صفحه بين الملل

درس‌هاي نظرسنجي دشمن در مورد ايران

دكتر سعدالله زارعي

سعدالله زارعي طي يادداشتي در روزنامه كيهان نوشت: يك مؤسسه مشهور آمريكايي كه يك نهاد نظرسنجي در كانادا در مورد ايران تحت عنوان «ايران پل»(iran Poll) دارد و گفته مي‌شود حدود ۵۰۰ نفر - عمدتاً ايراني - با آن همكاري مي‌كنند، در آخرين نظرسنجي تلفني خود - كه حدود دو هفته پس از روي كار آمدن بايدن - در مورد «افكار عمومي ايرانيان» انجام داده، به نتايج جالبي رسيده است كه جاي تجزيه و تحليل و توجه بسيار دارد. فرازهايي از اين نظرسنجي كه مستقيماً از سايت اين مؤسسه آمريكايي گرفته شده به قرار زير است:

- ۷۸ درصد مردم ايران گفته‌اند، تحريم‌ها روي اقتصاد ايران تأثير منفي داشته است. در همان حال ۵۸ درصد علت اصلي نابساماني اقتصادي در ايران را نه تحريم‌ها، بلكه «سوء مديريت» اعلام كرده‌اند.

- ۸۴ درصد مردم ايران از آمريكا بدشان مي‌آيد و ۶۰ درصد مردم معتقدند اگر آمريكا به برجام بازگردد، باز هم به تعهداتش عمل نخواهد كرد و ۷۰ درصد مردم ايران معتقدند آمريكا درپي جلوگيري از رسيدن محصولات حياتي - بشردوستانه - به ايران است.

- ۶۹ درصد مردم ايران معتقدند، تا قبل از اجراي تعهدات كامل توسط آمريكا، نبايد با اين كشور مذاكره كرد.

- ۸۸ درصد مردم ايران معتقدند، فعاليت‌هاي سپاه قدس در منطقه، ايران را كشور امن‌تري كرده است. اين نظرسنجي مي‌افزايد اين عدد نسبت به ماه مي‌۲۰۱۹ - ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳ درصد افزايش پيدا كرده است. ۶۴ درصد مردم ايران معتقدند سپاه پاسداران بايد در پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني كشور شركت كند.

- فقط ۲۱ درصد از مردم ايران، اخبار رسانه‌هاي خارجي را دنبال مي‌كنند.

- ۸۵ درصد مردم ايران، عملكرد سيستم درماني عمومي ايران در بحران كرونا را «بسيار خوب» و «خوب» ارزيابي مي‌كنند.

در اين خصوص گفتني‌هايي هست:

۱- آمريكايي‌ها توقع داشتند، مردم ايران تحت تأثير تبليغاتي كه پس از پايان دوره ترامپ در خارج و داخل ايران به شكل هدفمند براي بازسازي چهره آمريكا در بين مردم ايران صورت گرفته است، شاهد يك چرخش اساسي در افكار عمومي ايرانيان به نفع آمريكا باشند. آنان گمان مي‌كردند، فشار شديد دوره ترامپ به همراه ادعاهايي كه پس از روي كار آمدن بايدن در مورد بهبود رويه آمريكا در مورد ايران صورت گرفته و بخشي از مقامات ايراني هم با آن همراهي نشان داده‌اند، ايرانيان را به آمريكا اميدوار كرده و اين راه تداوم سياست‌هاي پيچيده‌تر عليه ايران را هموار مي‌كند. اما اين نظرسنجي كه ۱۴ هزار مخاطب ايراني - به صورت تصادفي - داشته و نظرسنج‌ها هم ايراني بوده‌اند و طرف آمريكايي يعني مؤسسه مزبور و مقامات آمريكا هم به طور جدي در پي كشف تأثير تبليغات فريبنده دستگاه‌هاي سياسي و تبليغاتي و عمليات پرحجم رواني بر مردم ايران بوده، مي‌گويد ۷۰ درصد مردم ايران حتي اعتماد به دريافت كمك‌هاي موسوم به بشردوستانه در صورتي كه ارتباطي با آمريكا پيدا كند را هم منتفي مي‌دانند و ۸۴ درصد از مردم ايران، آمريكاي بايدن را نيز دشمن خود ارزيابي مي‌نمايند. اين نظرسنجي در مورد گزينه‌هاي مرتبط با مسايل ايران و آمريكا مي‌گويد، با روي كار آمدن بايدن، واكنش ايرانيان به اقدامات و مواضع آمريكا «فقط كمي» بهبود پيدا كرده است.

