:
 

ی ی


ی : ی ی ی یی ی ی ǘ ۹۲ ی ی ی یی .
ی ʡ ی یی ی ی ی ی ی ǘ یی ی : یی юی ی ǘ یی ۳ ۱۳ ی .

ی ی ی ی ی ی ۱۳ ی ی ی ǘ ی : ی ی یی ی ۳ ی یی ی .

ی ǘی : ی ی ی ی ی ǘ یی ۹۲ ی یی .

ی ی یی یی ی : ی یی ی .

ی ԡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی یی юی یی.