صفحه بين الملل

آمريكا به دنبال رفع تحريم ايران نيست

روزنامه لبناني الاخبار با بررسي دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و گروه ۱+۴ در وين، آن را يك تساوي بدون گل توصيف كرد و نوشت، تاكتيك طرف ايراني موجب سردرگمي طرف اروپايي و آمريكايي شد.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، هفته گذشته شهر وين، ميزبان نخستين دور مذاكرات در دولت جديد ايران(دولت سيزدهم) و گروه ۱+۴(آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه و چين) و نماينده اتحاديه اروپا با هدف رفع تحريم ها عليه ايران بود و طرف ايراني نيز دو سند شامل رفع تحريم ها و موضوعات هسته اي را به طرف مقابل ارائه داد و در نهايت به درخواست طرف هاي اروپايي براي مشورت با پايتخت هاي شان، مذاكرات متوقف و قرار شد بزودي دور جديد برگزار شود.

روزنامه لبناني الاخبار با انتشار يادداشتي در خصوص روند اين مذاكرات نوشت: «در حالي كه انتظار مي رود، مذاكرات هسته اي در هفته آينده در وين، از سر گرفته شود، به نظر مي رسد كه در نيمه اول دور جديد مذاكرات وين كه در پنج روز گذشته برگزار شد، به جز دو سندي كه ايران بر روي ميز گذاشت، اقدام قابل توجهي ثبت نشد؛ دو سندي كه حاوي پيشنهاداتي است كه هرگونه توافق احتمالي در آينده، ممكن است بر اساس همين پيشنهادات باشد.

در مقدمه اين يادداشت آمده است: «روز گذشته، نيمه اول دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و گروه ۱+۴(روسيه، چين، انگليس و فرانسه +آلمان) در وين با تساوي بدون گل به پايان رسيد. اما طرف غربي، به ويژه آمريكايي، توانست شوك ناشي از عملكرد تهاجمي و تاكتيكي هيأت ايراني را كه با تيمي متخصص در هتل پالاس كوبورگ اقامت داشتند، هضم كند. در همين راستا يك منبع آگاه با بيان اين كه "مذاكرات نه مثبت بود نه منفي"، گفت: "مذاكرات بينابين بود".

نويسنده در ادامه تصريح مي كند كه پيش از شروع دور جديد، طرف غربي مشتاق اجراي طرح «مقصرسازي» ايران بود و اين امر را ترويج مي كرد كه تهران به منظور خريد زمان براي توسعه برنامه هسته اي خود، نمي خواهد پاي ميز مذاكره بيايد. همچنين طرف غربي سعي كرد طرف ايراني را پيشاپيش به گونه اي جلوه دهد كه گويي طرف بازنده است، زيرا طرفي است كه در خواسته هاي خود مبالغه مي كند و نمي خواهد بر اساس توافق هسته اي، به تعهدات خود بازگردد. در همين راستا، «رابرت مالي» فرستاده ويژه آمريكا در امور ايران، اواخر ماه گذشته در آستانه دور جديد مذاكرات هسته اي، گفت كه «نشانه هاي دلگرم كننده اي» از سوي ايران فرستاده نمي شود و سپس تهران را به تعلل و پيشرفت در برنامه اش متهم كرد.

در ادامه يادداشت مذكور آمده است: «اما ايران با يك ضدحمله به استقبال اين تاكتيك آمريكا رفت كه باعث سردرگمي طرف هاي اروپايي و آمريكايي در وين شد، تا جايي كه تروئيكاي اروپايي چندين بار خواستار بازگشت به پايتخت ها يا مشورت با هيأت آمريكايي شد. زيرا همتاي ايراني، بر خلاف انتظار با دستاني پر حاضر شده بود. در عين حال متخصصاني در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، امور بانكي و نفت، حقوق بين الملل و تحريم ها با خود همراه داشت. متعاقباً تيم ايراني با قرار دادن دو سند بر سر ميز مذاكره در خصوص لغو تحريم ها و تعهدات هسته اي، حركت تهاجمي خود را انجام داد. در حالي كه گفته شد تهران، سند سومي نيز دارد كه قرار است پس از بررسي پاسخ طرف هاي اروپايي و آمريكايي به پيشنهادات ارائه شده در سندهاي اول و دوم، ارائه كند.

