صفحه سياسي

سناريوي تعطيلي انتخابات مجلس هفتم

 علي شيرازي

مقام معظم رهبري در تاريخ 19دي ماه 1386 در جمع مردم قم فرمودند: «نظام اسلامي همواره در برگزاري انتخابات اصرار دارد و حتي در چهار سال قبل كه عده‌اي با راه انداختن يك نمايش و بازي قصد تعطيلي انتخابات را داشتند با لطف خداوند و ايستادگي مردم نتوانستند انتخابات را تعطيل كنند.» ايشان در همان جمع افزودند: «بايد جايگاه، ارزش و عظمت انتخابات حفظ شود و مردم با اميد و اعتماد به پاي صندوق‌هاي راي بروند.» معظم‌له در ادامه فرمودند: «در 28سال گذشته همواره انتخابات در اين كشور در سلامت كامل برگزار شده است. چرا برخي افراد با اين سخنان كه اميد داريم از روي غرض‌ورزي نباشد به حيثيت انتخابات خدشه وارد مي‌كنند؟!»(1) در اين بيانات، چند موضوع قابل طرح است:

1. نظام اسلامي همواره در برگزاري انتخابات اصرار دارد؛

2. هر زماني كه عده‌اي خواستند انتخابات را به تعطيلي بكشانند به لطف خدا و ايستادگي مردم شكست خوردند؛

3. در 28سال گذشته، انتخابا‌ت‌ها در سلامت كامل برگزار شده است؛

4. مردم بايد با اميد و اعتماد به پاي صندوق‌هاي راي بروند؛

5. عده‌اي در چهار سال قبل با يك نمايش، قصد تعطيلي انتخابات را داشتند؛

6. برخي امروز نيز به دنبال ايجاد خدشه در انتخابات هستند؛

7. بعضي به دنبال نااميد كردن مردم و بي‌اعتماد كردن آنان به نظامند؛

8. بايد جايگاه، ارزش و عظمت انتخابات حفظ شود؛

براي روشن شدن و شناخت دست‌هاي مرموز و طرح‌هاي پشت پرده‌ غافلان و يا معانداني كه اكنون نيز به دنبال ايجاد خدشه در اصل انتخابات و زيرسو‡ال بردن نتايج انتخابات از همين امروزند، ضرورت دارد تا بازيگران نمايش چهار سال قبل كه هدفشان تعطيلي انتخابات مجلس هفتم بود، معرفي و سخنان آن‌ها تبيين گردد. تجديدنظرطلبان در 13 تير ماه 1381 در جلسه‌اي محرمانه، اصول مورد نظر خود براي فروپاشي اجتماعي را تنظيم نمودند و پيرو آن اخبار مربوط به اين محفل در يكي از روزنامه‌هاي صبح انتشار يافت. (2) در اين جلسه اصول شش گانه‌اي براي فروپاشي اجتماعي تنظيم شد كه انطباق آن با عملكرد و مواضع بعدي تجديد نظر طلبان، صحت اخبار منتشر شده را تاييد مي‌كند. اين اصول عبارت بودند از:

1.نمايندگان مجلس ششم بر افزايش اختيارات ريس‌جمهور تاكيد مي‌كنند؛

2.نظارت استصوابي حذف مي‌شود؛

3.رفراندوم، گزينه‌اي ديگر براي تحقق مطالبات خواهد بود؛

4.با مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي حذف نظارت استصوابي،80، نماينده‌ مجلس با استعفاي خود، مجلس را از رسميت خواهند انداخت؛

5. پس از اين مرحله، نمايندگان خواستار انحلال مجلس خواهند شد؛

6. اعضاء، به جريان فروپاشي اجتماعي متوسل خواهند شد،(3)

اگر بخواهيم سير اين ماجرا را بيان كنيم، از حوصله اين مقاله خارج است. برخي از طرح‌ها وارد مرحله اجرا شد‌، ليكن هرگز هدف را براي تجديد نظرطلبان محقق نكرد. مجلس ششم به پايان دوران خود نزديك مي‌شد. مي‌بايست از ورود مجدد اصول‌گرايان به مجلس شوراي اسلامي جلوگيري كرد تا راه نيمه رفته به پايان برسد! از ماه‌ها قبل سناريويي چند مرحله‌اي را براي انتخابات مجلس هفتم طراحي كردند. با اعلام نظر هيأت نظارت شوراي نگهبان در مورد صلاحيت برخي از نمايندگاان مجس ششم، بايد نمايندگان تحصني غيرقانوني را آغاز كنند. اين گام اول سناريوي جديد است. تحصن آغاز شد.

جلايي‌پور در تاريخ 26/10/82 مي‌گويد: «اين حركتي بود كه شش ماه روي آن كار صورت گرفته بود و دولت و مجلس و نيروهاي مؤثر دوم خرداد آن را قبول داشتند و از لحاظ بين‌المللي به دليل طرح آزاد انتخابات، هيچ دولتي آن را رد نمي‌كرد.»(4)

سخنان «ويليام برنز» در تبيين راهبرد امريكا و هماهنگي تجديد نظر طلبان با استكبار جهاني، موضوع را شفاف‌تر نمود. وي گفت: «امريكا قصد دارد در جاهايي كه لازم مي‌داند آشكارا در قضيه انتخابات مجلس ايران دخالت كند. ما مي‌خواهيم انتخابات در ايران مطابق معيارهاي موردنظر امريكا باشد.»(5)

اين سخنان، متحصنين را دلگرم‌تر نمود. زماني موضوع علني‌تر شد كه اروپايي‌ها با اعزام سولانا و هياتي از پارلمان ايتاليا سعي در همراهي و هم دردي با تحصن‌كنندگان داشتند. روزنامه ياس نو در تاريخ 27/10/82 با آب و تاب به تبيين اين حمايت‌ها پرداخت و از صدور بيانيه‌اي از سوي پارلمان اروپا در حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم خبر داد و نوشت: «نمايندگان پارلمان اروپا در بيانيه خود خواستار همبستگي جامعه بين‌الملل در حمايت از كساني شده‌اند كه تلاش مي‌كنند كشورشان به سمت دمكراتيزه شدن حركت كند.» در حقيقت حمايت پارلمان اروپا از رد صلاحيت شدگاني بود كه قصد ورود مجدد به مجلس هفتم را داشتند، همانان كه با برخي از نفوذي‌ها در دولت اصلاح طلب، مدعي ايجاد دموكراسي در ايران بودند و به همين علت بوش، رئيس‌جمهور امريكا نيز يك ماه قبل از تحصن، از آنان حمايت كرده و گفته بود: «مردم ايران به دنبال آزادي و دموكراسي هستند و ما در كنار آن‌ها هستيم!!»

بيل گراهام، وزير خارجه كانادا نيز در همان بحبوحه، با پي‌گيري تصويب قطعنامه‌اي عليه ايران در مجمع عمومي سازمان ملل، به حمايت از تجديدنظرطلبان برخاست و گفت:«اين قطعنامه موجب دلگرمي اصلاح طلبان درون حاكميت ايران خواهد شد.!!» روزنامه شرق وابسته به افراطيون مشاركت، نيز در تاريخ 25/10/82 كه از اين همه حمايت!! نزديك بود به داخل ديگ بيفتد، نوشت: «در روزهاي اخير نيز اصلاح طلبان و به ويژه جبهه مشاركت (به عنوان اصلي‌ترين تشكل اين جريان با سيال‌ترين پايگاه اجتماعي) با ارايه مواضعي مثبت نسبت به تصميم واشنگتن كوشيده‌اند از اين فرصت در جهت دو قطبي كردن فضاي انتخاباتي استفاده كنند!!»

عمادالدين باقي از عناصر جبهه مشاركت نيز طي مصاحبه‌اي با روزنامه ياس‌نو در تاريخ 26/9/82 گفت: «من شخصا از هر فشاري، چه داخلي باشد و چه خارجي براي پيشبرد يك امر مثبت استقبال مي‌كنم. اگر نتيجه اين فشارها اين باشد كه حقوق بشر در كشور پيش برود من استقبال مي‌كنم.»

مصطفي تاج‌زاده از عناصر فعال حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب هم در شماره سي‌ام ماهنامه نوشت: «راه خروج از بن بست فعلي نه در وانهادن گفتمان اصلاحات از درون و دل بستن به آنارشيسم و كلبي مسلكي يا به رهايي از خشونت با يك منجي برون‌‌منطقه‌اي، بلكه در تقويت و اتصال آن به جريان هم‌تبار و مشابه هم‌چون طرفداران صلح و دموكراسي عادلا‌نه در سراسر جهان است. امري كه عملياتي‌شدن آن از مجاري پيوندها و سازمان‌هاي مدني كشورمان با سازمان‌ها و نهادهاي مشابه در منطقه اروپا، امريكا و ساير جهان مي‌گذرد.»

وي در ادامه نگاشت: «اين بدان معني است كه اصلا‌ح‌طلبان ايراني، خود را بخشي از جنبش‌ جهاني صلح و دموكراسي مي‌دانند و اومانيسم اسلا‌مي خود را به خانواده جهاني فعالا‌ن حقوق بشر در سرتاسر جهان پيوند مي‌زند.»

