صفحه اقتصاد

تحقق اقتصاد برجامي و پيامدهاي آن

 دکتر محمد سليماني

در زمان تصويب هر طرح و لايحه اي در مجلس، نمايندگان چند دسته مي شوند:

1. نمايندگاني كه دربست در خدمت دولت بودند و كاري به ارزيابي و تحقيق و بررسي نداشتند و از دولت دفاع مي كردند.

2. نمايندگان منفعل و بي طرف كه شيوه و مشي آنها در اكثر امور حياتي سكوت بود.

3. نمايندگان رابطه باز كه آموخته بودند چگونه زير بغل وزيري را بگيرند و لبخند زنان از او استقبال كنند و يا او را بدرقه نمايند.

4. نمايندگان تابع جو كه نگاه مي كردند ببينند اوضاع چگونه است اگر رأي آوري هست رأي بدهند و اگر نيست كنار بكشند.

5. نمايندگان ولايت مدار كه خود را با خواسته ها و فرمايشات ايشان تطبيق مي دهند.

6. نمايندگان كارشناسي و مسؤول كه طرح و لايحه را با دقت مي خواهند و نقد مي كنند و براساس آن تصميم مي گيرند و در چارچوب منفعت ملي رأي مي دهند.

تصويب بيست دقيقه اي برجام در مجلس نهم نيز وضع به همين منوال بود. دولتي ها رجز مي خواندند و از لغو تمام و كامل تحريم ها مي گفتند؛ در حالي كه اكثرشان متن برجام را نخوانده بودند. يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت كه بسيار فعال شده بود و به نفع برجام تبليغ مي كرد، از مكانيزم ماشه در برجام گفتم. او گفت اگر چنين چيزي باشد، در جلسه مجمع به آن رأي نمي دهم. حتي باورش نمي شد كه در متن برجام چنين چيزي باشد، رفتم و متن برجام انگليسي را آوردم و بخش مربوطه را نشان دادم. سه بار گفت بد است اما بايد رأي بدهيم برود! همان زمان كه وزير امور خارجه پشت تريبون مجلس با صداي محكم و رسا گفت: «همه تحريم ها لغو مي شود»، برخي نمايندگان متن برجام را نشان دادند و گفتتند كلمه «لغو» نيست، بلكه همه جا كلمه «تعليق» آمده است! از همان جا معلوم شد مسؤولين مربوطه هم متن برجام را به درستي نخوانده يا متوجه نشده اند! در جايي ديگر سه سؤال از سه وزير كردم كه آيا با تصويب برجام، تكليف فناوري و تحقيق و توسعه چه مي شود؟ متن پيوست برجام در اين زمينه را به اساتيد دانشگاه هاي بزرگ كشور خصوصا در رشته هاي فيزيك و مهندسي دادم. همه با اتفاق و پس از بررسي اعلام كردند كه برجام، مانع پيشرفت فني كشور است! از جمله كساني كه گرايش برجامي داشتند، وزير علوم بود كه به صحن كميسيون آمد. گفتم آقاي وزير اول بفرمائيد اين پيوست را ديده و خوانده ايد؟ گفت خير. گفتم از معاونين همراه هم بپرسيد. آنها هم گفته خبر نخوانده ايم و نديده ايم.

آري؛ اقتصاد امروز نتيجه برجام و گفتمان سازش است. الان دولت و جناب رئيس جمهور دم از مقاومت مي زنند. مقاومت ساز و كار لازم و تمهيدات خاص خود را دارد.

1. اگر بپذيريم كه آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهور بعد از هفت سال و نيم حركت در مسير سازش، تغيير مسير داده اند و به جاده مقاومت آمده اند، آيا مي توان پذيرفت كه ژنرال هاي دولت ايشان كه نشان ژنرالي را از دست سازش بر سينه خود زده اند، يك عمر در مسير سازش بوده اند نيز مي توانند با يك تغيير 180 درجه اي و ناگهاني سردار مقاومت شوند؟

2. آقاي رئيس جمهور بارها فرموده اند كه در وضعيت جنگ اقتصادي هستيم، آيا جنگ نيازمند عمليات هست يا نيست؟ آيا در جنگ فرمانده لازم هست يا خير؟ آيا هر عملياتي با اسم رمزي شروع نمي شود؟ آيا عمده نيروي انساني هر عمليات از بسيجيان كشور تشكيل نمي شود؟

حال آيا دولت فرمانده جنگ اقتصادي تعيين كرده است؟ آيا فرمانده جنگ مي تواند كسي باشد كه عمده وقت خود را صف خصوصي سازي و حمايت از دختر وزير و... مي كند و نه خود و نه مردم او را به فرماندهي قبول ندارند؟

3. اولين شرط مقاومت، تكيه بر نيروهاي توانمند، خلاق و مبتكر درون كشور در جهت رونق دادن به توليد و رفع موانع و مشاركت دادن مردم در اقتصاد است، آيا دولت به چنين تفكري اعتقاد دارد؟ متاسفانه عملكرد هفت سال و نيمه دولت چنين چيزي را نشان نمي دهد و همچنان هم نگاهشان به سيب و گلابي برجام است.

