صفحه جريان‌شناسي

نقش ويژه جناب ظريف در اجرايي نمودن سياست‌هاي جريان غرب گرا

چندي پيش خبرنگار روزنامه اعتماد در مصاحبه‌اي از جناب ظريف مي‌پرسد:«چقدر از صفر تا صد سياست خارجي جمهوري اسلامي در اين ۸ سال دست محمد جواد ظريف بود» جناب ظريف مي‌گويد صفر درصد!

هر چند در پايان دولتي كه هشت سال از فرصت ذيقيمت كشور را در سراب مذاكره با دشمنان انقلاب اسلامي به هدرداده چنين پاسخي نمي‌تواند تعجب‌برانگيز باشد و بايد در روزها و ماه‌هاي آينده؛ آماده شنيدن چنين پاسخ‌هاي غير منطقي از سوي ساير وزيران دولت تدبير و اميد باشيم؛ همانگونه كه جناب آقاي آخوندي وزيرِسابقِ مسكن دولت روحاني بعد از ۶ سال با افتخار بيان نمود:«اين افتخار دولت است كه حتي يك واحد مسكوني را نساخت. زيرا از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌اي بسازد.».

به هر صورت وقتي در اين سوال و جواب تامل لازم صورت گيرد بر يك مبنا مي‌توان پاسخ آقاي ظريف را درست دانسته و بر مبناي ديگري پاسخ آقاي ظريف را نادرست دانست.

بر مبناي سياست‌هاي كلان و راهبردي نظام كه بر اساس مباني عزت مندانه محقق گرديده ايشان به واقع همانگونه كه خود ناخواسته معترف است هيچ نقشي نداشته ولي بر مبناي اجرايي نمودن سياست‌هاي حقيرانه ي جريان غرب گرا ايشان شكسته نفسي نموده زيرا نمي‌توان نقش ويژه‌اي ايشان در راستاي اجرايي نمودن سياست‌هاي جريان غرب گرا را منكر گرديد.در ادامه برآنيم به چند مورد كه جناب ظريف نقش ويژه و انكار ناپذيري در آن داشته اشاره نماييم.

1- ماجراي پرغصه برجام.

برجامي كه بيش از هشت سال عمر كشور را به هدر داد برجامي كه در نهايت بدون در نظر گرفتن شروط اعلامي از سوي رهبر انقلاب اسلامي، به نظام جمهوري اسلامي تحميل گرديد.سخنراني جناب ظريف در مجلس شوراي اسلامي و حضور در صدا و سيما و مصاحبه‌هاي متعدد ايشان در خصوص اثرات شگرف برجام شاهدي است بر اين مدعا.

2- ماجراي بيان قدرت برتر نظامي آمريكا در جمع دانشجويان.

آيا هيچ عقل سليمي مي‌پذيرد كه در هنگامه‌اي كه دولتمردان يك كشور به دنبال مذاكره با دشمنان قسم خورده ي كشور خود هستند از يك طرف جناب روحاني بعنوان رئيس جمهور در آبان ماه سال 1392 با بيان خالي بودن خزانه و از سوي ديگر جناب ظريف بعنوان وزير خارجه در آذر ماه 1392با اذعان به قدرت برتر نظامي آمريكا؛ دستان خود را در مقابل دشمنان خالي نمايش دهد.

3- ماجراي اتهام پولشويي به نظام جمهوري اسلامي

در هنگامي كه دولت تدبير و اميد در تير ماه 1394 با تحميل برجام وبدون گرفتن ما به ازاي لازم و در اقدامات يك جانبه تمام خواسته‌هاي دشمن را اجرايي ساخته و زيرساخت‌هاي هسته‌اي توسط مديران دولت نابود گرديد. دشمنان نظام اسلامي كه در ميز مذاكره و بدون هزينه به خواسته‌هاي غير قانوني خود رسيده بودند راه خدعه و نيرنگ را در پيش گرفته و از انجام تعهدات خود سر پيچي نمودند و با خارج شدن آمريكا از برجام در ارديبهشت 1397 محدوديت‌هاي اندك برداشته شده با قدرت بيشتر مجددا احيا گرديد و كشورهاي اروپايي هم از اين فرصت استفاده نموده و تنها راه همراهي با ايران در اجرايي نمودن برجام را منوط به اجراي معاهده ي ديگري به نام FATF نمودند؛ در همين راستا جناب ظريف بيكباره در آبان ماه ۱۳۹۷ درست چند ماه بعد از خروج آمريكا از برجام وارد صحنه شد و نظام جمهوري اسلامي را متهم به پولشويي نمود و به نوعي دانسته و يا ندانسته با اين اتهام نظام اسلامي را در منگنه ي دشمنان براي تصويب سند ننگين ديگري به نام FATF قرار داد.

