صفحه فرهنگي-اجتماعي

عوامل آرامش خانواده در سبك زندگي حضرت زهرا(س)

عوامل آرامش خانواده در سبك زندگي حضرت زهرا(س) در نقش بندگي شامل موارد زير مي شودكه به ان اشاره شده است.

ايمان به خدا و عبادت

يكي از فوايد ايمان به خدا و عبادت آرامشي است كه انسان در پرتو ارتباط با خدا پيدا مي كند. وقتي فردي عبد خدا باشد و به خدا وصل باشد در زندگي احساس خوف و خواري و نااميدي نمي كند و در نتيجه عزيز خداوند مي شود كه مصداق صريح اين آيه است: "هر كسي كه عزت مي خواهد، عزت همگي نزد خداست."

از نكات مهم در زندگي حضرت زهرا(س) برنامه دعا و مناجات با خداست به گونه اي كه در روايت آمده ايشان كارهاي خانه را بين خود و خادمش فضه تقسيم مي كردند تا فرصت كافي براي دعا و عبادت با خدا را داشته باشند.

حضرت زهرا(س) علاوه بر نماز و تهجد شبانه تعقيبات و تسبيحات و دعاهاي بسياري از جمله دعا حريق و دعا براي گناهكاران و دعا در غروب جمعه و... مي خوانند كه در كتابهاي دعا ازايشان گزارش شده است و همچنين به خواندن قرآن بسيار تاكيد داشتند كه حتي در حين كاركردن قرآن مي خواندند و همينطور به امام علي(ع) سفارش كردند كه وقتي مرا به خاك مي سپاري زياد برايم قرآن بخوان. حضرت زهرا(س) مظهر معنويت و بندگي خداست و نمونه ايي از سيره معنوي ايشان عبادت درشب عروسيشان است. به گونه اي عاشق عبادت با خدا بودند كه در شب عروسي به امام علي(ع) عرض كردند:" اي علي جان به خدا سوگندت مي دهم كه بيا تا در آغازين لحظات زندگي مشترك به نماز بايستيم و هر دو باهم اين شب جاودانه را به پرستش خدا سپري كنيم.

ايشان آنچنان آرامشي از عبادت با خدا مي گرفتند كه حتي شب عروسي را مشغول مناجات با خدا بودند و اين براي ما درس بزرگي است كه در همه حال به ياد خدا باشيم و او را در راس هر كاري قرار دهيم.

حسن بصري در مورد حضرت زهرا(س) مي گويد:" در بين امت اسلام كسي عابدتر از حضرت زهرا(س) نبود آنقدر براي عبادت ايستاد كه پاهاي ايشان ورم كرد."

حضرت زهرا(س) در ايراد خطبه فدكيه بعد از توصيف قرآن شروع به شمردن آثار اعمال عبادي نمودند كه نمونه ايي از آن اين است كه حضرت فرمود:"خداوند ايمان را براي شما پاك كننده از شرك قرار داد." هر چيزي در اين دنيا اثر و عكس العملي دارد خداوند هم اثر ايمان را پاك شدن انسان از شرك قرار داده است و همين اثر موجب مي شود كه زمينه اي براي آرامش بقيه اعضاي خانواده هم فراهم بشود و به آرامش كامل در زندگي برسند همانطوركه در سيره حضرت زهرا(س) كاملا مشهود مي باشد.

تقوا

يكي ازبركات مهمي كه در تقوا وجود دارد آرامش است زيرا كه كليد گشودن همه خوبيها تقواست و براي رسيدن به آرامش و راحتي بايد تقوا داشته باشيم وآن را مي شود از زندگي اهل بيت جستجو كردكه با توجه به اينكه اولياي الهي در زنديگيشان با مشكلات زيادي مواجه مي شدند اما آن گرفتاري ها آنها را از پا در نمي آورد و بر اهل تقوا بلا ها هموار و آسان مي شود در آرامش كامل به سر مي برند؛ زيرا كه خداوند مي فرماييد"آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي شوند."

حضرت زهرا(س) در خطبه فدكيه ضمن تاكيد به تقوا داشتن به اين آيه استناد كردند:"اي كساني كه ايمان آورديد آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكاري است از خدا بپرهيزيد. " كه كساني كه ايمان آوردند بايد نهايت تقوا و بالاترين مرحله تقوا را داشته باشندزيرا مومن هر روز بايد مرحله ي بالاتري را بپيمايد و تقوا رمز حسن عاقبت بخيري و آرامش دنيوي و اخروي است.