مراحل سناريوي جديد براي به تعطيلي‌كشاندن انتخابات مجلس هفتم، يكي پس از ديگري رومي‌شود:

1. تحصن؛

2. حمايت امريكا از آنان؛

3. ورود اروپا به عرصه حمايت از نمايندگان متحصن؛

4. تصويب قطعنامه عليه ايران، براي فشار بر حكومت، در راستاي تسليم‌شدن در برابر خواسته‌هاي تحصن‌كنندگان؛

5. دوقطبي كردن فضاي انتخابات مجلس هفتم؛

6. رفع ردصلا‌حيت از نمايندگان متحصن؛

7. برگزاري انتخاباتي به نفع امريكا در ايران و با نظارت و دخالت امريكايي‌ها؛

8. در صورت پافشاري حكومت بر حمايت از شوراي نگهبان:

الف. استعفاي آقاي خاتمي؛

ب. تحريم و تعطيلي انتخابات؛

انجام تغييرات در ايران از طريق انتخابات، بهترين گزينه براي امريكايي‌ها است. به شرطي كه بتوانند از اين راه به مقصود خود برسند. به همين دليل در آستانه انتخابات مجلس هفتم، جايزه صلح نوبل را به شيرين عبادي دادند تا از آن براي رسيدن به هدف، بهره‌برداري كامل را در داخل و خارج بنمايند.

وي در مراسم دريافت جايزه نوبل گفت: «تصميم كميته صلح نوبل براي اعطاي جايزه به من به عنوان نخستين زن ايراني و يك زن از كشورهاي مسلمان را بايد به عنوان نشانه‌اي از حمايت بين‌المللي از تلا‌ش ما براي رسيدن به دموكراسي و جامعه مدني دانست و بايد از آن قدرداني كرد.»

اين حرف، آغاز يك ماجرا و شروع مرحله‌اي ديگر از مراحل سناريوي جديد تجديدنظرطلبان بود. سناريويي كه هماهنگي آن با امريكايي‌ها محرز بود و بعدها روشن‌تر گشت:

1. شيرين عبادي در سفر خود به فرانسه، خواستار دخالت اين كشور و اتحاديه اروپا در امور سياسي ايران از جمله انتخابات اول اسفند شد؛

2. شيرين عبادي در گفت‌وگو با خبرگزاري آلمان از آقاي خاتمي مي‌خواهد كه استعفا دهد؛

3. وي در 28 دي ماه 1382 مي‌گويد: «در صورتي كه انتخابات ايران غيرعادلا‌نه و غير آزاد برگزار شود، ملت انتخابات را تحريم خواهد كرد و از اين طريق رژيم را از مشروعيت ساقط خواهد كرد.

همه هدف در سناريوي اول و دوم، فروپاشي و سقوط جمهوري اسلا‌مي ايران بود. برخي نمايندگان مجلس ششم، نقش اصلي را در اين ماجرا بازي مي‌كردند. بازيگر اصلي صحنه، حزب مشاركت بود. موضوعاتي كه شيرين عبادي نيز مطرح كرده بود، قبلا‌ً از سوي حزب مشاركت به وي ديكته شده بود. براي همين مصطفي تاجزاده در شماره سي‌ام ماهنامه آفتاب مي‌نويسد: «اصلا‌ح‌طلبان بايد فعال شوند و براي پيشبرد حقوق بشر از ظرفيت‌هايي كه جايزه صلح نوبل براي كشور فراهم ساخته استفاده نمايند.»!!

آن روز اين سناريوها، راه به جايي نبرد. انتخابات مجلس هفتم به سلا‌متي برگزار شد و با لطف خداوند و ايستادگي مردم، غافلا‌ن و معاندان و دشمنان انقلا‌ب اسلا‌مي نتوانستند انتخابات را به تعطيلي بكشانند.

امروز نيز همانان كه ديروز بر طبل عناد مي‌كوبيدند، به دنبال خدشه وارد كردن به حيثيت انتخابات مجلس هشتم هستند.

در تاريخ20/10/1386، روزنامه اعتماد با مصطفي تاج‌زاده مصاحبه مي‌كند و وي مي‌گويد: «يكي از نگراني‌هاي اصلا‌ح‌طلبان در خصوص برگزاري انتخاباب به هم‌سويي سياسي-فكري ناظران و مجريان باز مي‌گردد»!!

گويا سناريوي جديدي در راه است. پايان اين سناريو نيز جز شكست چيزي نخواهد بود. انتخابات مجلس هشتم، زيباتر از انتخابات‌هاي گذشته، برگزار خواهد شد و زشتي عناد باز بر پيشاني بازيگران صحنه نفاق حك خواهد گشت.

پينوشتها

1. جوان، 20/10/1386

2. انتخاب،25/4/1381

3. جوان، 21/2/1382

4. شبكه خبر دانشجو، در نشست عمومي هسته‌هاي دانشجويي مشاركت.

5. پشت پردهِ نمايش تحصن، ص4

مخبر كميسون فرهنگي مجلس:
توليدات صدا و سيما به دهن كجي به ارزش ها گرايش پيدا كرده است

مخبر كميسون فرهنگي مجلس با اشاره به ضعف محتواي برنامه هاي صداوسيما، تاكيد كرد: توليدات راديو و تلويزيون در اثر غفلت و عدم نظارت صحيح به سمت ساختارشكني و دهن كجي به ارزش هاي فرهنگي و ديني گرايش پيدا كرده است.

ستار هدايت خواه در گفتگو با رجانيوز با بيان اين مطلب كه «عدم نظارت كافي مسئولان صداوسيما بر برنامه ها، منجر به جريان سازي عليه اصول و ارزشها مي شود»، افزود: در اين جريان، اصول ارزشي ملت و كشور مورد هجمه سنگين قرار مي گيرد و در بسياري از موارد، حضور اين جريان نفوذي و داراي سوء نيت را به آساني مي توان لمس كرد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ،»مخاطب گرايي صرف» را از ديگر معضلات محتوايي برنامه هاي صداوسيما خواند و گفت: متاسفانه، مسئولان سازمان، تنها برنامه هايي را موفق مي دانند كه بيننده يا شنونده بيشتري داشته باشند، در صورتيكه اين ملاك عاقلانه اي نيست و از لحاظ منطقي هم تلازم قطعي ميان مخاطب بيشتر و مثبت و مطلوب بودن يك برنامه وجود ندارد. اين نگرش باعث تغيير تدريجي ذائقه بينندگان و شنوندگان و تنزل ذائقه آنان شده است.

وي با بيان اينكه در جمهوري اسلامي، تمام دستگاههاي فرهنگي موظف به عرضه محصولاتي در راستاي مصلحت، رشد و تعالي روحي، معنوي و تربيتي جامعه هستند، اظهار داشت: اين امكان وجود دارد كه برخي برنامه هاي صداوسيما با ذائقه و سليقه مردم منطبق باشد اما از لحاظ محتوايي فقير و با فرهنگ ديني و بومي ناسازگار باشد.

عضو كميسون فرهنگي مجلس، اغلب استدلالهاي مسئولان صداوسيما در قبال انتقادات از برنامه هاي سازمان را غيروارد خواند و افزود: مسئولان سازمان در توجيه بي محتوايي برنامه ها، بودجه و نيروي انساني ناكافي را بهانه مي كنند در حاليكه چنانچه اين مسئله واقعيت هم داشته باشد، لازم نيست برنامه هاي متعدد كم محتوا توليد كنند بلكه بايد از كميت كاسته و به كيفيت اضافه كنند.

وي با طرح اين سوال كه «اگر سازمان، بودجه ندارد، چرا همچنان شبكه هاي خود را گسترش مي دهد»، بيان داشت: گرته برداري نادرست از برنامه هاي وارداتي كه غالبا از كشورهاي غربي خريداري مي شوند، از علل ديگر محتواي ضعيف برنامه هاست بطوريكه اين توليدات به سمت پوچگرايي، نهيليسم و ضدارزش مي رود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس همچنين گفت: اگر مسئولان صداوسيما ادعاي كمبود نيروي توانمند و متفكر براي تامين برنامه را در دهه اول انقلاب مطرح مي كردند، پذيرفتني بود اما اكنون كه دهه سوم انقلاب را پشت سر مي گذاريم، چنين دلايلي قابل قبول نيست و اگر در طول اين مدت چنين نيروهايي در صداوسيما پرورش و مجال رشد نيافته باشند، باز هم عملكرد صداوسيما زير سوال است.

در حاشيه بيانات اخير رهبر معظم انقلا‌ب و حمايت مجدد از دولت
بار ديگر حجت بر همه افراد و جناح ها تمام شد

 ياسر انصاري

اگرچه ايران، زمستان امسال را سردتر از هميشه تجربه مي‌‌كند اما فضاي سياسي آن به سردي نگراييده و بهار بيانات رهبري بيش از همه بر اين گرما افزوده است.

رهبر انقلاب طي سفر استاني سال جاري خود به استان يزد، نكات مهمي را متذكر شدند ‌كه في الجمله فصل الخطاب بود و برخي از آن‌ها نيز تاكنون به اين صراحت بيان نشده بود.

شايد نقطه اوج اين روشنگري‌ها را بتوان در سخنراني تفصيلي رهبري در جمع دانشجويان دانشگاه‌هاي يزد جستجو كرد. تحليل سير پرونده هسته‌اي، حمايت از دولت، گلايه از منتقدان بي انصاف، رابطه با امريكا، تأكيد بر اعتماد به نفس ملي و پرهيز از ايجاد يأس، محور‌هاي اساسي بيانات ايشان را شكل مي‌‌داد.