4. ملت ايران متوجه شده اند كه وضعيت اقتصادي امروز نتيجه افكار سازشكارانه دولت و خصوصاً برجام است و اقتصاد كشور، آقاي روحاني را نخواهد بخشيد.

در فرصت باقي مانده دولت چه كند؟

دولت مي تواند در چند ماه باقي مانده اقدامات زير را براي جبران گذشته انجام دهد:

1. عزل وزراي خام فروش و ژنرال هاي پير و خسته و ناكارآمد.

2. تعيين فرمانده اقتصاد مقاومتي از بين افراد باتجربه و عاقل و كارآمد.

3. كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از تصميم گيري هاي اقتصادي.

4. تغيير استانداران استان هاي صنعتي و توليد كننده.

5. باز كردن درب نفت و گاز و معدن بر روي دانشمندان، صنعت گران و توليد كنندگان پاكدست و خوشنام.

6. تعطيل كردن باب حاشيه سازي هاي گوناگون و ترك اين عادت.

7. اخراج تئوريسين هاي طرح هاي فريب و اساتيد جنگ رواني عليه مردم و چرخاندن طرح هاي فريب عليه دشمن.

8. شركت دادن عموم مردم در اقتصاد و توجه به افكار عمومي.

9. بيرون كردن فتنه گران صاحب نام و مشهور از چرخه تصميم گيري اقتصادي كشور.

10. اقدامات عملي دولت در جهت اقتصاد مقاومتي.

 گوناگون

اقتصاد مقاومتي

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (1)

سياست‌هاي كلي 24 گانه اقتصاد مقاومتي عبارتند از:
1- تأمين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط
2- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه
3- محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق كشور
4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي
5- سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه
6- افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص
7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا)
8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد.
9- اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

خبر اقتصاد

سقوط 70 دلاري قيمت طلا با توليد واكسن كرونا
قيمت جهاني طلا در پي انتشار خبر توليد واكسن كرونا بيش از 70 دلار سقوط كرد. در پي انتشار اخباري در مورد توليد واكسن كرونا قيمت جهاني طلا در معاملات امروز بيش از 70 دلار سقوط كرد.
قيمت هر اونس طلا در معاملات امروز بازارهاي جهاني به 1881 دلار رسيده است كه اين رقم نسبت به ابتداي معاملات، 70.2 دلار معادل 3.54 درصد كاهش داشته است.
شركت فايزر آمريكا امروز از دستيابي به واكسن كرونا خبر داد و اعلام كرد اين واكسن تا 90 درصد در پيشگيري از ابتلا به كرونا موثر عمل كرده است.
قيمت جهاني نفت نيز در پي انتشار اين خبر با رشد قابل ملاحظه اي مواجه شد. با انتشار خبر توليد واكسن كرونا هر بشكه نفت برنت درياي شمال 3.21 دلار معادل 8.21 درصد رشد داشته و در لحظه مخابره خبر به 42 دلار و 66 سنت رسيده است.

دبير انجمن خودروسازان:
قيمت كارخانه اي خودرو با افت قيمت دلار كاهش نمي يابد!
دبير انجمن خودروسازان گفت: با كاهش قيمت ارز هزينه هاي توليد هم كاهش يافته و خودروساز ابتدا از زيان خارج شده و شايد به سود حداقلي دست پيدا كنند، اما اين امر به معني تغيير در قيمت كارخانه خودروها نيست.
احمد نعمت بخش در پاسخ به اين كه آيا با كاهش قيمت ارز تغييري در قيمت تمام شده خودروها ايجاد و محصولات به سمت ارزاني خواهند رفت يا خير؟ تصريح كرد: با كاهش قيمت ارز به التبع هزينه هاي توليد هم كاهش يافته و خودروساز ابتدا از زيان خارج شده و شايد به سود حداقلي دست پيدا كنند، اما اين امر به معني تغيير در قيمت كارخانه خودروها نيست.
نعمت بخش با اشاره به اين كه به نظر مي رسد با كاهش قيمت ارز عرضه خودرو در بازار افزايش يافته و همين امر شكاف قيمتي كارخانه تا بازار را كاهش دهد، افزود: بسياري از مردم براي سود بيشتر به خريد خودرو اقدام كرده بودند كه با شرايط فعلي و كاهش قيمت ها در بازار مجبور به فروش خودروهاي خود هستند و همين عرضه بيشتر باعث كاهش قيمت خودرو در بازار مي شود.