تقوايعني اينكه انسان حد و مرز بندگي را بداند و بكوشد تا از دايره بندگي خارج نشود و اينكه در صافي سربالايي سراشيبي و در دست اندازهاي جاده زندگي خودت را كنترل كني به هر حال همه ما در زندگي خود با مشكلاتي روبه رو هستيم خيلي بايد مراقب خود باشيم كه لحظه ايي غفلت نكنيم و اين را مي توانيم از سيره حضرت زهرا(س) دريابيم زيرا كه ايشان با اين همه سختي كه متحمل شدند با كمال آرامش هميشه شكرگزار خداوند بودند و از كسي جز خدا نمي ترسيدند و به خاطر همين تقوا بود كه سوره انسان در شان ايشان و خاندانش نازل شد. بنابراين هركسي كه تقواي خدا را داشته باشد و فقط ملاك رضايتش در هر كاري خدا باشد به آرامش دروني مي رسد و آن را به زندگي خانوادگي خود هم منتقل مي كند و عاقبتش به خير مي شود. علت استناد حضرت به اين آيه ذكرشده به همين خاطر است كه اگر كسي حريم تقوا را حفظ كند آزارش به خاندان رسول خدا (ص) نمي رسد.

صبر و استقامت

زندگي حضرت زهرا(س) با سختي هاي زيادي همراه بودكه در تمام آن شرايط سخت با صبرو استقامت و مديريت زندگي خود را با كمال آرامش حفظ كردند. از جمله صبر و استقامت ايشان در برابر شرايط سخت اقتصادي است كه نه تنها پايداري مي كردند بلكه انفاق و اطعام هم مي كردند يا صبر و استقامت ايشان در راه سختي هاي تبليغ معارف دين كه به دفاع از ولايت امام علي(ع) پرداخت و با مخالفان ولايت مبارزه كرد و از جان خود و فرزندانش گذشت تا ولي خدا تنها نماند و همين تحمل سختي هاي اين راه موجب شد كه اصل امامت بماند و شيعه منسجم شود و همچنين صبر و استقامت ايشان براي دفاع از حق در برابر مصيبت آتش زدن خانه، تجاوز به حريم مقدس خانه او و ضربه هاي اجنبيان بر او بود. حضرت زهرا(س) در تمام اين مشكلات فقط راضي به تقدير الهي بودند و هيچ وقت نمي گذاشتند اين مشكلات خللي به كانون گرم خانوادگي ايشان وارد كند و در راستاي اين صبر و استقامت و رضايت آرامش خانواده را حفظ مي كردند و مي فرمودند:"خدا را سپاس مي گويم به سبب نعمتهاي فراواني كه به من عطا فرموده و اورا در مقابل محبت هايش شكر مي گزارم."

حضرت زهرا(س) در نقش همسري

عوامل آرامش خانواده در سبك زندگي حضرت زهرا(س) در نقش همسري شامل موارد زير مي شودكه به آن اشاره شده است.

حفظ اقتدار همسرو اطاعت از همسر

در تمام صحنه هاي زندگي حضرت زهرا(س) رضايت خدا بر همه چيز برتري داشت بخاطر همين ايشان خواستگارهاي متعددي داشت اما پيامبر اكرم (ص) آنها را نپذيرفت در واقع رد كردن ديگر خواستگاران به سبب جايگاه برتر و فضليت معنوي حضرت زهرا(س) بود كه كسي جز امام علي(ع) هم شان ايشان نبود و هم اينكه رضايت خداوند در اين ازدواج بود. در اين باره پيامبر اكرم (ص) فرمودند :" اگر خداوند علي بن ابي طالب را نمي آفريد هرگز فاطمه همتايي نخواهد داشت. " بنابراين در اين ازدواج مقام و عظمتي مشاهده مي شود كه خداوند آن را در زمره لطف رحماني به جهانيان در سوره الرحمن معرفي كرده است.

حضرت زهرا(س) درنهايت رضايت و فروتني با همه مشكلات زندگي ساده امام علي(ع) ساخته است و زندگي عاشقانه و با آرامشي داشتند ودر هيچ موردي با امام علي(ع) مخالفتي نمي كردند و در همه حال از ايشان اطاعت مي كردند و رضايت ابدي همسرش را در حد اعلي جلب نموده است؛ تا جايي كه امام علي(ع) فرموده است:" هرگزمرا خشمگين نكرد و هيچ وقت نافرماني ننمود به طوري كه هر وقت به فاطمه نظر مي كردم غم و اندوهم برطرف مي شد. " حضرت زهرا(س) اسوه ايثار و فداكاري در برخورد با همسرشان بودند كه در همه حال اقتدار همسرشان راحفظ مي كردند و با تمام دشواري ها در خانه اي كوچك و در عين سادگي بدون هيچ شكايت و نارضايتي زندگي مي كردند، وقتي كه پيامبرخدا از امام علي(ع) در مورد حضرت زهرا(س) پرسيدند امام فرمودند:"فاطمه بهترين كمك براي من در مسير طاعت خداست. " و در همه حال خدا را شكر مي كردند بطوري كه حتي در موقع نداشتن غذاي كافي در منزل شكايتي به امام علي(ع) نكردند و در پاسخ امام علي(ع) كه بخاطر اطلاع ندادن به ايشان ناراحت شدند در اوج ادب و احترام گفتند:" اي علي من ازپروردگار حيا مي كنم چيزي را كه تو بر آن توان و قدرت نداري از تو درخواست نمايم. و همچنين درابتداي وصيت خود در ايام بيماري به امام علي(ع) فرمودند:"اي پسرعمو از روزي كه باتو زندگي كرده ام نه به تو دروغي گفته و نه خيانتي كرده ام و نه باتو مخالفتي ورزيده ام. " حضرت زهرا(س) با سخت ترين شرايط زندگي خود سازگاري مي كردند و جهادهاي مكرر امام علي(ع) و مخاطرات زندگي او را را تحمل مي كرد و هر وقت كه همسر بزرگوارش از جنگ و جهاد برمي گشت با استقبالي گرم و كمال احترام برخورد مي كرد و شمشيرش را مي گرفت و مي شست. "

