صفحه فصل رويش

پيشرفت معنويت در جمهوري اسلامي

قسمت دوم و پاياني

انقلاب اسلامي در دنيا با نام و تفكر امام خميني(ره) شناخته شده است. ايشان روند انقلاب را خود به طور موجز چنين بيان مي‌دارند: « شما ملت بزرگ ايران، همان معنايي كه در صدراسلام بود محقق كرديد. ابتدا از مدرسه فيضيه بلند شد صدا، و مدرسه فيضيه را خراب كردند. جوانهاي ما را بعضشان را شهيد كـردنـد. لكـن اسـتـقـامـت اسـبـاب اين شد كه شكست روحي نخورند. اين استقامت موجب شد كه اقشار، بعضي به بعضي پيوستند. دعوتهاي اسلامي را به جان خريدند و شنيدند و اين قـطـره‌ها بـه هـم پـيوستند و سيل عظيمي ايجاد كردند؛ قيام همگاني و براي اسلام. قيام بـراي خـدا، قـيـام بـراي جـمـهـوري اسـلام. اين قيام در تمام اقشار ملت ريشه كرد و تمام اقـشـار را بـه هـم پـيـونـد داد و ايـمـان در هـمـه ظـهـور پـيـدا كـرد. يـك تحول روحي، يك تحول فكري، با اراده مصمم!... همه اقشار با هم قيام كردند و استقامت كردند (ان تقوموا لله)؛ قيام براي خدا، جمعاً و فرداً. مادامي كه اين قيام براي خداست، مادامي كه اين وحدت باقي است، پيروز هستيد!»

معمار جمهوري اسلامي ايران رشد و تكامل انقلاب را ناشي از معنويت دروني مردم مي‌داند و لذا تكامل اين روحيه را جز وظايف نظام مي‌داند. نظام اسلامي فضا را براي تكامل و دينداري مردم مهيا كرده و نه تنها مسلمانان بلكه تمام پيروان اديان الهي برخوردار از حمايت‌هاي مختلف شده‌اند. براي مثال مي‌توان به رديف بودجه اختصاصي بيمارستان دكتر سپير(بيمارستان خيريه كليميان ايران) اشاره كرد. اما انقلاب با شعار اسلامي به ترويج مباني اسلامي در كشور پرداخت و اين اقدامات در نخستين روزهاي انقلاب نيز نمايان بود. بحث درمورد افزايش سطح معنويات مردم پس از انقلاب بسيار گسترده مي‌باشد و لذا در اين بخش تنها به بيان چند مورد از اقدامات نظام در راستاي پيشرفت معنويات عموم مردم پرداخته خواهد شد.

تربيت انسانهاي والا در عرصه‌هاي مختلف

انقلاب اسلامي با پشتوانه عميق فكري و معنوي خود باعث شد تا زمينه‌ي رشد و تعالي خيلي عظيمي از افراد مستعد فراهم شود. استقامت تحسين برانگيز انقلابيون در مقابل شديدترين شكنجه‌هاي ساواك، مجاهدت رزمندگان اسلام در مقابل جبهه استكبار در 8 سال جنگ تحميلي و در سال‌هاي اخير مدافعان حرم تنها بخشي از افراد والا منزلت تربيت شده‌ي مكتب امام خميني(ره) هستند، بدون شك تربيت چنين انسان‌هاي خودساخته‌اي مديون بسترسازي فوق‌العاده نظام جمهوري اسلامي است. تربيت اين افراد به حدي است كه رهبر انقلاب از آن تعبير به معجره‌ي انقلاب كرده است. ايشان مي‌گويد: « بعد از چهل سال شما مي‌بينيد جوان مؤمن مسلمان كه نه امام را ديده است، نه انقلاب را ديده است، نه دوران دفاع مقدّس را ديده است، نه آن حماسه‌ها را از نزديك ديده، امّا امروز با روحيه‌ي انقلابي، مثل همان جوانِ اوّلِ انقلاب -مثل همّت و خرّازي و بزرگاني از اين قبيل- مي‌رود وسط ميدان و با علاقه، با احساس مسؤوليّت، با شجاعت تمام در مقابل دشمن مي‌ايستد. اين‌كه من مي‌گويم جوانهاي مؤمنِ امروز، از لحاظ انگيزه از جوان اوّل انقلاب اگر جلوتر نباشند عقب‌تر نيستند، يعني اين. اينها رويش‌هاي انقلابند. اين معجزه‌ي انقلاب است...» شهيد حججي و تشييع پيكر مطهر ايشان خود اثباتي بر رويش‌هاي تفكر امام خميني(ره) در عصر حاضر محسوب مي‌شود.

