صفحه فصل رويش

آزادي و مردم سالاري در انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي شعار اساسي خود را بر پايه استقلال و آزادي ملت در پناه اسلام تعريف كرده ولذا داشتن آزادي براي هر فرد و اقليت را از اصول و قوانين خود مي‌داند. با بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به راحتي مي‌توان متوجه شد كه در قانون به حقوق اقليت‌ها در كشور جمهوري اسلامي ايران توجه شده است به عنوان نمونه:

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.(اصل ۱۹ قانون اساسي)

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.(اصل ۲۰ قانون اساسي)

مجموعه آزادي‌ها و رعايت حقوق اقليتهاي مذهبي سبب گرديد كه جامعه جهاني آشوريان مقر اين جامعه را از آمريكا به تهران منتقل كند. از ديگر نكات شايان ذكر از آزادي و مردم سالاري نظام با كليميان در ايران، تشكر امام خميني(ره) از بيمارستان خيريه يهودي دكتر سپير مي‌باشد. اين بيمارستان كماكان فعال بوده و به گفته رياست فعلي بيمارستان بخش اعظمي از مراجعين اين بيمارستان را مسلمانان تشكيل مي‌دهد.

بر اساس اصل 13 قانون اساسي، صدور رأي در احوال شخصيه به وسيله مرجع ديني كليميان ايران اعلام مي‌شود و دادگاه و قوه قضاييه براساس نظرمرجع ديني كليميان رأي نهايي را صادر مي‌كند كه اين در ميان همه كشورهاي جهان كاملا استثنايي است(روزنامه اعتماد ملي، 7/8/1386، ص 9).

خاخام‌هاي يهودي وابسته به گروه تتورياكارتا پس از بازديد از ايران، در بازگشت به آمريكا اعلام كردند: « يهوديان ايران نسبت به يهوديان ساير كشورها از وضع بهتري برخوردارند.(عبادي، چالشهاي ايران و آمريكا، ص 188)»

سرانه فضاي عبادي اقليتهاي ديني، نزديك به دو برابر مسلمانان است. مسيحيان بيش از ۲۵۰ كليسا در سطح كشور در اختيار دارند و تقريبا به ازاي جمعيتي كمتر از ۵۰۰ نفر، يك كليسا براي آنان وجود دارد. اماكن مذهبي اقليت‌ها همچنين به طور پيوسته از سوي دولت و با هزينه عمومي ترميم و بازسازي مي‌شود؛ حتي برخي از اينگونه اماكن كه سابقه تاريخي بيشتري دارند به ثبت ملي رسيده‌اند. به عنوان نمونه، «قره كليسا» در استان آذربايجان غربي به دليل معماري بي‌نظير خود به عنوان نهمين اثر كشور، توسط يونسكو به ثبت جهاني رسيده است.

يكي از مهمترين حقوق سياسي كه اقليت‌ها در ايران دارند، حق حضور در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده است. اين حق در اصل 64 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل، زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي خواهند داشت.

يوناتن بت كليا، نماينده آشوري‌ها و كلداني‌ها در دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «اگر نسبت جمعيت يك دين را به نماينده هايش در نظر بگيريم بايد بگويم ما چند برابر مسلمانان در مجلس نماينده داريم و داشتن اين حق براي ما با ارزش است و ديدگاه نظام جمهوري اسلامي همواره در قبال اقليتهاي ديني و مذهبي بسيار مثبت و احترام آميز بوده و حق مشاركت ما در برنامه‌هاي فرهنگ – اجتماعي همواره فراهم شده است؛...»(روزنامه جم، 9/11/1384، ص 9)

انتخابات

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ششم از ويژگي عمومي بودن رأي سخن به ميان آورده است. اين اصل مقرر مي‌دارد كـه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء عمومي، از راه انتخابات، اداره شود. همچنين قوانين و مقررات انتخاباتي از جمله ماده 10 قانون انتخابات رياست جمهوري، ماده 7 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز ماده 17 قانون تـشكيلات، وظايف و انـتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، به اين خصيصه نيز اشاره مي‌نمايند. از اين رو شهروندان ايراني، از هر قوم، دين، جنسيت و يا غيره بـاشند، از حـق شركت در انتخابات بهره مندند. برگزاري 36 مرتبه انتخابات در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامي نشان دهنده اهميت و توجه جمهوري اسلامي به آراي مردمي است.

