صفحه خانواده سبز

عوامل آرامش خانواده در سبك زندگي حضرت زهرا(س)

الهام قاسمي پوري

آرامش به عنوان يكي از فضايل اخلاقي، از مؤلفه‎هاي مهم سبك زندگي اسلامي به شمار مي‌آيد. دين اسلام زندگي بدون آرامش توأم با اضطراب و دغدغه را ناپسند مي‌شمارد و همراه با نارضايتي و عدم آسايش مي‌پندارد. فقدان آرامش در خانواده يقينا نقش زيانباري از جمله بي‌قراري، تشويش دائمي و ناسازگاري‌هايي را به دنبال خواهد داشت. براي قرارگرفتن زندگي در مسير آرامش داشتن الگو ضروري است و بهترين الگو و سرمشق زندگاني حضرات معصومين(عليهم السلام) از جمله حضرت زهرا(س)است كه اين نوشته با شيوه جمع آوري اطلاعات كتابخانه‌ايي و به روش توصيفي-تحليلي عوامل آرامش خانواده را در سبك زندگي حضرت زهرا(س)بررسي كرده است تا با ترويج عوامل مؤثر در ايجاد آرامش در خانواده، مسير رشد و تعالي فرد و جامعه به سوي سعادت دنيوي و اخروي فراهم شود. به صورت كلي سه نقش بندگي، همسري و مادري از عوامل ايجاد آرامش خانواده در سبك زندگي حضرت زهرا(س) است. ايمان و عبادت به خدا و تقوا از جمله نقش بندگي حضرت به شمار مي‌رود. همچنين ايشان در نقش همسري با انجام وظايف اطاعت از همسر و آسايش جسمي و روحي همسر و در نقش مادري با تربيت و الگو بودن براي فرزندان آرامش را در خانواده ايجاد كردند.

آرامش عبارت است از نوعي آسايش، آرام گرفتن، آسودگي و راضي شدن جسماني، عاطفي و ذهني است؛ آرامش در زندگي، شادابي را به دنبال دارد، اسلام سبك زندگي ويژه‌اي را براي پيروان خود توصيه مي‌كند كه يكي از اين الگوهايي كه در سبك زندگي حضرت زهرا(س)بسيار تاكيد شده است، داشتن آرامش است، سبك زندگي بدين معناست كه محتوا و روشها و فرايندهاي اسلامي به گونه ايي كه مورد تاييد با الگوهاي اسلام باشد، نسبتا ثابت و به صورت يكپارچه در زندگي افراد حضور داشته باشد؛ باتوجه به اين‌كه امروزه آرامش در زندگي‌ها كمرنگ شده است و خانواده‌ها با تقليدپذيري از فرهنگ غرب وچشم و هم‌چشمي ها، از سبك زندگي اهل بيت و سيره حضرت زهرا(س)دور شده‌اند و به دليل نداشتن آرامش با بسياري از مشكلات روبه رو مي‌شوند، به دليل اهميت مسأله آرامش، به اين موضوع پرداخته شده است. داشتن آرامش از ضروريات زندگي يك خانواده مسلمان است و ضرورتش بدين خاطر است كه دين مبين اسلام، دين آرامش و راحتي است. زيرا كه زندگي بدون آرامش و تؤام با اضطراب هميشه با دغدغه همراه است و چنين افرادي طعم شيرين آرامش را در خود نمي‌چشند و دچار بيماري‌هاي روحي و رواني مي‌شوند، به همين دليل شناخت نقش آرامش در سبك زندگي حضرت زهرا(س)كه خود تربيت يافته رسول خدا(ص) هستند مي‌تواند با نشان دادن الگوهايي سبب رسيدن به شادكامي و تعادل بيشتري در زندگي‌ها شود.

