صفحه گفتگو

مشروح اولين نشست خبري سخنگوي جبهه پايداري

اولين نشست خبري سخنگوي جبهه پايداري انقلاب اسلامي در مرکز تحقيقات دانشگاه شاهد برگزار شد و دکتر كامران باقري لنکراني در اين نشست که با استقبال رسانه‌ها مواجه شد، پاسخ‌گوي پرسش‌هاي متنوع خبرنگاران در موضوع‌هاي مختلف بود.

به گزارش رجانيوز، برنامه‌هاي جبهه پايداري براي انتخابات مجلس نهم در تهران و شهرستان‌ها، چرايي تخريب گسترده اين جبهه، دلايل رسانه‌هاي نزديک به شهرداري تهران براي هجمه عليه جبهه پايداري، ماجراي جزوه پاسخ به شبهات عليه جبهه پايداري، منابع مالي اين جبهه، ارتباط با جريان نفوذي در دولت و تحريم‌هاي اخير از جمله محورهاي اين پرسش‌ها بود.

موضوع صدور انقلاب را انحرافي مي‌دانستند

سخنگوي جبهه پايداري انقلاب اسلامي در ابتداي اين جلسه در سخناني با تبريک ايام سالگرد پيروزي انقلاب و اعياد ماه ربيع المولود تصريح کرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آن شور و نشاط و انگيزه‌هاي الهي كه اين حركت بالنده را در عصر ما به نتيجه رساند و بعد از شكل‌گيري جمهوري اسلامي به مرور و به ويژه در سال‌هاي پاياني جنگ، شاهد بروز تفكري در اداره كشور بوديم كه اين تفكر در عرصه‌هاي مختلف نمادها و نشانه‌هاي متفاوتي را دنبال مي‌کرد و در تلاش بود تا گفتمان‌هاي خاصي را جاري و ساري كند.

وي افزود: يكي از اين گفتمان‌ها در عرصه بين‌المللي اين بود كه ما بايد با جهان تعامل پيدا كنيم و بحث صدور انقلاب را يک بحث انحرافي و باعث ضرر براي نظام نوپاي جمهوري اسلامي مي‌دانست.

لنكراني با بيان اينکه وقتي بحث دهكده جهاني هم مطرح شد، تبعيت از كدخداي اين دهكده را براي حفظ نظام مورد تاکيد قرار داد، و اين را به‌عنوان راهبرد اساسي در عرصه سياسيت بين‌المللي دنبال مي‌کردند، تصريح كرد: ضمن اين‌كه در عرصه اقتصادي آن چه که دنبال مي‌شد، اين بود که ما بايد رشد اقتصادي هدف قرار داده شد و براي رسيدن به اين رشد اقتصادي براي همه هزينه‌ها آمادگي داشته باشيم و براي اين‌كه منابع مالي اين رشد اقتصادي تامين شود و در برنامه ريزي‌ها به جاي اين‌كه به توانمنديهاي بومي توجه شود، عمده تلاش‌ها بر استقراض و سرمايه‌گذاري‌خارجي بود و به خاطر همين موضوع شاهد تورم 50 درصدي و فاصله طبقاتي بوديم که عده‌اي به دنبال افزايش آن بوده و متاسفانه در برخي از زمان‌ها اين اتفاق بد هم رخ مي‌داد.

گفتماني که به اشرافي‌گري سياسي و اقتصادي انجاميد

سخنگوي جبهه پايداري انقلاب اسلامي ادامه داد: در عرصه اجتماعي هم اين تفکر به اين بهانه که ما بايد جايگاه گروه‌هاي ويژه و کساني را که به درد مملکت مي‌خورند، حفظ کنيم، کم کم شاهد شكل‌گيري طبقات ويژه، رانت‌خواري و اشرافي‌گري سياسي و اقتصادي بوديم و در نهايت زير سؤال بردن عدالت اجتماعي و غير عملي بودن اجراي عدالت اجتماعي را به‌عنوان راهبرد خود مطرح کردند.

وي افزود: نتيجه اين رويكردها در عرصه فرهنگي نيز نوعي تساهل و تسامح و بي‌توجهي و اولويت ندادن به ارزش‌هاي اسلامي و به محاق بردن آن بود.

