صفحه گفته ها و نكته ها

محققان اقتصاد اسلامي به رييس جمهور چه گفتند؟

دكتر محمدجواد توكلي: سياست هاي اقتصاد اسلامي در سه بعد آسيب‌شناسي اقتصادي، تعيين اهداف اقتصادي مورد اولويت و تدابير پيشنهادي از ساير مكاتب اقتصادي متمايز است. در اين چارچوب استفاده از نسخه‌هاي عاريتي صندوق بين‌المللي پول در خصوصي‌سازي بي ضابطه، افزايش نرخ ارز و عدم حفظ ارزش پول ملي، و يارانه زدايي با آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي سازگار نيست.

دكتر محمد جواد محقق نيا: بانكها عملا از توليد و دانش‌بنيانها حمايت نميكنند. ۴۰ هزار ميليارد تومان پول بانك صرف ساختن ايران مال شد نه احداث پالايشگاه كه مي‌توانست ما را در برابر تحريم ها آسيب ناپذير كند. با استفاده از مدل مشاركت مردمي مي توان آورده مردم را در كنار تسهيلات بانكي گذاشت و كلان پروژه‌هايي را در كشور اجرايي كرد.

دكتر رسول بخشي: با پذيرش خلق پول بانكي و مشروعيت بخشي به سفته‌بازي با ابزارهايي مثل ماليات نمي توان اوضاع اقتصادي كشور را بهبود داد.

حجه الاسلام والمسلمين احمدعلي يوسفي: مقابله با فقر تنها با سه اقدام عملياتي است: دلارزدايي از اقتصاد كشور، تعطيلي بانكهاي خصوصي و انحصار زدايي و ايجاد تعاوني‌هاي فراگير ملي. در سند تحول دولت به سياستهاي اقتصاد مقاومتي توجه نشده است.

دكتر ايرج توتونچيان: حتي اگر بگوييم بانكها ربوي عمل نمي‌كنند، تمام آثار نكبت‌بار اقتصاد ربوي را دارند. طرحي براي اجراي واقعي بانكداري بدون ربا تدوين كرديم كه به صورت آزمايشي در يك بانك اجرايي شود. نظام بانكي ربوي كنوني به جاي اينكه پول را در توليد ببرد و يا در مسير دانش‌بنياني قرار دهد، وارد سفته بازي مي كند. بايد از سفته بازي ۹۹ درصد ماليات گرفت. با از بين رفتن بهره روي پول، بهره روي كالاهاي بادوام از جمله نرخ بهره مسكن از بين نمي رود، راه علاج ريشه كني بهره و سفته‌بازي است.

دكتر غلامعلي معصومي نيا: عناصر ليبرالي موجود در برنامه‌هاي توسعه قبلي در سند تحول دولت وجود دارد. در اين سند برخي توصيه هاي صندوق بين‌المللي پول از جمله خصوصي‌سازي را محور قرار دادند. عناصر ليبرالي در سند تحول دولت وجود دارد. دولت اتاق فكري از محققان اقتصاد اسلامي و نيروهاي جهادي تشكيل دهد. شما مي توانيد به قهرمان ملي و شهيد سليماني زنده تبديل شويد.

دكتر سيدمحمد كاظم رجايي: سند تحول دولت با مشكلاتي همچون عدم توجه به اسلامي سازي علوم، نگاه حاشيه‌اي به فرهنگ مواجه است. به جاي فرهنگ به صنايع فرهنگي توجه شده است. تفكر نظام سرمايه‌داري در سند تحول وجود دارد. در اين سند توصيه هاي صندوق بين‌المللي پول از جمله رهاسازي نرخ ارز، دولت بي مسئوليت و يارانه زدايي وارد شده است. حتي در آموزش و پرورش نيز نوعي خصوصي سازي در قالب توصيه به گسترش مدارس هيات امنايي آمده است. متاسفانه اين تحليل ساده‌لوحانه تكرار مي شود كه افزايش نرخ ارز باعث افزايش صادرات مي شود در حاليكه اين اقدام اثري جز تورم ندارد. تقاضا مي شود كه اساتيد اقتصاد اسلامي به صورت جدي در تدوين برنامه هفتم توسعه مشاركت داده شوند.

