صفحه جوان

با كدام خواستگارتان خوشبخت مي‌شويد؟

شاهزاده سوار بر اسب سفيدتان را چطور تصور مي كنيد؟ مردي كه توان خوشبخت كردن شما را دارد، كيست؟ مردي است كه به همه خواسته هايتان چشم مي گويد؟ يا فرد مقتدري است كه همه تصميم ها را يك تنه مي گيرد و با آمدنش، خيالتان را براي هميشه راحت مي كند؟ قطعا همه شمايي كه اين مطلب را مي خوانيد، مرد رويايي تان را به يك شكل تصوير نمي كنيد.

در حالي كه سلطه گر ها تنها در كنار فردي «بله قربان گو» احساس آرامش مي كنند. اگر مي خواهيد بفهميد شما و خواستگار هايي كه ادعا مي كنند توان خوشخبت كردنتان را دارند، به كدام گروه تعلق مي گيريد، ادامه اين مطلب را بخوانيد.

با كدام يك خوشبخت مي شويد؟

افسانه هايي را كه مي گويند «مرد ها عاشق زن هاي جسور مي شوند» يا اين كه «هر مردي دوست دارد زني سر به راه داشته باشد كه جز «چشم» چيزي نمي گويد»، فراموش كنيد. اين را كه يك زن و مرد در كنار هم زندگي خوب و كم تنشي داشته باشند، نمي توان با چنين تعريف هاي كلي پيش بيني كرد و گفت: اگر هر مردي با يك زن بله قربان گو ازدواج كند خوشبخت مي شود.

تصور نكنيد كه يك فرد سلطه گر در همه شرايط، رفتار هاي سلطه گرانه را به نمايش مي گذارد. همه ما تا اندازه اي هر دوي اين ويژگي ها(سلطه گري و سلطه پذيري) را در خود داريم و در هر شرايطي كه بتوانيم، از آن ها استفاده مي كنيم.

به گزارش «همشهري» آنچه مي تواند دوام و آرامش يك رابطه را تنظيم كند، مناسب بودن تركيب يك زوج با يكديگر است؛ يعني ممكن است هركدام از اين افراد، در صورت ازدواج با شخص ديگري رابطه ناخوشايند را تجربه كنند، اما در كنار يكديگر، به دليل مناسب بودن تركيب و هماهنگ بودن روحياتشان با هم، زندگي موفقي را بسازند. آدم ها را از نظر الگوي ارتباط ميان فردي به دو گروه مي توان تقسيم كرد. يك گروه سلطه گر هستند و گروه ديگر سلطه پذير. اما نبايد فراموش كرد كه اين الگو هاي رفتاري را در همه لحظات زندگي و در هر شرايطي به نمايش نمي گذارند.

به عبارت ديگر، افراد سلطه پذير در همه روابطشان از اين الگو استفاده نمي كنند بلكه در رابطه ميان فردي با جنس مخالف، اين الگو را در پيش مي گيرند و ممكن است با وجود چنين روحيه اي در شرايط ديگر، نقش يك سلطه پذير را بازي كنند. قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذير در يك رابطه تركيب خوبي را ايجاد مي كند. شايد ديگران رابطه اي را كه مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب كنند، اما اگر زن اين رابطه، سلطه پذير باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، كه به خاطر ميلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطري زندگي زناشويي شان را تهديد نمي كند.

شايد از نظر ديگران مرد سلطه پذير، به اصطلاح مرد زن ذليلي باشد، اما اگر اين مرد هم، نه به خاطر ترس يا اجبار، بلكه به اختيار خود و با ميل و رغبت در اين رابطه مانده باشد، مي توان گفت: تركيب او با زني سلطه گر، تركيبي متناسب و ايده ال است.

سلطه پذير ها چه كساني هستند؟

آن ها دوست دارند حمايت شوند و در جست و جوي يك مراقب هستند.

سلطه پذير ها قدرت را در زندگي به دست فرد مقابلشان مي دهند تا او زندگي شان را جلو ببرد.

آن ها از اين كه كسي به جايشان تصميم بگيريد يا به آن ها امر و نهي كند، ناراحت نمي شوند.

بازي سلطه پذير ها باخت- برد است. آن ها ترجيح مي دهند در يك تعامل و به تعبيري يك بازي، خودشان ببازند و همسرشان برنده هميشگي باشد.

سلطه گر ها چه كساني هستند؟

افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.

آن ها مي خواهند همان كسي باشند كه رابطه را به پيش مي برد و تصميم هاي ريز و درشت را مي گيرد.

سلطه گر ها اهل بازي برد- باخت هستند؛ يعني در هر بازي و تعاملي، بايد آن ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.

اين افراد از تكنيك «به در مي گويم تا ديوار بشنود» استفاده مي كنند و پيام ها را به شكل غيرمستقيم به طرف مقابلشان منتقل مي كنند.

در پيام غيرمستقيمي كه صادر مي كنند، مفهوم ضمني از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شيوه نگاه سلطه گر، اين خشم را متوجه مي شود.

وقتي زور مي گويد، شاكي مي شويد؟

اين سكه روي ديگر هم دارد. اگر زن و مردي كه سلطه پذير نيستند، با فردي سلطه گر زندگي كنند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن يا مسائلي از اين دست تسلط همسرشان را بپذيرند، تركش هاي اين پذيرش اجباري، رابطه شان را دچار مشكل مي كند.

ابراز خشم منفعلانه، يكي از واكنش هاي شايع به اين موضوع است. خشمي كه منفعلانه بروز مي كند، خود را به شكل مخالفت هاي پنهان و غرولند نشان مي دهد. زني كه مي داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بي پاسخ گذاشتن اين انتظار نشان مي دهد.