لنکراني تصريح کرد: در بيانات امام، به ويژه در نوشته‌هايي که در دو سال آخر عمر پر برکت خود و پس از پايان جنگ، در جاي جاي اين نوشته‌ها خطر بروز چنين جرياني را از زبان امام و پيش بيني آن مرد الهي را براي اين مخاطره در آينده‌ي انقلاب اسلامي مي‌توانيم مي‌بينيم، هشدارهاي امام پيش‌بيني اين بود که اين مخاطرات در آينده مي‌تواند گريبان نظام اسلامي را بگيرد، براي نظام ايجاد چالش کند.

بايد گفتمان بعد از جنگ، متناسب با گفتمان امام و رهبري تغيير مي‌کرد

دبير جبهه پايدراي استان فارس تلخي‌هايي را كه به ويژه در اداره کشور پس از پايان جنگ نمايان شد، ناشي از توجه به همين نوع تفكر ارزيابي کرد و گفت: آنچه که در اين سال‌هاي اخير رخ داد که سلسله جنبان آن، امام راحل بود و بعد هم توسط مقام معظم رهبري دنبال شد، اين بود که گفتمان انقلاب اسلامي در برابر اين گفتمان تقويت شود و در بين مردم و نخبگان اين گفتمان تبديل به گفتمان اصلي شود و بتواند جايگاه خود را مجددا پيدا کند و همان مسير انقلاب بهمن 57 دنبال شود.

وي افزود: در دولت سازندگي و اصلاحات ما صحنه‌هايي ديديم كه آن گفتمان پرآسيب سعي كرد ميدان‌داري كند، اما در نهايت آنچه که پيروز شد و آنچه که تبديل به گفتمان عمومي شد، گفتماني بود که رهبر انقلاب آن را ترويج دادند و ماحصل آن اتفاقي بود كه در سه تير 84 اتفاق افتاد.

وزير بهداشت دولت نهم با بيان اينکه سوم تير 84، تاريخ به ثمر نشستن گفتمان مد نظر امام و رهبري بود، اظهار داشت: انحراف نيز از همين جا شروع شد كه عده‌اي چه نفيا و چه اثباتا گمان كردند كه اين گفتمان، گفتمان فردي است و تلاش داشتند كه اين گفتمان را به فرد خاصي مربوط كنند؛ همين نقطه، نقطه‌اي بود که هم موجب شد که يک عده‌اي در محکوم کردن اين قله دچار انحراف شوند و عده‌اي در طرفداري از آن که هر دو حرکت انحرافي بود به اين دليل که اين گفتمان را از منظر گفتماني نديدند، بلکه از منظر فردي به آن توجه کردند.

شيريني‌هاي فتنه 88 در عين تلخي‌ها

وي همچنين با يادآوري اينکه اين مسير ادامه پيدا كرد و اتفاقات و فتنه‌ در سال 88 رخ داد، گفت: اين فتنه ضمن تلخي خود، شيريني عمده‌اي داشت و آن اين بود كه طي آن جريان‌هايي كه با نقاب و نفاق در صحنه سياسي کشور حضور داشتند، اين پرده نفاق‌شان فرو ريخته شود.

سخنگوي جبهه پايداري در ادامه به دلايل تشکيل اين جبهه اشاره کرد و افزود: همه اين اتفاقات موجب شد كه جبهه پايداري در تابستان شكل بگيرد، با اين عنوان که ما اگر مي‌خواستيم گفتماني كه امام و رهبري دنبال آن بودند و در سه تير 84 بروز و جلوه كرد، را دنبال كنيم و نگذاريم، چنين گفتماني مجددا به فراموشي سپرده شود.

وي با تاکيد بر اينکه البته ما نمي‌گوييم، اين گفتمان متعلق به ما و گروه خاصي است، ما وظيفه خود را در جهت ترويج اين گفتمان مي‌دانيم تصريح کرد: اگر ما امروز در صحنه سياسي كشور تصميم به حضور گرفتيم، از اين باب نيست كه دنبال اين هستيم تا مناصبي بگيريم و در قوه‌اي حضور داشته باشيم، بلكه به دنبال اين هستيم كه اين گفتمان که مطالبه عموم مردم شده است، در عرصه‌هاي مختلف ظهور و بروز پيدا كند و بر اين باور هستيم که مسير انقلاب اسلامي را با تعهد به اين گفتمان مي‌توان حفظ كرد.

لنکراني با اشاره به نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: با اينکه جبهه پايداري جبهه‌اي نيست که براي انتخابات تشكيل شده باشد، اما ما وظيفه خود مي‌دانيم، در اين عرصه هم براي ترويج همين گفتمان اقدام کنيم.

