صفحه بين الملل

مروري بر پرونده بزرگترين ناقض حقوق‌بشر در جهان
سراب حقوق‌بشر در آمريكا

(بخش دوم و پاياني) محمد ملك‌زاده

اشاره

در بخش اول اين نوشتار با ارائه شواهد و مدارك به تعدادي از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت آمريكا اشاره شد در اين بخش به برخي از موارد ديگر خواهيم پرداخت.

4. نقض حقوق زنان و كودكان

جلوه ديگر از نقض حقوق‌بشر در آمريكا به نقض حقوق زنان و كودكان مربوط است. هنوز زنان آمريكايي با اختلاف قابل توجهي از مردان همكار خود نسبت به دريافت حقوق و ارتقاي شغلي قرار دارند. ايالات متحده تنها كشوري است كه كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان را امضا نكرده است؛ طي سال‌هاي اخير دولت امريكا در راستاي سياست‌هاي ضدمهاجرتي خود، طرح ظالمانه جدايي فرزندان از خانواده‌هاي مهاجر را به اجرا گذاشت؛ تحقيقات نشريه پزشكي نيوانگلد نشان مي‌دهد كه مرگ كودكان و نوجوانان به دنبال شليك گلوله، دومين عامل مرگ رده سني كودكان و نوجوانان يك تا 19 سال، در آمريكاست؛ آمريكا بيشترين محتواهاي مستهجن را در دنيا توليد مي‌كند كه اثرات سوء آن بيش از همه بر كودكان ديده مي‌شود. درآمد صنعت فيلم‌هاي مستهجن در امريكا حدود 15 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه بخش قابل توجهي از اين مبلغ هنگفت، از توليد محتواي مستهجن براي كودكان بدست مي‌آيد.

ظلم ديگر عليه اين قشر به قاچاق زنان و كودكان و سوء استفاده جنسي از آنان مربوط است كه به تجارت پرسودي در آمريكا تبديل شده است. هم‌اينك ايالتهاي متعددي در آمريكا به قاچاق جنسي زنان و كودكان مشغول‌اند و شمار زيادي از دختران و زنان قرباني قاچاق انسان در آمريكا توسط آژانس‌هاي ارائه خدمات جنسي خريداري مي‌شوند.

در مورد نقض حقوق زنان همچنين مي‌توان به خشونت‌هاي فيزيكي و روحي عليه اين قشر در آمريكا اشاره كرد. ساليانه ميليون‌ها زن در ايالات متحده از خشونت‌هاي خانگي و يا بيرون از خانه رنج مي‌برند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سالانه نزديك به ۱۰۰۰ زن توسط همسران، همسران سابق و يا دوستان صميمي خود كه خارج از چارچوب ازدواج با آن‌ها رابطه داشته‌اند كشته مي‌شوند.

مطابق با تحقيقات انجام شده در مؤسسه تامسون رويترز، آمريكا در بين ۱۰ كشور نخست ناامن براي زنان قرار دارد.

5. نقض آزادي و حريم خصوصي شهروندان

دولت آمريكا عليرغم ادعاي احترام به حريم خصوصي افراد، ناقض حقوق فردي شهروندان در موارد مختلف مي‌باشد. بررسي‌هاي اسنودن نشان داد اطلاعات شهروندان آمريكا به راحتي در اختيار سرويس‌هاي جاسوسي قرار مي‌گيرد؛ فيس‌بوك با حدود ۲ميليارد كاربر از جمله شركت‌هايي است كه امنيت اطلاعات كاربران را نقض مي‌كند؛ در اين كشور حقوق مطبوعات و رسانه‌ها نيز به راحتي نقض مي‌شود كه در مواردي اعتراض روزنامه‌نگاران را به‌همراه داشته است.

