صفحه سياسي

تأملي بر موضع صريح رهبر معظم انقلاب در مواجهه با خط سازش
منطق و عقلانيت انقلابي در چالش با استكبار جهاني است

 دكتر محمد ملك زاده

حضرت آيت ا... خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع عظيم مردم در بيست و هشتمين سالگرد رحلت امام بزرگوار، با انتقاد از كساني كه به اسم «عقلانيت» چالش با قدرتهاي استكباري را به علت هزينهدار بودن رد و به جاي آن سازش با قدرتها را توصيه ميكنند، فرمودند: بله «چالش» هزينه دارد اما «سازش» هم هزينههاي گزاف دارد. ايشان، اقدام سعوديها را در هزينه كردن صدها ميليارد دلار از پول ملتشان براي تحقق اميال و اهداف امريكا، نمونه‌اي از هزينههاي سازش با شيطان بزرگ خواندند و افزودند: اگر انسان با اعتماد به نفس و «منطق و عقلانيت انقلابي» در يك چالش وارد شود، هزينهاش به مراتب كمتر از هزينه سازش است.

در تحليل اين بخش از صحبتهاي بسيار مهم رهبر معظم انقلاب در اين مراسم، نكاتي قابل تامل ميباشد كه در ادامه مورد اشاره قرار ميگيرد؛

1-در طول چهار دهه از عمر بابركت انقلاب اسلامي ايران بارها ثابت گرديده وادادگي و انفعال در برابر قدرتهاي استكباري همواره هزينههاي به مراتب سنگينتري در مقايسه با حفظ روحيه انقلابيگري و مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم براي ميهن اسلاميامان داشته است. در تازهترين مصاديق اين ادعا ميتوان به موضعگيريهاي اخير دولت يازدهم در جريان مناظرات انتخاباتي اشاره كرد. درست در ايامي كه رئيس جمهور در مناظرات انتخاباتي خود از نوشتن شعار عليه استكبار بر روي موشكها ابراز ناخرسندي كردند، و اعتراض كردند كه چرا روي موشكها شعار مينويسيد؟ عربستان بزرگترين قرارداد خريد اسلحه در تاريخ بشريت را با آمريكا امضا كرد! قراردادي به ارزش 110 ميليارد دلار! به ياد داشته باشيم كه كل بودجه جمهوري اسلامي ايران سالانه حدود 100 ميليارد دلار و بودجه نظامي تقريباً 5 ميليارد دلار است! درست چند روز بعد از آنكه دولت ايران سياست تهديد دشمنان را زير سوال ميبرد و از دنياي گفتان به جاي دنياي موشك و تهديد سخن ميگويد، دشمنان ما بزرگترين قرارداد نظامي براي تهديد منافع جمهوري اسلامي ايران را امضا ميكنند! و دقيقا چند ساعت پس از پيروزي آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري ايران، ركس تيلرسون وزير خارجه دولت قلدري كه پاره كردن برجام را جزو وعدههاي انتخاباتي خود اعلام كرده بود، جواب سياست ايشان را اينگونه داد كه: «اگر روحاني برنامه موشكي ايران را متوقف كند، شايد با وزير امور خارجه ايران ديدار كردم»! زماني كه بالاترين مقام اجرايي ايران ميگويد اقتدار به موشك نيست! اين سخنان وزير امور خارجه آمريكا يعني ملاقات براي تدوين برجامهاي بعدي و وادار كردن ايران به سازش كامل در برابر قدرتهاي غربي! يعني بايد ايران را وادار كرد تا موشكهاي دوربرد خود را كه يكي از عوامل مهم بازدارنده متجاوزان از تجاوز به خاك ايران به شمار ميآيد، كنار گذارد! ايالات متحده به رژيم مستبد عربستان كه دشمن شماره يك ايران در منطقه به شمار ميآيد، قرارداد نظامي110 ميليارد دلاري تسليحات نظامي امضا ميكند ولي ايران حق آزمايش موشك دوربرد براي دفاع از كشور خويش ندارد...! از اين رو حضرت آيتا... خامنه‌اي با انتقاد از كساني كه به اسم «عقلانيت» ميگويند «چالش با قدرتها» هزينه دارد، به اين واقعيت هشدار ميدهند كه اگر «چالش» هزينه دارد «سازش» هم هزينههاي به مراتب گزافتري دارد. رهبر انقلاب اسلامي، اقدام سعوديها را در هزينه كردن صدها ميليارد دلار از پول ملتشان براي تحقق اميال و اهداف آمريكا، نمونه ساده‌اي از هزينه سازش با شيطان بزرگ خواندند و فرمودند: اگر انسان با اعتماد به نفس و «منطق و عقلانيت انقلابي» در يك چالش وارد شود، هزينهاش به مراتب كمتر از هزينه سازش است. زيرا قدرتهاي توطئهگر و تجاوزپيشه به هيچ چيز قانع نيستند و همانطور كه در تعاملات چند سال اخير ديديم، هر عقبنشيني در مقابل دشمنان، آنها را به مطالبات جديد واميدارد و اين سلسله عقبنشيني و مطالبه تازه هيچ پاياني ندارد.