مبناي ما، اختلاف و تشتت نيست

سخنگوي جبهه پايداري انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه ما تشكيل نشده‌ايم تا دعوا كنيم يا اين‌كه يقه كسي را بگيريم و نمي‌خواهيم مبناي‌مان را اختلاف و تشتت قرار دهيم، افزود: ما تشكيل شده‌ايم تا بر اصول پافشاري كنيم و البته پافشاري بر اصول و تاكيد بر آن ممکن است عده‌اي را ناراحت كند اما حرف اول ما ناراحت كردن اين عده نيست، حرف اول ما آن اصول است.

وي ادامه داد: فکر مي‌کنيم اگر تمام دوست‌داران انقلاب اسلامي با اين نگاه در صحنه عمل اجتماعي حضور پيدا کنند، ما مي‌توانيم شاهد رشد و توسعه بيش‌تري براي کشور و شاهد فضاي برادرانه‌تري در فضاي سياسي بوده و شاهد اين باشيم که همه سلايق سياسي بتوانند حرف‌هاي‎شان را بزنند و در چارچوب اصول و مباني جمهوري اسلامي با يک تعامل سازنده و با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلفي که در سلايق مختلف وجود دارد، کمک کنند که انقلاب اسلامي مسير آينده اش را بهتر طي کند.

لنكراني خاطرنشان كرد: اميدواريم اين فضاي انتخاباتي نمادي از رعايت اخلاق اسلامي شود و شاهد اين باشيم كه همه گروه‌هاي سياسي در اين فضا تعهد اوليه‌شان به مباحث اخلاقي و مصالح كشور و نظام باشد و کسي براي اين‌كه بخواهد رأي بياورند، مصالح كشور را پايمال نكنند کسي براي اينکه بخواهد خود را شيرين کند، حرف‌هايي بزند که دشمنان کشور را خوشحال کند.

عده‌اي جورچين دشمن شده‌اند

سخنگوي جبهه پايداري در ادامه با يادآوري تحريم‌هاي اخير با بيان اينکه دشمنان با تشديد تحريم‌ها به دنبال ايجاد ياس و نااميدي در دل ملت ما بودند، تصريح کرد: برخي نيز در داخل كشور همان حرف‌ها را مجددا بازگو كردند، البته ما نمي‌گوييم اين افراد از روي تعمد اين كار را كردند، اما كساني كه به تريبون‌ها دسترسي دارند، مراقبت کنند كه كاري که مي‌کنند، در راستاي مصالح كشور باشد و مواظب باشند تا ناخودآگاه در مسير و جورچين دشمن قرار نگيرند و اين مصلحت بزرگ نظام را با چيزي عوض نکنند.

وي مهم‌ترين مساله در عرصه انتخابات را مشاركت گسترده مردم برشمرد و افزود: در اين مسير، يكي از راه‌ها وجود رقابت سالم بين سليقه‌هايي مختلفي است كه در چارچوب نظام حركت مي‌كنند و الحمدا... روند انتخابات هم به نحوي است که همه سلايق در آن، وجود دارند و مردم مي‌توانند به آن‌ها رأي بدهند. تاكيد اول ما نيز تلاش براي مشاركت گسترده و بيش‌تر مردم و پرهيز از اظهار نظرهايي است كه به نوعي ايجاد ياس و نااميدي مي‌كند.

لنکراني در عين حال خاطر نشان کرد: البته ما مطمئن هستيم مردمي كه با حضور عاشواريي خود حماسه "نه دي" را آفريدند، در عرصه انتخابات مجلس هم حضور مومنانه‌اي خواهند داشت و معتقديم وقتي مردم مي‌بينند که دشمن اين گونه دشمني مي‌کند، حتما در دفاع از انقلاب اسلامي پاي‌مردي خواهند کرد و با استقامت و سر بلندي عزت کشور را حفظ خواهند کرد.

مشروح پرسش و پاسخ‌هاي خبرنگاران با سخنگوي جبهه پايداري:

رجانيوز: ممکن است تلقي برخي درباره جبهه پايداري اين باشد که آن‌ها براي يک انتخاباتي آمده‌اند و اگر صرفاً چند نفر از آن‌ها وارد مجلس شوند، خواسته‌شان تأمين شده است. اما آيا تدوين و انتشار مانيفست گفتماني جبهه پايداري که مولفه‌هاي ايجابي آن را تشريح کند، در دستور کار قرار دارد؟ و به طور کلي مسايلي مانند نوع نگاه جبهه پايداري به الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و مسايل جزيي تر مثل مبارزه با فقر، فساد، تبعيض چه جايگاهي در گفتماني دارد که در حال حاضر اين جبهه آن را علم‌داري مي‌کند؟