4- ماجراي استعفاي ظريف

۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ تهران آبستن حادثه مهمي بود، پس از پيروزي جبهه مقاومت و نابودي نيروهاي صهيونيستي- آمريكايي داعش دكتر بشار اسد با همراهي شهيد سرافراز اسلام سردار شهيد سليماني به پاس حمايت‌هاي رهبر انقلاب اسلامي از جبهه مقاومت براي تشكر و قدرداني از رهبر انقلاب اسلامي با حفظ بالاترين اصول حفاظتي به تهران سفر نمود ولي جناب دكتر ظريف به يكباره تنها به علت عدم اطلاع از اين سفر استعفا داد و با استعفاي خود بهترين خوراك تبليغاتي را به دشمنان انقلاب اسلامي هديه نمود و متاسفانه دستگاه عظيم تبليغاتي غرب با دستاويز قرار دادن استعفاي ظريف توانست اين سفر مهم را تحت الشعاع استعفاي ظريف قرار دهد.

5- تاكيد چند باره در رفع تحريم‌ها و ضرورت تصويب FATF

در ماه‌هاي گذشته بر خلاف نظرِ صريح رهبر انقلاب اسلامي كه به صورت مكرر ايشان به مديران دولتي تاكيد مي‌نمايند كه همزمان با تلاش براي رفع تحريم تمركز اصلي مديران برخنثي سازي تحريم‌ها قرار گيرد زيرا معظم‌له رفع تحريم را به دست دشمن اما خنثي سازي آن را به دست خودمان مي‌داند. ولي جناب ظريف دائماً در مصاحبه‌هاي متعدد داخلي و خارجي تنها وظيفه خود را تلاش براي رفع تحريم قرار داده هرچند جناب ظريف در روزهايي كه تلاش داشت برجام ننگين را به نظام اسلامي تحميل نمايد يعني در سال ۱۳۹۴ مدعي بود با قبول شرايط دشمنان در برجام تحريم‌ها برداشته مي‌شود ولي متاسفانه بعد از گذشت هفت سال هنوز ظريف به دنبال رفع تحريم است و در ادامه همين پروژه ي جناب ظريف در روز ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ در تماس با وزير خارجه ي فرانسه از وي تقاضا كرده كه فرانسه اجراي تحريم‌هاي غيرقانوني اعمالي از جانب ايالات متحده را متوقف كند. درخواست‌هاي حقيرانه‌اي كه به نظر مي‌رسد پاياني بر آن متصور نيست.

هر چند قصه ي پرغصه ي عملكردهاي خسارت بار جناب ظريف به همين پنج مورد خلاصه نمي‌شود و مي‌توان موارد ديگري از قبيل انفعال در خصوص دخالت‌هاي مكررسفراي خارجي و عمدتا اروپايي از قبيل آلمان و انگليس در امور داخلي ايران،زانو زدن در كنار صندلي شيخ مفلوك كويت پس از به شهادت رسيدن جمع زيادي از زائرين خانه خدا كه در مهر ماه سال 1394 تنها پس ازگذشت ۳ ماه از تصويب برجام، انفعال در خصوص دستگيري غيرقانوني چند ساله ي ديپلمات ايراني در آلمان و موارد متعدد ديگر.

در پايان مي‌توان چنين نتيجه گرفت جناب ظريف در سخنان خود ناخواسته مطلب صحيحي را بيان كرده چون چنين عملكردهايي به هيچ عنوان در شان وزير خارجه‌اي در تراز انقلاب اسلامي نبوده و نيست و ايشان به واقع مجري سياست‌هاي حقيرانه ي جريان و باند غربگرا در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است.

