صفحه فصل رويش

توانايي ايران براي پيوند سلول هاي بنيادي خون ساز

رئيس پژوهشکده خون و سرطان گفت: ايران جزو يک درصد کشورهاي دنياست که به توانمندي پيوند سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز دست يافته است.

دکتر اردشير قوام زاده در مصاحبه با واحد مرکزي خبر از درمان60 نوع بيماري صعب‌العلاج از طريق اين نوع پيوند در بيمارستان دکتر شريعتي خبر داد و گفت: توان علمي اين مجموعه در حدي است که مي‌تواند در صورت اضافه شدن فضا و کارکنان پرستاري، شمار بيماري‌هاي قابل درمان با پيوند سلول‌هاي بنيادي را به 200 نوع برساند. وي اين بيماري‌ها را شامل سرطان‌هاي خون، سرطان‌هاي لنفوئيدي، بيماري‌هاي خوني، نقص و اختلالات ايمني، بيماري‌هاي متابوليک و توده‌هاي سرطاني اعلام و اضافه کرد: در اين مرکز موفق شده ايم با پيوند دوبل سلول‌هاي مزانشيمال خون به بيماران تالاسمي ماژور يعني پيوند مستقيم و همچنين پيوند سلول‌هاي مزانشيمال کشت شده به آن‌ها به موفقيت درماني بيش از95 درصد برسيم. اين محقق، سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان را که از طريق خون محيطي نيز امروزه دسترسي به آن‌ها فراهم شده است بر دو نوع اپي تليال و مزانشيمال دانست و گفت: سلول‌هاي اپي تليال پس از پيوند با ايجاد عوارضي که به آن رآکسيون گيول مي‌گويند، موجب درمان بدخيمي‌ها و مزانشيمال‌ها با پيدا کردن محل آسيب در بدن و نشستن در آن محل، جايگزين سلول‌هاي بيمار مي‌شود.

وي گفت: هنوز علم موفق به شناخت خلقت خداوند در اين بخش نشده است که چگونه سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز قادرند سلول‌هاي آسيب ديده را در هر کجاي بدن که باشند بيابند و آن‌ها را ترميم کنند.

دکتر قوام زاده گفت: با مطالعه بر100بيمار تالاسمي ثابت کرديم ده تا80 سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز که به بدن اين بيماران تزريق شدند در کبد آسيب ديده بيمار قرار گرفته‌اند و اين راه را براي درمان سيروز کبدي از طريق تزريق اين سلول‌ها از فرد دهنده يا بيماران درمان شده به بيماري ديگر باز مي‌کند.

وي روش پيوند سرپايي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز را که فقط در يکي از مراکز پيوند در سياتل آمريکا انجام مي‌شود از توانمندي‌هاي پژوهشکده خون و سرطان ايران اعلام کرد و گفت: اين روش با مراجعه کارکنان بيمارستان به خانه بيمار در صورتي که فاصله آن از بيمارستان شريعتي کم‌تر از 45 دقيقه با خودرو باشد انجام مي‌شود و مزيت اين روش با دوري از عفونت‌هاي بيمارستاني کاهش90 درصدي داروهايي است که پس از پيوند، بيمار به آن نياز دارد. اين دانشمند ايراني تاثير پيوند سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز را که نوعي سلول درماني بيماري‌هاست بسيار موفق اعلام کرد و گفت: دستيابي به اين روش‌ها از آرزوهاي محققان کشورهاي مختلف دنياست که در ايران توان علمي و انساني آن به خوبي فراهم است.

وي افزايش کادر درماني و بيمارستاني را خواستار شد و گفت: در حال حاضر60 نوع بيماري سخت را از طريق اين پيوند درمان مي‌کنيم که در صورت بهبود امکانات مي‌توانيم آن را به 200 نوع بيماري برسانيم، ضمن اين که شمار شيمي‌درماني بيماران سرطاني را از40 بيمار در روز به200 بيمار افزايش دهيم.

دکتر قوام زاده اضافه کرد: پژوهشکده خون و سرطان بيمارستان شريعتي حمايت از مراکز مشابه در بيمارستان‌هاي امام خميني(ره) و طالقاني و همچنين در شيراز کرمان و اميرکلا را برعهده دارد.

پژوهشکده خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکي تهران از22 سال پيش پيوند سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز را از طريق پيوند مغز استخوان آغاز کرد و چند سالي است که اين پيوند را از طريق پيوند خون محيطي نيز که بسيار آسان‌‌تر از پيوند مغز استخوان و براي دهنده به شکل اهداي خون و براي بيمار به صورت تزريق خون است به انجام مي‌رساند.

