صفحه آخر

رئيس شوراي اجرايي حزب ا... لبنان:
علامه مصباح عارف بزرگي بود كه هيچ ادعايي نداشت

رئيس شوراي اجرايي حزب ا... لبنان گفت: اين دانشمند بزرگي كه او را امروز از دست داده‌ايم، ما رابطه ويژه‌اي با او داشتيم. در حزب ا... خدا را شاكريم كه با اين شخصيت بزرگ آشنا شديم و با ايشان رابطه ويژه‌اي داشتيم.

آئين افتتاحيه سلسله نشست‌هاي معرفي انديشه‌هاي آيت‌ا... مصباح يزدي(قدس سره) روز چهارشنبه ٢٠ اسفند ماه با سخنراني آيت‌ا... رجبي و آيت‌ا... شيخ عيسي قاسم و به همراه پخش پيام تصويري حجت‌الاسلام سيدهاشم صفي الدين(رييس شوراي اجرايي حزب ا... لبنان) برگزار شد.

حجت الاسلام سيد هاشم صفي‌الدين در آئين افتتاحيه سلسله نشست‌هاي معرفي انديشه‌هاي آيت‌ا... مصباح يزدي(قدس سره) در پيامي تصويري، بيان كرد: ايشان از كساني بود كه خداوند توفيق داده بود، روحش قبل از آن‌كه به سوي خدا عروج كند محل فرود ملائكه باشد. ايمان و عمل صالح اين مرد باعث شده بود تا روح او محل فرود ملائكه باشد كه او را بر دانش، تحقيق و استقامت در راه حق و حقيقت ياري مي‌نمودند. همچنين قلب ايشان مكان مناسبي براي عروج به عالم ملكوت قرار داده شده بود.

رئيس شوراي اجرايي حزب ا... لبنان در ادامه گفت: اين دانشمند بزرگي كه او را امروز از دست داده‌ايم، ما رابطه ويژه‌اي با او داشتيم. در حزب ا... خدا را شاكريم كه با اين شخصيت بزرگ آشنا شديم و با ايشان رابطه ويژه‌اي داشتيم. چندين بار ما در خدمت ايشان بوديم و تعدادي از اعضاي كادر اساسي حزب ا... با ايشان ملاقات داشتند. تا به امروز همه سخنان و محبت‌هاي ايشان نزد ما در حزب ا... حاضر است. در طريقت، سلوك، رفتارها و عملكردهاي خود از آن بيانات، آموزه‌ها و فيوضات ايشان الهام مي‌گيريم.

وي افزود: ايشان رابطه بسيار ويژه‌اي با دبير كل حزب ا... لبنان داشتند. سيد حسن نصرا... اعتقاد و باور ويژه‌اي به علامه مصباح داشتند. ايشان داراي بينشي عميق و اثرگذار بود كه به واسطه آن نگاهي تحليلگرانه به اطرافيانش داشت. اين رابطه، محبت و پيوند با حزب ا... از اموري است كه ما به آن افتخار مي‌كنيم.

حجت الاسلام سيد هاشم صفي‌الدين گفت: علامه مصباح يزدي مكتب كامل زهد و الگوي بسيار شكفت‌انگيز تقوا بود. از امور تاسف برانگيز براي من اين بود كه ما اين ابعاد شخصيتي را [تازه] در همين ديدارهاي اخير كه در خدمت‌شان بوديم شناختيم. ايشان را انساني عارف يافتيم كه قلب او مملو از حب و معرفت خداوند است. ايشان اهل تواضع بود، سعه صدر داشت و وقتي سوالي از ايشان مي‌پرسيديم به وضوح و با تواضع تمام به آن پاسخ مي‌دادند. كسي كه با ايشان صحبت مي‌كرد اصلا احساس نمي‌كرد كه ايشان صاحب مقام و جايگاه معنوي است بلكه ايشان نفس خود را بكلي به دور از اين وسوسه‌ها قرار مي‌داد. در اين راستا [علامه مصباح] خود يك مكتب بزرگ بود. زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي ايشان همه گوياي اين بود كه ما در مقابل عارفي بزرگ قرار داريم بدون اين‌كه خود ايشان هيچ ادعايي در اين زمينه داشته باشند.

انتخابات ۱۴۰۰ و سوء استفاده جريانِ غرب‌گرا از نامِ امام خميني(ره)

سيدابراهيم ميرپورفرد

3 ماه ديگر به انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ زمان باقي است، جريان‌هاي سياسي خود را براي حضور در عرصه انتخابات آماده مي‌كنند وجريان غرب گرا با تابلوي خود ساخته ي اصلاحات هم از اين قضيه مستثني نيست.

