صفحه فصل رويش

استفاده از گاز و نفت سفيد

با معرفي گاز طبيعي به عنوان سوختي مناسب و ارزان جهت پخت وپز و گرمايش، رفته رفته درخواست هاي عموم مردم براي استفاده از اين سوخت بيشتر گرديد. با پيدايش و استحصال گاز طبيعي ايران از ذخاير عظيم ملي، حق طبيعي مردم ايران بود كه از اين نعمت مهم الهي استفاده نمايند ولي با سيطره قدرت هاي غربي بر اين منابع، ملت ايران كمترين بهره را از نفت و مشتقات نفت مي بردند.

سختي مردم در مناطق سردسير و كوهستاني نسبت به ساير مناطق كشور بيشتر بوده و در بدترين شرايط ممكن گذران زندگي مي كردند و اين درحالي بود كه در استان هاي مجاور اين مناطق، منابع عظيم گاز وجود داشته ولي امكان استفاده و بعضاً اجازه استفاده كردن از آنها را نيز نداشتند.

با ظهور انقلاب اسلامي، امروزه بخش اعظمي از كشور به شبكه انتقال گاز دسترسي داشته و در آينده ي نزديك همه ي استان ها به گاز سراسري دسترسي خواهند داشت. تصوير 1، شبكه ي سراسري انتقال گاز ايران را نشان داده است.

اين رشد در بهره وري مردم ايران از نفت سفيد و گاز در حالي است كه در سال هاي ابتدايي مناطق صعب العبور و كوهستاني گاز رساني نمي شدند و لذا در حال حاضر تنها مناطق دوردست و روستاهاي صعب العبور در ليست مناطق باقي مانده براي گازرساني قرار دارند.

ضعف در خدمت رساني به مردم در دوران پهلوي به حدي بود كه فقط 5 شهر و يك روستا گازرساني شده و تنها 51 هزار خانوار تحت پوشش گاز طبيعي قرار داشتند. با سپري شدن 40 سال از ظهور انقلاب اسلامي هم اكنون 1085 شهر و23206 روستا با جمعيتي نزديك به 20 ميليون خانوار به شبكه عظيم گاز رساني متصل شده اند.

قيمت سوخت هاي فسيلي

سوخت خودرو در سه گروه عمده(بنزين، گازوئيل و گاز(CNG و LPG)) عرضه مي گردد. با توجه به اين كه در ساير كشورهاي دنيا گاز بعنوان يك سوخت براي خودرو كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد، لذا در اين پژوهش تنها سوخت هاي بنزين و گازوئيل بررسي شده است. طبق رتبه بندي ارائه شده براي قيمت سوخت در تصوير 2، ايران از نظر قيمت بنزين در جايگاه دوم و از نظر قيمت گازوئيل در جايگاه سوم جهاني ارزان ترين كشورهاي دنيا قرار دارد.

 گوناگون

5 نكته كليدي علامه مصباح درباره انقلاب اسلامي

1.انقلاب اسلامي، عبارت است از حركتي بنيادين و تحولي اساسي در اوضاع و احوال سياسي جامعه بر اساس آموزه هاي اسلامي به منظور جايگزين نمودن نظامي مبتني بر اصول و احكام اسلامي.
2.«اسلامي بودن» فصل مميز انقلاب اسلامي از ساير انقلاب هاي جهان است. از اين رو، در اين انقلاب، عنصر فرهنگي از اهميت ويژه اي برخوردار است و انحراف در مسير چنين انقلابي از همين كانال امكان پذير خواهد بود.
3.«بنابراين توجه به ابعاد فرهنگي، اهميت به انتخاب آگاهانه، تلاش در تحكيم عقايد حقه، تأكيد بر تبيين دقيق اهداف، فراگيري انقلاب، عدم اتكا به بيگانگان، ثبات قوانين و مقررات، رعايت مصالح متغير، برخورداري حاكميت از پشتوانهٔ ثابت، بهره مندي از امدادهاي غيبي، و اموري از اين قبيل، از مؤلفه هاي جدايي ناپذير انقلاب اسلامي محسوب مي گردند.
4.« انقلاب اسلامي ايران نيز كه نمونه اي از اين گونه انقلاب هاست، در نوع خود منحصر به فرد است؛ چراكه با پيروي از حركت انبياي الهي، به ابعاد معنوي انسان ها توجه نمود. بنابراين، جايگزين شدن حكومت الهي مبتني بر عدالت به جاي حكومت هاي مبتني بر ظلم، خودمحوري، خودگزيني و قدرت‎طلبي است كه اين انقلاب را تبديل به پديده‎اي بي‎نظير كرده است.
5.« با توجه به اهميت بالاي انقلاب اسلامي ايران در سير تحولات تاريخ، جا دارد تا اركان چنين انقلابي مشخص گردد كه در درس بعدي به آن پرداخته شده است.
(منبع: كتاب انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن به قلم علامه مصباح يزدي(ره)، ص98)

 دستاوردها

از موشك هاي بالستيك تا صنايع مخابراتي

پيشرفت ايران در زمينه ساخت و توليد انواع موشكهاي بالستيك، دور برد زمين به زمين، زمين به هوا و انواع موشك هاي دريايي(مانند: موشك ماهواره بر سفير، شهاب، سجيل، موشك كروز) بقدري شگفت انگيز بوده، ايران را در رديف معدود كشورهاي دارنده تكنولوژي ساخت موشك هاي فوق دقيق سطح به سطح قرار داده است.
• ساخت انواع رادار با بُرد بيش از يك هزار كيلومتر و پرتاب چندين ماهواره با سرنشين و بدون سرنشين به فضا از جمله مواردي هستند كه كسب رتبه هفتم جهان در سامانه كامل پرتاب ماهواره و رتبه دوازدهم جهان در طراحي و ساخت ماهواره را براي يازدهمين عضو باشگاه فضايي جهان يعني ايران به ارمغان آورده است.
• ساخت زير دريايي، ساخت و تعمير انواع ناو و ناوچه ساخت هاور گرافت(قايقهاي دوزيست) ساخت انواع قايقهاي تندرو و قايق پرنده
• ساخت و تعمير انواع زره پوش و تانك
• خودكفايي در ساخت انواع تجهيزات و سلاحهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين مانند: انواع خمپاره انداز و توپهاي مدرن، انواع سامانه ها و سلاحهاي پدافند ضد هوايي و مهمات سبك و سنگين
• توسعه صنايع مخابراتي و ساخت انواع بي سيم و تقويت و توسعه صنايع اپتيك و ساخت انواع دوربين هاي معمولي و ديد در شب و صدور برخي از اين محصولات به ۳۲ كشور جهان
اين موارد از دستاوردهاي صنايع نظامي محسوب مي شوند كه قبل از انقلاب اسلامي، توليد آنها در كشور سابقه نداشته و مهمتر اين كه بخش قابل توجهي از آنها، صرفاً در انحصار تعداد معدودي از كشورها پيشرفته جهان قرار داشته است.