سلول‌هاي بنيادي که پيش ساز همه انواع سلول‌هاي بدن هستند در حال حاضر بيش از همه در مغز استخوان ساخته مي‌شوند و براي کاربرد آن‌ها در درمان بيماري‌ها محققان ايراني همگام با کشورهاي پيشرفته موفق به پيوند آن‌ها از طريق پيوند سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز از مغز استخوان، خون و همچنين خون بند ناف شده‌اند.

اين سلول‌ها در مواردي که عضوي از بدن بيمار آسيب ديده باشد، مثلا در سکته قلبي، از مغز استخوان خود بيمار جدا و در محل ضايعه حين عمل جراحي تزريق مي‌شوند و در مواردي که مغز استخوان بيمار درگير است مثلا سرطان‌ها و بيماري‌هاي خوني يا بيماري‌هاي دستگاه ايمني از فرد دهنده که از نظر ژنتيکي با بيمار تطابق داشته باشد از خون محيطي او گرفته و به گردش خون بيمار تزريق مي‌شود.

توانمندي سلول‌هاي بنيادي به حدي است که ثابت شده تزريق آن‌ها حتي از طريق گردش خون به شکل خام و ساده آن‌ها در همه بيماري‌ها حتي بيماري‌هاي عضوي مؤثر است. گروه ديگري از سلول‌هاي بنيادي نيز وجود دارند که هنوز امکان پيوند آن‌ها به بيماران در دنيا ايجاد نشده است و محققان زيادي در کشورهاي مترقي در حال مطالعه آن‌ها هستند. اين سلول‌ها هم از هشت سال پيش در ايران توليد شده‌اند.

محققان ايراني موفق به عيب يابي مدل ساده شده بال هواپيما شدند

دانش آموخته دکتري مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اميرکبير موفق به عيب‌يابي مدل ساده شده بال هواپيما با روش‌هاي غير خطي به منظور بهبود حساسيت روش‌هاي عيب‌يابي به خرابي‌هاي کوچک با استفاده از مشخصه‌هاي غيرخطي شد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، دکتر سيد علي افتخاري، مجري طرح با اشاره به اين‌که در اين پروژه، يک روش عيب‌يابي نوين با استفاده از دامنه نوسانات سيستم پيشنهاد شده است، گفت: در اين روش ابتدا بايد سيستم را با اعمال يک نيروي پسخور به نوسان واداشت؛ سپس دامنه نوسانات سيستم سالم در تعدادي از نقاط آن اندازه‌گيري و ذخيره و دامنه نوسانات سيستم معيوب نيز اندازه‌گيري و با مقادير مربوط به سيستم سالم مقايسه مي‌شود که به تعيين موقعيت و شدت خرابي مي‌انجامد.

وي افزود: اين روش براي عيب‌يابي يک سيستم دو درجه آزادي، يک پانل آئروالاستيک و يک ورق يکسر گيردار در جريان مافوق صوت به کار رفته و از نتايج حاصل براي تعليم يک شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است.

پژوهشگر دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي امير کبير اذعان داشت: با استفاده از شبکه عصبي تعليم ديده، مکان و شدت عيب با دقت قابل قبولي قابل تشخيص است که با توجه به نتايج حاصل، اين روش مي‌تواند به‌عنوان روشي براي تشخيص عيوب کوچک در سيستم‌ها و سازه‌هاي خطي و يا غيرخطي به کار رود.

وي در بيان قابليت‌هاي اين طرح گفت: اگرچه روش ارائه شده بر روي مدل ساده شده بال هواپيما اعمال شده اما براي عيب‌يابي ديگر سيستم‌ها و سازه‌ها که بتوان آن‌ها را از طريق يک نيروي پسخور تحريک كرد، نيز قابل کاربرد مي‌باشد.

افتخاري با بيان اين‌که امروزه با پيچيده‌‌تر شدن سيستم‌ها، هزينه توليد آن‌ها افزايش يافته است که اين موضوع نياز به استفاده از تست‌هاي غير مخرب را براي جلوگيري از خسارات سنگين دوچندان مي‌کند، اظهار داشت: توسعه روش‌هايي که بتوانند خرابي‌هاي کوچک را در مراحل اوليه تشخيص دهند، اهميت زيادي دارد؛ در اين تحقيق، روش نويني پيشنهاد شده است که با استفاده از مشخصه‌هاي غيرخطي مي‌تواند خرابي‌هاي کوچک اوليه را تشخيص دهد و از بروز خسارات بعدي جلوگيري كند.