2- اگر نگاهي به تاريخ ايران و وضعيت منطقه اطراف خود بيندازيم متوجه خواهيم شد كه وضعيت امروز مردم فلسطين نتيجه چند دهه سازشِ سران تشكيلات خودگردان است كه بعد از دهها مذاكره با رژيم اشغالگر قدس تنها به يك باريكه كوچكي از كشورشان رضايت دادند در حالي كه جنوب لبنانِ آزاد شده نتيجه چالش حزبا... لبنان با استكبار جهاني است. متوجه خواهيم شد كه هزينه سازش رژيم پهلوي با انگليس و آمريكا، جدا شدن بحرين به عنوان بخشي از خاك سرزمين ايران بود و نتيجه مقاومت و ايستادگي در جنگ تحميلي هشت ساله با استكبار جهاني، حفظ ميهن و ممانعت از واگذاري حتي يك وجب از خاك اين كشور به دشمنان را در پي داشت. هزينه سازش، تحميل قراردادهاي ننگين تركمان چاي و گلستان به كشور ايران بود؛ واگذاري حوزه آبي هيرمند، ارتفاعات مرزي آذربايجان و... بود. آري! گرچه هزينه حفظ اقتدار و عزت ايران با حفظ صنايع هسته‌اي اين كشور تحريم ايران است اما هزينه مذاكره و مدارا با دشمن نيز تحريم بدون صنعت هسته‌اي خواهد بود! اين يعني سازش پر است از چالشهاي غيرعقلايي! يعني بجاي تحريم به جرم برخورداري از صنعت هسته‌اي بايد با تحريمها ولي بدون صنعت هسته‌اي كنار بياييم! پس واقعيت آن است كه عقلانيت در نفس انقلابيگري نهفته است؛ پس به تعبير رهبر انقلاب اسلامي، «انقلابيگري» را به عنوان «افراطيگري» نفي نكنيم؛ فريب دشمنان را نخوريم و يقين داشته باشيم با سازش هزينههاي بيشتري بر ميهن خود تحميل خواهيم كرد. رهبر انقلاب اسلامي پس از تبيين رابطه دقيق و ذاتي عقلانيت و انقلابيگري، فرمودند: انقلابيگري يعني مسؤولان كشور هدفشان راضي كردن قدرتها نباشد و بدون انفعال و تسليم در مقابل زورگويان، فريب آنها را نخورند و با دوري از ضعف نفس در مقابل شيطان بزرگ، همت و هدف خود را در به كارگيري نيروها و عناصر داخلي، حل مشكلات و راضي كردن مردم متمركز كنند و به اين واقعيت باور داشته باشند كه منطق و عقلانيت انقلابي در چالش با استكبار جهاني است.

دكتر نبويان در گفت و گو با پرتو:
به جاي حضور در مناظره شفاف، به بگيرو ببند تهديد مي كنند!

حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد محمود نبويان، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با پرتوسخن در پاسخ به اين پرسش كه «اخيرا از سوي برخي دولتمردان و رسانه‌هاي وابسته به آنها مطالبي مطرح شده مبني بر اينكه شما ادعا كرده‌ايد آقاي ظريف و تيم وي براي تسليم حاج قاسم سليماني به دشمن تعهداتي داده‌اند و در نتيجه آنها به دنبال شكايت برآمده و جنجالي بر ضد شما به راه انداختهاند. با اينكه صحبت شما مربوط به مدتها پيش از انتخابات است، براي چه اين مسأله را در شرايط پس از انتخابات مطرح كرده و اينگونه بر تنور آن هيزم ميريزند؟» گفت: همانگونه كه اشاره كرديد، اينجانب مسأله FATF و تحويل سردار سليماني به دشمن را چندماه قبل از انتخابات و نيز ايام تبليغات انتخاباتي در سخنراني‌هايم براي مردم عزيز مطرح كرده‌ام، شايد تنها جواب اصلي‌اش آن است كه دولت حاشيه‌ساز هميشه به دنبال فرار از مسؤوليت‌هاي اصلي خود در حل مشكل اقتصادي مردم و پرداختن به حاشيه‌ها و انحراف ذهن و توجه مردم به مسائل فرعي و حاشيه‌اي است، اما مهمتر اين است كه در اين زمان كه انتخاباتي برگزار شده و تخلفات زيادي در آن صورت گرفته است، دولت آقاي روحاني نيازمند آن است كه ذهن مردم را از پاسخگويي در مورد تخلفات گسترده در انتخابات منحرف كرده و به مسائل ديگر مشغول كند. رسانه‌هاي خودي توجه داشته باشند كه مباحث حاشيه‌اي آنها را از مطالبه اصلي مردم باز ندارد. مطالبه اصلي مردم آن است كه چرا در انتخابات از سوي مسؤولان مختلف دولتي تخلف صورت گرفته است؟ مگر نه اين است كه آراي مردم امانت و حق الناس است و دولت بايد امانت دار باشد؟

دكتر نبويان درباره FATF و تعهد صورت گرفته مبني بر تحويل سردار سليماني گفت:

1- دولت آقاي روحاني سند FATF را برخلاف قانون اساسي امضا كرده و به آن تعهد داده است. يعني آقاي طيب نيا –وزير اقتصاد- با مشورت تيم مذاكرات هسته‌اي به ويژه آقاي ظريف و به دستور آقاي روحاني اين سند را پذيرفته است.

2- آنچه در مورد تحويل دادن سردار عزيز حاج قاسم سليماني به دشمنان بيان كرده‌ام، اولا منحصر به ايشان نيست و ثانيا سخن مستندي است كه در سند FATF به ويژه در دستورالعملهاي 37 و 39 آن آمده است. در بند 37 تعهد به همكاري قضايي با دادگاه‌هاي خارجي بيان شده و در بند 39 مسأله استرداد متهم يا محكوم به دادگاه‌هاي خارجي ذكر شده است. بنابر اين در صورتي كه دادگاهي در آمريكا يا آلمان يا... سردار سليماني يا هر شخصيت ديگري را متهم يا محكوم كند، دولت ايران ملزم به استرداد او به آن دادگاه خارجي است.

حجت الاسلام نبويان در پاسخ به اين مساله كه «مردم از مطلب جنابعالي مبني بر تحويل سردار سليماني شگفت زده شده‌اند و ميپرسند چرا دولت مسايل به اين مهمي را بر ملت ايران مخفي ميكند؟» خاطرنشان كرد:

بنده به مردم حق ميدهم، پرسش ما هم از دولت همين است چه آن وقت كه نماينده مردم بوديم و چه اكنون كه به عنوان يك شهروند در حال انجام وظيفه هستم همواره نسبت به اين مساله نگران بوده‌ايم كه چرا مردم و نمايندگان آنها نبايد در جريان قراردادهاي مهم ميان دولت و ديگر دول خارجي باشند؟! متاسفانه به اين سندFATF منحصر نميشود. دولت آقاي روحاني اصرار بر مخفي كاري دارد؛ همانطوري كه دولت آقاي روحاني جزئيات قرارداد نفتي، قرارداد پژو، سند 2030، سندهاي 5گانه ادعايي در برجام، و... را از ملت عزيز ايران مخفي كرده است، و موضوع تحويل گاز مجاني به تركيه كه اين روزها مردم كم و بيش در جريان قرار گرفته‌اند!

