صفحه حوزه و دانشگاه

تكليف امروز دانشجويان مسلمان و انقلابي

بخش دوم و پاياني علي شيرازي

۱۷ خرداد ۱۳۹۶: شما دانشجوها بايد خودتان را در صفوف مقدم اين مبارزه حس كنيد... دانشجو بايد احساس مسئوليت انساني، احساس مسئوليت ملي، احساس مسئوليت ديني و اجتماعي و بين المللي بكند... اين نگاه نقادانه و دغدغه مند، از دانشجو و محيط دانشگاه نبايد گرفته بشود. هم نقادانه، هم آرمان گرايانه؛ بايد دنبال آرمان ها باشند. روي كاستي ها و كژي ها علامت سئوال بگذارند؛ دانشجو بايد كاستي ها را ببيند، كجي ها را ببيند، عيوب را ببيند و سئوال كند... روحيه سئوال كردن، امر به معروف، نهي از منكر، مطالبه جدي آرمان ها و ارزش ها در دانشجو، روحيه قابل قبول است... حرفتان را صريح و قاطع و با صداي بلند بيان كنيد... آرمان گرايي را فراموش نكنيد. آرمان ها چيست ؟ رسيدن به جامعه عادل، جامعه آزاد، جامعه پيشرفته، جامعه مومن، جامعه متعبد، جامعه مرفه، جامعه متحد، جامعه قوي و مستحكم، جامعه مستقل؛ اين ها آرمان است.

۲۰ تير ۱۳۹۴: معناي آرمان گرايي اين است كه نگاه كنيد به واقعيت ها و آن ها را درست بشناسيد؛ از واقعيت هاي مثبت استفاده كنيد، با واقعيت هاي سلبي و منفي مقابله كنيد و مبارزه كنيد... در مجموعه بيانات امام، در مجموعه معارف انقلاب اسلامي، در مطالعه دقيق قرآن و نهج البلاغه، آرمان ها را فهرست كنيد، طبقه بندي كنيد، دسته بندي كنيد، روي اين ها كار كنيد و بر آرمان ها ايستادگي كنيد.

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹: جبهه انقلاب را گسترش بدهيد، يارگيري كنيد... جذب كنيد.

۱۲ تير ۱۳۹۵: در دفاع از نظام اسلامي هيچ تقيه نكنيد و صريح باشيد.

۱۲ آبان ۱۳۹۵: با بصيرت نگاه كنيد، هر حرفي را از هر گوينده اي نپذيريد.

مبدا حركت و مبدا انقلاب، امام بزرگوار است، حرف او را حجت بدانيد؛ نگاه كنيد ببينيد امام چه مي گفت.

۱۲ آبان ۱۳۹۴: امروز دارند به انواع مختلف و به وسايل گوناگون و جديد... اعتقادات را، باورها را آماج قرار مي دهند؛ اين را بايد جوان ها متوجه باشند... تاريخ مبارزات ملت ايران را بيشتر بخوانند و بيشتر بدانند... در دوران مبارزات بر ملت ايران چه گذشت، چه كساني مقابل ملت ايران بودند... اين ها را جوان هاي ما بايستي آگاه بشوند و بدانند.

۱خرداد ۱۳۹۸: شما احتياج داريد بخوانيد، احتياج داريد بدانيد... شما نهضت كتابخواني بايد راه بيندازيد، واقعا كتاب بخوانيد، مطالعه كنيد... شماها خودتان، هيئت هاي انديشه ورزتان، بچه هاي پيشكسوت ترتان بنشينند فهرست مطالعاتي و برنامه مطالعاتي براي جاهاي مختلف، قشرهاي مختلف برنامه ريزي كنند، طراحي كنند و تعريف كنند.

۷ خرداد ۱۳۹۷: بنده كتاب خوانم، من خيلي كتاب مي خوانم، دلم مي خواهد شما بچه ها، جوان ها واقعا كتاب بخوانيد.

۱۲ تير ۱۳۹۵: اين جور نيست كه شما خيال كنيد يا كار انقلابي بايد بكنيم يا بايد درس بخوانيم؛ نخير... درس خواندن جزو واجبات شما است، كار انقلابي هم جزو واجبات شما است؛ هر دو بايد در كنار هم انجام بگيرد.