وي تصريح کرد: روش‌هاي عيب‌يابي غير‌خطي متنوع مي‌باشند اما استفاده از دامنه چرخه حدي به منظور عيب‌يابي براي اولين بار در اين تحقيق معرفي شده که اين روش داراي حساسيت بالاتري نسبت به روش‌هاي مشابه است. گفتني است، اين پروژه در قالب رساله دکتري مهندسي مکانيک (گرايش طراحي کاربردي) با راهنمايي دکتر فيروز بختياري نژاد در دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اميرکبير ارائه و به ثبت رسيده است.

95 درصد ضريب خودکفايي در محصولات دامي کشور

معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اين‌که ضريب خودکفايي در محصولات دامي بيش از 95 درصد است، گفت: در زمينه توليد گوشت قرمز 90 درصد نياز کشور را در حال حاضر توليد مي‌کنيم.

به گزارش خبرگزاري فارس از بندرعباس، سعادت‌ا... عباسي در حاشيه کارگاه آموزشي مديريت ريسک و طرح‌هاي کاهندگي خسارت در بخش دام و طيور که ويژه معاونان بهبود توليدات دامي استان‌ها و مديران ستادي معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي در بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: در حال برنامه‌ريزي هستيم تا با توجه به اين‌که در توليد اين محصول به خودکفايي رسيده‌ايم، زمينه صادرات اين محصول را فراهم کنيم.

وي افزود: در زمينه توليد شير خام، ظرفيت ايجاد شده در کشور بيش از 10 ميليون تن است.

معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي اضافه کرد: هر چند سال گذشته صادرات محصولات لبني را داشتيم امسال نيز برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي صادرات فرآورده‌هاي مربوط به شير خام در دستور کار قرار گرفته است.

عباسي بيان داشت: توليد تخم مرغ هم امسال به 750 هزار تن خواهد رسيد؛ البته ظرفيت توليد اين محصول تا يک‌ ميليون تن است که صادرات آن نيز انجام خواهد شد به طوري که سال گذشته 25 هزار تن تخم‌مرغ به خارج از کشور صادر شده است.

وي افزود: زمينه ظرفيت توليد بيش از 2 ميليون تن گوشت مرغ در کشور فراهم شده که با توجه به نياز و امکانات موجود کشور، در حال حاضر يک ميليون و 700 هزار تن گوشت مرغ توليد مي‌شود.

معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اين‌که ضريب خودکفايي در محصولات دامي بيش از 95 درصد است، تصريح کرد: در زمينه گوشت قرمز 90 درصد نياز کشور را در حال حاضر توليد مي‌کنيم که 10 درصد باقي‌مانده به دليل خشکسالي‌هاي چند ساله و اتکاي دام سبک به مرتع است.

وي اضافه کرد: از طريق ايجاد واحدهاي صنعتي سعي در جبران اين ميزان کمبود در کشور داريم.

عباسي بيان داشت: افزايش راندمان از طريق اصلاح ساختارها و تامين تجهيزات و امکانات و يا سازه‌ها براي بهينه‌سازي مصرف سوخت، اصلاح تاسيسات دام و طيور با اعتبارات ارزان قيمت و کمک بلاعوض به توليدکنندگان از راه‌کارهاي حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي است که اجرايي شده است.

خودروهايي با استانداردهاي روز جهاني رونمايي شد

محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران، از تعدادي خودرو با استاندارد‌هاي جهاني يورو 4 در پارك طبعيت پرديسان تهران رونمايي كرد. اين خودروها به مناسب هفته پاك و با تكيه بر توان علمي و فني نيروهاي خلاق كشورمان رونمايي شده است. استاندارد يورو 4 ميزان آلايندگي را از اگزوز خودورها 50 درصد كاهش مي‌دهد كه مهم ترين آن ماده سمي منواكسد كربن است.