رهبر انقلاب براي نخستين بار از لفظ «عقب نشيني» براي سياست‌هاي تيم سابق هسته‌اي استفاده و تأكيد كردند ‌كه به اين طيف هشدار داده بودند در صورتي‌كه اين روند ادامه پيدا كند، خود وارد ميدان خواهند شد و روند عقب نشيني را به پيشرفت تبديل مي‌‌كنند و چنين هم شد. عقب نشيني 2 ساله، البته داراي 2 فايده نيز بوده است. اول اين‌كه افكار عمومي دنيا را مجاب مي‌‌سازد ‌كه در قبال اين 2 سال تعليق و تعطيلي كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي نه تنها امتيازي به ايران داده نشد بلكه خواستار تعطيلي كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي شدند و دوم اين‌كه مخالف خوانان هميشگي ديپلماسي استقامت، بهانه‌اي نخواهند داشت. هر چند ‌كه اين طيف از سرمايه‌اي به نام «گستاخي» آن‌قدر بهرهمند هستند ‌كه به روي خود هم نياورده و همسو با غرب، باز هم خواستار تعليق كامل فعاليت‌هاي هسته‌اي شوند. (نگاه كنيد به نامه اخير 333 نفره)

رهبري در اين سفر تأكيد ويژه‌اي بر اعتماد به نفس ملي داشتند. «ما مي‌‌توانيم» شعار محوري دولت نهم برگرفته از آرمان‌هاي انقلاب بود ‌كه طي سال‌هاي پس از جنگ به تدريج به محاق خودكم بيني رفته بود.

رهبر انقلاب 3 مانع اصلي اين اعتماد به نفس را «القاء يأس»، «اشكال تراشي غيرمنطقي» و «هوچيگري مطبوعاتي» برشمردند.

ايشان در تبيين هريك از اين موارد به نكاتي اشاره كردند ‌كه العاقل يكفيه الاشاره و ضمير اين جملات به راحتي مي‌‌تواند مخاطب يا مخاطبانش را بيابد.

درخصوص القاء يأس به نامه جمعي از فيزيك‌دانان اشاره كردند. اين نامه ‌كه در حقيقت توسط احمد شيرزاد عضو شوراي مركزي حزب مشاركت نوشته شده بود، ادعا مي‌‌كرد ايران توان ساخت نيروگاه را ندارد، منابع اورانيوم به اندازه كافي وجود ندارد و اساساً با وجود ذخاير نفتي نيازي به نيروگاه هسته‌اي نيست.

رهبري در اين ديدار براي نخستين بار از پشت پرده مذاكرات هسته‌اي دولت سابق نيز مطالبي بيان كردند: «هي فشار آوردند ‌كه بايد اين را تعطيل كنيد، بايد آن را تعطيل كنيد، بايد آن را تعطيل كنيد. رسيدند به كارخانه يو.سي.اف اصفهان، گفتند: اين را هم بايد تعطيل كنيد. آن مقدمات اولي است. بنده آن وقت به مسؤولين گفتم ‌كه اگر اين حرف را گوش كرديد، فردا خواهند گفت بايد معادن اورانيوم را هم ‌كه توي اين كشور هست، كلاً يك‌جا جمع كنيد بدهيد به ما، تا خاطرجمع شويم ‌كه شما نمي‌خواهيد بمب اتم بسازيد... ! اول گفتند موقت تعليق كنيد، گفتند تعليق داوطلبانه بكنيد؛ ما هم به خيال موقت و به خيال داوطلبانه، تعليق كرديم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعليق آمد، يك قرشمال بازي‌اي در سطح دنيا درست كردند - در سطح مطبوعات و رسانه‌‌ها و محافل سياسي - واي، داد، داد، ايران مي‌خواهد تعليق را بشكند! تعليق شد يك امر مقدس ‌كه ايران اصلاً حق ندارد نزديكش برود! ما اين را تجربه كرده‌ايم؛ ديگر، تجربه جديدي نيست. آخرش هم گفتند: اين تعليق موقت كافي نيست؛ اصلاً بايد به‌كلي بساط اتمي را جمع كنيد. همين اروپايي‌‌ها ‌كه مي‌گفتند شش ماه تعليق كنيد، وقتي اين كار را كرديم، گفتند بايستي جمع كنيد! اين فرايند عقب‌نشيني، اين فايده را براي ما داشت؛ هم براي خود ما تجربه شد، هم براي افكار عمومي دنيا تجربه شد. ليكن عقب‌نشيني بود ديگر؛ عقب‌نشيني كردند.

من همان وقت هم در جلسه مسؤولين - ‌كه از تلويزيون پخش شد - گفتم اگر چنان‌چه بخواهند به اين روند مطالبه پي‌درپي ادامه بدهند، بنده خودم وارد ميدان مي‌شوم؛ همين كار را هم كردم. بنده گفتم ‌كه بايستي اين روند عقب‌نشيني متوقف شود و تبديل بشود به روند پيشروي، و اولين قدمش هم بايد در همان دولتي انجام بگيرد ‌كه اين عقب‌نشيني در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همين كار هم شد. در زمان دولت قبل، اولين قدم به سمت پيشرفت برداشته شد.»

رهبر انقلاب در بخش ديگري از بيانات خود اظهارات قبلي رئيسجمهور را ‌كه با واكنش حسن روحاني مسؤول تيم سابق هسته‌اي روبرو شده بود، بيان كردند: «ببينيد فاصله اين‌ها خيلي زياد است. يك روزي بود ‌كه اين‌ها حاضر نبودند پنج عدد سانتريفيوژ را تحمل كنند. مسؤولين گفتگو و مذاكره با اروپا حاضر شده بودند بيست تا سانتريفيوژ را نگه دارند، آن‌ها گفته بودند نمي‌شود؛ گفته بودند پس لااقل پنج تا، گفته بودند نمي‌شود. اگر مي‌گفتند يكي، باز هم مي‌گفتند نمي‌شود! امروز سه هزار تا سانتريفيوژ دارد كار مي‌كند، مبالغ زيادي هم آماده كار گذاشتن است. مي‌گويند در همين حد متوقف شويد. اين هم يكي از ناكامي‌هاي امريكا است.»

حسن روحاني هنگامي‌كه رئيس جمهور چندي پيش اين جملات را گفته بود، ادعا كرد چنين مسأله‌اي واقعيت ندارد!

رهبر انقلاب درباره رابطه با امريكا هم نكات مهمي بيان فرمودند و به اين مسأله از دريچه هزينه- فايده پرداخته و ضمن تأكيد بر اين‌كه اين رابطه در حال حاضر براي ملت ايران مضر است، خاطرنشان كردند هرگاه اين رابطه مفيد باشد خود نخستين كسي خواهند بود ‌كه براي آن پيش‌قدم مي‌‌شوند.

بنابراين، مسأله رابطه با امريكا داراي حسن و قبح ذاتي نيست و چنان‌چه فايده آن بر هزينه اش، مقدم و اضافه شود، منطق عقلايي اجتناب از آن را جايز نمي‌داند.

رهبري به برخي ادعا‌ها درباره اين‌كه بعضي از اظهارات رئيس جمهور مايه افزايش دشمني امريكا است نيز پاسخ دادند: «مي‌گويند: چرا جلب دشمني امريكا را مي‌كنيد؟ مثلاً فرض كنيد حالا رئيس جمهور تعبير تندي مي‌كند، ناگهان آقايان به اصطلاح عقلاً مي‌گويند اين تعبير تند بود؛ اين دشمني امريكايي‌‌ها را جلب مي‌كند. نه آقا! دشمني امريكايي‌‌ها تابع اين الفاظ و تعبيرات نيست. دشمني، دشمني اصولي است. اين دشمني در زمان‌هاي مختلف بوده. از اول انقلاب تا حالا دشمني بوده».

استفاده از تعابيري نظير ماجراجويي و سخنان آتشين براي ديپلماسي دولت، نه تنها از سوي جريان ضداصولگرا بلكه از سوي برخي شخصيت‌ها و رسانه ‌هاي منتسب به اصولگرايان نيز گاه نسبت داده مي‌‌شود. سال گذشته روزنامه ‌هاي همشهري و جمهوري اسلامي در مواجهه با سخنان رئيس جمهور در يكي از سفر‌هاي استاني از اين ادبيات استفاده كرده بودند.

همچنين با وجودي ‌كه پس از انتشار گزارش اطلاعاتي امريكا طيف موسوم به اصلاًح طلب ترجيح داده است موقتاً از حربه پر رنگ كردن خطر نظامي و معرفي كردن خود به عنوان ناجي خودداري كند اما رهبر انقلاب در بخش ديگري از بيانات خود به اين ادعا و نظاير آن درباره ويژه بودن شرايط كشور نيز پاسخ گفتند: «حداقل در طول هجده سال اخير، يعني از بعد از پايان جنگ تحميلي هشت ساله تا امروز، هميشه اين خطر وجود داشته؛ يعني هميشه ملت ايران تهديد مي‌شده، ‌كه ممكن است اين‌ها حمله نظامي بكنند؛ مال امروز نيست. آن چيزي ‌كه مي‌تواند خطر دشمن را ضعيف كند، نمايش قدرت شما است، نه نمايش ضعف شما. نمايش ضعف شما دشمن را تشجيع مي‌كند. آن چيزي ‌كه ممكن است جلوي خودسري و خودكامگي دشمن را بگيرد، اين است ‌كه احساس كند شما قدرتمنديد. اگر احساس كند ضعيفيد، بدون مانع، هر كاري ‌كه بخواهد بكند، مي‌كند.»