جرياني كه در طول ۴۲ سالِ گذشته به مرور به كادرسازي و بازسازي خود پرداخته و روزي با عنوانِ جريان سازندگي و روزي ديگر با عنوانِ جريانِ اصلاحات زمام امور اجرايي كشور را به دست گرفته است؛جرياني كه در دو دوره رياست جمهوري جناب آقاي روحاني تسلط كامل و همه جانبه‌اي بر مقدرات كشور داشته و ضربات خطرناكي به نظام اسلامي و آرمان‌هاي امام راحل وارد نموده است.

در اين مقالِ كوتاه بر آن نيستيم ضربات سياسي،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و دينيِ وارد شده از سوي اين جريان را مورد واكاوي قرار دهيم بلكه برآنيم علتِ تلاش اين جريان براي وادار ساختن حجت‌الاسلام سيدحسن خميني براي ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ را بررسي نماييم.

هر چند جريان غرب گرا در انتخاباتهاي گذشته ي رياست جمهوري با دستاويز قراردادن مسائلي همچون رفع تحريم‌ها، دور كردن سايه جنگ - خيالي - و ايجاد دو قطبي‌هاي تصنعي در نهايت توانست خود را بر اريكه قدرت قرار دهد ولي اين جريان در انتخابات ۱۴۰۰ با وضعيت مشكلي روبرو است زيرا در طول هشت سال گذشته با ارائه ي كارنامه‌اي ناموفق و با رقم زدن اوضاع آشفته ي اقتصادي تقريباً هيچ دستاوردِ مثبتي براي ارائه به مردم و رقابت با ساير كانديداهاي احتمالي ندارد ولي اين جريان با داشتن عقبه ي مالي و تبليغاتي؛ داراي پتانسيلِ پرقدرتي است كه مي‌تواند با ايجاد دوقطبي‌هاي كاذب و ايجاد فتنه‌هاي گوناگون جو جامعه را آنچنان ملتهب نمايد كه شناخت سره از ناسره را دچار مشكل سازد.

مبرهن است جريان غرب گرا با داشتن پتانسيل‌هاي قوي مالي و تبليغاتي- داخلي و خارجي- به اين آساني حاضر به كنار رفتن از صحنه ي سياسي نخواهد بود و لذا مطرح نمودن نام حجت الاسلام سيد حسن خميني و منتسب نمودن جريان غرب گرا به بيت امام راحل يكي از صدها پروژه و شگردهاي اين جريان براي فريب افكار عمومي خواهد بود؛ هرچند اين جريان به خوبي بر اين امر واقف است كه قرار گرفتن نام حجت الاسلام سيد حسن خميني در بين منتخبين واجدِ شرايطِ رياست جمهوري تا حدودي غير ممكن است زيرا ايشان هيچگونه سابقه ي مديريتي و اجرايي كلان در كشور نداشته و به نظر نمي‌رسد به عنوان رجل سياسي قلمداد گردد.

ولي جريان غرب گرا براي رسيدن به اهداف سياسي خود به هر حربه‌اي متوسل خواهد شد زيرا استفاده از نام و جايگاه بيت امام راحل و خصوصا شخص سيدحسن خميني مسبوق به سابقه مي‌باشد؛ مرحوم هاشمي رفسنجاني در انتخابات ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري از همين حربه استفاده نمود؛ وي براي رسيدن به مطامع سياسي خود، حجت‌الاسلام سيدحسن خميني را به شركت در انتخابات خبرگان رهبري ترغيب نمود و ايشان پس از نام نويسي حاضر به پذيرش ساز و كارهاي قانوني شوراي نگهبان از جمله شركت در امتحانات نگرديد و در نهايت نامِ نوه ي امام راحل در بين واجدين شرائط قرار نگرفت ولي مرحوم هاشمي رفسنجاني به هدف خود رسيد.

زيرا آنچه براي مرحوم هاشمي رفسنجاني موضوعيت داشت، استفاده از نام و جايگاهِ منسوبين به امام راحل براي بالا بردن سبدِ راي ليستِ طراحي شده از سوي خود بود كه اين امر هم تا حدودي محقق گرديد و متاسفانه دراين ايام شاهديم جريانِ غرب گرا با كپي‌برداري از ماجراي گذشته سعي دارد با مطرح كردن نام حجت الاسلام سيد حسن خميني دستاويزي براي ايجاد دو قطبي‌هاي كاذب و تصنعي پيدا نمايد زيرا در واقع براي اين جريان تنها منتسب نمودن خود به بيت امام خميني(ره) موضوعيت دارد تا در نهايت بتواند با سوء استفاده ازجايگاه و نامِ بلند و پرآوازه ي امام خميني رحمة الله عليه اهداف حقير سياسي خود را محقق سازد.