به گفته علي محمد شاعري، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، خودروهاي يورو4 به‌عنوان اصلي‌ترين عامل كاهش‌دهنده هواي تهران، قرار است از ابتداي سال آينده با هماهنگي نيروي انتظامي، خودورسازان و وزارت نفت كه تامين كننده سوخت آن است به بازارعرضه شوند. به گفته وي، از سال آينده 10 درصد خودروهاي داخلي با استاندارد يورو 4 توليد خواهد شد و خودروهاي وارداتي نيز بايد استاندارد يورو 5 را داشته باشند. در استاندارد يورو 4، كنترل موتور و نرم افزارها و قطعات مرتبط با اين سامانه از حساسيت بالاتري برخوردارند و در مواردي نيز از قطعات و يا حسگرهايي كه در خودروهاي يورو2 وجود ندارد استفاده مي‌شود. استاندارد يورو4 فنآوري بالايي دارد.

دانشگاه پيام نور مقام اول دومين المپياد روباتيک را کسب کرد

به گزارش روابط عمومي اداره کل راه آهن شمال، در دومين المپياد روباتيک دانشجويان پيام نور کشورکه در مجتمع تفريحي رفاهي نفت شهرستان محمودآباد با حضور 812 نفر از نخبگان دانشجويي و تيم ويژه دانش آموزي در قالب 197 تيم در هشت ليگ با عناوين روبات‌هاي نمايشي، شبيه ساز امداد و نجات، مسيرياب، مين ياب، شبيه ساز دوبعدي و سه بعدي فوتبال برگزار شد، تيم 9 نفره پيام نور ساري در عنوان روبات‌هاي نمايشي قهرمان اين دوره از مسابقات شده و موفق به کسب رتبه اول گرديد.

دستاورد ديگري از محققان كشور در توليد محيط كشت سلولي

در ادامه تلاش محققان براي بي‌نيازي كشور از واردات محيط كشت سلولي كه جزو زيرساخت‌هاي اصلي صنايع بيوتكنولوژيك محسوب شده و در شرايط تحريم‌هاي صورت گرفته عليه ايران، اين صنايع را با مشكلاتي روبه‌رو كرده بود، محققان يك شركت دانش‌بنيان، موفق به توليد محيط كشت سلولي شدند.

خسرو بيژنگي، مديرعامل شركت توليد كننده اين محصول، در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه محيط‌هاي كشت سلولي، محيط‌هاي توليد مواد مغزي براي تكثير و رشد سلول‌هاي جانوري و بنيادي هستند، اظهار كرد: محيط‌هاي كشت سلول داراي فاكتورهاي حساسي هستند كه حمل آن‌ها بسيار گران است و با تغييرات دمايي خراب مي‌شوند.

وي افزود: پيش ماده‌هاي اين محيط به صورت پودري تهيه شده كه براي توليد آن از چهار ماده اصلي از جمله بافرها (نمكي كه تنظيم كننده PH اسيدي يا باز است)، قندها، اسيدهاي آمينه (‌پيش‌ماده پروتئين‌سازي)، افزودني‌ها و آب ULTRAPURE (آب خالص كه يون‌زدايي شده و مقاومت الكتريكي آن 2/18 مگااهم است) استفاده شده است.

بيژنگي با اشاره به اين كه پس از مرحله ساخت محيط، مرحله فيلتراسيون است، ادامه دارد: فيلتراسيون با پمپ‌هاي خلأ انجام مي‌شود؛ پس از آن محيط‌هاي مايع آماده، در داخل محفظه‌هاي استريل نگهداري مي‌گردد و به اين صورت، محيط‌ها استريل مي‌شود.

مديرعامل شركت توليد كننده محيط كشت سلولي در تشريح جزئيات مرحله كنترل كيفي اين محصول، خاطر نشان كرد: در مرحله كنترل كيفي براي اطمينان از استريل بودن محيط از محيط‌هاي ساخته شده نمونه‌برداري مي‌شود و سپس محيط‌هاي نمونه‌برداري شده طي سه مرحله براي تست در محيط‌هاي كشت باكتريولوژي، كشت قارچ و ميكروب‌هاي بي‌هوازي قرار مي‌گيرند؛ به اين صورت كه محيط مايع پس از قرار گرفتن روي سطح محيط‌هاي كشت باكتريولوژي پخش مي‌شود و از آن جا كه اكثر باكتري‌ها براي رشد به دماي 37 درجه نياز دارند، محيط‌ها در محل گرم‌خانه قرار مي‌گيرند كه پس از 48 ساعت سالم يا آلوده بودن محيط مشخص مي‌شود.

