صفحه بين الملل

فلسفه و چرايي خط قرمزهاي آزادي و حقوق بشر در ايران

بخش دوم سيد مختار موسوي

اگر، در ايران كسي كه به زور و تهديد اسلحه دختري را از مسير مدرسه به خانه ربوده و به او تجاوز نموده و سپس او را به قتل رسانده، به درخواست اولياء دم مقتوله و بنا به دستورات ديني و قوانين موضوعه اعدام شد، اشك تمساح ريزان در نقش مدافع اين جاني خطرناك چنان از عدم آزادي و نقض حقوق بشر در ايران حرف مي زنند، و در رسانه هاي خود تصوير چنين موجودي را به عنوان رهبر آزاديخواهان ايران نشان مي دهند، و خود را مدافع حقوق بشر در جهان معرفي مي نمايند و چنين وانمود مي كنند، كه گويي خودشان جوانان بي گناه را فقط به خاطر در مسير فطرت و انسانيت حركت كردن به طريق ددمنشانه اي به قتل نمي رسانند.

در حالي كه در كشوري نظير فرانسه دقيقاً مغاير با فطرت پاك بانوان مسلمان و برخلاف خواسته اكثريت جمعيت زنان مسلمان عمل مي شود. و به زنان مسلمان اجازه داده نمي شود كه به يك فريضه الهي كه منطبق با فطرت آنهاست و از ابتدايي ترين حقوق و تكاليف زن مسلمان به شمار مي رود، عمل كنند و بر خلاف دستورات شريعت اسلام، رعايت حجاب اسلامي و در مسير خدا و شريعت اسلام حركت كردن را جرم محسوب مي نمايند و براي آنها مجازات هاي وحشتناكي كه نقض صريح حقوق ابتدايي بشر است در نظر گرفته اند چه مجازاتي از اين بدتر كه نوجوانان و جوانان باحجاب را فقط به خاطر تكليف ديني از ادامه تحصيل كه از حقوق مسلم هر انساني است محروم نمايند و كسي هم به فرياد آنها نرسد.

و يا در كشوري مثل آمريكا كه ادعاي دمكراسي و حقوق بشرش گوش ملتها را آزار داده، بنا به موقعيت هاي سياسي و ترس و زبوني دولتمردانش، قانوني را وضع نموده اند كه كنترل خطوط تلفن و نامه هاي شهروندان و استراق سمع توسط پليس را مجاز اعلام نمود، كه ظلم مضاعفي است و از طرف سياسيون ودولتمردان بزدل حاكم بر آنها، بر مردم آمريكا تحميل شده است. وحتماً به زعم وخيال باطل خود، براي اين كار، دلايل توجيهي دارند، كه بدون شك نمي تواند وجاهت و ارزش حقوقي و عقلي واخلاقي داشته باشد، چرا كه در اينجا نيز آزادي و قانون در راستاي حفظ منافع سلطه جويان و ديكتاتورها به قانون ضرار و متّضرر ساختن شهروندان تبديل شده و چنين اقدامي نقض آشكار حقوق بشر است كه توسط مدعيان حافظ حقوق بشر در حق شهروندان خود اعمال مي شود .

لذا با توجه به اين همه تفاوت و فاصله و قرائتهاي متضادي كه از آزادي و حقوق بشر در اروپا و آمريكا وجود دارد، و اقدامات ضد بشري و فعاليتهايي كه جز نقض حقوق بشر نتيجه اي نداشته برخلاف واقع و بر عكس به نام دفاع از حقوق بشر تعريف مي شوند و اقدامات ضد آزادي و فعاليتهايي كه منجر به سلب آزادي مي شود به نام آزادي تعريف مي شوند، لذا هرگز نبايد يك مسلمان يا غير مسلمان ايراني كه در زير پرچم جمهوري اسلامي ايران در حوزه جغرافيايي ايران زمين زندگي مي كند، تحت هر شرايطي، آزادي هاي فردي اجتماعي حقوق شهروندي خود را با يك تبعه آمريكا يا فرانسه يا ايتاليا يا آلمان مقايسه كند، همچنان كه يك مسلمان يا غير مسلمان ساكن در اين كشورها نيز نمي تواند، آزادي هاي فردي واجتماعي خود را با يك شهروند ايراني مقايسه نمايند. براي اينكه در ايران عزيز ما مطابق با موازين شرعي و احكام اسلامي كه ريشه در آيات قرآن مجيد و سنت رسول الله(ص) و احاديث و روايات ائمه اطهار(ع) و در زمان غيبت امام معصوم(ع) به دستور فقهاء جامع الشرايط و ولايت فقيه كه همه و همه در يك جمله وحي و كلام متصل به وحي محسوب مي شود، آزادي ها به نفع انسان و در راستاي صيانت از انسانيت انسان و نيل جامعه انساني به كمال مطلوب مهار و بعضاً محدود شده اند، كه در هر مورد حكمت هاي زيادي نهفته است و مي توان براي هر مسئله اي كه آزادي را محدود ساخته و خط قرمزي تعيين شده دهها كتاب نوشت، اما در كشورهايي كه ذكرشان گذشت، آزادي ها بدستور سرمايه داران و صاحبان زر وزور و تزوير و در راستاي منافع شخصي و سياسي آنها و به منظور تحقير و اسير نمودن انسانها، مهار و محدود و بعضاً بطور مطلق بلامانع اعلام مي گردد، از اين رو ممكن است كه، انجام كاري در كشور ما ارزشمند و با بهترين پاداش مادي و معنوي اعلام شود، ولي انجام همين كار، در آن كشورها جرم و داراي شديد ترين مجازاتها اعلام شده باشد.

