جستجو
  درباره ما

همزمان با گسترش هجمه عليه ارزش‌هاي اسلام و انقلاب در سال‌هاي 76 و77خلأ نشريه‌اي احساس مي‌شد كه هم دغدغه دين و نظام اسلامي داشته باشد و هم از لحاظ فكري و نظري بتواند در مقابل افكار انحرافي و ضد ديني در حال گسترش بايستد و از آرمان‌هاي اسلام و انقلاب دفاع كند. بر اين اساس و به همت جمعي از دلسوزان ، هفته نامه پرتو سخن پا به عرصه مطبوعات گذاشت . اين نشريه از بدو انتشار همه تلاش خود را براي انجام رسالتي كه بردوش داشت بكار بست و افتخار دارد در اين مدت ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني هرگز مصالح اسلام و انقلاب را فداي مصلحت افراد و احزاب نكرده است.

پرتوسخن به صاحب امتيازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعاليت دارد و به صورت هفتگي در سراسر کشور توزيع مي‌شود.

نشانی: قم – بلوار جمهوری اسلامی – کوچه یکم – شماره 31
تلفن: 2113656
دورنگار 2113642 و 2932637
پیامگیر: 2113642
پیام کوتاه: 30009900660077
ایمیل: info@partosokhan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-