در مورد پيشينه اين موضوع، مفسران تأليفاتي در اين رابطه ارائه داده‌اند كه از كتابهاي قديمي آنها كه از ديرباز مورد توجه بوده است، شامل فرهنگ فاطميه، مهدي نيلى پور و شادي و آرامش از ديدگاه نهج البلاغه، محمد بيستوني مي‌باشد و همچنين امروزه كتابهاي زيادي چون آموزه‌هاي فاطمي، محسن سليماني و بايدها و نبايدهاي قرآن كريم، علي اكبر حسيني نيشابوري و بسياري از نويسندگان ديگر در اين موضوع تحقيقات و پژوهش‌هاي زيادي انجام داده اندكه هيچ كدام به طور اختصاصي به خود بحث نقش آرامش در سبك زندگي حضرت زهرا(س) نپرداخته است و بيشتر به موضوع كلي آرامش پرداخته است اما پژوهش حاضر با نگرشي نو سعي در بررسي اين موضوع به صورت جامع و با قلم ساده و روان دارد. آرامش از مهمترين مباني معنوي در سبك زندگي حضرت زهرا(س) است، زيرا كه نظام سبك زندگي آرامش را بزرگترين ثروت و راهگشاي زندگي مي‌داند، بنابراين اين مقاله درصدد پاسخ به اين سوال است كه نقش آرامش در سبك زندگي حضرت زهرا(س)به چه صورت است؟

مفهوم سبك زندگي

در تعريف اصطلاحي سبك زندگي آمده است كه سبك زندگي عبارت است از" شيوه زندگي يا سبك زيستن كه منعكس كننده گرايش‌ها و ارزش‌هاي فرد يا گروه است و همچنين عادات، سليقه ها، معيارهاي اخلاقي، سطح اقتصادي و... كه با هم طرز زندگي كردن فرد يا گروهي را شكل مي‌دهند" سبك زندگي درتعريف اصطلاحي ديگري آمده است كه "شيوه نسبتا ثابت، افراد، گروه‌ها و جوامع در پي گيري اهداف و حل مشكلات خود" و برخي نيز سبك زندگي را با هويت پيوند مي‌زنند و آن را به عنوان يك مؤلفه جديد چنين بيان مي‌كنند: "سبك زندگي نظام واره و سيستم خاص زندگي است كه به يك فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص اختصاص دارد. اين نظام واره، هندسه كلي رفتار بيروني و جوارحي است و افراد، خانواده‌ها و جوامع را از هم متمايز مي‌سازد." اين تعريف به گونه‌اي هويت فرد را در برابر ديگران به نمايش مي‌گذارد. وي در جاي ديگري منظور از سبك زندگي را چنين بيان مي‌كند:"مجموعه‌اي از رفتارها و عملكردهايي كه يك فرد به منظور تامين نيازها و احتياجات روزمره خود به كار مي‌گيرد، شيوه زندگي هر فردي بيانگر هويت و معرف شخصيت آن فرد است."

با توجه به اينكه اصطلاح سبك زندگي يك اصطلاح تقريبا جديدي است دردايرة المعارف‌ها تعريفي از آن ارائه نشده است، اما در كتابهاي مختلف اخلاقي كه راجع به سبك زندگي نوشته شده است به تعريف اين اصطلاح پرداخته شده است كه چند تعريف در اين تحقيق آورده شده است كه نزديك‌ترين تعريف به تحقيق پيشه رو، تعريفي است كه مؤلف كتاب دين و سبك زندگي از اصطلاح سبك زندگي بيان كرده است، بنابراين عبارت سبك زندگي اسلامي بدين معناست كه محتوا و روش‌ها و فرايندهاي اسلامي به گونه ايي كه موردتاييد با الگوي اسلام باشد، نسبتا ثابت و به صورت يكيارچه در زندگي افراد حضور داشته باشد.

اهميت آرامش خانواده‌ها از نظراسلام

از اساسي‌ترين اهداف تشكيل خانواده از نظراسلام تامين آرامش زوجين در تمام ابعاد روحي و رواني و جسمي آنها مي‌باشد واين پيوند كه به اراده تكويني و تشريعي خداوند مستند است سعادت افرين و آرامش زاست كه قران كريم به ان اشاره كرده است: " و از نشانه‌هاي او اين است كه براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد كه در كنار انها ارمش يابيد و ميان شما و همسرانتان علاقه شديد و رحمت قرار داد."(روم:21)

در ايه بالا سكونت و ارامش محبت قلبي و دلسوزي و محبتي كه پيوسته در قالب واژه‌ها همياري‌ها و انجام وظايف زن و شوهر در قبال يكديگر ابرازمي شود به منزله نشانه‌اي الهي مطرح شده است.