6. فقر و محروميت

پرفسور فيليپ آلستن از گزارشگران ويژه شوراي حقوق‌بشر در امور فقر شديد، در بخشي از گزارش مفصل خود از وضعيت فقر در آمريكا مي‌نويسد: «ايالات متحده سرآمد ثروت، دانش و فناوري در جهان است اما همزمان ۴۰ميليون نفر از شهروندانش در فقر به سر مي‌برند. از اين تعداد، ۱۸.۵ ميليون دچار فقر شديد هستند و ۵.۳ ميليون نيز در شرايطِ جهان سومي و فقر مطلق زندگي مي‌كنند. بالاترين ميزان تفاوت درآمد در كشورهاي غربي متعلق به آمريكاست....‌(اين وضعيت) ايالات متحده را در ميان ۲۱ كشور ثروتمند جهان، در جايگاه هجدهم از نظر بازار كار، نرخ فقر، امنيت شغلي، نابرابري ثروت و تحرك اقتصادي(جابجايي افراد در دهك‌هاي اقتصادي) قرار داده است». در بخشي ديگر از اين گزارش آمده است: «فرصت‌هاي شغلي براي فقيران بسيار اندك است... ۲۱درصد از بيخانمانان در آمريكا را كودكان تشكيل مي‌دهند... در مناطقي از آمريكا مردم از ابتدايي‌ترين خدمات دولتي در حوزه آب و فاضلاب محرومند... پاسخ آمريكا به فقر در قرن بيست‌و‌يكم،‌ مشخصاً مجازات و حبس است. كارگراني كه نمي‌توانند بدهي خود را بپردازند، كساني كه نمي‌توانند هزينه شركت‌هاي خصوصي وثيقه‌گذار را بپردازند، بيخانمان‌ها، بيماران ذهني، پدراني كه نمي‌توانند هزينه تأمين فرزندان‌شان را بپردازند و بسياري ديگر همين پاسخ را دريافت مي‌كنند. حبسِ دسته‌جمعي به‌عنوان راهكاري براي محو كردن معضلات اجتماعي درنظر گرفته مي‌شود».

ب) در سطح بين‌المللي

نقض حقوق‌بشر در طول دهه‌هاي گذشته همواره به‌عنوان يكي از راهبردهاي كليدي در سياست ‌خارجي آمريكا بكار گرفته شده است. برخي از نمادهاي اين سياست در سطح بين‌المللي عبارتند از:

1. حمايت از تروريسم

دولت آمريكا مصداق كاملي از تروريسم دولتي در عرصه جهاني است. ارتكاب خونين‌ترين خشونت‌ها و حركت‌هاي غيرانساني، ويژگي‌ دايمي تاريخ ايالات‌متحده از ابتداي تشكيل آن تاكنون بوده است. اساس آمريكا بر پايه ترور و خشونت شكل گرفته است كه از جنگ جهاني دوم به بعد در نقاط مختلف جهان پديدار گرديد. ورود آمريكا به جنگ جهاني با بمباران و كشتار مردم غير نظامي در شهرهاي واقع در اقمار غير سرمايه‌داري همراه بود كه صدها كشته و زخمي از مردمان غيرنظامي برجاي گذاشت.

مطابق آمار منتشر شده از سوي مؤسسه «انستيتو بروكينگز»، ايالا‌ت متحده آمريكا از سال 1325 تا 1354 خورشيدي براي پيشبرد مقاصد سياسي خود 215 بار به اعمال تروريستي و خشونت‌آميز در مناطق مختلف جهان دست‌زده است. بعد از اين تاريخ نيز مي‌توان به اقداماتي نظير مقابله با انقلا‌ب اسلا‌مي مردم ايران و حمايت بي‌دريغ از رژيم ضدمردمي پهلوي، سرنگوني‌ هواپيماي مسافربري در خليج فارس، نقش آمريكا در تجهيز و تأسيس طالبان، القاعده و...، حمله به عراق و افغانستان و كشتار ده‌ها هزار نفر از مردم بي‌گناه و... اشاره كرد. به‌گزارش صليب سرخ در جنگ اول خليج فارس بمباران عراق به قيمت جان بيش از 200000 تن از مردم غيرنظامي تمام شد براساس همين گزارش پس از خاتمه جنگ اول خليج فارس نيز به دليل ابقاي خودسرانه محاصره بيش از نيم‌ميليون كودك بر اثر كمبود دارو و غذا تلف شدند.

2. سلطه‌طلبي

سلطه بر جهان، روياي همه روساي‌جمهور آمريكا از بعد از جنگ جهان دوم تاكنون بوده است. آنان همواره تلاش كرده‌اند با معرفي آمريكا به عنوان كشوري پيشرو در فرهنگ، سياست و اقتصاد، جايگاه رهبري جهان را براي خود تصاحب كنند.