گسترش اسلام ناب محمدي

محمدرضا شاه خود را به عنوان تنها شاه شيعه دنيا مي‌دانست و لذا سعي در تغيير بنيان‌هاي اسلام در اذهان مردم داشت. اسلامي كه خاندان پهلوي و دربار به دنبال گسترش آن بودند همان اسلام آتاتورك و ديگر ظالمان و ديكتاتورهاي منطقه بود. فتاواي اسلام آنها از لندن و نيويورك صادر شده و فقط پوسته‌اي از اسلام زمان پيامبر داشت؛ اما امام خميني(ره) از ابتداي ظهور انقلاب با شعار بسيار استراتژيك "نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي" سعي در ترويج اسلامي داشت كه احكام آن از ناحيه علماي مكتب فقه جعفري صادر شده باشد. اسلام از منظر انقلاب اسلامي به هيچ وجه موافق ظلم نبوده و همواره حامي مظلومين در سراسر عالم است و از همين رو در دكترين ديپلماسي خود اسرائيل هيچ رسميتي نداشته و اگر دولتي ظالمانه بر مردم خود حكومت كند، جهموري اسلامي با ان كشور قطع ارتباط خواهد كرد.

ظهور انقلاب با نظريه‌ي جديدي به نام "استقلال آزادي جمهوري اسلامي" روح تازه‌اي در كالبد جهان دميد و خيل عظيمي از حق‌جويان را با مفاهيم اصيل اسلام آشنا كرد. از نمونه‌هاي شاخص اين جريان به اسلام گرويدن چند ميليوني مردم كشور آفريقايي نيجريه است كه رهبر آن(شيخ ابراهيم زكزاكي)، خود را وامدار امام خميني(ره) و مكتب انقلاب اسلامي مي‌داند.

ملي

مردم ايران كه در دوران ستم‌شاهي فرصت تحقيق و تفقه در دين را نداشته و بعضاً از اين كار منع مي‌شده‌اند، با روي كار آمدن يك حكومت اسلامي توانسته‌‌اند مفاهيم عميق ديني را درك و استنباط نمايند. برپايي نماز‌هاي جماعت در هر كوي و برزن از دانشگاه و مدرسه گرفته تا دورترين روستا و شهرها از نشانه‌هاي افزايش سطح ايمان قلبي مردم به اسلام محسوب مي‌گردد.

جامعه‌ي غرق در لذت در دوران پهلوي اكنون به جامعه‌ي پوياي دين‌مدار تبديل شده است. از مصاديق مهم اين پويايي، مي‌توان به اعتكاف مساجد اشاره نمود. در سال‌هاي اخير برپايي اعتكاف در بيش از 5،500 مسجد با جمعيتي بيش از 800 هزار نفر(با جمعيت اكثراً جوان) انجام شده است. جوانان علي الخصوص دانشجويان، سهم ويژه‌اي از شركت‌كنندگان را به خود اختصاص مي‌دهند و هر ساله در مساجد دانشگاه‌هاي كشور مراسم اعتكاف انجام مي‌گيرد در حالي در دروان ستم‌شاهي تعداد معدودي با اعتكاف آشنا بوده و دانشگاه‌هاي كشور در دوران پهلوي حتي اجازه نماز خواندن هم بعضاً به جوانان نمي‌داد چه برسد به احداث مسجد در دانشگاه و برپايي اعتكاف.

حكم تعطيل شده قرآني نماز جمعه با انقلاب اسلامي برپا شد و به همه شهرهاي كشور تعميم يافت. در حال حاضر نزديك به 900 شهر در كشور نماز سياسي الهي جمعه برگزار مي‌گردد.

در ايام ماه مبارك رمضان مساجد در طول شبانه‌روز مملو از روزه‌داران و نمازگزاران شده است و شب‌هاي قدر رنگ و بويي ويژه به شهر و محلات مي‌بخشد. در اين‌ شب‌ها مسجدي نيست كه از آن صداي مناجات و استغفار به گوش نرسد. حال اين در صورتي است كه دوران ستم‌شاهي مردم از ابتدايي‌ترين عبادات در ماه رمضان محروم بودند.

فرا ملي

تبلور اسلام ناب در ايران و تحول مردم قبل و بعد از انقلاب باعث جلب توجه بسياري از مردم حق و عدالت‌گراي منطقه شد. تشكيل گروه حزب‌الله در لبنان به پشتوانه انقلاب اسلامي و الگو برداري از تفكر امام خميني از بارزترين اين توجهات محسوب مي‌شود. نفرتي كه كشورهاي منطقه از ايران زمان پهلوي داشتند اكنون به محبت و علاقه بي‌حد و حصر شده است. مردم كشورهاي عراق، لبنان، پاكستان، فلسطين و... ايران را به‌عنوان بزرگترين حامي و پشتيبان تلقي كرده‌اند.