بر اين اساس، «علي باقري كني» مذاكره كننده ارشد ايران پس از نشست كميته مشترك هماهنگي توافق هسته اي با بيان اين كه پيشنهادات ايران در خصوص لغو تحريم و مسائل هسته اي روي ميز است، گفت كه ساير طرف ها ديدند كه نياز دارند براي رايزني به پايتخت ها بازگردند. همچنين منابع «الاخبار» گزارش دادند كه باقري در سخنراني خود در جمع هيأت هاي هاي غربي تاكيد كرد كه تحريم ها نمي تواند ادامه يابد و در عين حال آن ها خواستار بازگشت واشنگتن به توافق باشند.

اين منابع تصريح كردند كه «اين محتواي محوري مواضع باقري كني در روزهاي گذشته بود». اين مقام ايراني دو روز پيش به صراحت اعلام كرد كه پيشنهادات ايران بر اساس مفاد توافق ۲۰۱۵ است و بنابراين قدرت هاي غربي نمي توانند آن را رد كنند. وي سپس ديروز اعلام كرد كه بر اين اساس، به طرف مقابل اين فرصت داده شد تا هفته آينده پس از رايزني در پايتخت هاي خود براي مدت كوتاهي، مذاكرات را در وين از سر بگيرند.

در ادامه اين يادداشت آمده است، در اين ميان، رسانه هاي اسرائيلي از جمله سايت صهيونيستي والا، اين شايعه را ترويج كردند كه هيأت هاي غربي در نشست ديروز، پيشنهادهاي ايران را رد كردند و در دور بعد پس از رايزني با پايتخت ها به طور كامل آن را رد خواهند كرد.

هادي محمدي تحليلگر سياسي ايراني در اين خصوص به الاخبار گفت: «واكنش اوليه طرف غربي كه از طريق رسانه هاي آن ها، متوجه آن مي شويم، در چارچوب تاكتيك مرحله اول يعني نشان دادن ايران به عنوان عامل اصلي شكست مذاكرات و عدم داشتن آمادگي براي بازگشت به تعهدات خود در توافقنامه ۲۰۱۵ است.

وي تصريح كرد كه واشنگتن به دنبال ايجاد فضاي منفي عليه ايران است كه از قبل از آغاز مذاكرات آغاز و در جريان مذاكرات ادامه داشت و تا هفته آينده مصادف با بازگشت هيأت ها به وين ادامه خواهد داشت. هدف از اين اقدام، ايجاد ابزار فشار عليه هيأت ايراني به منظور دور نگه داشتن آن از خواسته هاي تهران در خصوص لغو تمامي تحريم ها طبق توافقنامه ۲۰۱۵ است.

به اعتقاد اين تحليلگر سياسي، طرف آمريكايي سناريوي مشخصي دارد و واشنگتن به توافق هسته اي بازنمي گردد و آمادگي لغو تحريم ها را ندارد، مگر اين كه تهران لغو بخشي از تحريم را بپذيرد و علاوه بر بازگشت، به همه تعهداتش طبق توافق هسته اي، حداكثر امتياز را بدهد!

 کوتاه از جهانسردرگمي آمريكا در برابر ايران
الشرق الاوسط با اشاره به مذاكرات هسته اي گفت: درخصوص طرف ايراني، انسجام تيم مذاكره كننده واضح است و اين بار از حمايت كاملي از طرف تهران برخوردار هستند، علاوه بر اين، تصميم گيران در ايران براي چشم انداز به نتيجه نرسيدن مذاكرات آمادگي دارند.
از سوي ديگر، تيم آمريكايي سردرگم به نظر مي رسد. اين سردرگمي از اختلاف درون دولت بر سر چگونگي رسيدگي به مسائل ايران به طور كلي و به طور خاص برنامه هسته اي ايران سرچشمه مي گيرد.