جزء دستور کار شوراي مرکزي جبهه پايداري، نهايي کردن همين متني است که جنابعالي اشاره کرديد که به نوعي بتوانيم مواضع جبهه پايداري را از جنبه ايجابي آن خيلي شفاف بيان کنيم. البته طبيعتاً در همين ايام هم در بيانيه‌هايي که در جبهه پايداري آمده است، به‌خصوص در بيانيه اول آن تلاش بر همين بوده است که اين نکات ايجابي مورد تأکيد قرار گيرد؛ اما در همين نشست هم برخي مطالب بحث شد؛

يکي از اين نکات اين است که ما براي الگوي پيشرفت کشور تئوري‌هايي را که براي توسعه رشد اقتصادي محور است، قبول نداريم. اين را يک نقطه ضعف مي‌دانيم که ما مبنا را توسعه کشور قرار دهيم و آن وقت، ترجمه توسعه ما هم رشد اقتصادي باشد، فکر مي‌کنيم که اين نکته‌ي انحرافي است و بخشي از مشکلاتي که امروز و ديروز و در فردا هم با آن روبرو خواهيم بود به همين نگاه برمي‌گردد. شايد بتوانيم بالاترين رشد اقتصادي را داشته باشيم در حالي‌که فاصله طبقاتي افزايش پيدا مي‌کند و در حالي که رفاه عمومي کاهش پيدا کند، رشد اقتصادي بالا باشد. ما اين را تجربه کرديم و در سال‌هاي گذشته اين را ديديم. اين نکته مهمي است که روي آن تأکيد داريم.

نکته مهم‌تر اين است که ما تأکيدمان بر باورهاي ديني‌مان و آنچه که به‌عنوان تعاليم ديني‎مان هست، ريشه‌هاي تئوري پيشرفت و عدالت اسلامي است و بايد اين ريشه‌ها را کشف کنيم و زبان برنامه ريزي و مديريت را در آن بياوريم و از آن استفاده کنيم. اين را نقطه ارزش‎مندي نمي‌بينيم که برنامه ريزي اقتصادي يک روزي عده‌اي طرفدار سوسياليسم شوند و کل نظام اقتصادي کشور را بک يک نگاه سوسياليستي بچرخانند، روز ديگر طرفدار ليبراليسم اقتصادي شوند، کل کشور را اين‌گونه بچرخانند و يا با نگاه تلفيقي از اينها کشور را بچرخانند. بلکه ما بايد بگرديم و آن چه که انجام مي‌دهيم، تطبيق آن را با باورها و اعتقادات و مباني ديني و هرآنچه که به‌عنوان فقه حکومتي گفته شده است، حاصل کنيم و بعد آن کار را پيش ببريم.

فکر مي‌کنم کساني که در مقام اجرا قرار مي‌گيرند، فرصت اين کار را ندارند. کسي که بالاخره مسؤول امور روزمره کشور است، نمي‌شود برود تحقيق و تفحص علمي کند. اتفاقاً نقشي که جايي مثل جبهه پايداري مي‌تواند داشته باشد، همين است که اين‌گونه مطالب را دنبال کند و بتواند اين فضا را در کشور ايجاد کند که مبناي برنامه ريزي‌هاي بعدي کشور بر اين اساس شکل بگيرد.

باشگاه خبرنگاران: آيا وحدت نکردن جبهه پايداري با جبهه پايداري سبب نمي‌شود که جريان انحرافي به خواسته‌هاي خود برسد؟

ما در بحث انتخابات و به‌طور كلي حضور جبهه پايداري هدف‌مان اين نبوده است كه با گروه‌هاي ديگر همراهي و همكاري نداشته باشيم، بلكه بناي ما تأکيد بر اصول است‌. تاكيد مي‌كنيم و از ساير گروه‌ها هم توقع داريم كه به عقايد ما هم حداقل به‌عنوان برادر مسلمان احترام بگذارند. معني وحدت اين نيست كه ديگران بخواهند ما مثل آن‌ها فكر كنيم و يا ما بخواهيم ديگران مثل ما فكر كنند. نظرات و سلايق متفاوتي وجود دارد، بايد فضاي تعامل و همکاري وجود داشته باشد تا بتوانيم مشتركات را پيگيري كنيم.