ايشان در تشريح دومين مانع اعتماد به نفس به اشكال تراشي غيرمنطقي اشاره كرده و فرمودند: «متأسفانه راجع به اغلب تصميمات دستگاه اداره كشور از سوي يك عده مخالف‌خوان اشكال‌تراشي مي‌شود؛ اشكال‌تراشي‌هاي غير منطقي. اگر تصميم اقتصادي است، اگر تصميم سياسي است، اگر تصميم در حوزه مسايل هنري و فرهنگي است، اگر تصميم در حوزه مسايل بين‌المللي است، به خصوص نسبت به دولت - حالا نسبت به رهبري يك مقدار رودربايستي‌اي هست و يك چيزهايي را ملاحظه مي‌كنند - آزاد، راحت و با اهانت مطالبي مي‌گويند. اين كار‌ها زشت است. ... دولت تصميم اقتصادي مي‌گيرد، اعتراض پشت سر اعتراض، آن هم با لحن‌هاي اهانت‌آميز؛ تصميم سياسي مي‌گيرد، همين طور؛ تصميم بين‌المللي مي‌گيرد، همينطور؛ به فلان سفر مي‌رود، همين‌طور؛ به فلان سفر نميرود، همين طور. وقتي ما سوار اين اتوبوس شديم و به اين راننده اطمينان كرديم، ديگر سر هر پيچي ‌كه نبايد گفت آقا مواظب باش، آقا دستم فلان شد، دلم لرزيد. خب دارد رانندگي مي‌كند، مي‌رود ديگر. اين در حالي است ‌كه اين دولت انصافاً دولت پركار و در بعضي از خصوصيات نمونه است. اين‌كه به همه شهر‌ها مي‌روند، اين خيلي براي من مهم است؛ خيلي براي من جالب است.»

رهبري براي چندمين بار به تقدير از سفر‌هاي استاني دولت پرداختند: «رئيس جمهور، وزير و مديران ارشد اجرايي كشور به شهرهاي مختلف مي‌روند. اين رفتن به شهر‌ها خيلي تأثير دارد. بعضي مي‌گويند آقا ما گزارش‌ها را ‌كه مي‌خوانيم؛ نه، گزارش خواندن فرق مي‌كند با رفتن. شايد بيش از اغلب مدير‌ها براي من گزارش مي‌آيد. وقتي انسان مي‌رود به يك شهري، مي‌رود به يك استاني، مي‌نشيند با يك مردمي، مي‌نشيند با يك مجموعه جواني، مي‌بيند گزارش‌ها با آن‌چه ‌كه واقعيت است، تفاوت‌هايي دارد. انسان آن‌چه ‌كه مي‌بيند و مي‌شنود، از گزارش خيلي باارزش‌تر است. اين كار را امروز دولت دارد مي‌كند. به همه جاي كشور سفر مي‌كنند. يك گوشه‌اي از اين را مي‌گيرند، تبديلش مي‌كنند به نقطه ضعف و ايراد گرفتن. چرا در اين سفر صد تا مصوبه داشتيد؛ در حالي ‌كه پنجاه تايش بيش‌تر قابل عمل نيست؟ خيلي خوب، حالا پنجاه تايش عمل بشود؛ اين بهتر از هيچي نيست؟ اين‌ها ايجاد يأس است. ايرادتراشي‌هاي بيخود: چرا به فلان سفر رفتيد؟ چرا به فلان سفر نرفتيد؟ اين‌ها اشكال‌تراشي‌هايي است ‌كه يأس‌آفرين است. عرض كردم؛ اغلب كساني هم ‌كه اين كار مي‌كنند، توجه ندارند به دنباله كارشان. بالاخره هر دولتي ضعفي دارد. نه اين‌كه اين دولت ضعف ندارد؛ چرا، ضعف و خطا دارند؛ مثل بقيه دولت‌ها. بنده‌اي ‌كه مي‌خواهم خطا بگيرم، مگر خودم خطا ندارم؟ خطاهاي ما الي ماشاءا...؛ يكي دو تا ‌كه نيست. انسان جايزالخطا است؛ بايد تلاش كند خطا نكند يا كم‌تر بكند. كساني هم ‌كه خطاي طرف مقابل را مي‌بينند، بايد دلسوزي كنند و خطا را به گوش او برسانند؛ اما هوچيگري كردن، مردم را دلسرد كردن، اعتماد به نفس مردم را شكستن، آن‌ها را نااميد كردن نسبت به آينده، هيچ روا نيست.»

ايشان خطاب خود را متوجه همه از جمله «مطبوعات، رسانه‌ها، مسؤولين، كساني ‌كه منبرهاي گوناگون خطابه و سخن گفتن با مردم را دارند؛ در مجلس، در نماز جمعه، در جاهاي ديگر، در دانشگاه‌ها» دانستند.

مرجع ضمير بيانات فوق در ميان طيف وسيعي ‌كه كمر به زمين زدن دولت بسته اند، روشن است اما به نظر مي‌‌رسد تبيين چند نكته ضروري باشد:

1- در اوج سرماي زمستان، بهار بيانات رهبري روسياهي را به ذغال‌هايي ‌كه در خيالات خود افول حمايت‌هاي رهبري از دولت را آرزو مي‌‌كردند، نشاند. اين طيف ‌كه همواره از كنار حاكميت دوگانه نان خورده‌اند، نمي‌توانند رابطه ولايي ولي فقيه با رئيس جمهور را هضم كنند و سوداي گسستن اين ارتباط وثيق همچون خوره به جان‌شان افتاده است.

2- براي چندمين بار، حجت بر اصولگراياني ‌كه ادعاي نصب العين قرار دادن بيانات رهبري را دارند، تمام شده است. اشكال تراشي غيرمنطقي، يأس آور و تنها در راستاي خواست دشمن است. نماينده مجلسي ‌كه با تابلوي اصولگرايي و ادعاي كهنه كاري در عرصه سياست به مجلس رفته اما هنوز از تشخيص اولويت‌ها و نحوه بيان انتقادات و شبهات خود عاجز است، يك روز نامه مي‌‌نويسد و رئيس جمهور را براي سفر به اجلاس شوراي همكاري خليج فارس به باد انتقاد گرفته و فردا عذرخواهي مي‌‌كند، به تعبير رهبر انقلاب، ناخواسته آب به آسياب دشمن مي‌‌ريزد.

3- فرآيند عقب نشيني دولت سابق در مسأله هسته‌اي به فرآيند پيشرفت تبديل شده است. اين فرآيند همان‌طور ‌كه رئيسجمهور نيز به بياني ديگر گفته بود، ترمز و دنده عقب ندارد و البته فرمان آن در دست انسان صالح و حكيمي همچون رهبر انقلاب است. بنابراين، در حالي‌كه غرب هم به اين نتيجه رسيده ‌كه توقف هسته‌اي ايران ممكن نيست، برخي بلندگو‌هاي داخلي آن نبايد همچنان اميدوار باشند.

بررسي عملكرد مدعيان اصلاحات در مجلس (بخش چهارم))چهارم)
بي توجهي به مطالبات مردم

شعار توسعهِ‌ سياسي‌ يك‌ جوك‌ است(1)

طاهره‌ رضازاده، عضو فراكسيون‌ همبستگي‌ و مشاركت‌: شعار توسعهِ‌ سياسي‌ و آزادي‌ براي‌ مردمي‌ كه‌ حق‌ و حقوق‌ اوليه‌شان‌ تأمين‌ نشده، واقعاً يك‌ جوك‌ است.

بلند پروازي‌ها، مجلس‌ ششم‌ را دچار ناكامي‌ كرد(2)

جعفر گلباز، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: متأسفانه‌ بلند پروازي‌ها، مجلس‌ ششم‌ را دچار ناكامي‌ كرد. مجلس‌ ششم‌ مطالبات‌ مردم‌ را خيلي‌ بالا برد، در نتيجه‌ تضادي‌ بين‌ مطالبات‌ پاسخ‌ داده‌ نشدهِ‌ مردم‌ و عملكرد مجلس‌ به‌وجود آمد كه‌ موجب‌ شد تا مجلس‌ ششم‌ از درون‌ دچار آسيب‌ شود.

وي‌ درباره‌ توجه‌ مجلس‌ به‌ معضلات‌ اساسي‌ جامعه‌ اظهار داشت‌: مجلس، مسايل‌ اقتصادي‌ و معضلات‌ اساسي‌ كشور را محور كار خود قرار نداد، البته‌ بنده‌ دليل‌ اين‌ امر را نمي‌دانم، ولي‌ اين‌طور هم‌ نيست‌ كه‌ در اين‌ حوزه‌ هيچ‌ كاري‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد)!(

استعفا، پوست‌ خربزه‌اي‌ است‌ كه‌ در زيرپاي‌ اصلاح‌طلبان‌ انداخته‌اند. ممكن‌ است‌ تعدادي‌ از نمايندگان‌ افراطي‌ دوم‌ خرداد يا ديگران‌ اين‌ كار را كرده‌ باشند، ولي‌ به‌ هر حال، بنده‌ اين‌ كار را به‌ نفع‌ مصالح‌ عمومي‌ نمي‌دانم، ضمن‌ اين‌ كه‌ با استعفاي‌ عده‌ كمي‌ از نمايندگان‌ هيچ‌ اتفاقي‌ رخ‌ نخواهد داد و فقط‌ ممكن‌ است‌ دشمنان‌ ما را نسبت‌ به‌ اصل‌ نظام‌ كينه‌توزتر كند.

