرار مي‎دادند. دولت‎هاي عربستان و تركيه و رژيم صهيونيستي بهترين حاميان مالي، لجستيكي و سياسي‎اي بودند كه با آموزش‎هاي نظامي آنان و حمايت‎هاي لجستيكي و درمان مجروحان آن‎ها تلاش گسترده‎اي به خرج دادند. امريكايي‎ها با استفاده ابزاري از دولت‎هاي عربي منطقه در صدد از بين بردن اقتدار منطقه‎اي جمهوري اسلامي و شكست حزب ا... لبنان و نابودي شيعيان در بحرين، يمن، عراق و شكست خط مقاومت در سوريه و فلسطين و حتي در شاخ افريقا و نيجريه و... بودند. آمريكايي‎ها درست در همان زمان براي نابودي فناوري هسته‎اي ايران برنامه‎ريزي كرده، اين‎گونه مي‎پنداشتند كه جمهوري اسلامي همزمان در منطقه و در داخل شكست خواهد خورد و تفكر انقلابي از ميان برداشته خواهد شد. ولي آن‎ها كه به خيال خودشان همه معادلات را به حساب آورده بودند از اين نكته غفلت كرده بودند كه امام خامنه‎اي مردي است الهي و بر اساس «الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (عنكبوت، 69) خداوند راه خروج از بحران را به ايشان مي‎نماياند؛ چرا كه «و من يتق ا... يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب» (طلاق، 2) .

• ايشان در حالي كه غربي‎ها به‎ويژه امريكايي‎ها و عناصر داخلي‎شان را در موضوع هسته‎اي سرگرم كرده بود در عرصه منطقه‎اي با طراحي دقيق، همه معادلات غرب را در هم پيچيد و ايران را تا مرز ابرقدرت منطقه‎اي شدن پيش برد. استراتژيست‎هاي امريكايي كه بر اين فرآيند نظارت مي‎كردند ناگهان متوجه وارونه شدن اين معادله شدند و به فكر چاره افتادند. از اين رو كيسينجر، پيشنهاد كرد بايد ماجراي داعش خاتمه يابد و «يك ارتش سني، داعش را از ميدان خارج و حكومتي سني را بر جاي داعش بنشاند و گرنه اگر ارتشي شيعي موفق به اين كار شود، به معني فراهم كردن زمينه تسلط ايران بر منطقه خواهد بود» (در مصاحبه با خبرنگار آتلانتيك در مورد خاورميانه 9/9/95، زيتون نيوز) و امروز آن‎چه آمريكايي‎ها در مخيله‎شان نمي‎گنجيد اتفاق افتاد. با فتواي آيت‎ا... سيستاني و هدايت‎ها و مشاوره‎هاي سپاه قدس و تشكيل حشد الشعبي در عراق، تقريباً تمام خاك عراق از اشغال داعش آزاد شد و با حضور حزب ا... لبنان و تشكيل لشكر فاطميون افغانستان و پاكستان و هدايت‎هاي سپاه قدس گروه‎هاي تكفيري در سوريه شكست خوردند؛ مذاكرات سوريه نتايجي زيبا به دنبال داشت نيروهاي شيعه از شهرهاي شيعه نشين به مناطق امن حلب اسكان داده شدند و به تروريست‎ها اجازه داده شد تا در مناطق دير الزور اسكان يابند. و در آخرين سناريوي الهي«بخوانيد مكر الهي» دير الزور زير آتش موشك‎هاي دوربرد سپاه قرار گرفت و مركز فرماندهي آن‎ها بر اساس آيه شريفه «و ما رميت اذ رميت و لكن ا... رمي» هدف قرار گرفته و نابود شد. پس از آزادي عراق و رسيدن نيروهاي عراقي به مرز سوريه، همه نيروهاي انقلابي يعني همآن‎كه آمريكايي‎ها از آن مي‎ترسيدند به هم رسيدند و دير الزور را محاصره و تصرف كردند. در نتيجه امريكايي‎ها مجبور شدند با هلي برن، برخي از فرماندهان داعش را از منطقه نجات دهند و امروز با تدبير مقام معظم رهبري ماجراي داعش و نقشه راه استراتژيست‎هاي غربي شكست خورد و ايران به يك ابرقدرت منطقه‎اي تبديل شد و آن‎چه براي غرب باقي ماند نامني‎اي است كه از سوي همين تروريست‎ها امروز دامن خودشان را گرفته است. و اكنون همان كشورهاي حامي داعش در صف ارتباط با ايران هستند؛ رئيس جمهوري تركيه در راه ايران است و قرار است در 12 مهر به ايران بيايد و عربستان سعودي با واسطه قرار دادن عراقي‎ها به دنبال جاي پايي در ميان كشورهاي متحد با ايران است. عربستان براي خروج آبرومندانه از يمن از جمهوري اسلامي ايران استمداد مي‎طلبد و چه بسا اردوغان نيز قاصدي از اين سنخ باشد.