۲- براساس اين نظرسنجي آمريكايي، ۶۷ درصد مردم ايران، راه‌حل اقتصادي كشور را فقط اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانسته و در عين حال ۲۹ درصد معتقدند علاوه‌بر اجراي سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر خودكفايي، بايد سعي كنيم با كشورهاي ديگر تجارت كنيم. در اين ميان ۵۸ درصد مردم ايران عامل اصلي نابساماني اقتصادي در ايران را «سوءمديريت» دانسته و فقط ۳۵ درصد تحريم و فشار خارجي را «عاملي مؤثرتر» در نابساماني اقتصادي كشور دانسته‌اند. اين نتايج به خوبي نشان مي‌دهد اغلب مردم ايران سوگيري‌هاي سياست خارجي كشور و به تعبيري عملكردهاي انقلابي در محيط خارجي را در بروز مشكلات اقتصادي اثرگذار نمي‌دانند و فلش‌هاي مردم متوجه سياست‌ها و عملكردهاي داخلي كشور در حوزه اقتصادي و مالي است. در اين ميان اغلب ايرانيان خواستار اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شده و اصلاح رويه‌هاي تصميم‌گيري در حوزه اقتصادي را مطالبه مي‌كنند. به عبارت ديگر قضاوت مردم ايران در مورد مشكلات اقتصادي كشور، مبرا شمردن سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي و مقصر شمردن سياست‌هاي اجرايي و عوامل اجرايي در حوزه‌هاي سياست داخلي و به خصوص در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مي‌باشد.

۳- جالب‌تر از همه اين موارد، داوري مردم از فعاليت‌هاي سپاه قدس در محيط منطقه‌اي و بين‌المللي است و اين از آن‌جا اهميت دارد كه در طول بيش از دو دهه گذشته، هدف‌گيري سياست‌هاي منطقه‌اي نظام جمهوري اسلامي از سوي غرب و عوامل منطقه‌اي آن دنبال شده و مخالفت با فعاليت‌هاي سپاه قدس در كانون آن بوده است. در طول اين سال‌ها، آمريكا توقع داشت با افزايش فشار اقتصادي بر مردم ايران، آنان را در مقابل فعاليت‌هاي سپاه قدس قرارداده و آن را با يك «مانع جدي و مؤثر داخلي» مواجه گرداند. جالب اين است كه در اين نظرسنجي كه دشمن، يك ماه پيش، انجام داده است، بالاترين عدد موافقت مردم ايران به فعاليت‌هاي سپاه قدس تعلق دارد اين نظرسنجي مي‌گويد ۸۸ درصد مردم ايران، امنيت مطلوب فعلي خود را مرهون فعاليت‌هاي سپاه قدس دانسته و از آن حمايت كرده‌اند. اين نظرسنجي تصريح مي‌كند كه در فاصله نيمه ارديبهشت ۹۸ تا نيمه بهمن ۹۹ - يعني به تعبيري پس از شهادت جانگداز شهيدان حاج قاسم سليماني و محسن فخري‌زاده، و به تعبيري پس از انتخاب بايدن در آمريكا، ۱۳ درصد به آمار ايرانيان حمايت‌كننده از فعاليت‌هاي سپاه قدس، افزوده شده است. اين‌جاي افتخار و تحليل بسيار دارد. اين آمار از يك‌سو استحكام نظام و بنيان‌هاي نظري آن را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر به جنبه‌هاي عميق ملي سياست‌هاي مقاومتي و جبهه مقاومت اشاره دارد.

پيام اين بخش از نظرسنجي اين مؤسسه آمريكايي، براي واشنگتن بسيار زهرآگين و هراس‌آور است. محبوبيت بالاي سپاه قدس و گرايش ملي ايرانيان به افزايش اين فعاليت‌ها، آمريكا را از اين‌كه بتواند با فشار اقتصادي، مرام ايران را از پيگيري سياست‌هاي خارجي كنوني خود بازدارد، به يأس مبدل مي‌كند. آمريكايي‌ها به خوبي مي‌دانند كه اگر در كشورهايي نظير عربستان، كويت و... يعني در آنجاهايي كه آمريكا در آن خيمه زده و ملك خود به‌حساب مي‌آورد هم در مورد ميزان موافقان فعاليت سپاه قدس و ايران، نظرسنجي دقيق و علمي مردمي صورت گيرد، همين نتايج به دست مي‌آيد. كما اين‌كه همه هسته‌هاي مقاومت همسو با سپاه قدس، در كشورهاي خود، «محبوب‌ترين» به‌حساب مي‌آيند و نتايج انتخابات در فلسطين، لبنان، سوريه، عراق، افغانستان و... كه مهم‌ترين شاخص ارزيابي جايگاه گروه‌هاي مختلف سياسي است، اين محبوبيت را به اثبات مي‌رساند. محبوبيت سپاه قدس و جنبش‌هاي مقاومت در منطقه، يك پيام سلبي هم دارد و آن اين است كه به موازات محبوبيت آنان، دشمنان شناخته شده جبهه مقاومت، منفور مي‌باشند. كما اين‌كه در همين نظرسنجي گفته شده ۸۴ درصد مردم ايران - يعني عددي نزديك به عدد محبوبيت سپاه قدس - از آمريكا نفرت دارند.