ما در بسياري از شهرستان‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه با دوستان‎مان در جبهه متحد اصولگرايان اختلاف حتي در فرد نداريم و در بسياري از موارد كانديداي مشتركي داريم، در برخي از جاها معتقديم كانديدايي كه در پيشاني اصول‌گرايي قرار مي‌گيرد، بايد كارنامه درخشاني داشته باشد. عمل اصول‌گرايانه اش را ديده باشيم نه اينکه خلافش را ديده باشيم و همين باعث اختلاف نظر و سليقه مي‌شود. دوستان براي حضور برخي افراد پافشاري داشته باشند و ما هم بر اساس اصول و مباني خود نتوانيم آن افراد را در بين کانديداهايي که اصلح مي‌دانيم، حساب کنيم. نکته مهم اين است که همه در اين فضا بايد اخلاقيات و احترام به يكديگر را رعايت كنيم و بدانيم آنچه مي‌تواند مشاركت مردم را بيش‌تر كند، وجود رقابت بين چهره‌هاي مختلف است.

در مورد آنچه به‌عنوان جريان انحرافي مطرح مي‌شود، آن‌ها هم منوياتي دارند و تلاش‌هايي مي‌کنند در بين برخي از کانديداها هم که امکان دارد در جبهه‌هاي مختلف حضور داشته باشند، نفوذ کنند، همان طور هم که پيش بيني شده بود، با تابلوي مشخص وارد نشده‌اند و بيش‌تر دنبال اين هستند كه تور بيندازند و كانديداهاي ديگران و يا کانديداهايي که به‌عنوان مستقل آمده اند را شكار كنند و افرادي را با چهره‌هاي بدون پرچم به ميدان بفرستند. دقيقا به خاطر همين موضوع ما تاکيد مي‌کنيم که بايد روي اصول و مباني پافشاري كنيم، کسي که کانديدا مي‌شود، از الان بداند که با اين ملاک کانديدا شده و در يک فهرست قرار گرفته است که بر اصول پافشاري کند و دنبال به دنبال افراد و منافع و اتصال به كانون‌هاي ثروت و قدرت نباشد، فکر مي‌‎کنيم که اين هم عملي تر است و هم به حضور حد اکثري مردم بيش‌تر کمک مي‌کند و همين موجب مي‌شود که همه ظرفيت‌ها در چارچوب انقلاب اسلامي به ميدان بيايد.

ايسنا: درباره جزئيات ديدار با آيت ا... مصباح يزدي توضيح دهيد و آيا اين ديدار موجب شد که شما به نقاط وحدتي با جبهه متحد اصولگرايان برسيد يا نه، ليست جبهه متحد چه زماني قطعي مي‌شود و اجزاي آن به چه شکل است؟

ما اين توفيق را داريم که به صورت متناوب، خدمت بزرگان و اعاظم كشور مي‌رسيديم و در اين راستا محضر آيت ا... مصباح يزدي نيز مكرر رسيديم. خدمت برخي ديگر از علما هم مي‌رسيم و رهنمودهايي که اين بزرگان دارند، کمک مي‌کند که جبهه پايداري بتواند مسير خود را با يک ديد وسيع‌تر و اتکاي بيش‌تري به اصول و مباني پيگيري کند. ديدار اخير نيز از جنس ديدارهاي دوره‌اي ما بوده است، مطالب ارزش‌مندي فرمودند که تأکيد بر اين نکته بود كه حضور در صحنه اجتماعي هم بايد مؤمنانه باشد و ما نمي‌توانيم در عرصه اجتماعي با همين مدلي كه كلوپ‌هاي قدرت در ساير حکومت‌ها و نظام‌ها حضور پيدا مي‌كنند، حضور پيدا كنيم بلکه حضور گروهي كه ادعاي دفاع از انقلاب اسلامي دارند، بايد مومنانه باشد. تعبير زيبايي فرمودند که همان خدايي كه در جبهه‌ها خدايي مي‌کرد، همان خدا هم در صحنه سياست است و ما بايد با اعتقاد به همان خدا در صحنه‌ها حاضر شويم.