 آيا مي دانيد


1. ايران سومين كشور جهان در توليد داروي اينترفرون گاما ايمونكس است. اين دارو كه از طريق بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك توليد شده، كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري CGD را كه نوعي نقص ژنتيكي منجر به گرانولوماتوز مزمن است و نيز جانبازان شيميايي داراي عوارض ريوي را بهبود مي‏بخشد.
2. ايران اولين كشور جهان در درمان بيماري پوستي لك و پيس(ويتيليگو) است. وقتي رنگدانه سلول‏هاي پوستي از بين مي‏رود، پوستِ فاقد رنگدانه و سفيد، مشكلات روحي براي بيمار ايجاد مي‏كند. در اين روش با استفاده از انتقال سلول‏هاي رنگدانه‏اي ملانويست از نواحي سالم بدن، بيماري پوستي لك و پيس صددرصد درمان مي‏شود.
3. ايران اولين كشور جهان در ساخت پوست مصنوعي است. امكان ضدعفوني كردن، شفاف بودن، خواص مكانيكي مناسب، كنترل عفونت، عدم داشتن خاصيت تحريك سيستم ايمني و در نتيجه ايجاد التهاب كمتر در زخم، عدم سمي و مضر بودن براي سيستم حياتي و عدم ايجاد انقباض در مدت بازسازي شده از ويژگي‏هاي اين پوست است.
4. ايران اولين كشور جهان در ساخت داروي تقويت كننده سيستم ايمني بدن در مقابل ايدز است. اين دارو با نام آيمود سطح ايمني بدن بيمار را بالا برده و در برابر بيماري مقاوم مي‏كند. آيمود سطح CD4 بيمار را كه نشانه سيستم ايمني بدن است دو برابر افزايش داده و بيماران را در برابر عفونت‏هاي ثانويه مقاوم مي‏كند.
5. ايران اولين كشور جهان در ساخت سامانه هوشمند تشخيص بيماري‏هاي قلبي كودكان است. تشخيص بيماري‏هاي قلبي معمولا توسط فوق تخصص‏هاي قلب كودك انجام مي‏گيرد كه دسترسي به آنها دشوار و داراي هزينه‏هاي زيادي است. اين سامانه به عنوان ابزاري مطمئن، سريع و ارزان امكان تشخيص بيماري-هاي كودكان با درصد بسيار بالا را مي‏دهد.
6. ايران اولين كشور جهان در تشخيص سريع بيماري سل است. با اين فناوري تشخيص بيماري سل از 2 الي 3 هفته به 4 ساعت كاهش مي‏يابد. سازمان بهداشت جهاني با توجه به فعاليت‏هاي گسترده ايران در زمينه سل، ايران را به عنوان يكي از قطب‏هاي شش گانه جهان براي آموزش منطقه‏اي، كنترل و درمان سل و بيمار‏هاي ريوي انتخاب كرد.

 دستاوردها

التماس كشورهاي اروپايي براي خريد قطعات تراكتور


مديرعامل هلدينگ تراكتورسازي تبريز:‌ كشورهاي اروپايي گفتند، پول به حساب ما واريز كنيد، تعهد نمي‌‌دهيم تا چند سال ديگر قطعه به شما بدهيم، به خاطر تحريم شايد امكان بازگشت پول هم نباشد، پس از اين مهندسان ما دست به كار شدند تا جايي كه بعدا همان كشورها التماس كردند، به ما قطعه بفروشيد.
660 ميليارد تومان ميزان ارزآوري صادرات تراكتور است. تراكتور ايران به ۴۰ كشور جهان صادر مي‌شود.

 اخبار کوتاه

سردار سلامي: خط مقدم فناوري دنيا را فتح مي‌كنيم


فرمانده سپاه در حاشيه بازديد از اولين رويداد تا ثريا: هدف اصلي ما كه در بسيج دنبال مي‌شود اين است كه مسير علم و فناوري را به عنوان پيشگام و پرچم‌دار طي كنيم و استعدادهاي درخشان را براي نهضت ملي پيشرفت آماده كنيم.
مصمم هستيم در رقابت علم و فناوري با كشورهاي جهان خود را به خطوط مقدم اين عرصه‌هاي علمي و فناوري برسانيم.