صفحه بين الملل

گامي ديگر به سمت تحكيم نظام بين الملل آسيائي

دكتر منوچهر محمدي

حوادث و وقايعي كه هم اينك در سطح بين الملل رخ مي‌دهد خواسته يا نا خواسته جهان را در جهت افول و ضعف نظام بين الملل غرب محور و شكل گيري نظام جديد بين الملل آسيائي سوق مي‌دهد.

1- علي رغم شكست دونالدترامپ از حزب جمهوري خواه و روي كار آمدن جوبايدن دموكرات سياست ضد قدرت‌هاي مثلث آسيائي(روسيه فدراتيو، جمهوري خلق چين و جمهوري اسلامي ايران) نه تنها ادامه يافته است بلكه بر شدت آن هم افزوده شده است و دولت آمريكا چه در سياست‌هاي اعلاني و چه در سياست‌هاي اعمالي خود اين سه قدرت آسيائي را دشمن خود دانسته و از قدرت روز افزون آن‌ها اظهار نگراني و تهديد مي‌كند و اين خود موجب نزديكتر شدن اين سه قدرت: به يكديگر مي‌شود.

2- امضاي سند همكاري راهبرد 25 ساله ميان جمهوري خلق چين و جمهوري اسلامي ايران كه نوعي پيوند طولاني مدت دو كشور را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي را ايجاد مي‌كند به دنبال انعقاد اسناد مشابهي كه ميان جمهوري خلق چين و جمهوري فدراتيو روسيه از يك طرف و ميان جمهوري اسلامي و جمهوري فدراتيو روسيه قبلا به امضا رسيده است، پيوند ميان اين سه قدرت آسيائي را مستحكم‌تر كرده و به نوعي آغاز شكل گيري يك اتحاديه قدرتمندي مشابه پيمان آتلانتيك شمالي نويد مي‌دهد.

3- فضاسازي و به عبارتي جيغ بنفشي! كه دولت‌هاي مستكبر غربي در قبال پيمان اخير ميان چين و ايران كشيده‌اند و به تبع آن‌ها هم دولت‌هاي مرتجع منطقه و هم ليبرالهاي غرب زده داخلي باشايعه پراكني و دروغ پردازي از محتواي اين سند پرداخته‌اند مويد اين امر است كه بازيگران جديد صحنه بين الملل و تشكيل دهندگان مثلث قدرتمند آسيائي به موقع و مدبرانه گام‌هاي وسيعي در جهت تحكيم روابط خود و مقابله با خصومت و دشمني‌هاي قدرت‌هاي امپرياليستي غرب برداشته‏اند.

4- انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران به احتمال قريب به يقين خط پاياني بر حضور جناح غرب زده ي اصلاح طلب در حاكميت خواهد بود و نويد روي كار آمدن دولتي انقلابي و همگام و هماهنگ با قواي مقننه و قضائيه را مي‌دهد و تنها مانع بر سر راه سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي كه همانا بي‌اعتمادي و نا اميدي نسبت به غرب و متقابلا نگاه به شرق برداشته شده و پازل موجود و تنها مانع استحكام و همگامي در روابط با روسيه و چين برطرف خواهد شد و اين سه قدرت با جلب اعتماد يكديگر همكاري‌ها و تعاملات سازنده را ميان سه كشور تسريع خواهند بخشيد.

5- از مسائل مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين سه قدرت آسيائي نه تنها از نظر منافع ملي با يكديگر و در ابعاد گوناگون سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي با يكديگر در تقابل و رقابت نيستند بلكه مكمل يكديگر خواهند بود و هر كدام از اين قدرت‌ها داراي امتيازات و ويژگي‌هايي مي‌باشند كه تامين كننده نياز‌هاي ديگر اعضاي اين مثلث خواهند بود. هر سه كشور نماينده تمدن‌هاي باستاني فوق العاده ارزشمندي مي‌باشند و ريشه در تاريخ چند هزار ساله ي در اين قاره كهن آسيائي دارند و پيوند‌هاي ميان اين سه تمدن سابقه در تاريخ قديم دارند كه مصداق بارز آن را جاده ابريشم و علاقه روسيه در رسيدن به آب‌هاي گرم جنوب از طريق ايران دارد.

6- موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك و ژئوكالچر جمهوري اسلامي در چهار راه سه قاره جهان و در مركز جهان اسلام و در منطقه ي غرب آسيا به اين كشور موقعيت ممتازي داده است كه تقابل با جمهوري خلق چين و روسيه فدراتيو مي‌تواند به عنوان يك سرمايه عظيم در به اشتراك گذارده شود و متقابلا امكانات و توانمندي‌هاي اقتصادي و تكنولوژيك روسيه و چين نيز مورد استفاده جمهوري اسلامي قرار گيرد. انجام مانورهاي نظامي مشترك در درياي عمان و اقيانوس هند از جمله مصداقي از همكاري‌هاي نظامي ميان سه كشور و نشان دهنده ي عدم وجود اختلاف بر سر مسائل مرزي و... مي‌باشد.

7- موفقيت نسبي اين سه قدرت در غلبه ي بر ويروس كشنده كرونا به ويژه در توليد واكسن‌هاي موثر ضدويروس و متقابلا عجز و ناتواني كشور‌هاي به اصطلاح پيشرفته و مدرن در غرب از جمله ايالات متحده آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه و... كه همچنان با تلفات سنگين انساني با اين ويروس خطرناك دست و پنجه نرم مي‌كنند اولين كارزار و مسابقه ي جهاني است كه ميان نظام بين الملل درحال افول غربي و نظام بين الملل جديد آسيايي صورت گرفته و رجحان و برتري اين نظام جديد را در صحنه سياست جهاني به رخ عالميان كشيده و بيانگر اين امر هم مي‌باشد كه رقابت ميان قدرت‌هاي در حال افول غربي و قدرت‌هاي در حال عروج شرقي در صحنه‌هاي ديگر هم ادامه داشته و در همه حال نشانگر دست برتر قدرت‌هاي شرقي خواهد بود و اين رقابت و بعضا خصومت موجب خواهد گرديد كه قدرت‌هاي غربي هر چه بيشتر در با تلاق خود ساخته ي نظام مدرنيته و سكولار غربي فرو رفته و غرق گردند.

8- دولت جمهوري اسلامي و بر طبق پيش بيني‌هاي دقيق مقام معظم رهبري بايد سياست خارجي خود را در قالب نظام بين الملل جديد آسيائي و به عنوان يك بازيگر قدرتمند و به عبارت ديگر ابرقدرت منحصر به فرد و در هماهنگي با دو بازيگر قدرتمند اين نظام جديد تنظيم نموده و سياست طلب كارانه و مدعي را نسبت به قدرت‌هاي مستكبر غربي در پيش گرفته و در جهت استيفاي حقوق چپاول شده و از دست رفته خود كه چه در دوران قبل از پيروزي انقلاب و چه در دوران جنگ تحميلي خسارات‌هاي زيادي را متحمل شده است ادعا نامه صادر كنند و در تعامل با قدرت‌هاي غربي از آن‌ها بازخواست نموده و جبران خسارت‌هاي مالي و جاني خود را طلب نمايد و به جاي سياست منفعلانه و ذليلانه فعلي سياست تهاجمي را در پيش گيرد و يقينا مورد حمايت ملت‌هاي مسلمان هم قرار گرفته و جهان مستكر غربي را به انفعال خواهد كشاند. در اين رابطه مطالب زيادي است كه در آينده نزديك تحت عنوان سياست خارجي در تراز انقلاب و گام دوم به رشته تحرير در خواهد آمد. ان شاءالله