دكتر نبويان همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «پيشنهاد جنابعالي براي مناظره با آقاي ظريف در برخي رسانه‌ها منتشر شده بود، فكر ميكنيد چرا به درخواست شما پاسخ مثبت داده نميشود؟» خاطرنشان كرد:

پيشنهاد اينجانب به دولتمردان به ويژه آقاي ظريف آن است كه به نخبگان و مردم عزيزمان اعتماد كنيم و حداقل در 2 موضوع قرارداد برجام و قرارداد FATF كه ايشان دخالت جدي داشته است در يكي از شبكه‌هاي صداو سيما مناظره انجام شود. اگر دولت به دنبال شفافيت است، بايد در يك مناظره علمي ايجاد شفافيت براي مردم شود نه اينكه در پاسخ دعوت اينجانب به مناظره علمي، من را به دادگاه و بگير و ببند تهديد كنند. البته اينگونه تهديدها براي بنده تازگي ندارد و موجب عقب نشيني و دست كشيدن از روشنگري نخواهد شد. قبلا نيز در زمان نمايندگي مجلس، دوبار از بنده شكايت شده و يك بار هم به دادگاه فراخوانده شده‌ام كه مستدل از مواضع خود دفاع كرده‌ام.

جنگ قطر و عربستان؛ زرگري يا واقعي؟

 قاسم روان‌بخش

اين روزها قطر و عربستان در تقابلي جدي گرفته‌اند و توجهات جهاني و منطقه‌اي به به اين تقابل معطوف شده است. قطع روابط ديپلماتيك عربستان و برخي از كشورهاي عربي با قطر و تحريم سنگين 4 كشور همسايه قطر و بسته شدن تنها راه زميني اين كشور و تهديدهاي زباني متقابل، تحليل گران سياسي را به تامل واداشته است. برخي اين منازعه را جدي ميدانند و عده‌اي معتقدند اين يك منازعه صوري و جنگ زرگري است. به هر حال براي بررسي موضوع به زمان بيشتري نياز است ولي استفاده از داده‌هاي خبري تا حدودي مساله را روشن ميكند.

1. طرفداران جدي بودن اين منازعه، معتقدند امير قطر واقعا بر اين باور است كه برخورد با ايران و تشكيل ناتوي عربي بر ضد تهران به مصلحت نيست و تجربه‌اي شكست خورده است كه شوراي همكاري خليج فارس در دهه 60 مرتكب شده است، با اين تفاوت كه در آن زمان كشور قدرتمندي مانند عراق با رئيس جمهور مستبدي مانند صدام حسين در خط مقدم با ايران ميجنگيد و اعراب همه از مصر و سودان گرفته تا شوراي همكاري خليج فارس از او پشتيباني انساني و مالي و لجيستيكي ميكردند. كشور ايران تازه انقلاب شده نيز كه هنوز نه از ارتش منسجمي برخوردار بود و نه از سپاه پاسداران مقتدر و بسيج چند ميليوني، توانست در آن شرايط 8 سال مقاومت كند و همه ما را شكست بدهد. امروز ايران با داشتن بزرگترين ارتش مقتدر منطقه‌اي و سپاه پاسداران قوي و بسيج چند ميليوني منسجم و داشتن ده‌ها هزار موشك دوربرد و ميان برد نقطه زن و تجربه جنگ 8 ساله و جنگ با رژيم صهيونيستي در كنار حزب ا... لبنان و جنگ با داعش در سوريه و عراق كه همه آنها به نفع او تمام شده است، به دژي تسخير ناپذير تبديل شده كه مي‌تواند همه كشورهاي عربي را به چاه ويلي بكشاند كه نجات از آن به هيچ وجه ممكن نيست. حتي امريكاييها نيز بازي را خواهند باخت و تجربه نشان داده است كه امريكاييها هر گاه اوضاع به ضررشان تمام شود پشت دوستانشان را خالي ميكنند و براي آينده خود تصميم ديگري ميگيرند. بر اساس اين نظريه، هر چند قطر در نشست رياض با ترامپ حضور داشته است ولي در مجموع، با تشكيل ناتوي عربي مخالف است. برخي هم معتقدند امريكا براي مقابله با ايران نياز به حضور جديتر در منطقه دارد؛ از يك سو به اشغال بحرين پرداخته و از اين سو به خاك قطر نيز نياز دارد بنابراين قرار است طبق توافق با ترامپ خاك قطر را هم اشغال كند و آن را به خاك خودش ملحق سازد تا بتواند پايگاه مطمئنتري براي مقابله با ايران داشته باشد. مخالفت امير قطر با اين تصميم رياض – واشنگتن دفاع از چنين تصميمي است.