تحليلگر اردني:
پنتاگون بزرگترين قاچاقچي مواد مخدر در جهان است
«محمد الروسان» تحليلگر و حقوقدان اردني در گفت وگوي اختصاصي با وبگاه «العهد» تصريح كرد كه سازمان اطلاعات نظامي پنتاگون، بزرگترين قاچاقچي حشيش و مواد مخدر در جهان، قرص هاي كپتاگون و مارك هاي پايين تري مانند جوكر و غيره است. بلكه به تجارت فحشا و بين المللي كردن آن به عنوان قديمي ترين حرفه در تاريخ و به عنوان بخشي از قاچاق انسان مشغول است و ما استفاده آن از مواد مخدر با ابزار تروريستي داعش در عراق و سوريه و بيشتر ميادين و نقاط داغ درگيري از طريق برخي عرب ها را شاهد بوديم.
اين تحليلگر اردني گفت: نيروهاي سياسي، اقتصادي، فكري، فرهنگي و رسانه اي عربي و اسلامي در منطقه بايد به دنبال ايجاد يك بسته از سازوكارهاي مؤثر باشند كه به مقاومت و مقابله شديد با ابزارهاي آمريكايي در جوامع عربي و اسلامي منجر شود.

نگراني پايگاه صهيونيستي
ضعف آمريكا، كشورهاي عربي را به سمت ايران سوق مي دهد
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، رسانه صهيونيستي «اسرائيل هيوم» گزارش داد رژيم صهيونيستي از اين كه امارات عربي متحده به دنبال ايجاد روابط حسنه با ايران است، بسيار نگران است. اين مقام صهيونيست، چرخش امارات به سمت ايران را ناشي از ضعف دولت بايدن دانست و گفت: توافق ابراهيم به اين دليل متولد شد كه ايالات متحده نشان داد كه قوي است و مي توان به آن اعتماد كرد. وقتي اينطور نيست، طرف ها به سمت ايران متمايل مي شوند.

 ديدگاه

وضعيت ايران در مذاكرات هسته اي


سيد مصطفي خوش چشم
(كارشناس ارشد روابط بين الملل)
تركيب تيم مذاكره كننده قبلي ايران، بيشتر سياسي بود ولي در حال حاضر هم اعضاي تيم افزايش پيدا كرده هم تركيب آن شامل اعضاي اقتصادي است زيرا هدف، برداشتن تحريم ها و رفع مشكلات اقتصادي است ضمن اين كه قرار نيست صنايع هسته اي ما متوقف شود تا ببينيم بعدا چه مي شود.
شروط جديد نظام براي شروع مذاكرات، براي اين است كه ضعف هاي مذاكرات قبلي را رفع كنيم.
ما هم به مذاكرات نياز داريم ولي بحث مرگ و زندگي نيست بلكه مي خواهيم اين فرمول يعني تحريم را برداريم چون آمريكا مدام زمين بازي تحريم را عوض مي كند.
توافق بد، امنيت داخلي ايران را هم به خطر مي اندازد هر چند اگر براي چند ماه شرايط كمي خوب شود.
ارديبهشت 99 اوج تحريم ها بود و از آن گذر كرديم زيرا صادرات نفت از همان موقع به يك و سپس به يك و نيم ميليون بشكه در روز رسيد.
ايران مي تواند بسته آفندي هم در مذاكرات داشته باشد. فناوري بومي موشكي در دست ايران مثل موم است و مثلا مي تواند برد موشك هايش را ارتقا دهد و طرف غربي هم مي فهمد ايران اين كار را براي امتياز گرفتن مي كند؛ البته اين نظر نگارنده اين سطور است.