۲۰ تير ۱۳۹۴: وقتتان را درست مصرف كنيد، هم به درس برسيد، هم به كار تشكيلاتي برسيد؛ به هر دوي اين ها بايد برسيد.

۳۰ مهر ۱۳۹۳: ما بايستي در مجموعه دانشگاه هاي كشور يك زنجيره كامل علمي را شاهد باشيم؛ به معناي واقعي، يك شبكه عظيم توليد علم در همه ابعاد و در همه بخش هاي مورد نياز، و همه هم افزا و مكمل يكديگر.

۱۷ خرداد ۱۳۹۶: در دانشگاه بايد هم عالم توليد بشود، هم علم توليد بشود، هم عالم و علم جهت درست پيدا كند.

۱۳ تير ۱۳۹۴: دانشجويان دنبال اين هستند كه يك چيزي را تحقيق كنند، يك چيزي را بنويسند، رساله اي را تهيه كنند؛ اين احتياج دارد به يك نظام، احتياج دارد به يك نگرش كلان، به يك هدايت كلي كه چه تهيه بشود كه كشور بتواند از آن استفاده بكند.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵: مقالات علمي بايد به سمت نيازهاي كشور هدايت بشود. ما امروز در زمينه نفت احتياج داريم، در زمينه كشاورزي احتياج داريم، در زمينه صنايع مختلف احتياج داريم، در زمينه ارتباطات احتياج داريم به تحقيق، به مقاله نويسي؛ مقالاتي كه نوشته مي شود در جهت نياز فلان كشور نباشد.

۱۷ مهر ۱۳۹۸: ما نمي خواهيم دانشگاه ما تكرار و باز توليد فلان دانشگاه آمريكايي باشد... فضاي علمي كشور بايد فضاي علمي ايراني و اسلامي باشد... ما بايستي با فرهنگ خودمان، ايراني زندگي كنيم، ايراني بايد بينديشيم و فكر كنيم؛ و الگوي پيشرفت اسلامي - ايراني را در زمينه مسائل علم هم حتما بايستي رعايت بكنيم.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵: بايد دانشگاه را آراسته به آن خصوصياتي كرد كه كشور فردا، كشور بيست سال بعد و ايران بيست سال بعد به آن احتياج دارد.

۲۰ آبان ۱۳۹۴: دانشگاه ها بايد پژوهش محور بشوند؛ پژوهشگاه درست كنند... صنعت و دانشگاه بايد ارتباط پيدا كنند؛ هم براي صنعت خوب است، هم براي دانشگاه؛ هم براي مديريت دانشگاه خوب است، هم براي دانشجو.

۲۰ تير ۱۳۹۴: يكي از انواع ايجاد جاذبه اين است كه حرف نو پيدا كنيد... خيلي از حقايق هست كه با مطالعه در قرآن، با مطالعه در نهج البلاغه و در روايات، انسان به آن ها برخورد مي كند... حرف نو ( هم ) فقط حرف نو ديني نيست، حرف نو سياسي هم هست، حرف نو اجتماعي هم هست، حرف نو در زمينه مسائل بين الملل هم هست... حرف نو جاذبه دارد. يكي ديگر از روش ها استفاده از بخشي از شيوه هاي هنري است... ( مثلا ) تئاتر؛ تئاتر دانشجويي... كاريكاتور يكي از شيوه هاي هنري بسيار موثر است... كارهاي طنز... سرود، يا نشريه هاي صوتي... يكي از راه هاي تاثير گذاري... اقناع فكري است... تفكر ديني را جز با اقناع نمي شود منتقل كرد و منعكس كرد.

۲۶ آبان ۱۴۰۰: يكي از مسائلي كه مورد تكيه و توجه و تعميق واقع مي شود، مسئله هوش مصنوعي باشد كه در اداره آينده دنيا نقش خواهد داشت.

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹: علم اقتدار است، علم قدرت است و بايد دنبال علم بود. محيط هاي دانشگاهي، محيط هاي تحقيقاتي و پژوهشي حتما بايستي به مسئله علم توجه كنند.

۲۶ مهر ۱۳۹۶: بايد در كشور جريان سازي بشود در زمينه علم و پيشرفت علمي؛ به صورت جريان در بيايد، به صورت رويه در بيايد كه قابل توقف نباشد.