2. طرفداران صوري بودن منازعه معتقدند اين يك جنگ زرگري است؛ عربستان و قطر در اين منازعه به دنبال كشاندن پاي نيروهاي غربي به منطقهاند تا بتوانند حلقه محاصره ايران را تنگتر كنند. اين تحليل كه عمدتا از سوي رسانه‌هاي مدعي اصلاح طلبي مانند سايت خرداد نيوز و... مطرح ميشود و به نوعي براي آنها رضايت بخش هم هست، بر اين باور است كه در سفر ترامپ به عربستان و تل آويو نقشه راه منطقه آماده شده است و همه اينگونه تصميمها از جمله مخالف خوانيهاي قطر با عربستان در آن نقشه ديده شده است. در اين نقشه قرار است عربستان سعودي قطر را مورد حمله قرار دهد و نيروهاي ناتو به بهانه حاكميت صلح و امنيت براي ساير كشورهاي منطقه به خليج فارس وارد شوند تا هم امتيازهاي بيشتري از اين كشورها بگيرند و مشكلات اقتصادي امريكا را حل كنند و هم مجري تصميمهاي امريكا در منطقه براي تحريمهاي جديد امريكا بر ضد ايران كه قرار است در سناي آمريكا تصويب شود باشند. شبيه اين اتفاق در زمان بوش، رئيس جمهور وقت امريكا، به بهانه حمله عراق به كويت افتاد كه موجب حضور گسترده امريكا و متحدان اروپايي اش به خليج فارس گرديد. از نظر تحليل گر سايت اصلاح طلب فوق، به دليل اينكه امروز براي امريكا رياض مهمتر از تل آويو است و دكترين ترامپ نيز تغيير رفتار ايران است، ترامپ در سفر اخيرش براي مهار ايران تصميمهايي گرفته كه با اين برنامه ريزيها به دنبال اجراي آن هاست.

3. آقاي روحاني كه اخيرا با شعار جنگ و صلح راي آورد و مردم را اينگونه تهديد كرد كه اگر به او راي ندهند جنگ قطعي خواهد بود، امروز بايد پاسخ دهد كه گفتمان سازش وي چرا به اين جا انجاميد و چرا بهرغم دادن اين همه امتياز به امريكا و غرب باز هم درصدد تنگتر كردن محاصره ايران هستند؟ همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در روز 14 خرداد سال جاري بيان كردند، اگر چالش با غرب هزينه داشته باشد سازش با آنها هزينه‌هاي سنگينتري دارد؛ هزينه‌اي كه امروز طبل آن در منازعه صوري عربستان و قطر به صدا در آمده است. بيترديد بايد در اين شرايط از آيات شريفه قرآن استمداد گرفت و فرمان «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل» را جدي گرفت تا دشمن بترسد و از انجام جنگ واقدامات تحريك آميز بهراسد.