دكتر سعيد فراهاني: بيش از ۱۰۰ پژوهشگر اقتصاد اسلامي در قم داراي تحصيلات دانشگاهي اقتصاد در سطح دكتري و تحصيلات حوزوي عالي مي‌توانند به دولت كمك كنند. متاسفانه از ظرفيت اين اساتيد و محققان در دستگاههاي اجرايي استفاده نمي شود. ضمن تشكر از وزير اقتصاد براي انتصاب مشاور اقتصاد اسلامي، تشكيل اتاق فكر اقتصاد اسلامي و تشكيل مركز مطالعاتي اقتصاد اسلامي براي ايجاد هماهنگي بين مراكز فعال در زمينه اقتصاد اسلامي پيشنهاد مي شود

حجه الاسلام والمسلمين سيد حسين ميرمعزي: متاسفانه از سياست هاي اقتصاد مقاومتي تفسير غلط ارايه مي شود و همان سياست هاي سرمايه داري به اسم اقتصاد مقاومتي اجرا مي‌شود. اين خطر وجود دارد كه دانش‌بنياني هم به همين بلا دچار شود. در نظام سرمايه‌داري،دانش‌بنياني در خدمت تمركز و تكاثر ثروت و افزايش سهم سرمايه در اقتصاد است. اگر ما هم همين مسير را طي كنيم با تناقض مواجه مي‌شويم، آنگاه دانش‌بنياني موجب كاهش اشتغال و استفاده بيشتر از سرمايه مي شود.

دكتر مجيد حبيبيان: تاسيس نهاد قرض الحسنه مركزي، اخذ ماليات تكافلي به عنوان جايگزين ماليات محلي و تشكيل تعاوني‌هاي واقعي بخش كشاورزي به عنوان سخنگوي واقعي كشاورزان پيشنهاد مي شود.

حجه الاسلام والمسلمين مصباحي‌مقدم: اساتيد اقتصاد اسلامي به صورت دسته جمعي برنامه‌اي براي اصلاح ساختاري دولت در بخش هاي اقتصادي پيشنهاد دهند. در اين برنامه ابعاد مختلف اقتصاد اسلامي و شاخص‌هاي محوري آن از جمله محو ربا، محو كامل فقر، كنترل كامل تورم، ايجاد رقابت، محو اسراف و تبذير، توزيع عادلانه فرصت ها، حاكميت اخلاق و معنويت و استفاده حداكثري از ظرفيت ها مورد توجه قرار گيرد. ارايه برنامه اصلاح ساختاري با محوريت اصلاح نظام بانكي و مالياتي در راستاي حمايت از توليد در اولويت است.

چقدر مشروعيت‌سازان ترور روحانيان مظلوم در حرم رضوي را مي‌شناسيم؟

محمدرضا باقرزاده

مهمتر از تحليل و بررسي امنيتي حادثه تروريستي در حرم مطهر رضوي كه رسالت نيروهاي امنيتي و نظامي است، تحليل و بررسي خط و ربطهاي فكري و سياسي اين حادثه است.

چه ارتباطي ميان اين حادثه و حادثه عمليات جهادي با سلاح سرد در مناطق اشغالي فلسطين اشغالي است؟!

چه ارتباطي ميان اين حادثه و خرده جريان نفوذ در حوزه با پادويي شخصي با نام فريد مدرسي است كه در قالب يك به اصطلاح خبرنگار و با يك توئيت وقيحانه مي نويسد: «نفرت بكاريد، خشونت درو مي‌كنيد!»، در حالي كه اين حادثه ريشه هاي تكفيري دارد. به راستي بايد از اين خبرنگار وابسته به جريان نفوذ در روحانيت پرسيد چگونه اين حادثه تروريستي برآمده از تفكرات تكفيري با «نفرت كاشتن و خشونت درو كردن» سازگار است؟!