شايد او آشكارا با اين خواسته همسرش مخالفت نكند، اما يك شب به بهانه نبود ماده غذايي خاص در خانه، يك شب به بهانه بيماري و گريه كردن بچه و شب ديگر هم با عذر و بهانه اي ديگر از آماده كردن غذا طفره مي رود.

يا مردي كه در ظاهر به همه خواسته هاي همسرش بله مي گويد و از او حساب مي برد، با برآورده نكردن نياز هاي عاطفي همسرش- مثل توجه نكردن به او يا ابراز نكردن محبت كلامي- خشمش را نشان مي دهد و ناخودآگاه از او انتقام مي گيرد.

گاهي رئيس است، گاهي مرئوس؟

براي اين كه فردي به سلطه گر يا سلطه پذير تبديل شود، چند عامل در كنار هم نقش بازي مي كنند. شخصيت هر فرد از يك سو تحت تاثير وارثت است و از ديگر سو تحت تاثير محيط. شرايط خانوادگي كه فرد در آن زندگي كرده، محيط اجتماعي و تجربياتي كه در جريان زندگي داشته، مي تواند در تبديل شدنش به هر كدام ازاين شخصيت ها نقش داشته باشد.

تصور نكنيد كه يك فرد سلطه گر در همه شرايط، رفتار هاي سلطه گرانه را به نمايش مي گذارد. همه ما تا اندازه اي هر دوي اين ويژگي ها(سلطه گري و سلطه پذيري) را در خود داريم و در هر شرايطي كه بتوانيم، از آن ها استفاده مي كنيم. براي مثال، همسر سلطه گري كه حتي تصميم هاي شخصي زندگي همسرش را هم به تنهايي مي گيرد، وقتي توسط پليس راهنمايي و رانندگي در خيابان متوقف مي شود، به يك سلطه پذير تبديل مي شود.

همين فرد ممكن است وقتي رييس يك اداره مي شود، دوباره نقش سلطه گر را بازي كند، اما زماني كه در دانشگاه، سر كلاس يك استاد بزرگ مي نشيند، دوباره سلطه پذير شود. با توجه به اين موضوع، مي توان به يك نكته مهم ديگر هم اشاره كرد. گفتيم كه هر فرد با توجه به شرايطي كه در آن قرار مي گيرد، سلطه پذير يا سلطه گر مي شود. در چنين وضعيتي مي توان گفت كه يك زن سلطه پذير، بعد از ازدواج از همسرش مردي سلطه گر مي سازد. در حالي كه ممكن بود چنين مردي بعد از ازدواج با يك زن سلطه گر، رفتار هاي حاكي از قدرت طلبي را نشان ندهد.

 گوناگون

حديث جوان

عامل حفظ دين و اخلاق

امام علي(ع):
يا مَعْشَرَ الْفِتْيانِ، حَصِّنوا اَعْراضَكُمْ بِالاَدَبِ وَ دينَـكُمْ بِالْعِلْمِ
اى جوانان! حيثيت و سجاياي اخلاقي خود را با ادب آموزي مصون بداريد و از دين و ايمانتان با علم و دانش حراست نماييد.
منبع: تاريخ يعقوبى، ج2، ص210

ولايت و جوانان

سازوكار را بايد جوان هوشمند فرزانه ي دانشجو پيدا كند

براي رسيدن به هر آرزوي بزرگ و هر هدف والايي، سازوكاري وجود دارد؛ اين سازوكار را بايد جوان هوشمند فرزانه ي دانشجو پيدا كند. بحث جنبش نرم افزاري از همين قبيل است؛ بحث آزادانديشي از همين قبيل است؛ بحث هاي گوناگوني كه در زمينه هاي مختلف اجتماعي مي شود، از همين قبيل است.
ملاك هايي وجود دارد؛ بايد كساني باشند كه اين ملاكها را ببينند و بسنجند؛ قانون اساسي اين را پيش بيني كرده. شما معيارها را مي دانيد. خوشبختانه كشور ما كشور جواني است؛ لذا چهره ي جوان كشور اقتضاء مي كند كه يك نشاط خوب و قوي و جوانانه در كل دستگاه اجرايي وجود داشته باشد. نگاه كنيد ببينيد واقعا چه كسي طرفدار انقلاب و طرفدار دين و طرفدار عدالت و طرفدار عدم تبعيض بين فقير و غني است؛ چه كسي كفايت و دنبالگيري و نشاط لازم را دارد؛ چنين كسي را پيدا كنيد.
بيانات در ديدار دانشجويان بسيجي 05/03/1384

طنز

حكايت راه حل بهلول براي پرداخت پول بخار

يك روز عربي از بازار عبور مي كرد كه چشمش به دكان خوراك پزي افتاد از بخاري كه از سر ديگ بلند مي شد، خوشش آمد تكه ناني كه داشت بر سر آن مي گرفت و مي خورد.
هنگام رفتن صاحب دكان گفت: تو از بخار ديگ من استفاده كردي و بايد پولش را بدهي.
مردم جمع شدن مرد بيچاره كه از همه جا عاجز بود بهلول را ديد كه از آن جا مي گذشت.
از بهلول درخواست قضاوت كرد بهلول به آشپز گفت: آيا اين مرد از غذاي تو خورده است؟
آشپز گفت: نه ولي از بوي آن استفاده كرده است.
بهلول چند سكه نقره از جيبش درآورد و به آشپز نشان داد و به زمين ريخت و گفت: اي آشپز صداي پول را تحويل بگير آشپز با كمال تحير گفت: اين چه طرز پول دادن است؟
بهلول گفت: مطابق عدالت است كسيكه بوي غذا را بفروشد در عوض بايد صداي پول دريافت كند.