دو لبه قيچي

 قاسم روان‌بخش

اين روزها خبر تصرف دفتر محافظين احمدي نژاد توسط دولت در رسانه‌ها خبر ساز شد و سايت نزديك به رئيس جمهور سابق براي تهيه مكان استقرار محافظين براي آنها دست به دامن مردم شهر و روستا شده و با دادن شماره حساب از آنها تقاضاي كمك كرده است. راه اندازي موج تبليغ كمكهاي مالي به احمدي نژاد براي تهيه دفتر با نشان دادن مبالغ كم و ناچيز در سايت مذكور حكايت از ماجرايي دارد كه بايد به آن توجه كرد. مساله آنجا جديتر ميشود كه يك سايت وابسته به جريان مدعي اصلاح طلبي نيز با قرار دادن بنر عكس احمدي نژاد كمكهاي مردمي به وي را در صفحه اصلي خود قرار داده است. به راستي چرا دولت يازدهم پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به چنين اقدامي دست زده است؟آيا دولت با آن همه امكاناتي كه در اختيار دارد به يك ساختمان محافظان در ونك، نيازمند بوده است؟ آيا قرارداشتن چنين ساختماني در اختيار محافظان يك رئيس جمهور خلاف قانون بوده است و دولت در آستانه تشكيل دولت دوازدهم در صدد اجراي قانون برآمده است؟ آيا آقاي روحاني درصدد انتقام از رئيس جمهور سابق برآمده كه مدعي است بدبختيهاي دولتش متوجه اوست؟!

به نظر ميرسد هيچ يك از موارد فوق نمي‌تواند دليل محكمي براي چنين اقدامي در اين زمان خاص باشد؛ اگر مشكل قانوني است چرا در 4 سال گذشته اقدامي صورت نگرفته است؟ و چرا درباره رئيس جمهور اسبق، آقاي خاتمي، چنين اقدامي نميشود؟ اگر آقاي روحاني درصدد انتقام است انتخاب اين بازه زماني براي چيست؟

به نظر ميرسد اينگونه اقدامات دليل ديگري داشته باشد؛ آقاي روحاني به دليل تخلفات گسترده انتخاباتي و اتهامهاي ناروايي كه به رقيب مظلومش زد هر چند براي دور دوم در جايگاه رياست جمهوري باقي ماند ولي عملا مشروعيت خود را به شدت زير سؤال برده است. از سوي ديگر چهره مظلوم آيت ا... رئيسي در اذهان مردم باقي ميماند و براي انتخابات 1400 ممكن است برايشان دردسرآفرين باشد. با توجه به توصيه‌هاي دوستان آقاي روحاني كه از امروز بايد به فكر انتخابات 1400 باشيم بايد براي اين مساله چاره‌اي انديشيد. يكي از اين راهكارها انتقال مظلوميت از آيت ا... رئيسي به احمدي نژاد است؛ فردي كه در اين دوره از انتخابات رد صلاحيت شده و امكان بازگشت وي به عرصه انتخابات بعيد بهنظر ميرسد. تاييد بر اين مدعا اينكه ميان آقاي احمدي نژاد و آقاي روحاني اصطكاكي وجود ندارد و حملات سايت متعلق به جريان احمدي نژاد(دولت بهار) به آقاي رئيسي و نامه بي ادبانه و سراسر توهين تئوريسين جريان احمدينژاد(عبدالرضا داوري) به وي گواه بر اين مدعاست. به عبارتي ميتوان دو جريان سياسي روحاني و احمدي نژاد را به دو لبه قيچي تشبيه كرد كه درصدد قيچي كردن جريان ولايي است. سايتهاي خودي و كانالهاي تلگرامي انقلابيون قطعا توجه دارند كه در اين بازي زرگري نبايد به نفع هيچ يك از طرفين ورود كرد. و نبايد اجازه داد رسانه‌هاي متعلق به دولت، براي مردم مظلوم بدلي بسازند و افكار عمومي را از مظلوم اصلي منحرف كنند و نبايد اجازه داد با اينگونه تحركات، علامت سوال تخلفات گسترده از روي انتخاب مجدد روحاني برداشته شود.

شايد براي برخي تحليل فوق بعيد به نظر برسد ولي با نيم نگاهي به سفر ترامپ به منطقه و كشتار يمنيها و انفجار بمب در منچستر روشن ميشود كه اينگونه برنامهريزيها در اتاقهاي جنگ رواني امر تازه‌اي نيست. استكبار براي انتقال مظلوميت از مردم يمن و بحرين و شرق عربستان و سوريه و عراق به انگليس نياز به اقدام داعش در منچستر دارد تا بتواند با فريب افكار عمومي فعاليتهاي خودش را در منطقه گسترش دهد.