3. حمايت از نظام‌هاي ديكتاتور

بررسي دكترين سياست خارجي آمريكا در چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه اين سياست بر پايه نفاق و مبتني بر حمايت از رژيم‌هاي دست‌نشانده ديكتاتور و بي‌رحم قرار داشته است. در منابع سياسي آمده است كه فرانلكين روزولت در سال ۱۹۳۹ درباره آناستازيو سوموزا، ديكتاتور نيكاراگوئه، روزي گفته بود كه "شايد سوموزا حرامزاده باشد، اما حرامزاده خودمان است"! در حالي كه دولت‌هاي مستقل يا مخالف آمريكا به هر بهانه‌اي در معرض شديدترين تبليغات غربي قرار مي‌گيرند، وحشيانه‌ترين جنايات دولت‌هاي وابسته به آمريكا توجيه گرديده و يا با كمترين واكنش غرب مواجه مي‌گردند. از بارزترين مصاديق اين سياست منافقانه، رفتار دوگانه آمريكا در برابر نظام مستقل ايران و رژيم وابسته عربستان سعودي مي‌باشد؛ در حالي كه دولت آمريكا به بهانه‌هاي واهي و كذب، ايران را به نقض حقوق‌بشر، دفاع از تروريسم و عدم آزادي بيان در كشور متهم مي‌كند، در برابر وحشيانه‌ترين مصاديق نقض حقوق‌بشر دولت قبيله‌اي عربستان و محدوديت‌هاي شديد آزادي در آن كشور سكوت مي‌كند! با حمايت‌هاي گسترده سياسي و نظامي، شريك قتل‌عام هزاران انسان بي‌دفاع در يمن مي‌گردد تا كارخانجات تسليحاتي غرب سود سرشار ناشي از فروش تسليحات به رژيم مستبد عربستان را از دست ندهند.

4. اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورها

اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورهاي مخالف دولت آمريكا بويژه جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از ابزارهاي ضدحقوق‌بشري آمريكا در جهان بوده است. اين تحريمها در سالهاي اخير حتي اقلام بهداشتي مرتبط با ويروس كوويد۱۹ را نيز شامل شده است.

نتيجه‌گيري

آمريكاي امروز نماد يك نظام امپرياليستي و نژادپرست است كه با پاي گذاردن بر روي خواست و اراده ملل و جوامع مستقل، حق طلب و آزاديخواه، حقوق ملتها را ناديده گرفته و راه تنفس مردم جهان حتي ملت خويش را مسدود نموده است. اكنون به راستي بايد ديد بشريتي كه اين مدعيان، به دفاع از آن دم مي‌زنند، از چه جنسي است. مسلماً اين بشر از جنس انسانهايي كه خود را متعهد در برابر اصول اخلا‌قي و قواعد الهي و مستقل از فرهنگ غربي مي‌دانند، نيست. بشريتي كه اين مدعيان، دفاع از حقوق او را دم مي‌زنند، يا «بشر غربي» است و يا «شيفتگان به فرهنگ غرب». و اين يعني همان حقوق‌بشر به روايت غرب كه عملا سرابي بيش نيست.

 ديدگاه

مهندسي نظام استكبار در جريان كرونا


مرتضي رجائي
حتي مناسك ديني جامعي مثل حج را مي‌توان طوري برگزار كرد كه آثار وحدت‌آفريني و شرك‌ستيزي‌اش نابود يا كمرنگ شود؛ همان اتفاقي كه جهان اسلام در سال‌هاي برگزاري حج تحت سلطه آل سعود شاهدش بوده است. اگر ابتكار امام خميني (ره) در راه‌اندازي برائت از مشركين در موسم حج نبود، مستكبران عالم هيچ مشكلي با حج نداشتند و اجازه مي‌دادند مسلمانان هرچه مي‌خواهند حج به جا آوردند.
مهم‌ترين تفاوت رزمايش پياده‌روي اربعين با مراسم حج، كه سران استكبار و جيره‌خواران آن‌ها را در منطقه به وحشت انداخته، شيوه برگزاري آن است.
پياده‌روي اربعين به ‌صورت كاملاً مردمي و با سازوكاري مؤمنانه و عاشقانه اداره و برگزار مي‌شود؛ و به ‌دليل سهولت و ارزاني شركت در آن، اختصاص به طبقه خاص و ثروتمند ندارد و تعداد فراواني از مؤمنان و مستضعفان مي‌توانند در اين رزمايش ميليوني شركت كنند.
در طول سال‌هاي گذشته، جمعيت زائران غير عراقي شركت ‌كننده در پياده‌روي اربعين مدام در حال افزايش بود؛ مخصوصاً ايراني‌ها كه آمار قطعي آن‌ها در اربعين سال ۱۳۹۸ سه ميليون نفر بوده است، هرچند اين آمار تا چهار ميليون نفر هم گفته شده است.
پس از توقف حضور ايراني‌ها در اربعين ۱۳۹۹، امسال فقط ۳۰ هزار نفر سهميه به زوار ايراني اختصاص داده شده است! تازه با محدوديت‌هايي و فقط به صورت هوايي كه حداقل پنج ميليون تومان هزينه دارد!
آري، انگار خيلي‌ها بدشان نمي‌آيد حماسه اربعين هم با همان محدوديت‌هاي مراسم حج برگزار شود؛ با سهميه بندي و اعمال محدوديت‌هايي كه زيارت را محدود به طبقه‌اي خاص كند.
اگر نظام استكبار از شيوع ويروس كرونا و كرونا هراسي همين يك بهره را برده باشد كه حضور غير عراقي ها و مخصوصاً ايراني‌ها را در زيارت اربعين كمرنگ كند، كم موفقيتي به دست نياورده است.

