صفحه اول

سخني با خواص

 علي شيرازي

خواص مي‌توانند پرچم حق را به دست بگيرند و نجات بخش جامعه‌اي از پرتگاه سقوط شوند و همان خواص مي‌توانند با بلند كردن پرچم گمراهي، انسانهايي را به دره سقوط بكشانند و آنان را براي هميشه به پهنه انحراف ببرند و جهنمي شدن آنها را تضمين كنند.

خواص مي‌توانند هدايتگر جامعه‌اي براي حركت در مسير اسلام ناب محمدي و خط امام و ولايت فقيه باشند و همان خواص مي‌توانند با غفلت و گناه و آلودگي، مردم را به سمت فرهنگ منحط غرب و غربزدگي بكشانند و هويت ديني يك جامعه را به خطر بيندازند.

خواص مي‌توانند با پشت كردن به قدرت و رياست و با دنياگريزي، عامل انسجام امتي در مسير رشد ايمان و معنويت و تقوا در جامعه شوند و همان خواص مي‌توانند با روي آوردن به دنيا و پست و مقام و ثروت، مسير رشد جامعه ايماني را سد كنند و مردم را از راه خدا و سيره پيامبر و اولياي الهي جدا سازند.

خواص مي‌توانند با حمايت از حق و امام حقيقت، راه ايجاد حكومتي الهي را هموار سازند و همان خواص مي‌توانند با ايستادن در برابر امام حق و يا سكوت در برابر انحراف برخي از رجال، راه كشته شدن رهبر جامعه ديني را ترسيم نمايند.

خواص مي‌توانند با فرياد عليه كژيها، راه مستقيم الهي را در پيش روي ملتها قرار دهند و همان خواص مي‌توانند با غلتيدن به سمت انحرافها و كژيها و بديها، الگوي به انحراف كشاندن جامعه انقلابي و اسلامي شوند.

خواص مي‌توانند با حمايت از ولايت و قرار گرفتن در پشت سر امام جامعه ديني، راه شكلدهي به نظامي الهي را فراهم سازند و همان خواص مي‌توانند با فاصله گرفتن از نگاه ديروز خود، جامعه را در امروز به سمت امريكا و ابرقدرتها سوق دهند.

خواص مي‌توانند با حركت در راه دين و خدا و رسالت و امامت و ولايت، جامعه‌اي ديندار تربيت كنند و همان خواص مي‌توانند با بريدن از حق و شكستن مسير ايستادگي ملت، با امريكا سازش كنند و ذلت را بر جامعه حاكم نمايند.

خواص مي‌توانند منجي مردم باشند و عزت دنيا و آخرت را براي ملتها تضمين كنند و همان خواص مي‌توانند پستتر از شيطان، عامل انحطاط جمهوري اسلامي ايران بشوند.

خواص مي‌توانند با حفظ صورت و سيرت نظام اسلامي و انقلاب اسلامي، مردمي انقلابي را تربيت كنند و همانان مي‌توانند با سستي و ضعف و دنياگرايي، انقلاب اسلامي را و ملت انقلابي را به مسلخ ببرند و راه صعود دشمن را هموار سازند.

راستي ما جزء كدام دسته از خواص هستيم؟! زير پرچم حق و امام حقيقت حركت ميكنيم و از اسلام ناب محمدي(ص) حمايت مينماييم يا هدفمان دنيا و رياست و قدرت و جمعآوري ثروت است؟!

از راه امام و انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران حمايت ميكنيم يا همه حق را پاي دنيا و رياست خود و هوا و هوسهاي خويش ذبح ميكنيم؟!

ما جزء كدام دسته از خواصيم؟! از ديروز تا امروز راست قامت در مسير ولايت فقيه ايستاده‌ايم يا در جنگ بين حق و باطل و ايمان و قدرت، باطل و قدرت را ميچسبيم و حاضريم امام جامعه اسلامي را نيز تسليم دشمن كنيم؟!

ما جزء كدام دسته از خواص هستيم؟! آيا تسليم فرمان خدا و تدابير دو امام انقلاب اسلامي و قانون اساسي و تسليم فرمان ولايتيم يا سازش با امريكا را براي رسيدن به قدرتهاي پوشالي بر هر راه حقي ترجيح ميدهيم و بر همه خط امام، خط بطلان ميكشيم؟!

راستي هدف امام از انقلاب چه بود؟ راه امام چيست؟ مباني امام بزرگوار ما چيست؟ آيا امام، امريكا را شيطان بزرگ نميدانست؟ آيا امام، استكبار ستيز و طاغوت ستيز بود يا نبود؟ امام، انقلابي بود يا نبود؟ امام از امريكا ميترسيد يا نمي‌ترسيد؟ امام با اتكال به خدا، ابرقدرت شرق و غرب را در هم كوبيد يا نه؟ امام با اتكال به قدرت لايزال الهي به اهداف خود رسيد يا نه؟

بي گمان، امام ما استكبار ستيز و امريكا ستيز بود، انقلابي بود و انقلابي عمل ميكرد، از هيچ قدرتي غير از خدا نمي‌ترسيد، با اتكال به قدرت الهي، قدرت مستكبرين را درهم شكست و به اهداف خود هم دسترسي پيدا كرد.