منظور از اين نفرت كاشتن دقيقا كدام ماجرا است؟! آيا وي از اقدامات ضد تكفيري جريان حوزوي دل ناخوش است؟

آيا مي خواهد حمايت از تسليح مجاهدان فلسطيني را به نقد بكشد؟

شناخت هدف وي از مشروعيت بخشي به اين اقدام تروريستي ضد انقلابي مي تواند به شناخت بخشي از جريان نفوذ در حوزه كمك نمايد.

ضمن آنكه آنچه او نوشته به نوعي مشروعيت بخشي به اين جنايت است كه مي تواند و بايد تحت عنوان تشويش اذهان عمومي مصداق عمل مجرمانه مورد پيگيري دادستاني محترم قرار گيرد.

مقايسه عجيب كارنامه 8 ماهه رئيسي با كارنامه 8 ساله روحاني!

روزنامه اعتماد روز شنبه گذشته در مطلبي به قلم يكي از فعالين سياسي اصلاح‌طلب با انتقاد از اينكه چرا رسانه‌هاي اصولگرا مثل سال گذشته كه از عملكرد دولت قبل انتقاد مي‌كردند، اكنون از دولت سيزدهم انتقاد نمي‌كنند نوشت: «اكنون در ابتداي سال ۱۴۰۱ هستيم. كافي است كه مشابه اين روزها را در سال گذشته به يادآوريم كه پيش از انتخابات بود. مجموعه رسانه‌هاي رسمي و نواصولگرايي نوك تيز حملاتشان و با تمام توان بر نارسايي‌هاي اقتصادي ازجمله تورم، كمبود درآمد و فقر و فساد متمركز بودند... كافي است كه به وضع قيمت‌ها به‌ويژه در حوزه خوراكي‌ها نگاهي بيندازيم. نه‌فقط اقلام خوراكي كه وعده‌هاي داده‌شده درباره خودرو و تغيير سياست‌هاي آن، مسئله بورس، سياست‌هاي مالياتي و قيمت‌گذاري روي كالا و... و بسياري ديگر از امور نشان مي‌دهد كه همه آن تبليغات و وعده‌هاي غيرمتعارف به‌صورت بومرنگ عمل كرده و به‌سوي وعده‌دهنده بازگشته است.»

گفتني است جريان اصلاح‌طلب به‌عنوان بانيان كارنامه دولت روحاني و عاملان مشكلات فعلي، با پاك كردن صورت‌مسئله، بجاي عذرخواهي از مردم، با بي‌اخلاقي ژست طلبكار به خود گرفته است. اين جريان با توهين به شعور مردم كارنامه سياه و فاجعه‌بار 8 سال دولت روحاني كه دستاوردهايي همچون ركوردشكني در رشد منفي اقتصادي، ركوردشكني در گراني مسكن، خودرو و قيمت ارز، ركوردشكني در كمترين رفاه دلاري كشور، ركوردشكني در افزايش شاخص فلاكت و.. را براي دولت سيزدهم به ارث گذاشته را با كارنامه 8 ماهه دولت رئيسي مقايسه مي‌كنند.

اين در حالي است كه رئيسي از ابتداي آغاز به كار بدون لحظه‌اي درنگ و تأمل آستين همت را بالازده و وارد ميدان شد و با تلاش مجدانه، مجاهدانه و شبانه‌روزي، يك‌به‌يك در پي باز كردن گره‌هاي كور مديريتي فاجعه‌بار گذشته و سامان دادن به اوضاع آشفته كشور برآمده و در چند بخش ازجمله كنترل موفق كشتار كرونا با واردات انبوه واكسن، افزايش چند برابري فروش نفت بدون برجام و FATF و افزايش تجارت خارجي كشور به رقم 90 ميليارد دلار پس از 8 سال، تأمين چند ميليارد دلار ارز ترجيحي براي خريد دارو و كالاهاي اساسي مايحتاج مردم، ديپلماسي فعال اقتصادي، مديريت ميداني و كارآمد، اصلاح نظام توزيع اقلام ضروري و كوتاه كردن دست دلالان و واسطه‌ها در تأمين مايحتاج مردم، حضور فعال در اجلاس اقتصادي اكو و امضاي قرارداد مهم سوآپ گازي و همچنين عضويت دائم در پيمان شانگهاي و...به دستاوردهاي ملموس و قابل‌ملاحظه‌اي هم رسيده است.