۴- يك جنبه مهم ديگر اين نظرسنجي احساس توانمندي مردم ايران در برابر فشار دشمن و اعتقاد اغلب ايرانيان به موجود بودن نسخه داخلي عبور از مشكلات كنوني كشور است. براساس اين نظرسنجي آمريكايي، ۷۸ درصد مردم ايران در عين آنكه، تحريم‌ها را اثرگذار مي‌دانند، آن را عامل اصلي اثرگذار بر اقتصاد كشور به حساب نمي‌آورند و اين يعني مردم ايران، كيد آمريكا را «ضعيف» مي‌دانند و خود را براي غلبه بر آن توانمند مي‌شمرند. ۶۷ درصد ايرانيان راه ‌حل اقتصاد كشور را خودكفايي دانسته‌اند و اين به آن معناست كه آنان اعتقاد دارند كشور توانايي داخلي حل مسايل خود را دارد. نكته مهم ديگر اين است كه نزديك به ۷۰ درصد مردم با صراحت به داشتن «الگو و برنامه‌ عبور» از مشكلات اقتصادي اشاره كرده‌اند. اين موضوع از يك سو سطح آگاهي مردم را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر «اميد آنان به آينده» را منعكس مي‌نمايد. كما اين‌كه در اين نظرسنجي، ۸۵ درصد مردم ايران، سيستم بهداشت و درمان كشور و توانايي آنان در مواجهه با بحران پيچيده‌اي مثل كوويد ۱۹ را تحسين كرده و آن را پاسخگوي نياز كشور برشمرده‌اند. اينها نشانه‌هاي روشني از اعتماد به نفس و اميد به آينده در ميان مردم ايران است.

۵- نكته آخر، سپاس و افتخار كردن به چنين مردمي است كه در زماني كه به روايت ديوان محاسبات كشور طي يك سال اخير در بعضي از اقلام شاهد افزايش عجيب تا ۵۰۰ درصد قيمت‌ها هم بوده‌ايم، مردم دچار اشتباه در برداشت نشده و علاقه‌مندي خود به انقلاب و نظام را - در عين انتقاد به عملكردهاي اجرايي مسؤولان و گله‌مندي شديد از آنان - حفظ كرده‌اند. اينجاست كه مي‌توانيم به رمز اين كلام امام خميني سلام‌الله عليه برسيم كه با ديد عميق و آينده‌بين فرمودند: «من با جرأت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين‌بن علي صلوات‌الله عليه و سلامه‌عليهما مي‌باشند.(كتاب آئين انقلاب اسلامي، ج دوم، ص ۳۶۱)»

 ديدگاه

نامه ۱۴۰ نماينده دموكرات و جمهوري‌خواه به بايدن

با تحريم و ديپلماسي، برجام موشكي و منطقه‌اي را به برجام هسته‌اي اضافه كنيد
شبكه خبري «اي بي‌سي» آمريكا خبر داد در اين نامه 3 هدف عمده از هرگونه توافق احتمالي با ايران، محدود كردن برنامه هسته اي، ايجاد محدوديت براي برنامه توسعه موشك‌هاي بالستيك و آنچه كه « فعاليت‌هاي بدخيم منطقه‌اي ايران و حمايت ايران از فعاليت‌هاي تروريستي» و تامين مالي آنها اعلام شده، عنوان شده است. امضاهاي اين نامه از سوي آنتوني براون از حزب دموكرات و مايكل والتز از حزب جمهوري‌ خواه جمع آوري شده است.
اين صحبت‌ها توسط نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات نشان مي‌دهد هيات حاكمه آمريكا در تحميل برجام و محدوديت‌هاي جديد براي ايران يك صداست و بايدن هم به ادامه همين مسير خواهد پرداخت.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به نامه ۱۴۰ نماينده كنگره به وزير امور خارجه اين كشور مبني بر ضرورت گنجاندن فعاليت‌هاي موشكي و منطقه‌اي ايران در هرگونه توافق احتمالي براي احياي برجام اعلام كرد كه دولت بايدن در اين زمينه با كنگره هم‌نظر است.
توهم غرب‌گرايان
برخلاف تصور روحاني و ظريف، واقعيت امروز نشان داده كه حرف‌هاي آمريكايي‌ها فارغ از اين‌كه چه كسي ساكن كاخ سفيد باشد تفاوتي با يكديگر ندارد.

نشريه آمريكايي:
نبايد بگذاريم انقلاب ايران در عربستان تكرار شود
پولتيكو: وضع موجود در عربستان‌سعودي ناپايدار است و كاخ‌سفيد از اين مسأله آگاهي دارد. همزمان كه جهان از نفت عربستان‌فاصله مي‌گيرد، مقامات سعودي ديگر توانايي پرداخت هزينه‌هاي شهروندان را ندارند.
بايدن در اين شرايط بايد به سعودي‎ها كمك كند. براي جلوگيري از تجربه انقلاب ايران و تكرار سال‌ها خصومت با آمريكا بهتر است كاخ‌سفيد با احتياط گام بردارد. بن‎سلمان نيز بايد به سركوب وحشيانه منتقدان خود پايان دهد و بمباران و محاصره يمن را متوقف كند.