در مورد ترکيب فهرست پيشنهادي جبهه پايداري بايد بگويم ما در تعيين اين فهرست ابدا بر اساس صنف، لباس، دانشگاهي بودن و غير آن، روحاني بودن و غيرآن و... وارد بحث نشده ايم، مبناي معرفي ما اين است که چه کسي شرايط اصلي جبهه را دارد که اين شرايط عبارت است از اينکه نسبت به رهبري معظم انقلاب و ولايت فقيه اعتقاد راسخ داشته باشد و در عمل نيز آن را نشان داده باشد. همچنين در جريان فتنه و مخالفت با آن، حضوري فعال داشته و در روشنگري نسبت به آن و مبارزه با اين جريان حضور فعال داشته باشد، نه تنها از ساكتين نباشد، بلكه از كساني هم نباشد كه با طرح پروژه‌هاي بدلي و برگزاري ختم آدم‌هاي زنده و مسائلي از اين قبيل، براي شعله‌ورتر شدن فتنه، بنزين روي آن ريختند.

سومين نکته هم اين بود که افرادي را معرفي مي‌كنيم كه نسبت به جريان انحرافي هم تمايز خود را حفظ کرده و با آن مقابله کرده باشند و نشان داده باشند که آن را قبول ندارند. اينها شرايط حداقلي جبهه پايداري بود. بعد وارد اين بحث شديم کسي را که مي‌خواهيم معرفي کنيم، بايد در مجلس بتواند كارآمدي داشته باشد و به‌عنوان قانون‎گذار نقش‌آفريني كند، اين طور نباشد كه مثلا به فلان رييس فراكسيون نگاه كنند و ببينند او چه رأيي مي‌دهد، آن‌ها هم همان رأي را بدهند؛ چرا كه بايد خود فرد داراي تشخيص باشد و بر اساس تشخيص خود عمل كند.

برخوردار بودن از اقبال نيز از ديگر ويژگي‌هاي مورد نظر اين جبهه در قرار دادن افراد ليست است؛ البته ما در برخي جاها با علم به اين‌كه فرد مورد نظرمان رأي نمي‌آورد، او را در ليست قرار داديم، فقط به اين خاطر كه مي‌دانستيم كه او فرد اصلحي است، همه در قيد و بند اين شرط آخر نبوديم.

مدل فهرست دادن براي داوطلبان انتخابات بايد تحول جدي پيدا كند، اين‌كه بگوييم يك تعداد از گروه و تعداد ديگري از گروهي ديگر در ليست‌مان باشند، به نوعي در بطن خود يك جور مباينت با اصول دارد، وقتي ما مي‌خواهيم بر مبناي اصول حرکت نکنيم، چه کار داريم که اين کانديدا براي کدام و گروه و کدام حزب است. بايد ببينيم که خود اين فرد چه خصوصياتي دارد، براي همين در ليستي كه ما ارائه مي‌دهيم، برخي عضو جبهه پايداري نيستند، ولي ما تشخيص داديم كه آن فرد، حضورش در مجلس مفيد است، او را معرفي مي‌کنيم. نزديک 130 نفر از افراد حاضر در ليست‌مان در تهران و برخي از حوزه‌هاي انتخابيه قطعي شده‌اند.

فارس: اعضاي جبهه متحد اصولگرايان عنوان کرده‌اند كه اعضاي اين جبهه نبايد در ليست‌هاي ديگر باشند. نظر شما در اين مورد چيست؟

ما در جبهه پايداري درباره اين موضوع بحث مفصلي كرده‌ايم و نظر ما اين است که اين نگاه‌هاي گروه‌گرايانه را نمي‌توانيم با اصول و مباني خود جمع کنيم، اصول و مباني مي‌گويد كه اگر كسي صلاحيت داشته باشد، ولو اينکه عضو ما نباشد، بايد او را براي حضور در ليست‌هاي ديگر تشويق كرد، ما هيچ خط قرمزي نداريم كه به صرف اينكه اگر کسي با جاي ديگري همکاري کرد، او را اصول‎گرا ندانيم، اما به هر ترتيب ممكن است ديگران تصميمات ديگري گرفته باشند.

مهر: نظر شما درباره بولتني که از سوي جمعي از دانشجويان طرف‌دار جبهه پايداري در جهت تخريب چهره‌هايي مثل آيت ا... مهدوي كني منتشر شده، چيست؟

اين داستان، داستان "خسن و خسين، دختران معاويه است" را يادآور مي‌شود، کسي ادعا کرد که بولتني منتشر شده و توهين‌هايي در آن شده است، وقتي متن اين بولتن را خواندند، ديدند كه چيزي كه ادعا شده وجود ندارد، آن متن 80 صفحه‌اي اتفاقا بعد از اينکه دوستان اين فضاسازي‌ها را کردند، چند صد هزار بار دانلود شد، در حالي‌كه قبل از آن، به دليل اينکه در يکي از وبلاگ‌هاي دانشجويان منتشر شده بود، آن‌قدر مورد توجه قرار نگرفته بود، خوب است ابتدا اين متن را بخوانند و بعد در مورد خوبي يا بدي آن حکم کنند. بخش عمده‌ي چيزي كه درباره‌ي اين جزوه گفته شد، بدون مطالعه متن آن بود، البته در اين جزوه نکات ارزشمندي است اما برخي نكات هم هست که بايد با ادبيات بهتر و مؤمنانه‌تري بيان مي‌شد.