• اكنون اندكي تامل كنيد و بينديشيد چرا ترامپ در اين مدت، اين اندازه سينه چاك مي‎كند؟ و چرا بيش از هميشه، شخص امام خامنه‎اي از سوي رسانه‎هاي ليبراليستي غرب و جريان‎هاي وابسته به غرب مورد تهاجم سنگين قرار گرفته و مي‎گيرند؟ چرا موضوع شكست حصر سران فتنه دوباره جان گرفته است؟... و چرا... ؟! اگر اندكي تامل كنيد پاسخ اين پرسش‎ها را در همان چند سطر بالا خواهيد يافت.

 يادداشت هفته

امريكا فروش هواپيما به ايران را ممنوع كرد
اين عكس يادگاري هم به تاريخ پيوست!

  دبير سياسي

چهارماه از تبليغات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم گذشت؛ تبليغات پرزرق و برق و پرفريب كه بعضا اخلاق ماكياولي را تداعي مي‎كرد تا تعدادي راي بيش‎تر به چنگ آيد. يكي از اين تبليغات، ماجراي برداشته شدن تحريم هواپيماي مسافربري، و قراردادهاي خريد200 هواپيماي ايرباس و بويينگ بود. پس از انعقاد قراردادهاي خريد هواپيما با شركت ايرباس و بويينگ، قبل از انتخابات و در حين تبليغات انتخاباتي سه فروند هواپيما به سوي ايران پرواز كرد كه اولين آن با سر و صداي زياد و عكس يادگاري مسؤولان دولت يازدهم در كنار آن مواجه شد، و سومين آن در فروردين 96 يعني تقريبا يك ماه تا برگزاري انتخابات. آقاي روحاني در نشست خبري با طعنه به منتقدانِ چنين قراردادهاي سست اظهار داشت: «برخي مشكل دارند ‎و مي‎گويند ما بايد هواپيماي كهنه سوار شويم. شما برويد كهنه سوار شويد، ‎كهنه هم هست. »
وي در مرداد 96 در دفاع از عملكرد آقاي آخوندي براي نشست دوباره بر جايگاه وزارت، با طعنه به دولت سابق و منتقدان گفت: «چطور مي‎شود هواپيماي دست دوم بخريم كه ده سال در آفريقا پرواز كرده، بعد هواپيماي نو كه مي‎آوريم يك عده عصباني مي‎شوند. از نظر عزت ملي برايمان اين موضوع مهم است. اين‎كه هواپيما را با التماس و منت از يك كشور جهان سوم بخريم كه منتي ندارد. »
به هرحال انتخابات تمام شد و آقاي روحاني با چنين تبليغاتي بر اريكه قدرت باقي ماند ولي پس از انتخابات، همه چيز به پايان رسيد و وعده‎ها وارونه شد. نه تنها تحريم‎ها لغو نشد كه تحريم پشت تحريم بر ايران تحميل شد و در آخرين اقدام نيز آمريكايي‎ها فروش هواپيماي مسافربري به ايران را ممنوع كردند! و اكنون آقاي روحاني و دوستانش نيز كه منتقدان را به طعنه مي‎گرفتند بايد هواپيماي كهنه سوار شوند و يا اين‎كه باز هم از كشورهاي افريقايي، هواپيماي دست دوم بگيرند و يا از روس‎ها هواپيماي سوخو خريداري كنند. بدتر از آن، اين‎كه در دولت گذشته با تدبير و دور زدن تحريم‎ها قطعات لازم براي راه اندازي هواپيماهاي موجود وارد كشور مي‎شد و در همان فضاي تحريم، بيش از 110 فروند هواپيما خريداري شد، اما امروز به بركت برجام همه اين راه‎ها بسته شده و ناوگان هوايي ايران با مشكلات چشمگيري دست و پنجه نرم مي‎كند. گويا تاخيرهاي طولاني و لغو پروازها و افزايش قيمت‎ها در برخي موارد تا دو برابر در يك ماه گذشته همه از بركت‎هاي رفع تحريم‎هاي هوايي است!!
ناگفته نماند در همان ايام انتخابات رياست جمهوري، كليپي با عنوان عجايب هفت‎گانه روحاني در فضاي مجازي دست به دست شد كه اتفاقاً اولين مورد از عجايب ذكر شده در آن به موضوع خريد هواپيماي نو بعد از 38 سال اختصاص داشت كه به شكل اغراق‎آميز و فريبنده‎اي اين موضوع را مطرح كرد؛ اما اكنون تنها بعد از گذشت چند ماه نه از سود ساليانه 5ميليارد دلاري ادعا شده در آن كليپ تبليغاتي خبري است و نه از هواپيماي نوي وعده داده شده.