پس خواص طرفدار امام، بايد سخن به گزافه نگويند، اگر طرفدار امام هستيم بايد مثل امام عمل كنيم والا راهمان را از راه امام جدا كرده‌ايم و بايد حقيقت را به مردم بگوييم تا آنان را دچار انحراف و انحطاط نكنيم.

جرم انحراف خواص به اندازه جرم تك تك مريدان آنان و كساني است كه با انحراف خواص به جاده انحراف كشيده شدهاند و علاوه بر آن جرم خواص منحرف منضم به هر آسيبي است كه حق و راه امام از انحراف آن خواص ميبيند و آيندگان را به اشتباه ميكشاند.

خواص هر كه باشند؛ از رؤساي قوا، نمايندگان مجلسين خبرگان و شوراي اسلامي، وزرا و استانداران و مسؤولان نظام، ائمه جمعه، فرماندهان و فرمانبران، اگر مباني امام خميني(ره) و تدابير و اندرزهاي امام خامنه‌اي را فهميدند و دل به آن نسپردند، به عنوان خاطي، تقصير گناه ملت را نيز بايد بر دوش بكشند و فرداي قيامت بايد پاسخگوي امامين انقلاب و شهداي سرافراز انقلاب اسلامي باشند.

اگر خواص متوجه شدند كه يك جريان با برخي از خواص پا به جاده انحطاط و انحراف گذاشتهاند و با تخطي آنان، قصه تخلف و انحراف در جامعه نمايان شده است، و حرف نزنند و روشنگري نكنند، جرم آنان از جرم افراد منحرف اگر بيشتر نباشد كمتر نيست.

اگر خواص در برابر سازشكاران و زراندوزان و دنياگرايان و تابعين هواي نفس، فرياد نزنند، فرداي قيامت در آتش قهر الهي ميسوزند.

خواص از مسؤولان و صاحبان قدرت و منصب و خواص حوزههاي علميه اگر در برابر آسيب رساندن برخي از خواص گمراه به انقلاب اسلامي و نظام الهي، فرياد بر نياورند، هر خطري كه متوجه انقلاب و نظام بشود، آنان بايد خود را توبيخ كنند و منتظر عواقب بد آن و عذاب الهي باشند.

ماه مبارك رمضان و شبهاي مبارك قدر، بهترين زمان براي توجه خواص به اشتباهها و انحرافات خود است. اندرزهاي امام عظيمالشأن را مرور كنيم. تدابير مقام عظماي ولايت را مورد دقت قرار دهيم و تلاش كنيم فاصله خود با امام جامعه اسلامي را كم كنيم و با توبه واقعي از گمراهيها، به راه مستقيم الهي برگرديم و نگذاريم انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران دچار انحطاط و ضعف شود.

آنان كه براي رسيدن به دنيا، چشم خود را بر واقعيتها بستهاند، آنان كه براي رسيدن به قدرتها چشم خود را بر تخلفات و زشتيها بستهاند، آنان كه براي رسيدن به دنيا، حق را نديده گرفتهاند، آنان كه براي رسيدن به دنيا و قدرت، به حرفهاي ولايت فقيه توجه نكردهاند، همه بايد با توبه نصوح بر آتش گناه خود آب سرد بريزند والا در همين دنيا سزاي ناجوانمردي خويش را ميبينند و فرداي قيامت در عذاب الهي ميسوزند.

خواص بريده از امام و انقلاب و خواص غافل و خواص دنياطلب و خواص هوس آلود و خواص بيخاصيت، همه به خود بيايند و راه مبارزه با هواي نفس را پيش گيرند و آخرت را با دنيا معامله نكنند.

خواص؛ مثل امام مرد و شجاع و متقي و ديندار و با ايمان و مخلص باشند، در مقابل جهانخواران بايستند و دنياي خود را آلوده به نيتهاي شيطاني نكنند و آخرت خويش را به دنياي دنياگرايان و زورگويان جهان نفروشند.

به يقين اگر خواص منحرف به راه درست برگردند، عزت دو جهان را نصيب خود كردهاند و جامعه اسلامي را به پهنه وحدت برده و تمامي شكست كشور را حل نمودهاند.

از تجربههاي تاريخي درس بياموزيم و يكبار مثل ديروز، همه پشت سر امام خود قرار بگيريم و فرياد «مرگ بر امريكا» سر دهيم و بدانيم تنها در آن صورت است كه «امريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. »

تا وقت باقي است به راه مستقيم بازگرديم كه فردا ديگر پشيماني سودي ندارد. انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران ماندنياند و من و ما اگر به خود نياييم با خفت رفتني هستيم و فرداي قيامت گرفتار ذلت و عذاب ميشويم.