مجلس‌ از مسير اصلي‌ خود خارج‌ شده(3)

محمدباقر ذاكري، عضو فراكسيون‌ مجمع‌ روحانيون‌ مبارز: مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از مسير اصلي‌ خود خارج‌ شده‌ است‌ و براي‌ انجام‌ وظايفش‌ تلاش‌ چنداني‌ نمي‌كند. نمايندگان‌ مجلس‌ گرفتار اموري‌ هستند كه‌ قانون‌ پيگيري‌ آنان‌ را از آن‌ها نخواسته‌ است؛ چرا كه‌ فضاي‌ كشور به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ هر نماينده، خود را نمايندهِ‌ حوزهِ‌ انتخابيه‌اش‌ مي‌داند و نمايندهِ‌ كشور نمي‌داند. در حالي‌ كه‌ قانون‌ اساسي، وظايف‌ نمايندگان‌ را در سطح‌ ملي، تعريف‌ كرده‌ است، ولي‌ ما برخلاف‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ دنبال‌ حل‌ مشكلات‌ منطقه‌اي‌ خود هستيم‌ ... به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ نمايندگان‌ مجلس‌ درگير مسايلي‌ هستند كه‌ ارتباطي‌ به‌ آن‌ها ندارد، نمي‌توانند وظيفهِ‌ نظارتي‌ خود را به‌ درستي‌ انجام‌ دهند و در بخش‌ قانونگذاري‌ نيز ضعيف‌ عمل‌ مي‌كنند.

بايد به‌ مطالبات‌ معيشتي‌ مردم‌ پاسخ‌ مي‌داديم‌ (4)

محمدعلي‌ كوزه‌گر، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: ببينيد! بايد اين‌ نظام‌ باشد تا ما نماينده‌اش‌ باشيم‌ و بتوانيم‌ دربارهِ‌ توسعهِ‌ سياسي‌ بحث‌ كنيم. اگر نظام‌ نباشد، ما هم‌ نخواهيم‌ بود تا به‌ اين‌ موضوع‌ بپردازيم. بنابراين، معني‌ اين‌ سخن‌ رئيس‌ جمهور كه‌ اشتغال‌ فراتر از اصلاحات‌ است، اين‌ است‌ كه‌ اگر ما به‌ مطالبات‌ معيشتي‌ و اشتغال‌ مردم‌ پاسخ‌ ندهيم، ديگر نظامي‌ باقي‌ نمي‌ماند تا بخواهيم‌ دربارهِ‌ اصلاح‌ آن‌ و توسعه‌اش‌ بحث‌ كنيم.

انتقادات‌ زيادي‌ بر عملكرد نمايندگان‌ اصلاح‌طلب‌ وجود دارد(5)

رضا يوسفيان، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: بخشي‌ از مطالبات‌ سياسي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مردم‌ هنوز برآورده‌ نشده‌ است‌ و بين‌ واقعيات‌ موجود در جامعه‌ و مطالبات‌ مردم، روز به‌ روز فاصله‌ها بيش‌تر مي‌شود ... انتقادات‌ زيادي‌ بر عملكرد ما نمايندگان‌ اصلاح‌طلب‌ وجود دارد.

اصلاح‌طلبان‌ مجلس‌ در بالا بردن‌ توقعات‌ مردم‌ مقصرند(6)

محسن‌ ميردامادي، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: اصلاح‌طلبان‌ تمام‌ توان‌ خود را براي‌ فتح‌ كرسي‌هاي‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ كار بستند و براي‌ پس‌ از پيروزي‌ برنامهِ‌ مشخصي‌ نداشته‌اند ... شايد خود ما هم‌ در بالا بردن‌ توقعات‌ مقصر بوديم. اين‌ انتظار كه‌ با تشكيل‌ مجلس‌ دوم‌ خردادي‌ همهِ‌ مسايل‌ به‌ سرعت‌ حل‌ مي‌شود، منطبق‌ بر واقعيات‌ نبود.

مسؤوليت‌ بيكاري، گراني‌ و عدم‌ امنيت‌ اجتماعي‌ مستقيماً متوجه‌ دولت‌ و مجلس‌ است(7)

محمد هاشمي، عضو مركزيت‌ حزب‌كارگزاران‌: جناح‌ چپ‌كه‌درحال‌ حاضر اكثريت‌ مجلس‌ و دولت‌ را در اختيار دارند، با توجه‌ به‌ شعارهاي‌ زيادي‌ كه‌ در دو سه‌ انتخابات‌ مطرح‌ كرده‌اند و پشتوانه‌ عملي‌ نداشته‌ است، در افكار عمومي‌ افت‌ زيادي‌ كرده‌اند.

براساس‌ نظرسنجي‌ [ داخلي‌ حزب‌ مشاركت‌ ] فقط‌ 6/2 درصد از مردم‌ مشكلات‌ و خواسته‌هاي‌شان‌ مربوط‌ به‌ مسايل‌ سياسي‌ بود، در مقابل، 94 درصد از پاسخگويان‌ مطالبات‌ و مشكلاتشان‌ را مسايل‌ بيكاري، تورم‌ و گراني‌ و عدم‌ امنيت‌ اجتماعي‌ ذكر كرده‌اند كه‌ مسئول‌ و متولي‌ اغلب‌ يا همهِ‌ موارد فوق‌ مستقيماً متوجه‌ دولت‌ و مجلس‌ است.

متأسفانه‌ مجلس‌ از دولت‌ دربارهِ‌ گراني‌ توضيح‌ نمي‌خواهد(8)

محمد محمدرضايي، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ دوم‌ خرداد: وزراي‌ كابينه‌ به‌ دليل‌ پاره‌اي‌ از ملاحظات‌ سياسي‌ و زد و بندهاي‌ اقتصادي‌ برخي‌ نمايندگان‌ كه‌ در قبال‌ پشتوانه‌هاي‌ مالي‌ و حزبي‌ وارد مجلس‌ شده‌اند، از استيضاح‌ مصون‌ مانده‌اند و متأسفانه‌ مجلس‌ از دولت‌ دربارهِ‌ گراني‌ توضيح‌ نمي‌خواهد.

اكنون‌ خيلي‌ از طرح‌هاي‌ استيضاح‌ و سؤ‌الات‌ نمايندگان‌ ابتر مانده‌ است‌ و اين‌ هماهنگي‌ و همكاري‌ و همراهي‌ اكثريت‌ مجلس‌ از دولت‌ به‌ ضرر ملت‌ است. بايد وزيران‌ اقتصادي‌ و تيم‌ اقتصادي‌ كابينهِ‌ خاتمي‌ به‌ مجلس‌ فراخوانده‌ شده‌ و از گردونه‌ خارج‌ شوند و اگر مجلس‌ اين‌ كار را نكند، مردم‌ سزاي‌ سكوت‌ مجلس‌ در مقابل‌ ضعف‌ كابينه‌ دولت‌ را خواهند داد.

تفكر اصلاح‌طلبان‌ مجلس، فرسنگ‌ها با شعارهاي‌ اصلاحات‌ فاصله‌ دارد(9)

روزنامهِ‌ مردم‌سالاري‌: در حالي‌ كه‌ به‌ سومين‌ سال‌ انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ نزديك‌ مي‌شويم، بسياري‌ از حقايق‌ روشن‌ شده‌ و مردم‌ ايران‌ به‌ خوبي‌ به‌ اين‌ حقيقت‌ تلخ‌ واقف‌ گرديده‌اند كه‌ تعداد زيادي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ در طيف‌ اكثريت‌ اصلاح‌طلب‌ قرار دارند، ولي‌ مواضع‌ و تفكرات‌ آن‌ها، فرسنگ‌ها با شعارها و آرمان‌هاي‌ جنبش‌ اصلاحات‌ فاصله‌ دارد. برخي‌ از آنان‌ اساساً اصلاح‌طلب‌ نبوده‌ و با پنهان‌ كردن‌ انديشه‌هاي‌ دروني‌ خود در جبههِ‌ اصلاح‌طلبان‌ نفوذ كرده‌اند و بعضي‌ هم‌ مفاهيم‌ حقيقيِ شعارهاي‌ اصلاحات‌ را درك‌ ننموده‌ و با سوء تفاهم‌ و تفسير و تعبيرهاي‌ شخصي‌ خود، گمان‌ مي‌كنند كه‌ اصلاح‌طلب‌ مي‌باشند.

مردم‌ ايران‌ به‌ خوبي‌ متوجه‌ شده‌اند كه‌ در حال‌ حاضر بخشي‌ از اصلاح‌طلبان‌ مجلس، فاقد اعتقاد قلبي‌ و التزام‌ عملي‌ به‌ آزادي‌ و مردم‌سالاري‌ مي‌باشند و هرگاه‌ كه‌ لايحه‌ يا طرحي‌ در جهت‌ توسعه‌ و تعميق‌ مباني‌ دمكراسي‌ و آزادي‌خواهي‌ به‌ مجلس‌ مي‌آيد، با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي‌ زيركانه‌ و شيطنت‌آميز اين‌ به‌ اصطلاح‌ اصلاح‌طلبان‌ مجلس‌ روبرو مي‌شود.