 شما و پرتو

انعكاس صداي ملت

اكنون كه بحمدلله آستان قدس رضوي درصدد تأسيس بانك قرض الحسنه بدون بهره است، خوب است كه وام را به سه موضوع مهم ازدواج، مسكن و اشتغال منحصرسازد! براي ازدواج به زوجه بيست و دو ميليون تومان بابت تهيه جهيزيه و به زوج نيز هيجده ميليون تومان و جمعاً چهل ميليون تومان بپردازد! بابت وام مسكن هم چهل ميليون تومان اعم ازخريد و ساخت در درجه اول به محرومان و سپس مزدوجين و براي وديعه اجاره مسكن حداكثر هشت ميليون به زوج تعلق گيرد! به نظر اين حقير درخصوص وام مسكن و اشتغال اولويت اول بايد روستاها و بخش‎ها باشند! كشاورزي سهم اصلي را در اقتصاد مقاومتي دارد چون تأمين مواد غذايي و خودكفايي قبل از هر نياز ديگري براي خانواده و نظام اسلامي ضروري است و پيش‎درآمدرهايي از وابستگي است! علاوه بر وجوه آستان قدس، كمك‎هاي خيرين به‎عنوان قرض‎الحسنه مي‎تواند نقش به‎سزايي در تأمين معيشت و محروميت‎زدايي داشته باشد! مهم اين است كه بانك آستان قدس كه حق اين است به نام خودش نام‎گذاري شود كاركردش فقط قرض‎الحسنه باشد و به سودجويي بانك‎ها و صندوق‎هاي قرض‎الحسنه گرفتار نشود!
0910... 0877

سران مرتجع عرب روسياه دوعالمند كه سر خواري در مقابل كفار فرود آورده و براي رضايت آنان با امت مظلوم سيد پيامبران(ص) چنين رفتار ددمنشانه‎اي مي‎كنند. قلب ما از ستمي كه بر مسلمانان مي‎رود مجروح است.
0912... 7941

ديلي هيلرن نماينده آمريكا در سازمان ملل گفته: ايران بايد اجازه دهد از مراكز نظامي‎اش بازرسي شود. پاسخ: سايت‎ها و مراكز نظامي ناموس كشورند و تجربه تاريخي نشان داده پاي بازرسان سازمان ملل وآژانس (بخوانيد جاسوسان سيا و موساد) به بهانه بازرسي (بخوانيد جاسوسي اطلاعاتي) به مراكز نظامي هركشوري باز شود آن كشور به بحران ناامني مبدل مي‎گردد. امروز در اين منطقه نا امن (كه عاملش شوراي امنيت و آمريكا و انگليس است) امنيت ايران به‎خاطر اقتدار نيروهاي مسلحش است كه چنان رعبي در دل ناتو و توله‎هاي حرامي تكفيري آمريكا و انگليس انداخته كه حتي فكرحمله به ايران هم نمي‎كنند. نتيجه كلي: هيچ رجل سياسي (حتي وزارت خارجه ودولت) حق ندارد به بهانه عمل به برجام (كه با نقض عهد مكرر آمريكا يك كاغذپاره بي‎ارزش است و فاقد ارزش حقوقي بين‎المللي است) زير بارچنين ننگي روند. برمجلس هم واجب است كه دولت را مكلف به بيرون آمدن از توهم برجام‎پرستي كند و اقدامات متقابل را عليه نقض عهد غرب (بازسازي و فعالسازي صنعت هسته‎اي) شروع كند.
0918... 291

به فرموده رهبرانقلاب: نبايستي جنايت ميانماركه كاملاً سياسي است را به جنگ بودايي و مسلمان تنزل داد. تحليل: پشت صحنه جنايت‎آفريني دولت ميانمار، آمريكا و رژيم جعلي صهيونيستي قرار دارندكه با حمايت‎هاي سياسي و لجستيكي از دولت ميانمار عملاً بستر مسلمان‎كشي را فراهم مي‎كنند و اين هولوكاست هولناك ثمره خوي سفاك‎گونه نظام سرمايه‎دارآمريكاست كه با سكوت ننگين سازمان ملل مشغول جنايت آفريني است.
يك شهروند