در پايان دوستداران و عاشقان آرمانها،سيره و روش امام راحل از حجت الاسلام سيد حسن خميني انتظار دارند؛ ايشان نه در حرف بلكه در عمل از مرام و سيره ي امام راحل و عظيم الشان و مرحوم پدر بزرگوارشان حجت الاسلام سيد احمد خميني(ره) پيروي نمايند و بيش از اين نام و جايگاه رفيعِ امام راحل را بازيچه ي اهداف و اميال جريانهايي كه هيچ سنخيتي با آرمانهاي بلندِ معمار انقلاب اسلامي ندارند قرار ندهند.

 حديث مهدي(عج)


امام هادي(ع):
به جاي حسرت و اندوه براي عدم موفقيت‌هاي گذشته، با گرفتن تصميم و اراده قوي، جبران كن.
ميزان الحكمه، ج۷، ص۴۵۴

 راه امام

مواظب باشيد دوباره گرفتار ابرقدرت‌ها نشويم

امروز دنيا اعمال ما و شما را زير ذره بين گذاشته است تا ببيند چكاره‌ايم و چقدر توان مقابله با مشكلات را داريم. امروز پدر پير شما خميني از تمامي شما كارگران و صنعتگران و متخصصان مي‌خواهد كه با تمام قدرت مواظب باشيد كه دوباره مردم ما گرفتار ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها نشوند... مردم تصور نكنند ايادي نفوذي استكبار و آمريكا دست از شيطنت برداشته‏اند، در هر جا و در هر مقوله‌اي احتمال حضور و كارشكني آنان هست.
صحيفه نور،جلد 21،صفحه 71

 در پرتو خورشيد

ايشان ذخيره الهي است

آيت‌ا... حاج‌آقا مرتضي تهراني، عارف سالك و از قديمي‌ترين شاگردان ممتاز و از ياران و دوستان صميمي حضرت امام(ره)بودند.
اينجانب هم مدتي افتخار شاگردي ايشان را در نجف اشرف داشتم. سال‌هاي طولاني تلاش كردم كه با ايشان درباره امام گفت‌وگو كنم و خاطرات ويژه ايشان را از حضرت امام، مخصوصاً مقاطعي كه با امام زندگي كرده بودند، ثبت كنم؛ اما ايشان به رغم عشقي كه به امام و لطفي كه به اين شاگرد كمينه داشتند، بر اساس شيوه ثابت زندگي خود كه هرگز اهل مصاحبه و مطرح شدن در رسانه‌ها نبودند درخواست مصرانه حقير را نمي‌پذيرفتند. تا اين‌كه در شب جمعه ۲۷/۹/۹۴ كه در خدمتشان بودم، در اثناي صحبت جملات عجيبي را با اين مضمون بيان كردند: «صحبت‌ها و مواضع و كارهاي آيت‌ا... خامنه‌اي در حد يك انسان عادي نيست و نمي‌تواند بدون تأييد الهي باشد. ده مرجع تقليد، يك سوم آنچه را كه ايشان انجام مي‌دهند، نمي‌توانند انجام دهند. ايشان ذخيره الهي است براي تاريخ اسلام.
حجت الاسلام والمسلمين رحيميان
ماهنامه «پاسدار اسلام»، بهمن ۱۳۹۹

ماجراي استفاده نكردن رهبر انقلاب از ماسك‌ و پوشاك خارجي
مهدي فضائلي:
«مدتي قبل يكي از دوستان رهبر انقلاب تعدادي ماسك از يكي از كشورهاي اروپايي براي ايشان هديه آورده بود. اما ايشان بدليل خارجي بودن، نه خود حاضر شدند از اين ماسك‌ها استفاده كنند و نه حتي خانواده. ايشان و اعضاي خانواده از ماسك ايراني استفاده مي‌كنند و اين ماسك‌ها را به جايي اهدا كردند.
تمام پوشاك رهبر انقلاب نيز توليد كشور ايران است. تا‌ چند سال قبل پارچه عمامه در ايران توليد نمي‌شد و وارداتي بود، اما به محض اطلاع حضرت آقا از توليد اين پارچه در داخل كشور، ديگر از پارچه وارداتي استفاده نكردند و پارچه ايراني را استفاده مي‌كنند. سال ۹۹، سال جهش توليد بود و حمايت از «توليد داخلي» و «كالاي ايراني» لازمه تحقق جهش توليد است. رهبر انقلاب به‌طور جدي خود عامل به اين مساله هستند.»