صفحه اقتصاد

چرا «عبدالملكي» براي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مناسب است؟

اصغر بالسيني

در خصوص مزيت‌ها و برنامه‌هاي آينده آقاي دكتر عبدالملكي براي وزارت رفاه، بايد به چند نكته مهم توجه جدي داشت. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يكي از گسترده‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور از حيث پوشش جمعيتي و تنوع مسؤوليت و فعاليت‌هايي است كه برعهده اين وزارتخانه گذاشته شده است. به طور كلي اين وزارتخانه هفت وظيفه اصلي را تحت شمول فعاليت‌هاي خود به بهترين نحو ممكن بايد مديريت كند. هفت مسؤوليتي كه وزارت كار عهده دار آن است كه شامل حوزه اشتغال، روابط كار، تعاون، بهزيستي، رفاه و تامين اجتماعي، آسيب‌هاي اجتماعي و حوزه اقتصادي كه به طور مشخص صندوق‌هاي اجتماعي و بانك‌ها را مي‌توان نام برد، نشان مي‌دهد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارتخانه بسيار گسترده‌اي با مسؤوليت‌هاي بسيار سنگين است.

متاسفانه اين وزارتخانه با چنين ويژگي‌هايي در دولت آقاي روحاني در بدترين شكل ممكن به طور سياسي اداره و مديريت شده است و از رسيدگي به حوزه وظايف واقعي خود به دليل سياسي كاري‌ها به شدت دور شده است.

اساساً دولت آقاي روحاني سياسي‌ترين مديراني كه با خود رئيس جمهور صبغه و نزديكي زيادي داشتند را در اين حوزه به كارگرفت. تجاربي كه دولت آقاي روحاني در انتصاب و انتخاب وزير رفاه داشت، نشان مي‌دهد اين وزارتخانه براي جريان‌هاي سياسي يك وزارتخانه كليدي است به همين دليل دقيقاً چنين وزارتخانه‌اي با گستردگي بخش‌هاي مختلف كاري، متاسفانه در سال‌هاي اخير چندان كارآمد نبوده و نتوانسته وظايف و ماموريت‌هاي خود را حتي به شكل نسبي و معمولي به منصه ظهور برساند. در نتيجه سياسي كاري‌هاي دولت در اين وزارتخانه در شرايطي كه مردم به شدت گرفتار معضلات اقتصادي هستند، اين وزارتخانه كه بايد پوشش‌هاي اجتماعي گسترده و قابل توجهي به مردم مي‌داد، از پس ماموريت‌هاي خود در قبال مردم بر نيامده است.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حوزه اشتغال كشور تا تعاون كه در سياست‌هاي اصل ۴۴ سر فصل مهمي به شمار مي‌رود، يا حوزه رفاه و تامين اجتماعي و همچنين حوزه بسيار مهم اقتصادي در اين وزارتخانه، جزء كليدي‌ترين وزارتخانه‌ها محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي انتخاب گزينه‌اي مثل آقاي دكتر عبدالملكي كه مشهور به پاك دستي و فعاليت‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي و نگاه‌هاي علمي به حوزه‌هاي اقتصادي است مي‌تواند گره گشا باشد.

بر خلاف فضا سازي‌هاي ايجاد شده بر عليه آقاي دكتر عبدالملكي در روز‌هاي اخير كه در برخي رسانه‌ها شاهد هستيم آقاي دكتر عبدالملكي به دليل نگاه‌هاي عدالت طلبانه مي‌تواند در حوزه اصلاحات ساختاري وزارت كار، رفاه، تعاون و تامين اجتماعي به خوبي نقش آفريني كند.

قطعا به دليل اين‌كه بسياري از جريان‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير در وزارت رفاه رخنه كرده اند، به همين خاطر نگران وزارت فردي مثل آقاي دكتر عبدالملكي با ويژگي‌هاي عدالت‌طلبي، پاك دستي و برنامه محوري هستند. وزارت رفاه در سال‌هاي اخير به جاي اين‌كه يك وزارت اقتصادي باشد يك وزارت به شدت سياسي بوده كه جريان‌هاي مختلف سياسي به انواع و اقسام حوزه‌هاي اين وزارتخانه نفوذ كردند. در نتيجه در حال حاضر شاهد وضعيت بسيار بغرنجي در صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و اساساً صندوق‌هاي اجتماعي كه تحت پوشش وزارت رفاه هستند، هستيم. در چنين شرايطي، برنامه محوري، پاكدستي و عدالت‌طلبي مي‌تواند چالش‌هاي چنين وزارتخانه‌اي را به حداقل برساند. براي اهميت چنين وزارتخانه‌اي بايد به اين مسأله توجه داشته باشيم كه مجموعه تامين اجتماعي و هلدينگ بسيار بزرگي مثل شستا، بانك‌هايي مثل بانك توسعه تعاون، بانك رفاه كارگران، صندوق‌هايي مثل صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و هلدينگ‌هاي اقتصادي متعددي كه زيرمجموعه‌ي اين صندوق‌ها به شمار مي‌روند همه و همه تحت شمول وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند.

