صفحه حوزه و دانشگاه

تكليف امروز دانشجويان مسلمان و انقلابي

بخش اول علي شيرازي

ما در اين نوشتار به دنبال تبيين تكليف دانشجويان مسلمان و انقلابي از منظر رهبر حكيم و خردمند انقلاب اسلامي، ولي فقيه زمان، حضرت امام خامنه اي هستيم:

۱۲ تير ۱۳۹۵: از جمله وظايف دانشجويي، حفظ دين و تقواست.

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰: اولين انتظاري كه... دارم، اين است كه بنيه ديني و انقلابي تان را تقويت كنيد؛ از اين مسأله آسان عبور نكنيد؛ اين خيلي مهم است.

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹: به مسائل ايماني و مسائل اعتقادي و معرفتي بپردازيد.

۷ خرداد ۱۳۹۷: بايد فضا جوري بشود كه انسان هاي مستعد بتوانند در آن فضا حركت كنند، امثال حاج ميرزا علي آقاي قاضي ها و علامه طباطبايي ها و شخصيت هاي برجسته اين جوري به وجود بيايند؛ انسان هاي والا و برتر كه از اين فضاي مادي توانسته اند تعالي پيدا كنند و فراتر بروند... در ميان ما كساني هستند كه استعداد اين حركت را دارند، بخصوص در دوره جواني.

۱۲ تير ۱۳۹۵: من توصيه مي كنم به جوان هاي عزيزمان و جوان هاي دانشجو كه به مسائل تقواي شخصي، پرهيزكاري شخصي، پاكدامني شخصي اهميت بدهيد، حتما تلاوت قرآن را روزانه فراموش نكنيد... با قرآن ارتباطتان را برقرار كنيد. اين دعاها مضامين فوق العاده اي دارد، اين دعاها رشته ارتباط شما را با خداي متعال مستحكم مي كند.

۱ خرداد ۱۳۹۸: اين فرصت جواني كه در اختيار شماست، اين تجديد ناپذير است؛ از اين فرصت استفاده كنيد براي اين كه انس با خدا را، انس با نماز را، انس با قرآن را براي خودتان به صورت عادت دربياوريد؛ عادت هاي پسنديده و نيكو؛ و آن وقت تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود.

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹: خودسازي خيلي مهم است؛ هم در ابعاد فردي، هم در ابعاد اجتماعي... انس با قرآن، ارتباط با قرآن، نماز با حضور قلب، نماز در اول وقت، توجه به ادعيه... مواردي است كه به نظر من براي خودسازي لازم است.

۱۱ آبان ۱۳۹۶: با توسل، با دعا، با نماز خوب، با توجه، با قرآن خواندن، با كمك به بندگان خدا... با اجتناب از گناه... ترديدي ندارم كه انشاالله اين نسل كنوني شما جوانان عزيز خواهيد توانست همه آرزوهايي را كه در انقلاب وجود داشت، تحقق ببخشيد.

۳۰ مهر ۱۳۹۳: با خدا حرف بزنيد، از خدا بخواهيد، به خدا پناه ببريد، با خداي متعال درد دل كنيد، هر چه اين حالت را بيشتر توانستيد در خودتان بوجود بياوريد، بدانيد توفيقات شما در آينده بيشتر خواهد بود.

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰: آدم خوب شدن در عرصه هاي گوناگون مبارزاتي اجتماعي، بين المللي، و انقلابي تاثير خودش را مي گذارد... اگر ايمان باشد، تقوا باشد، ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت؛ يعني دانشجو به سراغ مخالفين انقلاب و دشمنان انقلاب نخواهد رفت.

۱۲ تير ۱۳۹۵: دانشجو، هم جوان است، هم عالم است؛ او است كه فرداي كشور را بايد اداره بكند، او است كه بايد آگاه باشد تا سنگر ايستادگي را در مقابل زياده خواهان و فرصت طلبان و ديگران تقويت بكند، اين بايد محكم باشد.

۱۲ آبان ۱۳۹۴: من توصيه ام به جوان ها اين است كه... بصيرت خودشان را نسبت به اوضاع كنوني، نسبت به گذشته تاريخي نزديك، روز به روز افزايش بدهند و بتوانند صحنه امروز دنيا را مشاهده بكنند.

۱۳ تير ۱۳۹۴: بنده معتقدم محيط دانشگاه، محيط فهم سياسي، تحليل سياسي، دانش سياسي، آگاهي سياسي است.

۲۰ تير ۱۳۹۴: خوشبختانه جوان دانشجو به مسائل، با نگاه عمقي نگاه مي كند.

۱۲ تير ۱۳۹۵: يكي از خصوصيات دانشجو اين بايد باشد كه محيط را با چشم باز نگاه كند؛ هم محيط دانشجويي را، هم محيط كشور را، هم محيط منطقه را، هم محيط جهان را.

۲۰ تير ۱۳۹۴: بنشينيد روي مسائل بين الملل جمهوري اسلامي كار كنيد؛ روي قضاياي يمن، روي قضاياي عراق، روي قضاياي سوريه، تحليل هاي جذاب، نگاه به آينده.