بنابراين زن نقش مهمي در آرامش خانواده دارد كه با حفظ اقتدار و اطاعت از همسر به راحتي مي توان به زندگي آرام و بي دغدغه دست يافت.

 نهج‌البلاغه

حمله هاى خطرناك

امام علي(ع) مى فرمايد: احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ، وَاللَّئِيمِ إِذَا شَبِعَ «بترسيد از حمله افراد با شخصيت به هنگام نياز و گرسنگى و از حمله افراد پست به هنگام سيرى»
در اين كه منظور از گرسنگى و سيرى در اين عبارت حكيمانه معناى كنايى آن مراد است يا معناى حقيقى در ميان مفسران نهج البلاغه گفت و گو است؛ جمعى گرسنگى را كنايه از هرگونه نياز و يا تحت فشار و ظلم واقع شدن دانسته اند بدين ترتيب معناى جمله چنين مى شود: افراد بزرگوار و با شخصيت تنها هنگامى دست به حمله مى زنند كه به آنها ستم شود و يا نياز مبرم براى ادامه حيات پيدا كنند كه در اين صورت براى گرفتن حق خود حمله جانانه اى مى كنند؛ ولى لئيمان هنگامى كه به نوايى برسند طغيان مى كنند و افراد بى گناه را مورد حمله قرار مي دهند.

 در محضر قرآن

به استخوان‏هاى پوسيده ‏نياكان نباليد

خداوند مي فرمايد: «آنها امتى بودند كه درگذشتند، دست آورد آنها مربوط به خودشان و دست آورد شما نيز مربوط به خودتان است و شما از آنچه آنان انجام داده‏اند، بازخواست نخواهيد شد.» (بقره، 134)
نكته‏ها
يكى از اشتباهات بنى‏اسرائيل اين بود كه به نياكان و پيشينيان خويش، بسيار مباهات و افتخار مى‏كردند و گمانشان اين بود كه اگر خودشان آلوده باشند، به خاطر كمالات گذشتگانشان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. اين آيه به آنان هشدار مى‏دهد كه شما مسئول اعمال خويش هستيد، همچنان كه آنان مسئول كرده‏هاى خويش هستند.
در كتاب غررالحكم از حضرت على عليه السلام آمده است: «الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية» شرافت و بزرگى به همت‏هاى عالى و بلند است، نه به استخوان‏هاى پوسيده‏ى نياكان و گذشتگان. در تاريخ مى‏بينيم كه افراد در سايه عمل خويش، آينده خود را رقم مى‏زنند. زن فرعون اهل بهشت مى‏شود، ولى همسر لوط در اثر
بد كردارى، به دوزخ رهسپار مى‏شود.
اينها نمونه‏ى عدالت و نظام حقِ پروردگار است.

 پرتوي از حكمت

التجاء به امام زمان(عج)؛ دواي دردها

مرحوم ميرزا جوادآقا تهراني مي فرمود: دواي كليه دردها التجاء به امام زمان (عج) است.
و باز مي فرمودند: هر وقت كه به زيارت امام رضا(ع) مي روم به نيابت از امام زمان(عج)
مي روم.
(خاطراتي از آيينه اخلاق)

 بوستان حكايت

اين خبيث، اسلام را از بين مي برد!

فرزند آيت الله شاه آبادي(ره) نقل مي كند: مرحوم والد در دوران تحصن خود در حرم حضرت عبدالعظيم(ع)، يك دهه عاشورا منبر رفتند و يك موضوع را در هر شب 3 نوبت (اول منبر، وسط منبر، آخر منبر) بيان فرمودند. در شب دهم، در آخرين منبر فرمودند: «خدايا! تو شاهد و گواه باش كه اين مرتبه كه اين جمله را بگويم، در اين ده شب سي مرتبه تكرار كرده ام و اتمام حجت نموده ام و براي علماي نجف، علماي قم، اصفهان و مشهد تمام نقاطي كه مي دانستم و توانستم هم نامه نوشته ام، و امشب هم براي آخرين مرتبه در اين مجلس مي گويم و آن اين است كه رضا خان، دست نشانده ي انگليس است و هدفش، اعدام قرآن و اسلام است و اگر با من روحاني مبارزه مي كند، نه به خاطر خود من است، بلكه به اين دليل است كه من مبلغ قرانم، به دنيا اعلام مي كنم كه اگر حركت نكنيد، اين خبيث اسلام را از بين مي برد.»
(عارف كامل)