انتقاد از برخوردهاي‌ دوگانهِ‌ مجلس‌ و دولت‌ با نمايندگان‌ مناطق‌ محروم(10)

محمد محمدرضايي، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ روم‌ خرداد: مكاتبات‌ ما نمايندگان‌ استان‌ كردستان‌ با وزارت‌ كشور و مقامات‌ اجرايي، بعضاً بدون‌ جواب‌ و يا با پاسخ‌هاي‌ بي‌ربط‌ و خلاف‌ واقع‌ روبه‌رو مي‌شود.

برخوردهاي‌ دوگانه‌ با نمايندگان‌ مناطق‌ محروم، از جمله‌ انتقاداتي‌ است‌ كه‌ هم‌ به‌ مجلس‌ و هم‌ به‌ دولت‌ مدعي‌ اصلاحات‌ و مردم‌سالاري‌ وارد است.

متأسفانه‌ در شرايطي‌ كه‌ اكثريت‌ مجلس‌ بنا بر مصالحي‌ در خدمت‌ و همسو با دولت‌ درآمده، در مجلس‌ علاقهِ‌ كافي‌ براي‌ برخورد جدي‌ با ضعف‌ها و كاستي‌هاي‌ دولت‌مردان‌ وجود ندارد.

مردم‌ از عملكرد ما بسيار ناراضي‌ هستند(11)

مهدي‌ كروبي، رئيس‌ مجلس‌: خيال‌ نكنيم‌ حضور مردم‌ در راهپيمايي‌ها و انتخابات، به‌ خاطر ما است. مردم‌ از عملكرد ما بسيار ناراضي‌ هستند، آنان‌ با مشكلات‌ اقتصادي، معيشتي، فرهنگي‌ و سياسي‌ متعددي‌ مواجه‌اند. امّا به‌ خاطر خون‌هاي‌ مبارك‌ شهدا، مبارزات‌ طولاني‌ ملت‌ و نصايح‌ بنيانگذار نظام‌ حضرت‌ امام‌ خميني(ره)، حضوري‌ فعال‌ در صحنه‌ دارند.

مجلس‌ بيش‌ترين‌ اختيار را دارد، بايد پاسخگو باشد(12)

علي‌محمد احمدي، عضو فراكسيون‌ مشاركت‌: همكاران‌ محترم! طبق‌ نظريهِ‌ علمي‌ تفكيك‌ناپذير بودن‌ اختيار و مسئوليت‌ به‌ دليل‌ اين‌كه‌ مجلس‌ بيش‌ترين‌ اختيار قانوني‌ را دارد و در كنار وظيفهِ‌ قانونگذاري، وظيفهِ‌ نظارت‌ بر اجراي‌ قانون‌ را هم‌ دارد، مجلس‌ و كليه‌ كميسيون‌ها و تك‌ تك‌ نمايندگان‌ هم‌ مسؤول‌ مي‌باشيم.

چند نفر از ما نمايندگان‌ يا كدام‌ يك‌ از كميسيون‌هاي‌ مجلس‌ بر اجراي‌ كاربردي‌ترين‌ و عملياتي‌ترين‌ قانون‌ كه‌ قانون‌ بودجهِ‌ ساليانه‌ هم‌ بوده، نظارت‌ كرده‌ است؟ بياييد تا دير نشده‌ بار اصلاحات‌ را تقسيم‌ كنيم‌ و تنها دولت‌ را مسؤول‌ پيشبرد اصلاحات‌ و پاسخ‌گويي‌ بر مطالبات‌ مردم‌ و حل‌ مشكلات‌ و دغدغهِ‌ بيكاران‌ ندانيم.

تا فرصت‌ هست‌ بايد بازگرديم‌ (13)

عباس‌ اللهياري، عضو مجمع‌ روحانيون‌ مبارز: مجلس‌ ششم‌ كه‌ با بيم‌ و اميد فراوان‌ و پايمردي‌ ملت‌ فهيم‌ ايران‌ شكل‌ گرفت، در آستانهِ‌ يكمين‌ سال‌ تأسيس‌ خود قرار دارد. جا دارد از خود سؤ‌ال‌ كنيم: آيا مصوبات‌ مجلس‌ و دغدغهِ‌ خاطر نمايندگان‌ محترم‌ در راستاي‌ چاره‌جويي‌ براي‌ چالش‌ها و مشكلات‌ عمدهِ‌ كشور هدايت‌ شد؟ آيا نيازي‌ نمي‌بينيم‌ كه‌ بر اساس‌ يك‌ مطالعهِ‌ جامع‌ علمي، مشكلات‌ و چالش‌هاي‌ عمدهِ‌ كشور را احصاء و آن‌گاه‌ سمت‌ و سوي‌ مجلس‌ را بدان‌ جهت‌ هدايت‌ كنيم‌ تا سه‌ سال‌ باقي‌مانده‌ يادگاري‌ در تاريخ‌ سياسي‌ ايران‌ باشد؟

مجلس‌ از مسير اصلي‌ خود خارج‌ شده(14)

محمدباقر ذاكري، عضو فراكسيون‌ مجمع‌ روحانيون‌ مبارز: مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از مسير اصلي‌ خود خارج‌ شده‌ است‌ و براي‌ انجام‌ وظايفش‌ تلاش‌ چنداني‌ نمي‌كند. نمايندگان‌ مجلس‌ گرفتار اموري‌ هستند كه‌ قانون‌ پيگيري‌ آنان‌ را از آن ها نخواسته‌ است؛ چرا كه‌ فضاي‌ كشور به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ هر نماينده، خود را نمايندهِ‌ حوزهِ‌ انتخابيه‌اش‌ مي‌داند و نمايندهِ‌ كشور نمي‌داند. در حالي‌ كه‌ قانون‌ اساسي، وظايف‌ نمايندگان‌ را در سطح‌ ملي، تعريف‌ كرده‌ است، ولي‌ ما برخلاف‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ دنبال‌ حل‌ مشكلات‌ منطقه‌اي‌ خود هستيم‌ ... به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ نمايندگان‌ مجلس‌ درگير مسايلي‌ هستند كه‌ ارتباطي‌ به‌ آن ها ندارد، نمي‌توانند وظيفهِ‌ نظارتي‌ خود را به‌ درستي‌ انجام‌ دهند و در بخش‌ قانونگذاري‌ نيز ضعيف‌ عمل‌ مي‌كنند.

بايد به‌ مطالبات‌ معيشتي‌ مردم‌ پاسخ‌ مي‌داديم‌ (15)

محمدعلي‌ كوزه‌گر، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: ببينيد! بايد اين‌ نظام‌ باشد تا ما نماينده‌اش‌ باشيم‌ و بتوانيم‌ دربارهِ‌ توسعهِ‌ سياسي‌ بحث‌ كنيم. اگر نظام‌ نباشد، ما هم‌ نخواهيم‌ بود تا به‌ اين‌ موضوع‌ بپردازيم. بنابراين، معني‌ اين‌ سخن‌ رئيس‌ جمهور كه‌ اشتغال‌ فراتر از اصلاحات‌ است، اين‌ است‌ كه‌ اگر ما به‌ مطالبات‌ معيشتي‌ و اشتغال‌ مردم‌ پاسخ‌ ندهيم، ديگر نظامي‌ باقي‌ نمي‌ماند تا بخواهيم‌ دربارهِ‌ اصلاح‌ آن‌ و توسعه‌اش‌ بحث‌ كنيم.

انتقادات‌ زيادي‌ بر عملكرد نمايندگان‌ اصلاح‌طلب‌ وجود دارد(16)

رضا يوسفيان، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: بخشي‌ از مطالبات‌ سياسي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مردم‌ هنوز برآورده‌ نشده‌ است‌ و بين‌ واقعيات‌ موجود در جامعه‌ و مطالبات‌ مردم، روز به‌ روز فاصله‌ها بيشتر مي‌شود ... انتقادات‌ زيادي‌ بر عملكرد ما نمايندگان‌ اصلاح‌طلب‌ وجود دارد.

اصلاح‌طلبان‌ مجلس‌ در بالا بردن‌ توقعات‌ مردم‌ مقصرند(17)

محسن‌ ميردامادي، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ مشاركت‌: اصلاح‌طلبان‌ تمام‌ توان‌ خود را براي‌ فتح‌ كرسي‌هاي‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ كار بستند و براي‌ پس‌ از پيروزي‌ برنامهِ‌ مشخصي‌ نداشته‌اند ... شايد خود ما هم‌ در بالا بردن‌ توقعات‌ مقصر بوديم. اين‌ انتظار كه‌ با تشكيل‌ مجلس‌ دوم‌ خردادي‌ همهِ‌ مسايل‌ به‌ سرعت‌ حل‌ مي‌شود، منطبق‌ بر واقعيات‌ نبود.