لذا آنهايي كه، در باب آزاديهاي فردي و اجتماعي از جمله آزادي بيان و عقيده، آمريكا و اروپا را الگوي خود قرار مي دهند و رسيدن به آن حد آزادي كه در اين كشور هاست را جزو مطالبات سياسي خود قرار داده و با همين خواسته به جمع اپوزيسيون ها پيوسته اند، بايد بدانند كه با اين اقدام فقط خود را گول مي زنند، چون خودشان بهتر از هر كس از ابطال و فاسد بودن ادعايشان خبر دارند و مي دانند، در قبري كه بالاي آن شيون مي كنند هيچ ميتي وجود ندارد.

ماجراي حمله روسيه به اوكراين، حقوق بشر آمريكايي و غربي، و نهادهاي بين المللي را براي هميشه روسياه و رسوا نموده است. امروز ايرانيان بايد بدانند اگر در تمام جهان هستي از آغاز خلقت آدم تا به امروز، آزادي در جامعه اي برقرار شده باشد، آن جامعه فقط ايران امروز است و لا غير.

وقتي در كشور اسلامي ايران، بي حجابي و بدحجابي جرم وگناه و ضد ارزش محسوب مي شود و در اروپا و كشوري مثل فرانسه و تركيه رعايت حجاب اسلامي و عمل به دستور خدا جرم تلقي مي شود و مجازاتهاي شديدي براي آن در نظر گرفته شده، تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل.

همه مي دانيم كه بي حجابي و برهنگي زنان و آزادي جنسي و هم جنس بازي و شرب خمر و قماربازي وتجارت در اين زمينه ها، در آمريكا و اروپا ارزش تلقي مي شود و جزو آزادي ها و حقوق شهروندي به حساب مي آيد و هيچ خط قرمز و حد و مرزي براي آنها تعيين نشده است، و بطور متيقن مورد حمايت دولتمردان خود نيز قرار مي گيرند.

يعني هم دين تحريف شده حاكم بر اين كشورها و هم قوانين موضوعه و به اصطلاح رهبران ديني آنها ارتكاب چنين افعالي را بلامانع دانسته اند. در حالي كه صرفنظر از نوع حكومت سياسي بر كشور ايران از 14 قرن پيش تا به امروز شريعت اسلام كه دين اكثريت ايرانيان است چنين افعالي را جزو گناهان كبيره اعلام نموده و ممنوعيت شديد و مجازات سنگيني را براي مرتكبين آن ابلاغ كرده، پس اين محدوديتها و خط قرمزها ريشه در دين ما دارد و هيچ ارتباطي با انقلاب و جمهوري اسلامي و دولتها ندارد. ارتكاب اين گونه افعال واعمال براي هر مسلماني ممنوع بوده و چيزي جز آتش دوزخ در انتظار فاعلين اين گونه افعال نخواهد بود.

ادامه دارد...

 اصطلاحات بين الملل

آواره (Refugee)