 کوتاه از جهاننيويورك تايمز:
در حمله آمريكا به كابل، كودكان كشته شدند نه تروريست‌هاي داعش
طبق تحقيقات رسانه‌اي كه بتازگي منتشر شده، در حمله پهپادي اخير كه آمريكا مدعي است «داعش-خراسان» را هدف قرار داده، يك امدادگر به همراه فرزندانش كه هيچ ارتباطي با تروريست‌ها نداشتند، قرباني شدند.
مصاحبه‌ها و كليپ‌هاي ويدئويي جمع‌آوري شده نيويورك‌تايمز نشان مي‌دهد كه حمله پهپاد ريپر آمريكا به يك سدان سفيدرنگ در ۲۹ آگوست (هفتم شهريور ماه) كه ارتش آمريكا مدعي بود حامل مواد منفجره است و يك تهديد قريب‌الوقوع براي فرودگاه «كابل» محسوب مي‌شد، منجر به كشته شدن امدادگري شد كه هيچ‌گونه وابستگي و ارتباطي با داعش كه مسئوليت حمله‌ به اطراف فرودگاه كابل را برعهده گرفت و در آن ۱۳ نظامي آمريكايي نيز كشته شدند، نداشت.
طبق گزارش نيويورك‌تايمز، راننده خودروي مذكور، «زمري احمدي» نام داشت كه به عنوان يك مهندس برق براي شركت امدادي آمريكايي «تغذيه و آموزش بين‌المللي» مستقر در كاليفرنياي آمريكا فعاليت مي‌كرد. و مدير شركت مذكور در خصوص كشته شدن وي تصريح كرد: «ما هيچ ارتباطي با داعش يا تروريسم نداريم».
همكاران اين امدادگر به رسانه‌ها گفتند كه احمدي در حال رانندگي با سه كودك خود به سمت خانه خود بود و كه يك موشك هلفاير اواخر بعدازظهر و پس از رسيدن احمدي به خانه شليك شد.
طبق اين گزارش، خويشاوندان احمدي مي‌گويند كه ۱۰ عضو خانواده‌اش از جمله هفت كودك درحمله هوايي آمريكا كشته شدند.

سناتور آمريكايي:
به سبب تحولات افغانستان، ديگر كسي به آمريكا اعتماد ندارد
«ليندسي گراهام» سناتور ارشد جمهوري‌خواه با انتشار يك ويدئو به مناسبت سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام كرد، عملكرد جو بايدن در افغانستان باعث مي‌شود كه ديگر هيچ كسي به آمريكا اعتماد و تبعيت نكند.
ليندسي گراهام سپس گفت: «هرگز تصور نمي‌كردم كه در بيستمين سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر طالبان صدها شهروند آمريكايي در افغانستان به علت شيوه خروج ما به حال خود رها شوند؛ ما هزاران شهروند افغان را هم در اين كشور كه شجاعانه در كنار ما جنگيدند، به حال خودشان رها كرديم».
به گفته او، با اين عملكرد آمريكا، «ايجاد همپيماني با ديگران براي ما دشوارتر خواهد شد براي اينكه بعد از همه اين تحولات در افغانستان ديگر كسي متقاعد نمي‌شود كه از ما تبعيت كند و يا براي ما بجنگد».