جستجو
پيشرفته
امروز:
 اخبار سايت

يارانه چه كساني قطع مي‌شود؟


کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز به دولت پیشنهاد کرد که یارانه افرادی که درآمد سالانه شان بالای ۲۰ میلیون تومان می باشد حذف شود و ثروتمندانی که یارانه می گیرند ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه شوند.
به گزارش فرهنگ نیوز، کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 در جلسه عصر امروز مصوباتی را درباره چگونگی پرداخت یارانه نقدی در سال 93 داشت که براساس آن یارانه ثروتمندان در سال آینده قطع خواهد شد.

علی محمد احمدی عضو کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که یارانه نقدی از سال آینده براساس خوداظهاری به افراد نیازمند پرداخت شود.

وی با بیان اینکه از سال آینده کف درآمد برای مشمولان دریافت یارانه نقدی انتخاب خواهد شد، افزود: بنا شده که دولت از سال آینده یارانه افرادی که درآمد بالاتر از کف تعیین شده دارند را قطع کند.

این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت باید شناسایی دهک‌های درآمدی را از سال آینده به صورت جدی انجام دهد و یارانه افراد ثروتمند را قطع کند؛ آنطور که در تلفیق مصوب کردیم یارانه افرادی که درآمد سالیانه آنها بیش از 20 میلیون تومان است باید قطع شود.

احمدی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: هنوز کف درآمدی مشخص نشده اما به طور حتم یارانه افرادی که درآمد سالیانه آنها بالاتر از 20 میلیون یا 15 میلیون تومان است قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین شرایطی را در نظر گرفتیم تا اگر افراد ثروتمند با درج غلط اطلاعات‌شان مانند افراد کم درآمد یارانه دریافت می کنند جریمه شوند به گونه ای که اگر ثروتمندی یارانه دریافت کند 3 برابر یارانه دریافتی را باید به دولت پرداخت کند.