۲۶ مهر ۱۳۹۶: دشمن را بشناسيد، يكي از خطراتي كه هر ملتي را تهديد مي كند اين است كه دشمن خودش را نشناسد، دشمن خودش را دشمن نداند؛ يا دوست بداند يا بي طرف بداند؛ اين خطر خيلي بزرگي است. اين خواب رفتگي است. هم دشمن را بشناسيد، هم روش هاي دشمني اش را بشناسيد؛ ببينيد چه جوري دشمني مي كند. دچار غفلت نشويم؛ اگر غفلت كرديم، غارت خواهيم شد.

۱۱ آبان ۱۳۹۶: جوان هاي عزيز! يادتان نرود كه... دشمن اصلي شما آمريكا است؛ اين را فراموش نكنيد.

۱۲ آبان ۱۳۹۷: دشمني با آمريكا را فراموش نكنيد؛ فريب لبخند دروغين و فضاحت بار دشمن را نخوريد.

۲۰ تير ۱۳۹۴: اگر مبارزه با استكبار نباشد، ما اصلا تابع قرآن نيستيم. مبارزه با استكبار كه تمام نمي شود. در مورد مصاديق استكبار، آمريكا اتم مصاديق استكبار است.

۱۲ آبان ۱۳۹۵: اين كه گفتند در مقابل آمريكا بايستيد، هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بزنيد،

به معناي دفاع از ارزش ها است؛ نه فقط ارزش هاي مخصوص مسلمان ها، دفاع از ارزش هاي انساني.

۲۶ مهر ۱۳۹۶: آمريكا كارگزار صهيونيسم جهاني است. يك شبكه خطرناك خبيثي در دنيا وجود دارد به نام صهيونيسم بين الملل؛ آمريكا كارگزار آن ها است.

۱۲ تير ۱۳۹۵: يكي ديگر از مسائلي كه به نظرم مي توانيد شما(دانشجويان) انجام بدهيد تشكيل يك جبهه واحد ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي در سطح دانشجويان جهان اسلام است.

۱۲ آبان ۱۳۹۷: نظريه مقاومت در مقابل دشمن قوي پنجه را تبليغ كنيد، ترويج كنيد... نظريه مقاومت، يك نظريه اصيل و درست است؛ هم در مقام نظر، هم در مقام عمل... از هر دو جهت بايد ترويج شود.

۱۲ تير ۱۳۹۵: ما در كار دانشجويي تكيه موكد داريم بر اين كه كساني كه در مجموعه هاي دانشجويي فعاليت مي كنند، بايد ايستادگي كنند؛ بايد محكم باشند.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵: دانشگاه بايد انقلابي باشد، دانشجو بايد انقلابي باشد، دانشجو بايد يك مسلمان مجاهد في سبيل الله باشد.

۲۸ مهر ۱۳۹۵: يك نسلي بايد بوجود بيايد شجاع، باسواد، متدين، داراي ابتكار، پيشگام، خودباور، غيور... چنين نسلي لازم داريم. بايستي ايمان داشته باشد، سواد داشته باشد، غيرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، خوباوري داشته باشد، انگيزه كافي براي حركت داشته باشد، توان جسمي و فكري حركت داشته باشد، هدف را در نظر بگيرد، چشم را به اهداف دور متوجه بكند... زندگي خودش و وجود خودش را بگذارد در راه اين هدف و با جديت حركت كند؛ در يك كلمه يعني يك موجود انقلابي؛ معناي انقلابي اين است.

۱۲ آبان ۱۳۹۵: آنچه من بر روي آن تكيه مي كنم روحيه انقلابيگري است؛ اين روحيه را بايد حفظ كنيد. معناي روحيه انقلابي... اين است كه يك انسان انقلابي، شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتكار مي ورزد، بن بست شكني مي كند، گره گشايي مي كند؛ از چيزي نمي ترسد، به آينده اميدوار است، به اميد خدا به سمت آينده روشن حركت مي كند.

۱ خرداد ۱۳۹۸: آنچه ما از بچه هاي دانشجو، از شما جوان هاي عزيز كه من خيلي به شماها واقعا علاقه مندم، انتظار داريم اين است كه شماها بايد خودجوش باشيد، بايد خودكار باشيد... هر كدام در هر قسمتي كه توانايي اش را داريد بايستي خودجوش و خودكار باشيد... مثل مبارزات دوران طاغوت... توطئه نوميد كردن نسل جوان با همين حركت ها كه نشاط آفرين و اميد آفرين است، از بين مي رود.

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹: پرچم آرمان خواهي و مطالبه گري را زمين نگذاريد... مطالبه گري را از دست ندهيد، آرمان خواهي را از دست ندهيد... آرمان خواهي موجب مي شود كه ما راه را گم نكنيم و وسط راه، كج و راست و به چپ و راست حركت نكنيم... آرمان اصلي و واقعي و نهايي، ايجاد تمدت اسلامي است؛ اين ها را از دست ندهيد و اين ها را مطالبه كنيد و بخواهيد روي آن فكر كنيد.