محمد ملك‌زاده
آواره در اصطلاح بين الملل به كسي گفته مي‌شود كه به دليل اخراج يا فرار از كشورش، در جايي غير از كشور خود مانند اردوگاه‌ها يا مناطق ديگر زندگي مي‌كند. از جمله بزرگترين آوارگان در تاريخ معاصر جهان، آوارگان فلسطيني مي‌باشند كه پس از اشغال سرزمينشان توسط رژيم صهيونيستي از كشور اخراج و آواره شدند. رژيم صهيونيستي در سال ۱۹۴۸ پس از اشغال سرزمين فلسطين و تصميم به پاكسازي نژادي اين منطقه، نزديك به ۸۰۰ هزار فلسطيني را آواره كرد كه به مرور افزايش نيز يافت. از سال 1952 امور آوارگان به عهده «كميسارياي عالي سازمان ملل متحد براي آوارگان» گذاشته شد.
بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده، تعداد فلسطيني‌هاي آواره در جهان تاكنون به 6 ميليون نفر رسيده است كه در آرزوي بازگشت به وطن خود به سر مي‌برند. بيش از ۲۸ درصد از آوارگان فلسطيني در ۵۸ اردوگاه رسمي وابسته به آژانس كار سازمان ملل زندگي مي‌كنند به طوريكه ۱۰ اردوگاه در اردن، ۹ اردوگاه در سوريه، ۱۲ اردوگاه در لبنان، ۱۹ اردوگاه در كرانه باختري و ۸ اردوگاه در غزه وجود دارد. همچنين ۳۹ درصد از آوارگان فلسطيني در اردن، ۹ درصد در لبنان و ۱۱ درصد در سوريه زندگي مي‌كنند. اين آوارگان كه در طول سال‌هاي ۱۹۴۷، ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ و بعد از آن در جريان جنگ اعراب و اسرائيل و همچنين جنگ‌ها و اشغالگري‌هاي بعد از آن به دليل عمليات تروريستي اسرائيلي‌ها از فلسطين هجرت كرده يا آن‌ها را مجبور به خروج از فلسطين كرده‌اند، غالبا در شرايط سخت و نامناسبي به سر مي‌برند. پس از جنگ سال ۱۹۶۷ ميلادي نيز تل آويو طرح‌هاي زيادي را براي بيرون راندن فلسطينيان از اراضي‌شان به كار بست كه يكي از اين طرح‌ها، طرح اخراج ۶۰ هزار فلسطيني از نوار غزه به پاراگوئه در آمريكاي جنوبي بوده است كه در آن زمان حتي رسانه‌هاي اسرائيلي نيز از اين طرح جنايتكارانه پرده برداشتند.
بر اساس قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل كه در سال ۱۹۴۸ صادر شد آوارگاني كه قصد بازگشت به سرزمين خود را داشته باشند بايد در سريعترين تاريخ عملي مجاز به انجام اين كار و بازگشت به محل زندگي خود باشند اما رژيم صهيونيستي همواره مانع از بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمين خود بوده و بلكه فلسطيني‌هاي بيشتري را نيز آواره نموده است.

 کوتاه از جهانآماده‌باش ارتش رژيم صهيونيستي از ترس موشك‌هاي مقاومت
ارتش رژيم صهيونيستي به دليل ترس از حملات موشكي گروه‌هاي مقاومت فلسطين، در شب قدر در حالت آماده‌باش كامل قرار گرفت.
ارتش رژيم صهيونيستي با استقرار ۱۴۰۰ نظامي حوالي قدس اشغالي، در حالت هشدار و آماده‌باش كامل قرار گرفته است؛ علاوه بر آن، ۱۲گردان ديگر از نظاميان صهيونيست در امتداد خط تماس با خط سبز مستقر شده‌اند.

چاقوكشي در فرانسه
چاقوكشي در شهر «نيس» فرانسه در يك كليسا همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري خبرساز شد.
منابع رسانه‌اي از حمله با سلاح سرد به حاضران كليساي «سنت-پير د آرن» شهر نيس فرانسه و جراحت دو نفر خبر دادند.
يك مرد در كليساي «سنت-پير د آرن» شهر نيس فرانسه به دو نفر با چاقو حمله و آنها را زخمي كرد. به روايت رسانه‌هاي فرانسوي، ضارب يك كشيش ۵۷ ساله را ۲۰ بار هدف ضربات چاقو قرار داد.

شيكاگو تريبون: بايدن بايد توافق هسته‌اي ايران را احيا كند
نشريه آمريكايي در گزارشي ضمن اشاره به ناكامي سياست خروج ترامپ از برجام با وعده به عقب راندن برنامه هسته‌اي ايران و زياده‌خواهي‌هاي ديگر او، نوشت بايدن نبايد اجازه دهد اختلاف مانع احياي اين توافق شود.
روزنامه آمريكايي «شيكاگو تريبون» در مقدمه تحليلي به نوشته «استيو چپمن» با عنوان «بايدن بايد توافق هسته‌اي ايران را احيا كند» در اشاره به اقدام رئيس‌جمهور سابق آمريكا در خروج از برجام نوشت: دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ ايران بود كه در زمان باراك اوباما رئيس‌جمهور وقت آمريكا مذاكره شد.

شوراي تجويزيِ رياض براي يمن
ائتلاف سعودي متجاوز به يمن، پس از شكست‌هاي نظامي در ميدان به نهادسازي‌هاي سياسي در جهت متفرق كردن نيروهاي سياسي اين كشور از داخل روي آورده است.
پايگاه خبري «عربي۲۱» طي گزارشي با بررسي تركيب و سوابق اعضاي هيات رئيسه كميسيون مشورت و مصالحه يمن، به دخالت‌ها و اهداف ابوظبي و رياض در فعاليت‌هاي شوراي رياستي جديد در اين كشور پرداخته است.

آتش گرفتن بمب افكن پيشرفته آمريكا
يك فروند بمب افكن پيشرفته نيروي هوايي آمريكا در پايگاه هوايي تگزاس دچار سانحه شد و آتش گرفت.

گفته مي‌شود كه به احتمال زياد اين بمب افكن قابل تعمير نيست. آتش از يكي از بال‌هاي اين بمب افكن به بخش‌هاي ديگر آن سرايت كرد. ويديويي كه در همان روز در فيسبوك منتشر شد يك هواپيما را نشان داد كه در شعله‌هاي آتش غرق شده است.