در تفسير آيه مورد نظر به نكاتي اشاره شده است از جمله اين‌كه آفرينش هدفدار است و خداوند زن و مرد را ازيك جنس قرار داد تا به آرامش جسمي و رواني برسند و هركسي با هر عملي اين آرامش و مودت و رحمت خانواده را خدشه دار كند از مدار الهي خارج مي‌شود چرا كه مودت و رحمت عامل بقا و تداوم آرامش در زندگي مشترك است.

بنابراين از نگاه اسلام با ازدواج ميل عاطفي و جسماني اشباع مي‌شود كه مرد و زن را به آرامش مي‌رساند و براي رسيدن به آرامش بيشتر بايداز الگوهاي اسلامي از جمله زندگي حضرت زهرا(س) درس بگيريم كه در سخت‌ترين شرايط آرامش خانواده را حفظ مي‌كردند. زيرا كه زن در خانواده مهم‌ترين نقش را در آرامش دارد كه با آرامش خود ان را به همه اعضاي خانواده انتقال مي‌دهدو اين چنين به هدف اصلي خانواده كه از نظر اسلام آرامش است دست مي‌يابند.

 مشاوره

عوامل اصلي افسردگي را بشناسيد


- سوءاستفاده: سابقه‌ي سوءاستفاده‌ي فيزيكي، رفتاري يا احساسي، ميزان آسيب‌پذيري افراد نسبت به بيماري افسردگي را بالا مي‌برد.
- مصرف داروهاي‌ خاص: برخي از داروها مانند ايزوترتيون كه معمولا براي درمان آكنه استفاده مي‌شود، احتمال بيماري افسردگي را افزايش مي‌دهند.
- تضاد و درگيري: افسردگي در افرادي كه از نظر بيولوژيك آماده‌ي ابتلا به آن هستند با اختلافات و درگيري‌هاي خانوادگي و مشاجرات مداوم، شروع يا تشديد مي‌شود.
- فقدان عزيزان: غم و اندوه از دست دادن عزيزان، براي افراد مستعد افسردگي و كساني كه حساسيت روحي بالايي دارند، تأثيرات بسيار عميقي دارد.
- ژنتيك: سابقه‌ي خانوادگي در افسردگي، امكان ابتلا به آن را افزايش مي‌دهد. معمولا وقتي تعدادي از اعضاي يك خانواده‌ به اين مشكل دچار مي‌شوند اين مشكل شبيه يك بيماري ژنتيكي در خانواده تكرار مي‌شود. كشف عوامل افسردگي بسيار پيچيده است و تنها يك ژن مشخص موجب شكل‌گيري آن نمي‌شود.
- رخدادهاي ويژه: حتي وقايع خوشايند نيز مي‌توانند افراد مستعد ابتلا به افسردگي را تحت تأثير قرار دهند. شروع يك شغل جديد، فارغ‌التحصيلي يا ازدواج. هر رويدادي كه اين افراد را از فضاي امن خودشان خارج كند و با وضعيت عادي فاصله داشته باشد، مي‌تواند آرامش روحي و رواني اين افراد را بر هم بزند و از عوامل افسردگي محسوب شود.
- مشكلات شخصي: مشكلاتي نظير انزواي اجتماعي كه خود ناشي از ساير بيماري‌هاي روحي است، از عوامل افسردگي به شمار مي‌رود. مثلا دورافتادگي و جدايي از خانواده يا گروه‌هاي اجتماعي و دوستي كه به آنها وابستگي عاطفي وجود دارد، نيز از عوامل افسردگي محسوب مي‌شوند.
- بيماري‌هاي سخت: گاهي اوقات افسردگي به شكل جانبي در راستاي بيماري‌هاي ديگر رخ مي‌دهد. مثلا بيماري‌هايي كه دوره‌ي درمان آنها سخت و طاقت‌فرساست و اميد و انگيزه را در زندگي كاهش مي‌دهند. اين بيماري‌ها زمينه‌ي ابتلا و آسيب‌پذيري را افزايش مي‌دهند. مصرف نادرست برخي از داروها نيز مشكلات افسردگي را به دنبال دارد.