۷ خرداد ۱۳۹۷: مطالبه گري آرمان ها از آن چيزهايي است كه از آن نبايد دست برداشت. اگر چنانچه اين حجم عظيم و وسيع تهاجم به افكار عمومي از سوي ضدانقلاب با اين مطالبه گري ها مواجه نشود، قطعا ويرانگري خواهد كرد.

ادامه دارد...

 پرسش و پاسخ هفته

علت سفر حضرت معصومه(س)به شهر قم چه بوده است؟

اينكه علت سفر آن حضرت به ايران چه بوده دقيقاً مشخص نيست اما طبق اقوال و گزارشات موجود تاريخي علت سفر به ايران را اينگونه مي توان بيان كرد.
1. طبق برخي از گزارشات علت سفر حضرت معصومه سلام الله عليها به ايران جهت ديدار با برادر خودش بوده است.
2. طبق نقل ديگر امام رضا عليه السّلام بعد از ورودش به خراسان نامه اي خطاب به خواهر گرامي اش فاطمه معصومه مرقوم فرمود و آن را توسط يكي از غلامانش به مدينه منوره ارسال فرمود. امام به غلامش دستور داد كه در هيچ منزلي توقف نكند تا در اندك زمان ممكن آن نوشته را به مدينه برساند. و حضرت معصومه به مجرد رسيدن نامه برادرش خود را آماده سفر نمود.
از اين دو نقل استفاده مي شود كه حضرت معصومه سلام الله عليها به خاطر وابستگي كه به برادر بزرگوار خود داشته و اوضاع مساعد برادرش در خراسان آن حضرت را بر آن داشت تا به حضور برادر خود در خراسان برسد.
مرعشي در اين باره مي نويسد: سادات از آوازه ولايت امام رضا عليه السّلام و پناهي كه مأمون به آن حضرت داده بود، روي به طرف ايران نهادند و مجموع برادران و بنواعمام كه به بيش از 20 نفر مي رسيد به ايران آمده و در قم مورد تكريم واقع شدند.
گفتني است مسيرهايي كه حضرت معصومه سلام الله عليها جهت سفر انتخاب كردند آن مسيرهايي بود كه امام رضا عليه السلام از آنها ممنوع شده بودند. يعني ايشان مي خواستند هدف از سفر برادرشان را تبليغ و تبيين كنند و فرهنگ ناب و اصيل اسلامي را بيان كنند.
مأمون امام عليه السلام را از مسيرهايي كه شيعه نشين بودند مانع شد تا مبادا شورش و طغيان عليه حكومت و دولت صورت گيرد حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها با دقت و زيركي خاص از اين مسيرهاي ممنوع شده سفر كردند تا توطئه مأمون را خنثي كنند و همچنين ورود فاطمه معصومه سلام الله عليها به قم كه مركز تجمع مخالفان دولت عباسي بود دليل بر انتخاب و اراده آن حضرت در اين سفر است.

 تحليل هفته

چرخه پيشرفت فرهنگي

محمدرضا فلاح
بخش سوم
امام معصوم يكي از اوصياي نبي مكرم اسلام صلي الله عليه وآله وسلم است كه علم را به وراثت از او گرفته است و به بركت او در مرتبت تكويني استثنايي آن حضرت مستقر است، به لحاظ تكويني واسطۀ فيض الهي است؛ «الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِيتِ الدُّنْيا وَ بِيمْنِهِ‏ رُزِقَ‏ الْوَرَى‏ وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ»(دعاي عديله)، به لحاظ تشريعي نيز عهده دار اصلي هدايت انسان ها و ساختن زندگي ايده آل بشري بر روي زمين است؛ «وَ بِهِ يمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً»(دعاي عديله).
او اين تعالي و ترقي را بنا است چون نبي مكرم اسلام در هيأت يك زعيم اجتماعي دنبال كند ـ چون طبيعت حيات بشري و ساخت قوانين اسلام چنين اقتضايي دارد، «الإسلام‏ هو الحكومة بشؤونها»(امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص633) ـ، هرچند امروزه به مصلحت رشد بشر در جامعۀ بشري نه تنها زعيم نيست، بلكه آشكارا در جمع مردم حاضر هم نيست(غيبت).
وضع فعلي بشري يك حالت منتظره واقعي است. شيعه «هيچ خسارتي» به بزرگي غيبت امام معصوم ع براي بشريّت قائل نيست. باعث اصلي اين غيبت نيز آماده نبودن بشر براي استفاده از امام معصوم است. امام معصوم نيز با تمام دلسوزيها و آمادگيها اكنون گرفتار غيبت است.
در عين حال شيعه براي او در دل محدوديت هايي كه غيبت براي او پديدآورده، يك طرح بزرگ و فعال اصلاحي قائل است و او را پردغدغه ترين و پركارترين مؤمن معاصر مي داند كه بر اساس طرح خود ـ كه طرحي الهي است ـ با مداخلات كليدي جامعۀ بشري را به سوي نقطه هاي تحول رهنمون مي سازد و شيعيان آگاه در دل و انديشۀ خود روزانه آرزوي نصرت او و حمايت از او و دويدن براي برآوردن حوائج او را مي پرورانند.