در عين حال، دوستان در جبهه پايداري اين شجاعت را دارند که مطالب خود را با صراحت اعلام کنند، اين جزوه به‌عنوان موضع جبهه پايداري نبود، اما اين طور هم نيست كه بگوييم اين جزوه کاملا اشتباه بود، بلكه برخي نكات آن، مصداق بيان بدون علم بوده است. كساني كه مي‌خواهند اين مطالب را محكوم كنند، اول مطالب را بخوانند؛ چرا كه برخي افراد كه عليه آن مصاحبه كرده بودند، گفته بودند كه ما اصلا آن مطالب را نخوانده‌ايم. اين در حاليست كه اين مدل موضع گيري مي‌تواند، مشكل‌آفرين باشد و اين موضوع اصلا ترفند قديمي دشمنان ماست كه مي‌خواهند اختلافات را بر اساس مطالبي که وجود ندارد، تشديد كنند.

روزنامه قدس: منابع مالي‌ جبهه پايداري از کجا تامين مي‌شود. در مورد اين‌كه گفته مي‌شود افرادي مثل آقاي محصولي منابع اين جبهه را تامين مي‌كنند، همچنين در مورد ارتباط اين جبهه با دولت را توضيح دهيد؟

نسبت ما با دولت معلوم است برخي از دوستان كه به ما لطف دارند، به ما مي‌گويند اخراجي‌هاي دولت! دوستاني كه اين مجموعه را شكل داده‌اند، مدت‌هاست كه مسؤوليت دولتي ندارند. جبهه پايداري به لحاظ اين‌كه مواضع صريحي هم در نقد اقدامات جريان فتنه‌گر،‌ ساكنين فتنه، و برخي از افرادي داشته است که از اهرم‌هايي قدرت و ثروت استفاده مي‌كنند، مورد نقد است و مورد انتقاد دولت هم هست.

تاكنون عمده فعاليت‌هاي جبهه پايداري بر اساس كمك‌هاي مردمي مختصر بوده است. يکي از موانع ما هم براي گسترده کردن فعاليت‌هاي‌مان همين است. ما نشريه مستقل نداريم و اخيراً پايگاه جبهه را توانسته‌ايم در فضاي مجازي راه اندازي كنيم. يكي از كارهاي ما در آينده اعلام شماره حسابي خواهد بود كه با آن بتوانيم كمك‌هاي مردمي را جلب كنيم. ضمن اين‌كه با مقايسه حجم فعاليت‌ها با کارهايي که گروه‌هاي ديگر مي‌كنند، مي‌توانيد هزينه‌ها را حدس بزنيد.

همين برادري كه شما نام برديد، دو مرتبه از مجلس براي منصب مهم رأي اعتماد گرفته است. حال در مورد اين كه حرف‌هايي زده مي‌شود، بايد بگويم لازم است تا تلاش كنيم موضع‌گيري‌هاي‏مان منصفانه باشد و به اين موضوع نگاه نكنيم كه چه چيزي به نفع جريان و قبيله‌ي ماست.

از کانديداها حمايت مالي نخواهيد کرد؟

فهرست خود را به مردم معرفي مي‌کنيم و به كانديداي مورد نظر خودمان پرداخت مالي نخواهيم داشت. جبهه بايد گفتماني باشد و نظر خود را به‌عنوان گفتمان مطرح كند، نه به‌عنوان فرد. معني ندارد که ما بخواهيم به افراد کمک مالي کنيم.

نسيم: چرا در رابطه با مولفه‌هاي اصلي گفتمان‌تان برنامه‌اي جدي اعلام نكرده‌ايد؟

ما تعهد افراد مورد نظرمان نسبت به اسلام و انقلاب اسلامي و همچنين وفاداري به مردم‎مان را مورد توجه قرار داديم و معتقديم يكي از مشكلاتي كه در روند مناصب اجتماعي شاهد بوديم، اين است كه برخي در صحنه‌هايي حضور پيدا كردند و شعارهايي دادند، اما به وفاداري مردم خدشه‌هايي وارد شد و به همين خاطر، بحث توجه به مطالبات مردم از جمله محوري‌ترين شعارها و برنامه‌هاي ما خواهد بود.