 ديدگاه

اشك تمساح برخي سلبريتي‏هاي غرب‏گرا

در پي درگذشت چند شخصيت مشهور و محبوب، دوباره فرصت براي موج‌سواري و خباثت دشمنان خارجي با سوءاستفاده از احساسات پاك مردم قدرشناس و عقده ‌گشايي و خودنمايي يك مشت سلبريتي بي‌سواد فراهم شده تا پروژه «فشار» را تكميل كنند.
در فازهاي قبلي جنگ رواني، رسانه‌هاي معاند به كمك عناصر داخلي خود هر چه زدند به در بسته خورد، چه آن‌جا كه خواستند همه‌گيري كرونا را به اماكن، تجمعات و مراسم مذهبي مرتبط كرده يا فضاي دعا و پويش‌هاي مومنانه را با برچسب خرافات تخطئه كنند و چه آن‌جا كه خواستند جمهوري اسلامي را ناتوان از مديريت اين بحران جلوه دهند.
چنانچه پيش‌بيني مي‌شد فاز جديد اين جنگ رواني سنگين به ايستگاه واكسن رسيده تا با اسم رمز«واكسن بخريد»، نظام را متهم به سياسي‌كاري در حوزه سلامت كرده و با قرار دادن ملت در مقابل نظام، توان تصميم‌گيري صحيح را از مسؤولين مربوطه بگيرند.
در اين ايستگاه جديد هم مانند دفعات قبل، كليدواژه اين عمليات رواني يك جمله است: «ايران چون نمي‌خواهد سر به راه باشد و با همه سر جنگ دارد، تحريم شده و دود اين تحريم‌ها به چشم مردمش مي‌رود.»!
اين جريان پليد، «تحريف» را دقيقا از همين‌جا كليد مي‌زند، يعني «استقلال» را «سر به راه نبودن» و «مقاومت» را «سر جنگ داشتن» معنا مي‌كند تا به زعم خود روحيه ملي را از درون تضعيف و نظام را دچار فروپاشي داخلي كند.
معلوم است اشك تمساح يك مشت سلبريتي نه به خاطر واكسن كه از سر فرصت‌طلبي براي خودنمايي و خوش خدمتي به غرب و از ترس مردن خودشان است نه مردم، چرا كه حتي اگر همين الان هم واكسن مدنظر آنها وارد مي‌شد، امثال ورزشكاران جواني چون ميناوند و انصاريان در اولويت تزريق نبودند.
از آن سو هم ده‌ها بازيگر معروف در آمريكا ميليون‌ها دلار از درآمدشان ‌را براي درمان بيماران كرونايي و يا ساخت واكسن هزينه كرده‌اند، اما سلبريتي‌هاي ايراني نه تنها قدمي برنداشته كه در كنار كاسبي كردن بعضي‌هاشان از داروهاي تقلبي كرونا، مي‌گويند چرا ما در اولويت واكسن نيستيم!؟

 نکته

نگراني جو بايدن از توافق ايران و چين


«جو بايدن» رئيس جمهوري آمريكا شامگاه يكشنبه به وقت محلي در واكنش به امضاي توافق ۲۵ ساله ايران و چين گفت، كه مدتهاست درباره مشاركت ايران و چين نگران بوده‌ام. بايدن هنگام سوار شدن به هواپيماي مخصوص رياست جمهوري آمريكا در پاسخ به سوال يك خبرنگار كه پرسيد كه «آيا نگران مشاركت ايران و چين هستيد»؟ گفت، « يك سال است كه نگران آن هستم.»

آمريكايي كه خودش آب براي خوردن ندارد

شهردار پايتخت ايالت مي‌.سي‌.سي‌.پي آمريكا:
يك ماه است آب خوردن نداريم. لوله‌كشي شهر ما ۱۰۰ سال قدمت دارد و پول تعمير آن را نداريم. به خاطر سياه‌پوست بودن اكثر مردم شهر، دولت هم به ما كمك نمي‌كند.
اين همان آمريكايي است كه قرار بود مشكل آب خوردن مردم ما را هم حل كند؟
فواد ايزدي