۱۱ آبان ۱۳۹۶: جوان هاي خوب ما درس بخوانند، علم آموزي كنند. آن هايي كه نخبه هستند، براي كشورشان كار كنند... اگر چنانچه خوب درس بخوانند و كار بكنند، بلاشك سطح علم در كشور بالا خواهد آمد... به بركت علم، انسان مي تواند به آرزوهاي بزرگ دست پيدا كند.

۲۰ آبان ۱۳۹۴: دنبال علمي باشيم كه براي كشور لازم و نافع است؛

نه فقط براي حال كشور، بلكه براي ده سال بعد و بيست سال بعد كشور. ممكن است ما در بيست سال بعد، يك نيازي داشته باشيم كه از امروز بايد تحقيقات آن نياز شروع بشود.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵: يكي از وظايف دانايان و خردمندان و نخبگان يك كشور، نگاه به آينده است.

۱۷ مهر ۱۳۹۸: بايد پيشرفت ما جوري باشد كه تا پنجاه سال بعد... اگر كسي خواست به تازه هاي علمي دنيا دست پيدا كند مجبور باشد فارسي ياد بگيرد... تا بتواند از نوشته هاي شماها استفاده كند.

۲۰ تير ۱۳۹۴: دانشجو تصميم ساز است؛ دانشجو گفتمان ساز است. شما وقتي كه يك آرماني را دنبال مي كنيد، مي گوييد، تكرار مي كنيد و به جد پاي آن مي ايستيد، اين يك گفتمان در جامعه ايجاد مي كند، اين موجب تصميم سازي مي شود.

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹: جريان هاي دانشجويي به گفتمان سازي اهميت بدهند. مسائل نظام را استخراج كنيد، فكر كنيد، راه حل هاي سنجيده و قوي پيش بيني كنيد.

۱۲ تير ۱۳۹۵: گفتمان عدالت، اقتصاد دانش بنيان، پيشرفت ايراني اسلامي، شتاب در يافته هاي علمي؛ اين ها گفتمان هاي اصلي است؛ اين گفتمان ها را تقويت كنيد. گفتمان اقتصاد مقاومتي خيلي گفتمان مهمي است.

۱۳ تير ۱۳۹۴: ما اگر مي خواهيم يك خواسته اي تحقق پيدا كند، قدم اول اين است كه اين خواسته را به صورت يك گفتمان پذيرفته شده در بياوريم؛ مسئله علم از همين قبيل بود كه يك گفتمان شد و به طور طبيعي وارد جريان عملي شد و به صورت يك جريان درآمد... مسائل مربوط به نقشه جامع علمي كشور بايد تبديل بشود به يك گفتمان و به صورت جدي اجرا بشود.

۱ خرداد ۱۳۹۸: همه چيز اميدبخش است براي ما، همه چيز نويد دهنده است براي ما... عوامل مژده دهنده را ببينيد، پيدا كنيد، به آن ها دلگرم بشويد، به خداي متعال توكل كنيد، قصدتان و نيتتان را خالص كنيد و بدانيد كه خداي متعال شما را كمك خواهد كرد... انشاالله همه شماها زوال دشمنان بشريت، يعني همين تمدن آمريكايي منحط و زوال اسرائيل را به لطف الهي خواهيد ديد.