شرايط شركت در انتخابات در دو ساحت حق رأي و حق كانديداتوري و نامزدي بررسي مي‌شود:

الف) حق رأي:

آسان گرفتن شرايط براي داشتن حق رأي كه از نشانه‌هاي آزادي براي شهروندان يك كشور مي‌باشد در قوانين جمهوري اسلامي ايران به خوبي مدنظر قرار داده شده است. انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2- هيجده سال‌ تمام

3- عاقل بودن

ب) حق نامزدي:

شرايط حضور در عرصه‌هاي انتخاباتي مختلف(رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و...) كه در قانون اساسي پيش بيني شده است نشان مي‌دهد كه تمامي افراد با داشتن حداقل شرايط لازم و ضروري كه فراخور اهميت آن جايگاه مي‌باشد، مي‌توانند در انتخابات حضور داشته باشند.

احزاب، تفكرات و گروه‌هاي سياسي مختلف بدون محدوديت و تبعيضي در عرصه انتخابات حاضر شده و نمايندگان خود را در ميدان مبارزات انتخاباتي وارد مي‌كنند. به عنوان مثال در ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيرامون شرايط انتخاب شوندگان آمده است:

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4- داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوائي و گويائي

7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

قانون اساسي و آزادي بيان

همان طور كه بيان شد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه زيادي به آزادي عقيده افراد و نشريات شده است و محدوديت براي حزب يا قوميتي نشده است.

اصل ۱۹

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل 24

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن‌كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.

اصل 26

احزاب‌، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به‌اين كه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان ازشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت‌.

اصل 27

تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است‌.

جمهوري اسلامي، ايران را از يك نظام تك حزبي به نظامي با بيش از 250 حزب رسمي و 515 انجمن صنفي تبديل كرد. افزيش تعداد عناوين كتاب منتشر شده در سال 57 از 1500 عنوان به 107 هزار عنوان در سال 96 افزايش يافته است. تنها در استان كردستان بيش از 60 نشريه اجازه انتشار دارند. نزديك به 4000 سمن در ايران فقط از وزارت كشور مجوز فعاليت دارند كه 58 درصد آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند و به طور پيوسته گزارش‏ها و اطلاعات خود را به سازمان ملل ارائه مي‌دهند.

آزادي در غرب

متاسفانه مفهوم آزادي و مفهوم مردم سالاري در غرب دچار برخوردهاي چندگانه گشته است. از طرفي عدم حضور هم جنس بازان را در عرصه سياست كشورهاي اسلامي، خلاف آزادي ميدانند.

از طرفي ديگر در رتبه بندي كشورها بر اساس ميزان آزادي، عربستان سعودي را كه تا كنون رنگ انتخابات مردمي را به خود نديده بالاتر از ايران قرار ميدهند.

از طرفي خود را مهد آزادي ميخوانند و در بودجه ساليانه خود رديف ترويج دموكراسي در دنيا قرار ميدهند و از طرفي ديگر در انتخابات ۵۰ كشور دنيا دخالت كرده و از روي كار آمدن عناصر مخالف خود جلوگيري ميكنند.

از طرفي زنان را مالك بر بدن و نوع پوشش خود ميدانند و از طرف ديگر از به همراه داشتن حجاب اسلامي در مدارس خود جلوگيري ميكنند. بحران آزادي و دموكراسي در دنيا روز به روز در حال افزايش است.

روزنامه گاردين در مقاله‌اي به قلم يكي از نويسندگان خود تحت عنوان «دموكراسي در آمريكا رو به بحران هست؛ ترامپ فقط نشانه‌اي از آن است» به نقد سيستم انتخاباتي آمريكا مي‌پردازد و با اشاره به مواردي از انتخابات رياست جمهوري گذشته آمريكا، دموكراسي در آمريكا را از حيث عدم تأثير آراي تمام مردم مورد انتقاد قرار مي‌دهد: «در سال 2016 ترامپ حدود 3 ميليون رأي كمتر از كلينتون كسب كرد. اما اكنون ترامپ در كاخ سفيد است ولي كلينتون نه.... جورج دبليو بوش نيز در انتخابات رأي كمتري نسبت به الگور كسب كرده بود اما در نهايت اين الگور بود كه به بوش مي‌گفت رئيس جمهور!».