ضمن اين‌كه هزاران شركت اقتصادي بزرگ در چنين صندوق‌هاي مشغول فعاليت هستند، بنابراين به خاطر همين مسائل نگراني‌هاي جدي از تصدي‌گري دكتر عبدالملكي براي اين حوزه به چشم مي‌خورد. وزارت رفاه وزارتي با مسؤوليت‌ها و حوزه‌هاي اجرايي فوق العاده گسترده است. يك مجموعه اقتصادي بسيار بزرگي كه خود چندين برابر بعضي از وزارتخانه‌هايي است كه در كشور مشغول فعاليت هستند. گذشته‌ايي كه مبتني بر اداره سياسي در اين وزارتخانه اتفاق افتاده و نتيجه آن شده كه متاسفانه جريان‌هاي سياسي توانستند در بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه‌اي لانه بگزينند. در چنين شرايطي تصدي گري اين وزارتخانه توسط فردي مثل دكتر عبدالملكي كه ويژگي‌هاي قابل قبولي براي مجموعه عظيمي را دارد مي‌تواند بخش مهم تامين اجتماعي را از سياسي‌كاري‌ها دور كند و به سمت خدمات دهي بيشتر براي مردم و به سمت بازدهي بيشتر اقتصادي سوق دهد.

منبع: راهبرد معاصر

وزير پيشنهادي اقتصاد بايد ريشه مشكلات اقتصادي را بشناسد

دكتر موسي شهبازي

امروز اقتصاد كشور در شرايط حساس و خطيري وجود دارد. مجموعه وزارت اقتصاد با سازمانهاي تابعه خود نقش مهمي مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي ايجاد نمايد. چند اولويت مهم در حوزه اقتصاد وجود دارد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي نقش مهمي در اين اولويت‌ها دارد.

اولويت اول اين وزارتخانه بزرگ و مهم بهبود وضعيت كسري بودجه از طريق ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت است. تحول نظام مالياتي از طريق اخذ ماليات از ثروتمندان و جلوگيري از فرار مالياتي ماموريت مهم وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي است كه باتوجه به اين‌كه دكتر خاندوزي از بدو ورود به مجلس يازدهم شوراي اسلامي به صورت جدي پيگير اين موضوعات بودند و طرح‌هاي مجلس در حوزه ماليات بر عايدي سرمايه، تصويب طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي و... را مديريت نمودند تجربه مفيدي در اين حوزه دارند كه مي‌توانند منشا تحول باشند.

اولويت دوم بهبود و ارتقاي مديريت و حكمراني در بازار سرمايه كشور است كه نيازمند وزيري است كه آشنا به چالش‌ها بوده و در حوزه اصلاحات بازار سرمايه تعارض منافع نداشته باشد كه اين ويژگي‌هاي مثبت نيز در ايشان ديده مي‌شود.

در حوزه گمرك نيز كه زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است مشكلات زيادي وجود دارد كه در سالهاي اخير در عدم مديريت واردات و سوء مديريت ترخيص كالاهاي اساسي شاهد بوديم و با توجه به اين‌كه سيد احسان خاندوزي شناخت بسيار عميقي از مشكلات اين حوزه دارند و با علم به توانمندي‌هاي ايشان، اميد زيادي به اصلاح وضعيت وجود دارد.

در خصوص اصلاح وضعيت بانكها و شركتهاي دولتي، بيمه و غيره نيز هم در برنامه‌هاي دكتر خاندوزي و هم شناخت ايشان به اين حوزه‌ها همين اميدواري براي اصلاح وضع موجود وجود دارد.

برنامه دكتر خاندوزي در حوزه وزارت اقتصاد نشان داد كه شناخت دقيقي از ريشه‌هاي مشكلات و اولويت‌هاي اين وزارتخانه دارد و بازخورد مثبتي بين كارشناسان و اساتيد اقتصادي در خصوص اين برنامه‌ها ديده شد.

ممكن است اين سوال ايجاد شود كه آيا آقاي خاندوزي باتوجه به جوان بودنشان براي پست وزارت اقتصاد مناسب هستند؟!

مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم چنين فرمودند كه «بي‌گمان يك مجموعه‌ي جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌هاي اقتصادي در درون دولت خواهند توانست به اين مقاصد برسند و دوران پيشِ‌رو بايد ميدان فعّاليّت چنين مجموعه‌اي باشد».