 يادداشت هفته

به بهانه خروج آمريكا از توافق پاريس
نشانه اي ديگر از بدعهدي آمريكايي ها

 علي اكبر عالميان

به نظر ميرسد كه هرچه از زمان رياست جمهوري دونالد ترامپ ميگذرد، جهان به ويژه ايالات متحده بايد منتظر تصميمهاي جديد و خلقالساعه وي باشد. او يك روز قانون جنجالي مهاجرت را به اجرا ميگذارد، روزي ديگر مشاورين خود را بدون هيچ توضيحي عزل ميكند، روز ديگر به حوالي كره شمالي لشگركشي كرده و آنها را تهديد ميكند، ديگر روز كشوري را كه حكومتش بيشترين نقض حقوق بشر را مرتكب شده است به عنوان اولين مقصد براي سفرهاي خارجي خود انتخاب ميكند و در كنار قاتلان كودكان يمني و سوري به رقص شمشير ميپردازد. او اين روزها اقدام عجيب ديگري را انجام داده است كه داد خود آمريكاييها را نيز درآورده است. اين اقدام عبارت است از: اعلام خروج امريكا از توافق پاريس. رئيسجمهوري ايالات متحده، اعلام كرده است كه دولت او از توافق آبوهوايي پاريس خارج ميشود واين يعني زير قول و قرار زدن توسط رئيس جمهور كشوري كه اتفاقا خود اين كشور از اولين طراحان اين طرح بوده است. توافق پاريس معاهده‌اي فراگير و جهاني در جهت مقابله با تغييرات آبوهوايي زمين است كه در پاييز سال ۱۳۹۴، در پاريس بهدست آمد. بعد از تصويب اين معاهده، باراك اوباما، رئيسجمهوري وقت آمريكا، اين توافق را «تصميمي براي نجات سياره زمين» توصيف كرده بود زيرا هدف ازتوافق اين است كه از افزايش دماي زمين به بيش از «۲ درجه سانتيگراد» جلوگيري ميكند. بر همين اساس كشورهاي جهان توافق كردند تا با اتخاذ تدابيري مناسب، جلوي انتشار گازهاي گلخانه‌اي را بگيرند. يكي از كشورهايي كه بيشترين درصد كل گازهاي گلخانه‌اي جهان را توليد ميكند، ايالات متحده است و درشهريور ماه ۱۳۹۵، اين توافق نامه به امضاي رئيس جمهور وقت ايالات متحده رسيد. اكنون اما هنوز به اصطلاح جوهر امضاي رئيس جمهوري سابق آمريكا خشك نشده، رئيس جمهور فعلي اين كشور زير تمام قول و قرارها زده و آن را ملغي اعلام ميكند!
ترامپ البته در جريان رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري آمريكا وعده داده بود كه از اين توافق خارج خواهد شد. با اين همه اما اين پرسش مطرح است كه آيا با روي كار آمدن دولت جديد آمريكا، رئيس جمهور تازه كار آن مي‌تواند تمام معاهداتي را كه دولتهاي پيشين منعقد كرده و متعهد شده بودند را نفي كنند؟ پاسخ اين پرسش كاملا مشخص است. دولتهاي بعدي نمي‌توانند به راحتي زير تمام قول و قرارها بزنند، اما گويا اين قانون در مورد آقاي ترامپ استثنا خورده است و وي مجاز است هرگونه كه خود علاقه دارد عمل كند! ظاهرا او توجيه نشده است كه دوران لغو يك جانبه قراردادها گذشته و البته اين از ويژگيهاي منحصر به فرد رئيس جمهور فعلي آمريكاست كه هنوز در دوران گذشته به سر ميبرد و خود را مطلق العنان ميپندارد. شايد به سبب همين روحيه كابوي وار ترامپ باشد كه اقدام اخير او با واكنشهاي منفي گوناگون در سطح جهان روبهرو شدهاست. مهمترين منتقد اين اقدام ترامپ، باراك اوباما، رئيسجمهوري پيشين ايالات متحده است كه ميگويد اين اقدام مانند آن است كه آمريكا «آينده را طرد كرده است». جان كري، وزير خارجه سابق، نيز تصميم دونالد ترامپ را«جهل خودسرانه» خوانده و تاكيد ميكند كه:«جهان در حال خنديدن و اشك ريختن براي رئيس جمهور ايالات متحده است». سناتور برني سندرز، از منتقدان سرسخت سياستهاي ترامپ، هم گفت كه«ما از اين حق اخلاقي، كه به تلاشها براي حفظ اين سياره براي نسلهاي آينده پشت كنيم، برخوردار نيستيم». فريد زكريا تحليلگر برجسته، خروج آمريكا از توافقنامه پاريس را به مثابه استعفاي آمريكا از رهبري جهاني آزاد تعبير ميكند وآنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل، تصميم دولت آمريكا را «يك پشيماني بزرگ» براي تلاشهاي جهاني در جهت مقابله با تغييرات آبوهوايي مينامد. «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان اين تصميم ترامپ را«موجب تأسف» ميداند و«امانوئل ماكرون» رئيسجمهور جديد فرانسه هم معتقد است كه ترامپ با اين كارش «به منافع كشورش و مردمش ضربه زد و در حق آينده كره زمين، مرتكب اشتباه شد.»
اين همه واكنش به اقدام رئيس جمهوري آمريكا نشان دهنده رويكرد غلط او در مواجهه با معاهدات بين المللي است. بايد دانست معاهده‌اي را كه توسط رئيس جمهور پيشين آمريكا «تصميم نجات بخش» توصيف شده بود، از ديد رئيس جمهور فعلي آمريكا «هزينهبر براي مردم آمريكا» خوانده شده است؛ زيرا به زعم او اين توافق برخلاف منفعتي كه براي ديگر كشورها دارد سودي براي ايالات متحده ندارد. اين مساله چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا غير از اين است كه نشان دهنده بدعهدي سران ايالات متحده آمريكا ميباشد؟ درست است كه معاهده پاريس الزامآور نبوده است، اما آيا به همين راحتي ميتوان زير هر قول و قراري را زد؛ آن هم قول و قراري كه توسط عاليترين مقام آمريكا يعني رئيس جمهور پيشين به امضا رسيده است؟! اعلام خروج آمريكا از توافق پاريس بار ديگر نشان داد كه بدعهدي در پايبندي به معاهدات بين المللي يك شيوه مرسوم نزد آمريكاييهاست و اقدام آقاي ترامپ غير از اينكه غير متعادل بودن او را نشان ميدهد، بيانگر بدعهدي آمريكاييها نيز ميباشد.