در پايان مقاله نيز نيز با اشاره به سيستم انتخاب الكترال در آمريكا مي‌نويسد:

«سيستمي كه مرتبا قدرت را به جناح بازنده واگذار مي‌كند، با ترجيح دادن اقليتي سفيد نسبت به اكثريتي در حال گسترش و متنوع، به زودي مقبوليت را در انظار شهروندان خود از دست مي‌دهد. اين بحران حقيقي قانون اساسي در آمريكا است».

 گوناگون

شعارهاي جهاني، فطري و هميشه‌زنده‌ انقلاب اسلامي


براي همه‌چيز ميتوان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض كرد، امّا شعارهاي جهاني اين انقلاب ديني از اين قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بي‌مصرف و بي‌فايده نخواهند شد، زيرا فطرت بشر در همه‌ي عصرها با آن سرشته است. آزادي، اخلاق، معنويّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانيّت، برادري، هيچ يك، به يك نسل و يك جامعه مربوط نيست تا در دوره‌اي بدرخشد و در دوره‌اي ديگر افول كند. هرگز نمي‌توان مردمي را تصوّر كرد كه از اين چشم‌اندازهاي مبارك دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگي پيش آمده، از روي‌گرداني مسؤولان از اين ارزشهاي ديني بوده است و نه از پايبندي به آنها و كوشش براي تحقّق آنها.
دفاع ابدي از نظريه‌ي نظام انقلابي
انقلاب اسلامي همچون پديده‌اي زنده و بااراده، همواره داراي انعطاف و آماده‌ي تصحيح خطاهاي خويش است، امّا تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست. به نقدها حسّاسيّت مثبت نشان ميدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهاي بي‌عمل ميشمارد، امّا به هيچ بهانه‌اي از ارزشهايش كه بحمدالله با ايمان ديني مردم آميخته است، فاصله نميگيرد. انقلاب اسلامي پس از نظام‌سازي، به ركود و خموشي دچار نشده و نميشود و ميان جوشش انقلابي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نميبيند، بلكه از نظريّه‌ي نظام انقلابي تا ابد دفاع ميكند.
منبع: خانه طلاب جوان

 دستاوردها

دستاوردهاي اقتصادي گام اول انقلاب در عرصه خدمات اساسي


براساس شاخص‌هاي اقتصادي فقر در مقايسه با سالهاي آخر پيش از انقلاب به طرز قابل توجهي كاهش يافته است به طوري كه ميزان فقر(به معناي نسبت افراد كمتر از دو دلار در آمد در روز) تك رقمي بوده، كه با توجه به استاندارد كشورهاي درحال توسعه كاملا پايين و يك هشتم در پيش از انقلاب است.
طي سال‌هاي بعد از انقلاب شاخص دسترسي به خدمات اساسي و لوازم خانگي افزايش داشته است به طوريكه باوجود گسترش شهرنشيني مالكيت مسكن و مساحت سرانه خانه‌ها افزايش يافته است و شكاف شهري – روستايي در دسترسي به خدمات اساسي كمتر شده است و شكاف نهايي ميان مناطق روستايي و شهري كمتر شده است.
پيش از انقلاب تنها 1/ 3 ميليون مشترك برق اعم از خانگي و عمومي و صنعتي و كشاورزي وجود داشت و اين درحالي است كه اين رقم در سال 1392 به 000/ 414 / 30 مشترك رسيده است.
وضعيت آبرساني در سال 1357 ميزان توليد آب 5/ 1 ميليون متر مكعب آب و تعداد انشعابات 7/ 2 ميليون بوده است اما اين رقم تا سال 1394 در كل كشور 450 هزار كيلومتر شبكه آبرساني شهري و روستايي وجود دارد و نرخ دسترسي به آب لوله كشي سالم در مناطق روستايي نيز افزايش يافته كه با توجه به پراكندگي وسيع خانواده‌هاي روستايي در كشور، دستاورد عظيمي محسوب مي‌شود.
در بخش شاخص‌هاي مهم بخش گاز و گازرساني پس از انقلاب تنها پنج شهر و در حدود 50 هزار انشعاب برخوردار بودند كه اكنون بيشتر مناطق شهري و روستايي كشور از اين نعمت بهره مندند و تعداد انشعابات به حدود 5/ 13 ميليون انشعاب رسيده و براي اولين بار بيش از 10 هزار روستا گازدار شده اند.