مشرق: افراد مشترک بين جبهه پايداري و جبهه متحد اصولگرايان چه کساني هستند؟

ما در جبهه پايداري روي مباني و اصول تاكيد داريم و كسي را معرفي مي‌كنيم كه به ساحت مردم و تعهد به اسلام و انقلاب اسلامي توجه داشته باشد و اصلا هم مهم نيست كه به كدام تشكل و دسته وابسته است.

در مورد آقاي حدادعادل هم بايد بگويم، آقاي حدادعادل شخصيت ارزنده ملي است و ما به ايشان ارادت داريم و فکر مي‌کنيم حضورشان در مجلس آينده مفيد است نه تنها در مورد آقاي حدادعادل، بلكه فكر مي‌كنيم به طور كلي مشتركات در خور توجهي با دوستان جبهه متحد اصولگرايان داشته باشيم.

شبستان: نوع نگاه اين جبهه به آيت ا... مهدوي كني چيست؟

ما حضرت ايت ا... مهدوي كني را جزو شخصيت‌هاي بسيار اثرگذار انقلاب اسلامي مي‌دانيم و معتقديم نقشي كه ايشان در صحنه‌هاي مختلف داشته‌اند، بي‌بديل بوده است.

حضور ايشان در منصب رياست مجلس خبرگان رهبري از آرزوهاي ما بود و معتقديم ايشان بهتر به وظايف خود در تحقق آرمان‌هاي اسلامي عمل مي‌كند و ما اصلا به ايشان ارادت داريم، ولي برخي افراد حرف‌هاي خود را به پاي بزرگان انقلاب اسلامي مي‌گذارند.

در مورد آيت ا... مصباح يزدي هم بحث ما اين نيست كه ايشان ليدر ما هستند. ما در جلسات‎مان به ايشان گفته‌ايم، چرا شما تأكيد داريد كه ليدر نيستيد، ايشان در جواب به ما گفتند چون ما يك رهبر بيش‌تر نداريم. رهبري كه رهبر همه ماست و اگر هم ما در صحنه‌هاي سياسي حضور پيدا مي‌كنيم و توانمندي‌هاي‌مان را بسيج مي‌كنيم، در جهت اجراي دستوارت ايشان است.

در منازعات سياسي نبايد طرف مقابل خودمان را به‌طور كلي از دين و ايمان بري كنيم. ما تمام كساني را كه مي‌گويند اصول‌گرا هستيم، قبول داريم، منتها بحث ما اين است كه آن فرد عمل اصول‌گرايانه هم داشته است يا نه. ما نمي‌گوييم فردي از دايره اصول‌گرايي خارج است يا نه، اين‌كه منازعات سياسي را تبديل به منازعات حيدري- نعمتي كنيم، درست نيست، ما بايد برادري، ارتباطات و نگاه مشترك‎مان را اصل قرار دهيم. اما از آن طرف كسي نبايد توقع داشته باشد كه همه مثل او فكر كنند.

ايلنا: اخيرا دكتر ولايتي گفته اند ساكتين فتنه، انحراف و اختلاس جايي در جبهه متحد اصول‌گرا ندارند، نظر شما در اين مورد چيست؟

ما اين فرمايش دكتر ولايتي را به‌عنوان يك فرمايش كليدي قرار داديم، چرا كه برخي‌ها گمان مي‌كنند اگر در منصبي قرار گرفته اند و مسؤوليتي داشته‌اند، مسؤوليت‌شان حفاظي مي‌شود تا اگر بعدا اشتباهي كردند، كسي آن‌ها را بازخواست نكند.

در بحث رسيدگي به صلاحيت‌ها هم برخي گفتند كه چون فلاني نماينده مجلس است، شما نمي‌توانيد او را رد صلاحيت كنيد. اين در حالي است كه ما چنين خط قرمزي را نداريم و هر كس را با شاقول معيارها مي‌سنجيم. اگر كسي اشتباه كرد، بايد اندازه اشتباهش پاسخگو باشد. حال اگر اين فرد مسؤول باشد و قرار باشد مجازات شود، بايد مجازاتش سنگين‌تر باشد؛ چرا كه از او توقع بوده كه بيش‌تر از سايرين نسبت به دفاع از آرمان‌ها گام بردارد.