 تقواي مطبوعاتي

مناظره توييتري دو مطبوعاتي

مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب سابق مجلس در توئيتي نوشت:
گفته مي‌شود دولت رئيسي با دور زدن‌تحريم‌ها وFATF مي‌تواند روزانه ميليون‌ها بشكه نفت يكصددلاري بفروشد و بدون برجام ميلياردها دلار اموال بلوكه شده در كره جنوبي را آزاد كند؛ ولي چرا اين اقدامات در معيشت مردم تاثير مثبتي ندارد؟ و ديپلمات‌هاي ما همچنان علاف دستيابي به نتايج مذاكرات وين هستند؟
عبدالله گنجي، مدير مسئول روزنامه همشهري نيز در پاسخ به اين ادعا گفت:
اتفاقا براي بنده هم اين موضوع سوال بود. همين امروز از وزير نفت سوال كردم اگر نفت بيشتر مي فروشيد و پولش هم بر مي گردد پس چرا در معيشت ديده نمي شود؟ گفت بيشتر آن صرف جبران 420 هزار ميليارد كسر بودجه سال 1400 دولت قبل شد. بقيه هم صرف خريد اقلام غذايي كه قيمت جهاني آن دو برابر شده و...

 گفت ولي نگفت

دروغ دبيركل دروغين!

دبير كل سازمان ملل با ژستي خيرخواهانه گفت: «هيچ وقت تصاوير اجساد ساكنان بوچا را فراموش نمي‌كنم.» و رسانه‌هاي مدعي حقوق بشري اين حرف را در حالي ضريب مي‌دهند كه چشم‌شان را به فجايع و كشتار مردم يمن بسته‌اند.
حامد صراف پور فعال رسانه‌اي هم در پاسخ به توهم دبير كل سازمان ملل نوشت: اما تصاوير كودكان يمن و غزه و افغانستان را خيلي زود فراموش مي‌كنم. تقصير من نيست؛ دلار كه مي‌بينم، آلزايمر مي‌گيرم. دبيركل قبلي هم همين مشكل را داشت. با يك مشت دلار سعودي، دچار خفگي شد و رفت!

 گوناگون

زدودن انقلاب از ناخالصي‌ها

از انتخابات نهم تاكنون به ويژه در فتنه بعد از انتخابات دهم، پالايشي در درون انقلاب اسلامي در حال رخ دادن است. البته بايد تمام توان‌ به كار گرفته شود كه ريزش‎هاي انقلاب اسلامي حتي المقدور كمتر شود و رويش‌ها افزايش يابد و هزينه عبور از اين مرحله براي انقلاب اسلامي هزينه قابل قبولي باشد. اما اين بدان معنا نيست كه اين هزينه‌ها، عليه انقلاب اسلامي است؛ بلكه لازمه عبور از اين مرحله به شمار مي‌‌رود. ممكن است برخي تلقي كنند كه انقلاب اسلامي تضعيف مي‌شود، ولي به نظر مي‌رسد با پالايش، تهذيب و شدت حوادث، ناخالصي‌هاي انقلاب اسلامي حذف شده، خلوصي كه در درون انقلاب اسلامي به وجود مي‌آيد؛ از اين رو سبكبال‌تر و شكوفاتر از گذشته به پيش خواهد رفت و سرانجام به نهادينه‌شدن ساختار نظام ولايت اجتماعي خواهد انجاميد.