مسؤوليت‌ بيكاري، گراني‌ و عدم‌ امنيت‌ اجتماعي‌ مستقيماً متوجه‌ دولت‌ و مجلس‌ است(18)

محمد هاشمي، عضو مركزيت‌ حزب ‌كارگزاران‌: جناح‌ چپ‌كه‌درحال‌ حاضر اكثريت‌ مجلس‌ و دولت‌ را در اختيار دارند، با توجه‌ به‌ شعارهاي‌ زيادي‌ كه‌ در دو سه‌ انتخابات‌ مطرح‌ كرده‌اند و پشتوانه‌ عملي‌ نداشته‌ است، در افكار عمومي‌ افت‌ زيادي‌ كرده‌اند.

براساس‌ نظرسنجي‌ [داخلي‌ حزب‌ مشاركت] فقط 2/6 درصد از مردم‌ مشكلات‌ و خواسته‌هايشان‌ مربوط‌ به‌ مسايل‌ سياسي‌ بود، در مقابل، 94 درصد از پاسخگويان‌ مطالبات‌ و مشكلات‌شان‌ را مسايل‌ بيكاري، تورم‌ و گراني‌ و عدم‌ امنيت‌ اجتماعي‌ ذكر كرده‌اند كه‌ مسئول‌ و متولي‌ اغلب‌ يا همهِ‌ موارد فوق‌ مستقيماً متوجه‌ دولت‌ و مجلس‌ است.

متأسفانه‌ مجلس‌ از دولت‌ دربارهِ‌ گراني‌ توضيح‌ نمي‌خواهد(19)

محمد محمدرضايي، عضو فراكسيون‌ جبههِ‌ دوم‌ خرداد: وزراي‌ كابينه‌ به‌ دليل‌ پاره‌اي‌ از ملاحظات‌ سياسي‌ و زد و بندهاي‌ اقتصادي‌ برخي‌ نمايندگان‌ كه‌ در قبال‌ پشتوانه‌هاي‌ مالي‌ و حزبي‌ وارد مجلس‌ شده‌اند، از استيضاح‌ مصون‌ مانده‌اند و متأسفانه‌ مجلس‌ از دولت‌ دربارهِ‌ گراني‌ توضيح‌ نمي‌خواهد.

اكنون‌ خيلي‌ از طرح‌هاي‌ استيضاح‌ و سؤ‌الات‌ نمايندگان‌ ابتر مانده‌ است‌ و اين‌ هماهنگي‌ و همكاري‌ و همراهي‌ اكثريت‌ مجلس‌ از دولت‌ به‌ ضرر ملت‌ است. بايد وزيران‌ اقتصادي‌ و تيم‌ اقتصادي‌ كابينهِ‌ خاتمي‌ به‌ مجلس‌ فراخوانده‌ شده‌ و از گردونه‌ خارج‌ شوند و اگر مجلس‌ اين‌ كار را نكند، مردم‌ سزاي‌ سكوت‌ مجلس‌ در مقابل‌ ضعف‌ كابينه‌ دولت‌ را خواهند داد.

پي‌نوشت‌ها

1. كيهان‌: 22 خرداد 81 ، ص‌ 3

2. جمهوري‌ اسلامي‌: 8 خرداد 82 ، ص‌13

3. كيهان‌: 24 تير 81 ، ص‌ 14

4. همان‌: 22 خرداد 81 ، ص‌ 3

5. همان‌: 26 اردي‌بهشت‌ 81 ، ص‌ 14

6. همان‌: 20 دي‌ 80 ، ص‌ 2

7. همان‌: 15 اردي‌بهشت‌ 81 ، ص‌ 14

8. رسالت‌: 20 خرداد 82 ، ص‌ 4

9. مردم‌سالاري‌: 17 مهر 81 ، ص‌ 1

10. رسالت‌: 12 مهر 80 ، ص‌ 3

11. سياست‌ روز: 28 بهمن‌ 81 ، ص‌ 2

12. جلسهِ‌ 147 صحن‌ علني، تاريخ‌ 15 مهر 80

13. جلسهِ‌ 107، تاريخ‌ 26 شهريور 80

14. كيهان‌: 24 تير 81 ، ص‌ 14

15. همان: 22 خرداد 81 ، ص‌ 3

16. همان‌: 26 اردي‌بهشت‌ 81 ، ص‌ 14

17. همان‌: 20 دي‌ 80 ، ص‌ 2

18. همان‌: 15 اردي‌بهشت‌ 81 ، ص‌ 14

19. رسالت‌: 20 خرداد 82 ، ص‌ 4

شرايط كشور ويژه است!

  بروجردي

مدتي پيش در جريان سفر تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني به روسيه، رئيس كميسيون اقتصادي دوماي اين كشور گفته بود: «اكنون كه جهان به كارگشايي معنويت و اصالت قرآن پي برده است و نياز جهان توسط آيين اسلامي و قرآني مي‌تواند مرتفع شود، توسعه روابط جمهوري اسلامي ايران و روسيه مي‌بايست با هر هزينه‌اي كه دارد، انجام شود و دوما بايد مقدمات روابط با ايران را بدون توجه به هزينه‌ها فراهم كند».

اين گفته نماينده دوماي روسيه،‌ تنها نمونه‌اي از صدها افتخار ايران است كه نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ‌«در شرايطي ويژه » قرار دارد و اهميت جايگاه ايران در منطقه بلكه در سطح جهان يعني واقعيتي كه كشورهاي سلطه‌گر دنيا را پريشان خاطر كرده است و آن‌ها راهي جز پذيرش اين پديده «تلخ» ندارند و مجبورند ميوه‌هاي انقلابي را كه در سال 42 به رهبري حضرت امام (ره) آغاز شد و در سال 57 به پيروزي رسيد، به كام خود تلخ ببينند. پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، دنيا آرام آرام به سمتي مي‌رود تا آثار اين انقلاب را لمس كند. انديشه‌هاي انقلاب ايران كه برگرفته از مباني اصيل اسلام است، اكنون الهام بخش حركت كشورهاي فراواني در سطح دنيا شده و حتي كشورهاي ابر قدرت مجبورند سياست‌هاي خود را با توجه به نقش ايران در صحنه بين‌المللي تنظيم كنند، هر چند پوشش خبري كاذب مانند يك لايه كف كه سطح دريا را مي‌پوشاند، مانع انعكاس واقعيت‌ها مي‌شود،‌ اما سياستمداران آگاه و خبره از لابه‌لاي ظواهر،‌ تحولات با ثبات را در مي‌يابند. حتي سران برخي كشورها از جايگاه مهم ايران در تحولات بين‌المللي آگاهند و اگر تا ديروز از اعلام همراهي خود با تهران در اثر ترس از ابر قدرت‌ها پرهيز مي‌كردند، اكنون به طور آشكار از تعميق روابط خويش در همه زمينه‌ها با ايران سخن مي‌گويند كه در اين باره نمونه‌هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد،‌ از جمله حضور ايران در شوراي همكاري خليج فارس، گسترش روابط با كشورهاي امريكاي لاتين كه روزي حياط خلوت امريكا بهشمار مي‌آمدند، تعميق روابط با دو عضو تأثيرگذار شوراي امنيت يعني روسيه و چين و در كنار اين موارد، درخواست مكرر ابر قدرت جهان يعني امريكا براي كمك تهران به حل موضوع عراق. رئيس‌جمهور محترم به درستي تصريح كرد كه «ايران ياد گرفته است بدون دنيا زندگي كند اما دنيا هنوز ياد نگرفته است بدون ايران باشد.» بايد اين موضوع ريشه‌يابي شود كه چرا كشور قدرتمندي مانند روسيه با داشتن حق وتو در شوراي امنيت، چنان احساس نياز به رابطه با ايران دارد كه حاضر است براي آن هر هزينه‌اي را تحمل كند؟ ايران كه نه سلاح اتمي و... دارد و نه از حيث قدرت نظامي به پاي بسياري از كشورها مي‌رسد. پس نقطه قوت جمهوري اسلامي كجا است كه نه تنها روسيه بلكه بسياري از كشورهاي ديگر نيز خواستار استحكام روابط خود با ايران هستند، آنچه نه براي برقراري روابط ديپلماتيك قرار مي‌گيرد،‌عرفاً مسايل اقتصادي و استفاده از ذخاير طبيعي كشور مانند نفت، گاز و ... است اما واقعيت چيز ديگري است، هر چند موضوع روابط اقتصادي نقش مهمي در تعامل با ساير كشورها دارد. اما نقطه قوتي كه ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به آن تكيه دارد، غير از اين امور است؛ چرا كه كشورهايي مانند عربستان، كويت و ... داراي دخاير طبيعي بيش‌تر از ايران هستند؛ پس چرا كشورهاي مذكور مورد تحريم و يا برخوردهايي از اين دست قرار نمي‌گيرند؟ ايران اسلامي با تكيه بر قرآن و تعاليم تربيتي اسلام، تا كنون بيش از پيش در حال صدور مفاهيم عميق انقلاب اسلامي و همراه كردن ملت‌هاي جهان با خود است كه به گفته عضو دوماي روسيه، جهان به كارگشايي معنويت و اصالت قرآن پيبرده و نياز جهان توسط آيين اسلامي و قرآني مي‌تواند مرتفع شود در بسياري از كشورها كساني بهعنوان مسؤول از سوي مردم برگزيده مي‌شوند كه معمولاً شعارهاي ايران و حتي در برخي موارد شعار مرگ بر امريكا در انتخابات را سر داده‌اند. با اين بيان، مي‌توان ادعا كرد كه انقلاب به يكي از اهداف مهم خود يعني بيداري اسلامي و آگاهي ملت‌هاي دنيا رسيده است و از اين نظر، كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد. از طرفي شرايط كشور در دولت‌هاي قبلي به ويژه دوران حاكميت اصلاح‌طلبان نه تنها ويژه نبوده است بلكه عده‌اي سعي در مانع تراشي براي صدور انقلاب هم مي‌كرد‌ه‌اند حركت‌هاي زيگزاگ مجلس ششم در اين زمينه مثال زدني است و در اين زمينه گفتني‌ها بسيار است. اكنون نيز ما بايد از اين «شرايط ويژه» كه براي كشور ايجاد شده، نهايت بهره برداري را در دو زمينه داشته باشيم؛ يكي حركت به سمت ثبات بيش‌تر در كشور و ديگري استحكام و گسترش هر چه بيش‌تر روابط با كشورهاي مسلمان و جهت ايجاد اتحاد اسلامي. البته بايد توجه داشت كه خطر هم بهطور جدي وجود دارد و آن حالت نا اميدي و ورشكتسگي‌اي است كه اكنون در برخي جريانات سياسي رسوخ كرده و سعي در انتقال آن به صفوف به هم پيوسته ملت دارند. اين خطر را بايد جدي گرفت، اين گروه‌ها متأسفانه با پشت كردن به خواسته‌هاي حقيقي ملت و چراغ سبز نشان دادن به دشمنان،‌ زمينه حذف خود از حاكميت توسط مردم را قبل از خروج حاكميت فراهم آوردند و اكنون دچار سر خوردگي و نااميدي شده‌اند با سوءاستفاده از نعمت آزادي كه جمهوري اسلامي به آن‌ها داده، سعي در تعميم اين حالت به ملت دارند و البته اين امر نيز با اطلاعرساني صحيح و به موقع توسط نيروهاي متعهد خنثي خواهد شد..