 شما و پرتو

انعكاس صداي ملت

گرچه در انتخابات رياست جمهوري 96 تخلفات گسترده و علني دولتمردان را شاهد بوديم اما بهخاطر آرامش و سلامتي امام خامنه‌اي سكوت كرديم و دم نزديم اما دلخوشيم به اينكه رهبري با بصيرت و هوشمند و آگاه و دشمنشناسي داريم. حقوق شهروندي، رأي مردم است.
0938...0116

بعد از اعلام نتايج انتخابات، روحاني در گفتوگوي زنده تلويزيوني حاضر شد و رأيدهندگان به خود را حاميان صلح معرفي كرد و در مقابل، مخالفان وضع موجود را كه به رقيب وي رأي داده‌اند خشونتطلب معرفي ميكند! خواستم بگويم اين مايه شرمساري است كه ايشان به خاطر دو سه تا رأي، رقابت انتخاباتي را به تقابل با نظام اسلامي كشاند و... .
يك شهروند

واقعيت اين است كه امروز در عالم، قوم و قبيله و گروهي احمقتر و پست فطرتتر و رسواتر از آلسعود نميتوان پيدا كرد.
0914...9915

انقلابيون و مبارزان قبل و بعد از انقلاب بايد به كمك جوانان انقلابي امروز بهپاخيزند و علم مبارزه را در دست گيرند... .
يك شهروند

درود بر ملت يمن و انصارلله كه با وجود تمامي مصايب، به لحاظ سياسي و نظامي شياطين سعودي را به چنان شكستي كشاندهاند كه ديگر ارتش سعودي را بايد از هم پاشيده دانست.
يك شهروند

اگر قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف انتخابات رياست جمهوري اهمال و سهل انگاري كند و منافع قشر بهخصوصي را در نظربگيرد، در پيشگاه خداوند در روز قيامت بايد پاسخگو باشد.
0939...9349