بيژنگي به ايسنا گفت: در مرحله آخر با اطمينان از سالم بودن محيط، آن‌ها را بسته‌بندي و براي هر يك bach namber تعيين مي‌كنيم؛ به اين صورت كه محيط كشت توليد شده آماده بسته‌بندي و خروج از واحد توليد مي‌شود.

به گفته وي، محيط‌هاي توليد شده در حال حاضر در انستيتو پاستور واحد هپاتيت و ايدز، پژوهشكده رويان اصفهان، دانشگاه تهران (در زمينه بيوشيمي، داروسازي و مركز تحقيقات) IBB، دانشگاه تربيت مدرس (واحد داروسازي، ژنتيك و ويروس‌شناسي)، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك، دانشگاه بوعلي سينا همدان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تبريز، مشهد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات، تربيت معلم و در بيمارستان نمازي و مادر شيراز در حال استفاده است.

آيت‌ا... مقتدايي:
قرآن در ايران اسلامي فراگير شده است

مدير حوزه‌هاي علميه گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامي ايران شاهد هستيم که قرآن در جامعه ما فراگير شده است.

آيت‌ا... مرتضي مقتدايي در مراسم افتتاحيه چهارمين دوره مسابقات کشوري حفظ، قرائت و ترتيل‌خواني قرآن کريم که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد با تاکيد بر اهميت برگزاري مراسم قرائت قرآن و همچنين مسابقات قرآني اظهار کرد: به برکت پيروزي انقلاب اسلامي شاهد هستيم که مراسم‌هاي قرآني در نقاط مختلف کشور برگزار مي‌شود.

مدير حوزه‌هاي علميه با اشاره به اين‌که قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قرآن مهجور مانده بود، تاکيد کرد: در گذشته شرايط به گونه‌اي بود که فقط تاکيد مي‌شد در آموزش و پرورش و آموزش عالي قرآن مورد توجه قرار گيرد تا نسل جوان بتوانند روخواني قرآن را فرابگيرند؛ اما امروز به برکت انقلاب اسلامي ايران شاهد هستيم که قرآن در جامعه ما فراگير شده و با تاکيدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به قرآن کريم، از اين کتاب آسماني در کشور بهره‌هاي بسياري برده مي‌شود. آيت‌ا... مقتدايي برگزاري مسابقات قرآني را يکي از جنبه‌هاي توجه به قرآن دانست و گفت: امروز مي‌توانيم بگوييم که ايران اسلامي کشوري قرآني است و به دليل اين موهبت ارزنده بايد شاکر درگاه خداوند باشيم.

 روزنه

پيشرفت جمهوري اسلامي مايه دلگرمي ملت هاي مسلمان است

با پيروزي انقلاب اسلامي از تهمت‌هاي بزرگي که دشمنان عليه اين انقلاب مطرح مي‌کردند اين بود که راه علم در اين کشور بسته شد، اما جوانان کشور با مجاهدت و تصرف عرصه‌هاي علمي و به ميدان آوردن حرف نو و ظرفيت‌هاي بالاي خود، اين تهمت دشمن را باطل کردند. امروز پيشرفت جمهوري اسلامي مايه دلگرمي ملت‌هاي مسلمان و جوانان کشورهاي اسلامي است.
بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با خانواده
شهيد احمدي روشن

 ديدگاه

بيداري اسلامي منطقه از پيروزي انقلاب ايران الهام مي گيرد

مروان فارس، نماينده مسيحي مجلس لبنان و عضو برجسته حزب قومي سوري گفت: نسيم بيداري در منطقه از بهار پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979ميلادي الهام مي‌گيرد. ايران مي‌داند كه چگونه از دستاوردها و پيروزي‌هاي خود، در مقابل تهديدهاي خارجي دفاع كند. پيروزي نهايي، از آن ايران و خسارت، شكست و خواري بزرگ از آن آمريكا و دنباله روان آن در منطقه خواهد بود. ما شاهد پيشرفت كم‌نظيري در همه زمينه‌ها در ايران بوده و از اين رو نگران اوضاع ايران نيستيم چرا كه ايران به خوبي مي‌داند چگونه از خود دفاع كند و اين درس امام خميني(ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران به اين ملت است. آمريكا در قعر گرداب منطقه قرار دارد و قادر نخواهد بود هيچ گونه خللي بر روند فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران وارد كند.
انقلاب اسلامي ايران به رغم خواست آمريكا و طرفداران آن در منطقه به راه خود در مسير پيشرفت، رشد، شكوفايي و سربلندي ادامه مي‌دهد.