 حديث هفته


پيامبر(ص): اَلمُؤمِنُ يأكُلُ بِشَهْوَةِ اَهلِهِ، اَلمُنافِقُ يأكُلُ اَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ؛
انسان با ايمان به ميل و رغبت خانواده‌اش غذا مى‌خورد، ولى منافق ميل و رغبت خود را به خانواده‌اش تحميل مى‌كند. كافى، ج ۴، ص ۱۲، ح ۶

 گوناگون

پنج روش براي داشتن ناخن و موهاي سالمبا پيروي از سبك زندگي سالم مي‌توانيد، سلامت ناخن و موهاي خود را تضمين كنيد.مواردي چون رژيم غذايي سالم موجب داشتن موهايي سالم و زيبا و ناخن‌هايي محكم مي‌شود.
اگر به اين نتيجه رسيديد كه براي داشتن مو و ناخن‌هاي قوي و زيبا بايد سبك زندگي خوبي داشته باشيد اما نمي‌دانيد بايد از كجا شروع كنيد، از روش‌هايي كه اين‌جا ارائه شده پيروي كنيد:
۱. رژيم غذايي مملو از ويتامين
با وجود اين‌كه ژنتيك نقش مهمي روي ضخامت و قدرت مو و ناخن‌هايتان دارد، غذايي كه مصرف مي‌كنيد اثري بسيار مهم از خود به‌ جا مي‌گذارد.
ويتامين‌ها و مواد معدني براي عملكردهاي عادي بدن مهم هستند و موجب رشد سلول‌ها مي‌شوند. كمبود اين مواد منجر به ريزش مو و مشكلاتي در ناخن‌هايتان مي‌شود.
با مصرف انواع سبزي و ميوه، پروتئين و فيبر به اندازه كافي به بدن‌تان مواد مغذي، ‌ويتامين و مواد معدني برسانيد.
۲. هيدارته و پرآب نگهداشتن بدن
۶۰ تا ۷۰ درصد بدن‌مان از آب تشكيل شده است و در روزهاي گرم احتمال اين‌كه بدن‌مان كم‌آب شود، بسيار زياد است، سلول‌ها، بافت‌ها و تمامي اندام‌هايمان براي درست كار كردن به آب نياز دارند. همچنين بدن براي بيرون كردن مواد زايد و سمي به وسيله ادرار، تعريق و حركات دودي‌شكل روده به آب نياز دارد.
آب سيستم گردش خون را تنظيم مي‌كند كه آن به نوبه خود در سالم نگهداشتن ناخن‌ها و فوليكول‌هاي مو موثر است.
بدن‌مان روزانه به ۶ تا ۸ ليوان آب نياز دارد.
۳. مصرف امگا۳
چربي‌هاي ضروري امگا۳ كه بيشتر در ماهي‌هاي چرب مانند سالمون، تن، خال‌مخالي و ساردين يافت مي‌شود براي سلامت مو و ناخن مهم هستند.
۴. حفظ آرامش
مشكلات روزمره و اضطراب‌هاي ناشي از آن اثرات بد فيزيكي به دنبال دارد. وقتي به شدت مضطرب مي‌شويد، بدن‌تان نمي‌تواند مواد مغذي مورد نياز مو، ناخن و پوست را به خود جذب كند و به‌تدريج سلامت و زيبايي مو و ناخن‌ها و همچنين پوست‌تان را از دست مي‌دهيد.
۵. كولاژن
با مصرف پروتئين، ‌ويتامين، مواد معدني و چربي‌هاي امگا۳، بدن‌تان به اندازه كافي كولاژن توليد خواهد كرد. اين ماده منبع خوبي از نوعي اسيدآمينه است كه كراتين، ماده ساختاري پوست، مو و ناخن‌ها را توليد مي‌كند و آنها را قوي نگه مي‌دارد.