 سرمقاله

ضرورت برخورد قاطع با متخلفان انتخابات

  دبير سياسي

بارها مقام معظم رهبري درباره امانت بودن آراي مردم در دست دولت و شوراي نگهبان و حق الناس بودن آن هشدار دادهاند ولي متاسفانه صاحبان دستان آلوده، همواره با متهم كردن ديگران به عدم رعايت حق الناس، خود به حقوق مردم دست اندازي ميكنند. اين جريان سياسي، زماني كه منافعش اقتضا كند ديگر نه حق ا... ميشناسد و نه حق الناس! در انتخابات دوم خرداد 76 با رمز تقلب توانست آراي مردم را مهندسي كند و در انتخابات 88 با همين رمز ميخواست با ايجاد فتنه عميق، آراي مردم را به نفع خود مصادره كند كه با مقاومت مقام معظم رهبري و قيام مردم در 9 دي اين توطئه خنثي گرديد.
اين جريان سياسي درانتخابات مجلس ششم نيز در تهران بزرگ و برخي شهرهاي بزرگ دست به تخلفات گسترده‌اي زد كه با شكايت آقاي حداد عادل و برخي ديگر از نامزدهاي انتخاباتي از جمله آقاي كروبي به آن رسيدگي شد و نتايج انتخابات تا حدودي تغيير يافت. آقاي تاج زاده معاون سياسي وقت وزارت كشور و مسؤول برگزاري انتخابات، با تخلفات سازمان يافته تلاش كرده بود دوستانش را در تهران به مجلس بفرستد كه اين امر با شكايت برخي از نامزدها و بررسي و بازنگري شوراي نگهبان به تغييراتي منجر گرديد؛ آقاي هاشمي رفسنجاني از رتبه سي ام به بيستم و آقايان كروبي، محتشمي پور، حدادعادل و الياس حضرتي چندين پله صعود كردند و نتايج انتخابات تا حدودي تغيير يافت. انتخابات تهران سرانجام با كسب تكليف شوراي نگهبان از مقام معظم رهبري و حكم حكومتي معظم له به تاييد رسيد، ولي پرونده متخلفان براي بررسي به دستگاه قضايي فرستاده شد و آقاي تاجزاده به انفصال از خدمات دولتي و چندين سال زندان محكوم گرديد و حكم نيز اجرا شد.
در انتخابات اخير هم كه زمام وزارت كشور و ستاد انتخابات كل كشور در دست دولتمردان اصلاح طلب قرار دارد با تجربيات بيشتري كه در طول سالهاي گذشته به دست آوردهاند در انتخابات رياست جمهوري و در شوراها تخلفات بسيار گسترده‌اي در قبل و حين برگزاري انتخابات صورت دادهاند. انتظار مردم از دستگاه قضايي اين است كه بدون كمترين تعلل و سستي و بدون كمترين رودربايستي با افراد و صاحبان زر و زور و قدرت دخيل در اين تخلفات برخورد كنند و متخلفان را در هر رده‌اي كه هستند از بخشدار و مدير كل گرفته تا فرماندار و استاندار و وزير و حتي شخص رئيس جمهور به مردم معرفي و نوع تخلفات آنها ذكر شود و برخورد قاطعي صورت گيرد.
بي ترديد چنان چه با خائنان به راي ملت برخورد درخوري صورت پذيرد درس عبرتي براي آيندگان خواهد بود و موجب بازگشت اعتماد عمومي به دولت و نظام خواهد شد. روشن است هر گونه سستي و تعلل و وقت كشي در اين امر موجب بي اعتمادي مردم به دستگاه دولت و حتي نظام ميشود و نتيجه آن كاهش شديد مشاركت سياسي در انتخاباتهاي آينده خواهد بود.
اكنون كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در جوار مرقد امام عزيز و بزرگوار و در ميان جمع كثيري از ملت ايران چنين مطالبه‌اي را از دستگاه قضايي داشته و مردم نيز در سراسر كشور چشم انتظار چنين برخوردي هستند، بر دستگاه قضايي است كه در اين مساله مهم بدون فوت وقت، دست به اقدام بزند و تا قبل از روز تنفيذ، تكليف پروندههاي متخلفان را روشن كند.
جرم متخلفان انتخاباتي از جهاتي مهم به نظر ميرسد زيرا: اولا به اعتماد مردم به نظام آسيب زده و موجب كاهش مشاركت سياسي در آينده خواهند شد و ثانيا دست اندازي به آراي مردم تجاوز به حق الناس است كه گناه نابخشودني است و تا صاحبان اين حقوق از آنها نگذرند هر گز خداي متعال آنها را نخواهد بخشيد.