در همين راستا و براي انتخاب وزير پشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ويژگي‌هاي ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد كه در آقاي دكتر خاندوزي وجود دارد:

جوان و انقلابي

پر تحرك و با انگيزه بودن

فسادستيز بودن

اهل مشورت بودن و تعامل با نخبگان، نمايندگان مجلس، صاحبنظران و انديشمندان

تسلط به مباني نظري در حوزه مباحث مديريت اقتصادي و سياستگذاري

و داراي حسن سابقه در امر سياستگذاري اقتصادي در طول سالهاي فعاليت ايشان در نهادهاي مختلف از جمله مركز پژوهشهاي مجلس و مجلس شوراي اسلامي

منبع: خبرگزاري دانشجو

 خبر اقتصاديسهم مردم در طرح‌هاي مسكني را ارزان‌سازي مي‌كنيم
رستم قاسمي در نشست شوراي معاونان وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر نهضت خانه‌سازي و ارتقاي زير ساخت‌ها و خدمات شقوق مختلف حمل‌ونقل، اظهار كرد: با توجه به كسري بودجه دولت بايد به دنبال روش‌هاي جديد تامين منابع برويم و جذابيت‌هاي لازم را براي سرمايه ‌گذاران بخش خصوصي فراهم كنيم.
وي ادامه داد: طرح جهش توليد مسكن كه به تصوي مجلس رسيده مزيت‌هايي دارد كه با اجرايي و عملياتي شدن آن نهضت توليد مسكن در كشور، سرعت مي‌گيرد. انجام اين مهم با تامين منابع مالي و موضوع زمين پيگيري خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر رفع موانع موجود بر توليد مسكن كه بخشي از آنها از جمله افزايش قيمت مصالح ساختماني است، بيان كرد: دولت از راهكارهايي كه سبب ارزان‌سازي سهم مردم براي آورده‌ها در اجراي طرح‌هاي مسكن مي‌شود؛ استقبال مي‌كند. منبع: تسنيم

برنامه‌اي براي فروش سهام عدالت به شكل خرد وجود ندارد
سارا علياري مدير روابط عمومي سازمان بورس در توئيتي نوشت: سازمان برنامه‌اي براي فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد و تنها عرضه‌هاي بلوكي سهام عدالت به روال گذشته انجام مي‌شود.
برخي كارشناسان يكي از دلايل ريزش بازار بورس در سال گذشته را هجوم مردم براي فروش 30 درصد دوم سهام عدالت خود عنوان كردند. منبع: فارس

 اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي در سطح عمل جدي گرفته شود


همه‌ي دولتهايي كه بعد از انقلاب سر كار آمدند، دولتهاي منتخب مردمند و بنده در همه‌ي اين دوره‌ها - آن‌وقتي كه مسؤوليّت داشتم - از همه‌ي اين دولتها حمايت كردم. همه‌ي دولتها هم نقاط مثبتي دارند، [هم] نقاط منفي‌اي دارند؛ هيچ دولتي نيست كه بگويد من همه‌ي نقاطم مثبت است يا كسي بگويد همه‌ي نقاطش منفي است؛ نه، مثبت و منفي مخلوط است.
...به مسؤولين دولت عرض ميكنم: اقتصاد مقاومتي را جدّي بگيريد. خب، رئيس جمهور محترم گفتند، مسؤولين ديگر هم كم‌وبيش اظهار كرده‌اند، گفته‌اند، منتها بايد عمل كرد: وَ لا مِمَّن عَلي‌ غَيرِ عَمَلٍ يَتَّكِل؛ اين‌جور نباشد كه به زبان بگوييم، در عمل كُند حركت بكنيم. در اقتصاد مقاومتي تكيه بر توليد داخلي است، بر استحكام بنيه‌ي درونيِ اقتصاد است. رونق اقتصادي هم اين است؛ رونق اقتصادي با توليد حاصل ميشود، با فعّال كردن ظرفيّتهاي دروني كشور حاصل ميشود، نه با چيز ديگر.
توصيه‌ي مهم در زمينه‌ي اقتصاد مقاومتي، يكي توصيه‌ي به بانكها است: بانكها بايد نقش ايفا كنند، بايد خودشان را تطبيق بدهند با موادّ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ريزي‌هاي دولت در اين زمينه؛ و ميتوانند نقش ايفا كنند، نقش مثبت؛ البتّه نقش منفي هم ميتوانند. توصيه‌ي مؤكّد به بخش صنعت‌ومعدن: تحرّكشان را بايد افزايش بدهند. بار اصلي بيرون رفتن كشور از ركود و عقب‌ماندگي اقتصادي بر دوش بخش صنعت‌ومعدن است؛ بايد تلاش كنند، تلاش را بايد مضاعف كنند، ظرفيّتها را شناسايي كنند؛ ظرفيّتهاي زيادي در كشور هست، اين ظرفيّتها را فعّال كنند.
بيانات در ديدار مسؤولان نظام 16/۰۴/۱۳۹۳
منبع: Khamenei.ir