 پرسش و پاسخ هفته

خطر زندگي غافلانه

پرسش: آيا ظرفيت وجودي افراد (نه تفاوت هاي ظاهري) و سقف معنوي افراد با هم متفاوت است؟
پاسخ: مقدار و سقف معنوي افراد وابسته به مقدار بيداري آنان از خواب غفلت است. هر قدر كه انسان بيدار تر مي شود ظرفيت
معنوي اش افزايش مي يابد. اصل بيداري از ناحيه خدا است اما انسان هم مي تواند خودش يا ديگران را بيدار و بيدارتر نمايد و در اين مسير بكوشد تا با بيدار شدن توجهش به امور معنوي بيشتر شود و به كمال و قرب الهي برسد.
از نگاه قرآن به اكثريت مردمان كه بگذريم، اين موضوع با تفحص عيني و تجربي نيز كاملا مشهود و قابل اثبات است و همواره در طول تاريخ انسان هاي بيدار و هشيار كه زندگي خود را بر مبناي آگاهي استوار نموده باشند، در اقليت به سر برده اند و اين موضوع نيز در جامعه فعلي و مراوداتي كه به خصوص در فضاهاي اجتماعي - چه حقيقي و چه مجازي - در جريان است، به وضوح قابل مشاهده است. با كمي دقت در افكار و رفتار معاصران و معاشران، از فاميل و دوستان و آشنايان و همكاران و كساني كه با ايشان به نحوي رابطه و مراوده برقرار كرده ايم، پي خواهيم برد كه گويي اغلب ايشان هرگز به فكر ساختن و پرداختن روح و درون خود و آماده سازي حقيقت انساني خويش براي سفر به سراي آخرت و حضور در محضر خداي متعال و پاسخ گويي نسبت به اعمال و رفتار نيستند و تدابير و برنامه ريزي هاي آنان در عرصه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي، تنها ناظر به اداره همين دنياي فاني و چند روزه اي است كه در آن به روزمرگي دچاريم، درحالي كه واقعا كسي نمي داند تا فرداي اين روز يا حتي چند ساعت بعد، حيات و زندگي او ادامه مي يابد يا نه!

 تحليل هفته

چرخه پيشرفت فرهنگي؛
ما چه تفسيري از ظهور و انتظار داريم؟

بخش چهارم و پاياني محمدرضا فلاح
ظهور در نظر ما اين است كه امام معصوم به جمع ما بازگردند و چون نبي اكرم ص در هيأت يك رهبر اجتماعي به هدايت همۀ ظرفيت هاي حيات بشري بپردازند. طبعاً ظهور زماني اتفاق مي افتد كه ما ظرفيّت عملي پيروي از ايشان را كسب كرده باشيم.
تلاش براي رسيدن به آستان ظهور نامش انتظار است. انتظار آماده شدن براي قيام امام مهدي (ع) ، يعني تحولي در درون ما و طبعاً تحولاتي در محيط بيرون از ما كه بايد سنجيده و پرشور توسط ما دنبال شود.
به نظر مي رسد يكي از خطاهاي ما اين است كه به عنوان «آرزوي ظهور» منتظر يك حادثه در يك روز ويژه هستيم. شايد همه اين طوريم. تعليمات و تبليغات شيعي، ما را تشويق نكرده كه اين حادثه را يك پديدۀ وسيع و دامنه دار ببينيم؛ يعني كاملاً اين حسّ را بگيريم كه اگر ظهور يعني امام معصوم سررشتۀ زندگي اجتماعي ما را به دستان مبارك خود بگيرند، لازم است چنين چيزي از مدتها پيش پي ريزي بشود؛ يعني ما به تدريج ايشان را وارد چرخۀ فعاليتهاي راهبرديمان كنيم تا به مرحله اي برسند كه بايد بيايند.
گاهي به چنين كاري تمهيد مقدمات ظهور گفته مي شود. اين تعبير درست است، ولي بايد تأكيد كنيم كه مقدمات ظهور از جنس ظهور و از جنس حاكم كردن ارادۀ امام معصوم است. با اين رويكرد چند نكتۀ جالب مي توان گفت؛
يك، اين كه در ميان دو مكتب امانيستي سوسياليزم و ليبراليزم ـ كه بر جهان بشري حاكم بودند و نفَس و رمق همۀ مكاتب را گرفته بودند ـ به واسطۀ انقلاب اسلامي، سخنان اسلام ناب به دست گرفته شود و آنچه ارادۀ اهل بيت عليهم السلام است به ميدان مهندسي و مديريت حيات بشري بيايد، خود بخشي از ظهور است.
غيبت امام يعني غيبت دين، غيبت دين از زمان رحلت رسول مكرم اسلام (ص) شروع شد. به قول استاد مطهري جدايي عملي دين و سياست با كنار زدن كارشناس واقعي و ممتاز و لايق دين از زعامت جامعه اتفاق افتاد.
آنچه جوهرۀ اين حادثه بود، آنچنان كه در خطبۀ فدكيّه منعكس شده سستي مردم در اخذ دين ناب بود.