 دشمن شناسي

سخنان نماينده مجلس اُردن "طارق خوري» احزاب و گروههاي سلفي را به وحشت انداخت

آقاي خوري در مقاله خود اين چنين نوشته است:
آيا آنهائي كه به فلسطين خيانت كردند شيعه بودند!؟
آيا آنهائي كه ليبي را نابودكردند و اهالي ليبي را مي‌كشند شيعه هستند!؟
آيا انتحاري‌هائي كه اجسادخود را در عراق، سوريه، عربستان، كويت و... منفجرمي‌كنند شيعه هستند!؟
آيا آنهائي كه مسجد الاقصي را به آتش مي‌كشند شيعه هستند!؟
آيا شيعيان بودند آنهائي كه كشور سومالي را نابود كردند!؟
آيا هواپيماهاي آمريكائي كه بغداد را بمباران كردند از فرودگاه‌هاي شيعيان پرواز مي‌كردند!؟
آيا انفجارهائي كه در صحراي سيناي مصر صورت مي‌گيرد شيعيان انجام مي‌دهند!؟
آيا القاعده، داعش و جبهة النُصرة شيعه هستند!؟
چرا در بين صهيونيست‌ها عمليات انتحاري نمي‌بينيم ولي درميان ملت‌هاي مسلمان مي‌بينيم!؟
آيا قرضاوي(عالم تندرو سلفي) از علماي شيعه مي‌باشد!؟ آيا او همه حرام‌ها را حلال كرده است!؟
خوش به حال صهيونيست‌ها كه توانسته اند، كاري كنند كه ما تفنگ‌هايمان را به سوي يكديگر نشانه بگيريم و اين، آنها هستند كه هر روز آبادي‌هاي صهيونيست نشين را تاسيس مي‌كنند و به ما مي‌خندند!!!
مي‌بينيم كه سعودي‌ها و ليبيائي‌ها و تونسي‌ها و... هر روز عمليات انتحاري انجام مي‌دهند و در همه كشورهاي اسلامي بمب منفجر مي‌كنند، بجز فلسطين اشغالي!!! جايي كه صهيونيست‌ها جاخوش ‌كرده‌اند. چرا و چه مي‌بينيد!؟ آيا حزب الله لبنان مانع آن‌ها شده است!؟
حزب الله لبنان را ملامت مي‌كنيد كه چرا فلسطين را آزاد نمي‌كند، در حالي‌كه يك حزب و تعداد معدودي بيشتر نيستند و دولت‌ها وحكومت‌هاي عربي و اسلامي بطورسري و علني از يهود رضايت‌مندي مي‌طلبند و آخرين آن‌ها نيز اردوغان مي‌باشد!!!
بهر حال من نظر خودم را دارم و شما نظر خودتان را، ولي هرگاه يك شهروند خليجي عمليات شهادت طلبانه در فلسطين اشغالي انجام داد، آنوقت نظرم را تغيير مي‌دهم!!!
وقتي كه ببينم كه پرچم داعش و القاعده بر سر كنيست اسرائيل به اهتزاز در آمده است و كشورهاي عربي سفارتخانه‌هاي صهيونيست‌ها را بسته اند، ديگر به اين باور مي‌رسم كه من اشتباه كرده‌ام!!!

 گوناگون

متن كامل نامه«۱/۶» امام_خميني خطاب به آقاي منتظري

با دلي پر خون وقلبي شكسته چند كلمه‌اي برايتان مي‌نويسم تا مردم روزي در جريان امر قرار گيرند. شما در نامه اخيرتان نوشته‌ايد كه نظر تو را شرعاً برنظر خود مقدم مي‌دانم؛ خدا را در نظر مي‌گيرم و مسائلي را گوشزد مي‌كنم. از آن‌جا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين مي‌سپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده‌ايد.
شما در اكثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگيري‌هايتان نشان داديد كه معتقديد ليبرال‌ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند. به قدري مطالبي كه مي‌گفتيد ديكته شده منافقين بود كه من فايده‌اي براي جواب به آنها نمي‌ديدم. مثلا در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و مي‌بينيد كه چه خدمت ارزنده‌اي به استكبار كرده‌ايد. در مساله مهدي هاشمي قاتل، شما او را از همه متدينين متدين‌تر مي‌دانستيد و با اين‌كه برايتان ثابت شده بود كه او قاتل است مرتب پيغام مي‌داديد كه او را نكشيد.
از قضاياي مثل قضيه مهدي هاشمي كه بسيار است و من حال بازگو كردن تمامي آنها را ندارم. شما از اين پس وكيل من نمي‌باشيد و به طلابي كه پول براي شما مي‌آورند بگوييد به قم منزل آقاي پسنديده و يا در تهران به جماران مراجعه كنند. بحمد الله از اين پس شما مساله مالي هم نداريد. اگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود مي‌دانيد -كه مسلماً منافقين صلاح نمي‌دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي‌شويد كه آخرتتان را خراب‌تر مي‌كند-، با دلي شكسته و سينه‌اي گداخته از آتش بي‌مهري‌ها با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت مي‌كنم ديگر خود دانيد:
1 - سعي كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرال‌ها نريزد.
ادامه دارد