 گفت ولي نگفت

گفت ولي نگفت

الياس نادران گفت: مديران دوم خردادي در مجلس ششم، از هيچ اقدامي براي استحاله نظام فروگذار نكردند.
(ابرار،19/10/86)
ولي نگفت درست به همين علت، با پاسخ قاطع مردم در انتخابات مجلس هفتم روبه‌رو شدند.

يكي از مدعيان اصلاح‌طلبي گفت: منظور بوش در مورد حمايت وي از اصلا‌ح‌طلبان در ايران، ما نيستيم!
(سايت رجانيوز،23/10/1386)
ولي نگفت آن‌قدر افتضاح در اردوگاه آن‌ها بالا‌ گرفته كه هر كسي به قول معروف مي‌گويد: «كي بود، كي بود، ما نبوديم».

تاج‌زاده گفت: امكان دخالت بزرگ در انتخابات فراهم نيست.
(اعتماد، 20/10/86)
ولي نگفت اگر منظورش تأثيرگذاري عناصر وابسته و خودباخته است، كاملا‌ً درست متوجه شده است.

رسانه‌هاي غرب گفتند: سفر بوش به خاورميانه، نمايشي و بي‌معنا است.
(كيهان،19/10/86)
ولي نگفتند آن‌را كه عيان است، چه حاجت به بيان است!

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دولت پركار و خدمتگزار دغدغه مبارزه با فساد را دارد.
(ايران، 19/10/86)
ولي نگفت چرا برخي افراد و ارگان‌ها آن‌گونه كه بايد و شايد در اين خصوص همت ندارند.

بوش گفت: ايران يك خطر براي اعراب و اسرائيل است!
(جمهوري اسلا‌مي،19/10/86)
ولي نگفت خطر براي اسرائيل است اما براي اعراب نه.

يك رسانه آلماني گفت: رئيس‌جمهور امريكا در جهان عرب، بسيار نامحبوب است.
(جمهوري اسلا‌مي،20/10/86)
ولي نگفت بوش در كجاي جهان محبوب است كه در جهان عرب نامحبوب است.

كيهان نوشت: واردات آلمان از ايران 50 درصد افزايش يافت.
(20/10/86)
ولي ننوشت چرا عد‌ه‌اي مشخص، همواره به دنبال سياه‌نمايي دستاوردهاي اقتصادي و ديپلماسي دولت نهم هستند.

 نامه وارده

به گوش مسؤولان برسانيد

با عرض سلام و خسته‌ نباشيد خدمت مدير مسؤول محترم پرتو
حتراماً اين‌جانب آقايار اسفندياري جانباز 70درصد هستم. حدود 2 سال پيش، يك فردي از كارت بازرگاني اين‌جانب سوءاستفاده كرده و 8ميليون دلا‌ر پول اين مملكت را با پارتي‌بازي و رابطه، بدون چك و سفته از بانك دريافت نموده است، آن‌هم بدون اين‌كه من اطلا‌ع داشته باشم. به چندين مركز شكايت كردم ولي رسيدگي نشده و بنده را بدهكار نموده است. هيچ‌كس از اين‌جانب حمايت نمي‌كند.
جاي اين سؤال است كه بانك براي يك وام 200 هزار توماني، هزار اشكال و ايراد مي‌گيرد؛ چطور اينآقا ارز مملكت را خارج مي‌كند و كسي نيست كه جلوي او را بگيرد. اين‌ها همان دانه‌درشت‌ها هستند كه سوءاستفاده مي‌نمايند. لذا از آن برادر گرامي تقاضا دارم از طريق روزنامه به گوش مسؤولا‌ن برسانيد تا پرونده اين‌جانب رسيدگي شود. براي رضاي خدا.
آقايار اسفندياري از اصفهان

 شما و پرتو

شما و پرتو

با سلا‌م. متأسفانه دانشگاه آزاد از ميان كتب منتشرشده علما، فقط به ارائه آثار يكي از بزرگان (علما) مي‌پردازد.
6803...0935

باتوجه به موقعيت مجلس و دولت اصولگرا در عرصه‌هاي مختلف ترديدي در پيروزي اصولگرايان در انتخابات نيست.
6433...0936

با سلا‌م خدمت سردبير هفته‌نامه پرتو، از مطالب خوب شما تشكر مي‌كنم. مي‌خواستم درباره نوار غزه بيش‌تر مطلوب بنويسيد؛ تعداد جمعيت و غيره. با تشكر.
يك شهروندبدون ذكر نام از لنگرود

با سلا‌م. در صورت امكان، صفحه‌اي را براي اختلا‌فات خانوادگي اختصاص دهيد، يا كسي را براي مشاوره به همين منظور معرفي نماييد.
5968...0911

با سلا‌م. در صورت امكان، نقد سريال حلقه سبز را در نشريه‌تان داشته باشيد. چون نوعي معنويت فانتزي را نمايش مي‌دهد.
كريمي

با سلا‌م، خواهشمند است در يك زمان مناسب، نامهِ شهيد مطهري به حضرت امام را درباره شريعتي چاپ كنيد تا حقيقت براي مردم روشن شود. با تشكر.
0257...0912

شما را به خدا قسم مي‌دهم نحوه صحيح عزاداري و مداحي را به مردم آموزش دهيد. از نام دين اسلا‌م و امام حسين و عاشورا دارد سوءاستفاده مي‌شود. مردم را با اسلا‌م واقعي، امام‌حسين و عزاداري صحيح آشنا كنيد.
ع- 18 ساله

در حالي كه در ايام محرم هستيم، برنامه‌هاي راديو و تلويزيون هيچ فرقي با قبل از محرم ندارد و همچنان مشغول پخش آهنگ و ترانه هستند.
1277...0916

مدت‌ها قبل يك پيامك و دو هفته قبل يك متن با عنوان نقاط افتراق و اشتراك... در جهت حمايت از دولت، خدمتتان ارسال نمودم تا چاپ شود. ولي از هيچ كدام خبري نشد. علت چيست؟
7366...0914

با سلا‌م، مي‌خواستم بدانم آيا اهميت ورزش از طريقه پخت غذا كم‌تر است؟ كه به آن حتي در حد يك مقاله نمي‌پردازيد؟
جواد نيكبخت

از آيه بيست سوره مزمل معمولا‌ً عقد اسلا‌مي مضاربه را برداشت مي‌كنند. در حالي‌كه در همين آيه بر قرض‌الحسنه نيز تأكيد شده است. خواهشمند است كارشناسان و علما بيش‌تر در مورد مضاربه توضيح دهند.
3426...0913

متأسفانه در اخبار ورزشي بانوان سيما، تصاوير بسيار زننده‌اي از خانم‌هاي ورزشكار خارجي و بعضاً داخلي نشان داده مي‌شود.
1692...0912

هفته‌نامه پرتو خيلي خوبه، ان‌شاءا... موفق باشيد و فقط براي رضاي خدا كار كنيد و به تكاليف اسلا‌مي خويش عمل نماييد كه آينده از آن اسلا‌م است.
طلبه‌اي از اروپا در قم

با سلا‌م. تبليغات زودرس كانديداها در لنگرود بيداد مي‌كند. [يكي از مسؤولا‌ن شهر] هم گفته اشكال ندارد بگذاريم تنور انتخابات داغ شود. بنويسيد شايد وزارت كشور كاري كند.
5770...0911

با سلا‌م. اگر امكان دارد فشردگي مطالب كم‌تر شود و عكس بيش‌تر كار كنيد.
2011...0919